Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta programowa prezentowana podczas OTK. OCHOTNICZE HUFCE PRACY KOMENDA GŁÓWNA _________________________________ Monika Kopka Starszy specjalista ds.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta programowa prezentowana podczas OTK. OCHOTNICZE HUFCE PRACY KOMENDA GŁÓWNA _________________________________ Monika Kopka Starszy specjalista ds."— Zapis prezentacji:

1 Oferta programowa prezentowana podczas OTK. OCHOTNICZE HUFCE PRACY KOMENDA GŁÓWNA _________________________________ Monika Kopka Starszy specjalista ds. doradztwa zawodowego w Biurze Rynku Pracy KG OHP

2 2 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - 49 Organizacja usług rynku pracy (doradztwa zawodowego) w OHP KOMENDA GŁÓWNA OHP Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej Komendy Wojewódzkie – 16 Mobilne Centra Informacji Zawodowej- 49 Młodzieżowe Biura Pracy - 49 Młodzieżowe Centra Kariery - 33 Kluby Pracy - 106

3 4 podstawowe usługi: Udzielanie indywidualnych porad zawodowych Udzielanie indywidualnych informacji zawodowych Prowadzenie grupowych porad zawodowych Udzielanie grupowych informacji zawodowych Oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowych Działalność informacyjno-edukacyjna wśród pedagogów, nauczycieli, doradców

4 Dzięki wykorzystaniu mikrobusów, umożliwiających przewóz sprzętu do prowadzenia zajęć z młodzieżą, doradcy zawodowi MCIZ dojeżdżają na tereny małych miejscowości, gdzie istniały dotychczas ograniczone możliwości kontaktu z doradcą zawodowym. MCIZ rocznie realizują ponad 63 tys. usług dla ok. 209 tys. osób, w tym ok. 162 osoby podczas sesji wyjazdowych.

5 Młodzieżowe Centra Kariery oferują usługi stacjonarne Specjalizują się w tematyce związanej z przedsiębiorczością 23 tys. 41% Rocznie doradcy zawodowi młodzieżowych centrów kariery zrealizują ok 21 tys. usług dla 68 tys. osób., z tematyki przedsiębiorczości ponad 23 tys. osób, co stanowi 41% wszystkich klientów.

6 Główną grupą docelową działań jest młodzież w wieku 15 - 25 lat: młodzież o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie i wymagająca oddziaływań wychowawczych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zagrożeni bezrobociem i bezrobotni, młodzież niepełnosprawna. rodzice i nauczyciele

7 OHP jako realizator usług rynku pracy

8 Główny cel projektu: zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i organizacji szkoleń kompleksowe wsparcie młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowania kariery zawodowej, samopoznania poprzez usługi poradnictwa zawodowego Rezultaty: 365 utworzenie do 2013 roku docelowo 365 nowych jednostek, w tym: 150 Młodzieżowych Centrów Kariery, 150 Punktów Pośrednictwa Pracy i 65 Ośrodków Szkolenia Zawodowego objęcie kompleksowym wsparciem usług poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń - 25.000 osób

9 Usługi MCK obejmują: warsztaty grupowego poradnictwa zawodowego grupowe spotkania informacyjne indywidualne porady zawodowe indywidualne informacje zawodowe praca z klientem według metodologii Indywidualnego Projektu Kariery (Indywidualnego Planu Działania) Usługi PPP obejmują pośrednictwo: pracy, praktyk i staży zawodowych innych możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego (np. wolontariat;) organizacja targów pracy i giełd pracy

10

11 Wojewódzkie Komendy OHP CEiPM Sieć poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej: MCIZ MCK KP MBP Oraz Hufce Pracy Środowiskowe Hufce Pracy

12 Warsztaty grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także aktywnego poszukiwania pracy Targi pracy i edukacji Giełdy pracy Konferencje, seminaria, spotkania tematyczne Konsultacje indywidualne Inne wydarzenia np. dni otwarte – 497 warsztatów dla ponad 9 600 osób – 26 targów dla ok.1 800 osób – 41 giełd dla ok.1 600 osób – 96 spotkań, w których wzięło udział ponad 5,5 tys. osób Przedsięwzięcia adresowane były do młodzieży w wieku 15 – 25 lat, w tym młodzieży OHP, młodzieży uczącej się, studentów, młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy., dla ok. 3 tys. osób, w których wzięło udział ok.7 tys. osób

13

14 Moja przyszłość i mój zawód Warsztaty językowe Język giętki, sprawny umysł, szerokie umiejętności – poszukiwanie pracy za granicą Jestem tym kim jestem, staję się tym, kim pragnę się stać – moje plany edukacyjno-zawodowe Start up na rynku pracy Umiejętność planowania kariery zawodowej Absolwent na rynku pracy Indywidualny styl uczenia się Doskonałość zespołu kontra indywidualizm Kreowanie własnego wizerunku Moja osobowość, moja efektywność w poszukiwaniu pracy Poznaj swoje predyspozycje zawodowe ABC mojej firmy Lokalny rynek pracy

15 Zajęcia warsztatowe w Zielonej Górze Zajęcia warsztatowe w województwie dolnośląskim Kilka fotek – jak to wyglądało?

16 Targi w województwie dolnośląskim Targi pracy w województwie śląskim Ponad 300 pracodawców!

17 Wyjeżdżaj z głową – bezpieczne wyjazdy za granicę- pośrednictwo międzynarodowe, omówienie zasad funkcjonowania sieci EURES – CEiPM w Łodzi Debata Koła kreatywnych Metody oddziaływania na aktywne postawy młodzieży - CEiPM -Gorzów Wlkp. Konferencja w Kaliszu - Ze świata nauki do świata pracy. Konferencję zorganizowano w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Konferencja Naukowa Przywrócić nadzieję – przekroczenie granic niepełnosprawności w Bytomiu Seminarium Doradztwo Zawodowe – Dobre Praktyki, Dobrzyński Dom Kultury Żak w Dobrzyniu nad Wisłą Forum dyskusyjne,,Nowoczesny rynek pracy na przykładzie badań – nowoczesny pracownik – dyskusja dot. wspomagania przez doradców zawodowych młodzieży na ich drodze do edukacji, zawodu, pracy i kariery – MCIZ w Legnicy CEiPM Bydgoszcz zorganizowało debatę pod hasłem Nie ma pracy dla humanisty. Debata odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współorganizatorem było Biuro Karier UKW

18 Lekcja zawodoznawcza oraz praktyczna nauka zawodu nt. Dłonie jako wizytówka człowieka na przykładzie zawodu fryzjera i kosmetyczki Poznaj tajniki zawodu kucharza – praktyczna lekcja gotowania Gotuj z uczestnikami OSiW- piknik Quiz zawodoznawczy Czy znasz zawody i potrafisz pracować w zespole Konkurs dla młodzieży Portfolio mój wymarzony zawód Festiwal zawodów zorganizowany przez CEiPM w Sieradzu Młodzieżowe Targi Wolontariatu + spotkanie z wolontariuszką z Węgier Spotkania z przedstawicielami zawodów np. plastyk projektant wzornictwa przemysłowego Forum młodzieżowe w Ostródzie Czy opłaca się pracować na własny rachunek?. Dyżur telefoniczny doradcy zawodowego w Siedlcach

19 zajęcia warsztatowe: przygotowanie dokumentacji i autoprezentacja, zawody przyszłości, konfrontowanie swoich możliwości z wymogami zawodów, sposoby zdobywania informacji o zawodach badanie predyspozycji i umiejętności zawodowych spotkania w zakładach pracy z osobami wykonującymi konkretne zawody, obserwacja przy pracy Warsztaty dotyczące diagnozy predyspozycji zawodowych w kontekście wyboru kierunku studiów oraz autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Warsztaty dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej

20 Powiatowe Urzędy Pracy Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Szkoły i uczelnie wyższe Warsztaty Terapii Zajęciowej Szkolne Ośrodki Kariery Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych Zakłady opiekuńczo – wychowawcze Centra Integracji Społecznej Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej Hufce Pracy

21 informacje w mediach regionalnych: prasie, telewizji i radiu plakaty – wywieszane w szkołach, instytucjach rynku pracy, urzędach miast, gmin informacje na stronach internetowych informacje na tablicach ogłoszeń CEiPM oraz filiach MBP

22 Szacunkowo w ciągu całego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w przedsięwzięciach organizowanych przez OHP wzięło udział ponad 40 tys. osób.

23


Pobierz ppt "Oferta programowa prezentowana podczas OTK. OCHOTNICZE HUFCE PRACY KOMENDA GŁÓWNA _________________________________ Monika Kopka Starszy specjalista ds."

Podobne prezentacje


Reklamy Google