Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ROJEKTY SZKOLNE Podsumowanie udziału w programie E-szkoła Wielkopolska 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ROJEKTY SZKOLNE Podsumowanie udziału w programie E-szkoła Wielkopolska 1."— Zapis prezentacji:

1 P ROJEKTY SZKOLNE Podsumowanie udziału w programie E-szkoła Wielkopolska 1

2 P ROJEKTY SZKOLNE Program e-szkoła Wielkopolska – Twórczy Nauczyciel Twórczy Uczeń – był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1.2 POKL za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 2

3 P ROJEKTY SZKOLNE Zespół naukowy projektu pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Stanisława Dylaka – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, tworzą: Prof. zw. dr hab. Andrzej Burewicz - Wydział Chemii UAM Prof. zw. dr hab. Andrzej Burewicz Prof. UAM dr hab. Henryk Drozdowski - Wydział Fizyki UAM Prof. UAM dr hab. Henryk Drozdowski Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak - Wydział Biologii UAM Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak Prof. dr hab. Maria Korcz - Wydział Matematyki i Informatyki UAM Prof. dr hab. Maria Korcz Prof. dr hab. Tadeusz Michałowski - Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne UAM Prof. dr hab. Tadeusz Michałowski Prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk Prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski - Wydział Studiów Edukacyjnych UAM Prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski Prof. zw. dr hab. Maciej Sysło – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski 3

4 P ROJEKTY SZKOLNE Podstawowym zadaniem zespołu merytorycznego jest wspieranie nauczycieli podczas realizacji projektu oraz w kierowaniu pracami uczniów. Członkowie zespołu będą także autorami materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji celów projektu, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Zadaniem zespołu jest również udział w procesie oceniania i nagradzania projektów. 4

5 P ROJEKTY SZKOLNE Projekt e-szkoła Wielkopolska – Twórczy nauczyciel Twórczy Uczeń – to część programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i związanych z zarządzaniem oraz monitoringiem osiągnięć szkół, a także udostępnienie uczestnikom programu wysokiej jakości treści multimedialnych do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów oraz w pracy własnej; wzmocnienie zaplecza technicznego szkół wzorcowych w programie oraz udostępnienie nauczycielom nowoczesnego narzędzia pracy; rozwój systemu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 5 Założenia projektu

6 P ROJEKTY SZKOLNE Cel główny projektu: rozwój kompetencji uczniów oraz zwiększenie ich zainteresowania przedmiotami matematyczno- przyrodniczymi; Rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka, humanistyka, nauki społeczne, geografia oraz przedsiębiorczość. 6

7 P ROJEKTY SZKOLNE 7 Uczestnicy projektu liderzy grup projektowych: Tomasz Kowalski Irena Promińska Anna Mrula Hanna Skrzypczak Barbara Wierzbowska szkolny lider projektów: Anna Mrula nauczyciele wspomagający: Przemysław Bandel Milena Jankowska Katarzyna Matuszak Piotr Mazurkiewicz Kinga Mischke Krzysztof Nowakowski Ireneusz Okoń Filip Reinholz

8 P ROJEKTY SZKOLNE Czym jest projekt w edukacji? To skuteczna metoda pracy uczniów, polegająca na samodzielnym działaniu (indywidualnym lub zespołowym) na zadany temat, nad problemem itd. Łączy wiedzę teoretyczną z praktycznym działaniem. 8

9 P ROJEKTY SZKOLNE Efekty dla uczniów – realizatorów projektu: osobisty rozwój i kształtowanie wielu umiejętności społecznych (praca w grupie, samodzielność, odpowiedzialność, różne sposoby komunikowania) rozwój ucznia w sferze poznawczej i emocjonalnej interdyscyplinarne łączenie wiadomości i umiejętności (gromadzenie, analizowanie, selekcjonowanie, syntetyzowanie informacji, wnioskowanie) rozwój zainteresowań ucznia, wyodrębnienie jego uzdolnień, zaspokojenie potrzeb edukacyjnych konkurencyjność wobec innych, bardziej tradycyjnych metod (wyzwala kreatywność, innowacyjne działania) 9

10 P ROJEKTY SZKOLNE Efekty dla uczniów – realizatorów projektu: nawiązanie nowych relacji z uczniem efektywne wykorzystanie nowej (nowoczesnej) metody edukacji zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych możliwość współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami 10

11 P ROJEKTY SZKOLNE Matma 4U Aktywni na rynku pracy Parki Poznania – wczoraj, dziś i jutro Przedszkolaki Śladami Żydów poznańskich 11 Efekty pracy grup opracowania projektowe

12 P ROJEKTY SZKOLNE Efekty dla uczniów – realizatorów projektu: 12

13 P ROJEKTY SZKOLNE http://stowarzyszenierum.home.pl/przedszkolaki/ http://www.mobilnizawodowo.yoyo.pl/ http://parkipoznania.cba.pl/news.php http://www.projekt.draviarpg.civ.pl http://webfronter.com/wielkopolska/sladamizydow/ 13 Efekty pracy grup strony WWW

14 P ROJEKTY SZKOLNE filmy obrazujące etapy pracy projektowej, filmy przedstawiające projekt finalny; 14 Efekty pracy grup filmy http://projekt2341.wrzuta.pl/film/agWiueIWMDR/projekt http://www.youtube.com/watch?v=9OgkohyQttU&feature=player_embedd ed http://webfronter.com/wielkopolska/sladamizydow/

15 P ROJEKTY SZKOLNE Podsumowanie Model pracy jest łatwy do powtórzenia i przeprowadzenia w innych warunkach, można też zmodyfikować tematykę projektu, nie zmieniając jednocześnie wzorca postępowania. Pracy było bardzo dużo, ale też sporo przyjemności i zabawy w miłym towarzystwie i w pięknym otoczeniu. Każdy uczestnik projektu potrafi aktywnie wkomponować się w rynek pracy. Praca projektowa nie jest przedsięwzięciem łatwym, ale przynosi wiele satysfakcji. Takie projekty jak ten, poszerzają horyzonty twórcze i myślowe uczniów, sprawiają, że rozwija się wyobraźnia. 15

16 P ROJEKTY SZKOLNE Dziękuję za uwagę Anna Mrula 16


Pobierz ppt "P ROJEKTY SZKOLNE Podsumowanie udziału w programie E-szkoła Wielkopolska 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google