Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody komunikowania się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody komunikowania się."— Zapis prezentacji:

1 Metody komunikowania się.

2 Komunikowanie -symboliczna interakcja pomiędzy ludźmi, którzy są świadomi swojej obustronnej obecności.

3 Podstawowe tezy w procesie komunikowania:
1. Nie można nie komunikować się 2. Nie można opisać wszystkiego autentycznie 3. Nie wywołuje reakcji, które można przewidzieć do końca 4. Jest zawsze zwrotne 5. Posiada wymiar merytoryczny i osobowościowy 6. Kształtuje nowy system społeczny

4 Cechy procesu komunikowania :
odnosi się co najmniej do dwóch osób zachodzi w środowisku społecznym zdeterminowany jest przez liczbę i charakter uczestników posiada charakter: interpersonalny, publiczny, masowy lub międzykulturowy posługuje się znakami i symbolami istnieje wspólnota semiotyczna między uczestnikami, która warunkuje operowanie tym samym zespołem symboli i znaków posiada charakter: a) symetryczny b) niesymetryczny, komplementarny - jest nieodwracalny

5 Rodzaje komunikacji : Interpersonalna Językowa Międzykulturowa
Społeczna Symboliczna Marketingowa Literacka Werbalna Niewerbalna Perswazyjna Wokalna Internetowa Telekomunikacja

6 Elementy komunikacji :
Myśl Kodowanie Odkodowanie Sprzężenie zwrotne Poziom faktyczny Poziom instrumentalny Poziom afektywny

7 Pomosty komunikacyjne
1.Rozumienie siebie, wrażliwość, samoświadomość uczuć i sfer podatnych na zranienie 2. Zaufanie do siebie, samoakceptacja 3. Autentyczność 4. Otwartość, mówienie o myślach i swoich uczuciach 5. Odróżnianie faktów od obronnych wyobrażeń 6. Budowanie klimatu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania 7. Umiejętność „czytania między wierszami”, chęć zrozumienia rozmówcy 8. Znajomość sygnałów mowy ciała 9. Używanie komunikatów „ja”, bez ocen i interpretacji 10. Umiejętność parafrazowania

8 Zasady dobrego komunikowania się :
Poznaj samego siebie. Uwzględniaj chwiejność uwagi rozmówcy. Licz się z uczuciami drugiej strony. Zwracaj uwagę na sens , a nie na formę wypowiedzi. Spróbuj przyjąć punkt widzenia rozmówcy. Mów w sposób jasny, rzeczowy. Wspieraj słowa komunikacją niewerbalną.

9 Bariery w komunikowaniu się :
Różnice językowe Reakcje emocjonalne Przeciążenie informacyjne Filtrowanie

10 Środki komunikowania się
nośniki sygnałów (papier, płyta, dyskietka komputerowa, taśma magnetofonowa) kody (sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, alfabet) instytucje tworzące przekazy (środki masowego przekazu) urządzenia pozwalające na nadawanie i odbiór (telewizor, komputer, odbiornik radiowy) język naturalny znaki językowe (gestykulacja, mimika, słowo mówione)

11 Poziomy komunikacji społecznej
masowy - ekstrapersonalny - intrapersonalny interpersonalny - grupowy

12 Zakłócenia w komunikowaniu się
- nakazywanie, polecanie, komenderowanie ostrzeganie upominanie, grożenie przekonanie, perswadowanie, moralizowanie dyktowanie rozwiązań, radzenie, robienie propozycji pouczanie, robienie wyrzutów, przytaczanie logicznych argumentów - krytykowanie, osadzanie, obwinianie, sprzeciwianie się - aprobowanie, chwalenie, popieranie zwymyślanie, ośmieszanie, zawstydzanie, nadawanie „etykietki” analizowanie, interpretowanie, stawianie diagnozy uspokajanie, pocieszanie, współczucie badanie, wypytywanie, indagowanie - odwracanie uwagi, trywializowanie, obracanie w żart .

13 Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji.

14 Wykonała : Marika Solak Źródło : Internet.


Pobierz ppt "Metody komunikowania się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google