Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca zespołowa nauczycieli oraz integracja międzyprzedmiotowa w projektach eTwinning Dr inż. Elżbieta Gajek Warszawa 18 Listopada 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca zespołowa nauczycieli oraz integracja międzyprzedmiotowa w projektach eTwinning Dr inż. Elżbieta Gajek Warszawa 18 Listopada 2011."— Zapis prezentacji:

1 Praca zespołowa nauczycieli oraz integracja międzyprzedmiotowa w projektach eTwinning Dr inż. Elżbieta Gajek Warszawa 18 Listopada 2011

2 Modele współpracy szkół 12 52 4 3 3 1 2 6 5 4 3 1 12 3

3 Praca zespołowa nauczycieli 1 Projekt zewnętrzny – z partnerami zagranicznymi Projekt wewnętrzny - z uczniami i nauczycielami we własnej szkole W każdym projekcie eTwinning realizowane są dwa projekty

4 Praca zespołowa nauczycieli 2 Jeden nauczyciel pracuje nad projektem podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, w klubach europejskich, kółkach medialnych, informatycznych, kulturowych i językowych. Warto docenić Praca w projekcie eTwinning jest zespołowa nawet jeśli

5 Praca zespołowa nauczycieli 3 Powoływany jest koordynator (dyrektor, nauczyciel języka) Nauczyciele dzielą prace zgodnie ze specjalizacją: Informatyk – odpowiada za technikę: komunikacja, blogi, filmy wideo Muzyk, plastyk – odpowiada za walor artystyczny Biolog, geograf – w projektach przyrodniczych Matematyk – w projektach matematycznych Fizyk, chemik – w projektach przyrodniczych Historyk, nauczyciel WOS – w projektach o kulturze i społecznych WF – w projektach sportowych Praca koordynowana

6 Praca zespołowa nauczycieli 4 S. Simple prosty, szczegółowy M. Measurable, mierzalny A. Achievable, osiągalny, atrakcyjny R. Relevant, istotny i realistyczny T. Timely defined, terminowy określony w czasie Planowanie: cel powinien być SMART (ER) E. Exciting, atrakcyjny, fascynujący R. Recorded, zapisany

7 Praca zespołowa nauczycieli 5 Projekty w przedszkolach – wszystkie dzieci biorą udział Projekty w bibliotekach szkolnych Projekty z udziałem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawności, talenty) Projekty w szkołach zawodowych

8 Wiedza o mózgu To co ludzi napędza to nie fakty i dane, ale uczucia i historie, i przede wszystkim inni ludzie (Spitzer, 2002, 2007) Połączenia w mózgu tworzą się pod wpływem działania. Uważność wzmaga aktywność obszarów mózgu. Na zajęciach sportowych – siódme poty Na muzyce – granie i śpiewanie Na plastyce – rysowanie i malowanie Na matematyce – samodzielne i emocjonalne odkrywanie zasad i reguł Kontakt z językami i kulturami

9 Wiedza o mózgu Różnorodność doświadczeń uruchamia w mózgu system sprzężenia zwrotnego najlepsze wykształcenie zdobędzie mądry człowiek w podróży (Goethe). Im bardziej różnorodne doświadczanie poglądów i zachowań innych ludzi, tym lepsza umiejętność rozwiązywania złożonych zależności społecznych. Monotonia treści – nawet w zakresie moralności – prowadzi do fanatyzmu. Herodot, ……….…. Kapuściński

10 Mózg i motywacja 1 Motywacja jest jak głód – wytwarza się sama. Potrzeba wielkiego wysiłku, aby odzwyczaić dzieci od nieustannego zadawania pytań (Spitzer 2002, 2007) Wszystko czym się zajmujemy jest fascynujące. Tylko nauczyciel, który jest entuzjastą swojej pracy - swojego przedmiotu przeniesie ten entuzjazm – czyli emocję – na ucznia. Mózgom nie można niczego przekazać – nawet wartości. One wszystko wytwarzają samodzielnie. Czy ktoś przekazał nam mówienie i chodzenie? Trzeba tylko stwarzać warunki.

11 Mózg i motywacja 2 koło mistrzowskie (dla matematyki Butterword 1999) Zadowolenie Radość z matematyki Więcej matematyki Więcej uczenia się Umiejętności > niż wymagania Dobre wyniki Nagroda

12 Mózg i motywacja 3 Błędne koło frustracji i lęku szkolnego (dla matematyki Butterword 1999) frustracja lęk unikanie nieuczenie się umiejętności < niż wymagania złe wyniki kara

13 Wiedza i doświadczenie Jeżeli uczeń nie będzie w stanie powiązać treści, które są przedstawiane w szkole ze swoimi bardzo indywidualnymi doświadczeniami życiowymi – to niczego się nie nauczy. (Spitzer 2002, 2007) Współpraca, czyli widzenie swojego interesu w tym, co jest dobre dla całej społeczności, jest warunkiem rozwoju społeczności.

14 Mielinizacja Mielinizacja mózgu i utrwalenie Zwiększenie efektywności i utrwalenie procesów Mielinizacja mózgu, czyli budowanie osłonek wokół połączeń nerwowych w celu zwiększenia efektywności przekazu zaczyna się w łonie matki a kończy ok. 20 roku życia. W wieku szkolnym następuje zintegrowanie struktury mózgowej z przetwarzaniem informacji i wtedy jest już bardzo trudno zmienić nabyte i utrwalone procesy.

15 Uczenie się dla życia nie do klasówki W międzynarodowym zespole entuzjastów

16 Podział na przedmioty jest sztuczny Co 45 minut inny świat Brak związku pomiędzy treściami przedmiotów Rywalizacja i samotność Brak kontroli nad życiem, aktywnością Większy nacisk na przeszłość, niż na przyszłość Wiele negatywnych emocji Egzaminy, klasówki i testy Nauczanie blokowe, holistyczne, zintegrowane

17 Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie Rada i Parlament Europejski przyjęły w 2006 roku dokument Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Są to następujące kompetencje: 1.Porozumiewanie się w języku ojczystym 2.Porozumiewanie się w językach obcych 3.Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 4.Kompetencje informatyczne 5.Umiejętność uczenia się 6.Kompetencje społeczne i obywatelskie 7.Inicjatywność i przedsiębiorczość 8.Świadoma ekspresja kulturowa.

18 Konektywizm Georg Simens 2004 Uczenie się i wiedza są zawarte w różnorodności opinii. Uczenie się jest procesem łączenia specjalistycznych koncepcji lub źródeł informacji. Uczenie się może zachodzić poza człowiekiem. Potencjał zdobywania wiedzy jest ważniejszy niż to co aktualnie się wie Pielęgnowanie i utrzymywanie połączeń jest niezbędne do stałego uczenia się. Podstawową umiejętnością jest widzenie związków pomiędzy różnymi obszarami, ideami i koncepcjami. Bieżąca (dokładna, aktualna wiedza ) jest celem wszystkich ćwiczeń konektywistycznych. Podejmowanie decyzji jest uczeniem się. Wybór tego czego się uczyć i znaczenie przychodzącej informacji jest widziane w soczewce zmieniającej się rzeczywistości. Jeśli dziś znana jest prawidłowa odpowiedź, jutro może być ona błędna z powodu zmian w klimacie informacyjnym wpływającym na decyzję.

19 8 wielkich idei konstrukcjonizmu 1.Uczenie się w działaniu 2.Technologia tworzywem ułatwiającym uczenie się 3.Ostra zabawa, czyli rozwiązywanie trudnych zadań 4.Uczenie się tego, jak się uczyć, czyli branie odpowiedzialności za własną naukę 5.Właściwe gospodarowanie własnym czasem 6.Nie ma sukcesu bez niepowodzeń 7.Wspólna nauka nauczyciela i ucznia 8.Stosowanie TIK tu i teraz do nauki treści niezwiązanych z techniką, jest równie istotne jak pisanie i czytanie. Papert 1999

20 Podsumowanie Gdy u Jasia jest wariancja, to u Jana tolerancja. Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. W projektach eTwinning jest więcej różnorodności – komunikacyjnej, kulturowej, językowej, technicznej, emocjonalnej, więcej radości i nagród, które formują połączenia nerwowe w mózgach dzieci i będą procentowały w przyszłości lepszą sprawnością poznawczą, umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnością współpracy.

21 DziękujęDziękuję


Pobierz ppt "Praca zespołowa nauczycieli oraz integracja międzyprzedmiotowa w projektach eTwinning Dr inż. Elżbieta Gajek Warszawa 18 Listopada 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google