Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody komunikowania się.. - symboliczna interakcja pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody komunikowania się.. - symboliczna interakcja pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności."— Zapis prezentacji:

1 Metody komunikowania się.

2 - symboliczna interakcja pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności.

3

4 -odnosi się co najmniej do dwóch osób -zachodzi w środowisku społecznym -zdeterminowany jest przez liczbę i charakter uczestników -posiada charakter: interpersonalny, publiczny, masowy lub międzykulturowy -posługuje się znakami i symbolami -istnieje wspólnota semiotyczna między uczestnikami, która warunkuje operowanie tym samym zespołem symboli i znaków -posiada charakter: a) symetryczny b) niesymetryczny, komplementarny - jest nieodwracalny

5 Rodzaje komunikacji : -Interpersonalna -Językowa -Międzykulturowa -Społeczna -Symboliczna -Marketingowa -Literacka -Werbalna -Niewerbalna -Perswazyjna -Wokalna -Internetowa -Telekomunikacja

6 Elementy komunikacji : -Myśl -Kodowanie -Odkodowanie -Sprzężenie zwrotne -Poziom faktyczny -Poziom instrumentalny -Poziom afektywny

7 Pomosty komunikacyjne 1.Rozumienie siebie, wrażliwość, samoświadomość uczuć i sfer podatnych na zranienie 2. Zaufanie do siebie, samoakceptacja 3. Autentyczność 4. Otwartość, mówienie o myślach i swoich uczuciach 5. Odróżnianie faktów od obronnych wyobrażeń 6. Budowanie klimatu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania 7. Umiejętność „czytania między wierszami”, chęć zrozumienia rozmówcy 8. Znajomość sygnałów mowy ciała 9. Używanie komunikatów „ja”, bez ocen i interpretacji 10. Umiejętność parafrazowania

8 Zasady dobrego komunikowania się : 1.Poznaj samego siebie. 2.Uwzględniaj chwiejność uwagi rozmówcy. 3.Licz się z uczuciami drugiej strony. 4.Zwracaj uwagę na sens, a nie na formę wypowiedzi. 5.Spróbuj przyjąć punkt widzenia rozmówcy. 6.Mów w sposób jasny, rzeczowy. 7.Wspieraj słowa komunikacją niewerbalną.

9 Bariery w komunikowaniu się : Różnice językowe Reakcje emocjonalne Przeciążenie informacyjne Filtrowanie

10 nośniki sygnałów (papier, płyta, dyskietka komputerowa, taśma magnetofonowa) kody (sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, alfabet) instytucje tworzące przekazy (środki masowego przekazu) urządzenia pozwalające na nadawanie i odbiór (telewizor, komputer, odbiornik radiowy) język naturalny znaki językowe (gestykulacja, mimika, słowo mówione)

11 - intrapersonalny -interpersonalny - grupowy -masowy - ekstrapersonalny

12 - nakazywanie, polecanie, komenderowanie -ostrzeganie upominanie, grożenie -przekonanie, perswadowanie, moralizowanie -dyktowanie rozwiązań, radzenie, robienie propozycji -pouczanie, robienie wyrzutów, przytaczanie logicznych argumentów - krytykowanie, osadzanie, obwinianie, sprzeciwianie się - aprobowanie, chwalenie, popieranie -zwymyślanie, ośmieszanie, zawstydzanie, nadawanie „etykietki” -analizowanie, interpretowanie, stawianie diagnozy -uspokajanie, pocieszanie, współczucie -badanie, wypytywanie, indagowanie - odwracanie uwagi, trywializowanie, obracanie w żart.

13

14


Pobierz ppt "Metody komunikowania się.. - symboliczna interakcja pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google