Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Import danych; sumy pośrednie; tabela przestawna; konsolidacja danych 1 W.K. (C) 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Import danych; sumy pośrednie; tabela przestawna; konsolidacja danych 1 W.K. (C) 2007."— Zapis prezentacji:

1 import danych; sumy pośrednie; tabela przestawna; konsolidacja danych 1 W.K. (C) 2007

2 Należy wybrać opcję OTWÓRZ, a następnie w okienku otwieranie, należy wybrać właściwy typ pliku - plik tekstowy 2 W.K. (C) 2007

3 Po wybraniu i zatwierdzeniu nazwy pliku tekstowego w okienku kreatora importu należy wybrać sposób oddzielania danych Dla tego przykładu wybrano typ, w którym dane stanowiące poszczególne kolumny oddzielone są znakami (w odróżnieniu od stałej szerokości kolumn) 3 W.K. (C) 2007

4 w następnym kroku należy wybrać jakim znakiem rozdzielane są dane stanowiące poszczególne kolumny Dla ułatwienia wyboru, możemy skorzystać z podglądu 4 W.K. (C) 2007

5 teraz wybieramy format danych w kolumnach, format można wybrać niezależnie dla każdej kolumny Funkcje zaawansowane to między innymi uściślenie jaki znak ma rozdzielać części całkowitą od dziesiętnej itp. 5 W.K. (C) 2007

6 6 (POŚREDNIE) Sumy częściowe znajdują się w: Menu-> DANE -> KONSPEKT jeżeli w pierwszym poziomie sumowana ma być wartość sprzedaży dla firm, a w drugim poziomie dla lat – dane muszą być odpowiednio posortowane Sumujemy sprzedaż dla firm

7 W.K. (C) 2007 7 (POŚREDNIE) Aby utworzyć następny poziom sumowania (w tym przykładzie wg lat), po ponownym uruchomieniu kreatora sum częściowych należy: wybrać odpowiednie pole – kryterium; odhaczyć opcję Zmień bieżące sumy częściowe

8 W.K. (C) 2007 8 (POŚREDNIE) Usunięcie sum częściowych

9 W.K. (C) 2007 9 Tabelę przestawną wstawia się po wybraniu: Menu -> WSTAW -> Tabela przestawna Tabelę przestawną najwygodniej jest wstawić w nowym arkuszu

10 W.K. (C) 2007 10 Etykiety kolumn, wierszy, filtrowanie konstruujemy poprzez zaznaczanie i przeciąganie nazw pól tabeli Etykiety kolumn, wierszy, filtrowanie konstruujemy poprzez zaznaczanie i przeciąganie nazw pól tabeli

11 W.K. (C) 2007 11 po zaznaczeniu etykietExcel zadecydował które pola będą etykietami wierszy, etykietami kolumn, a które polami danych i w wyniku działania Excela powstała tabela: pola można poprzeciągać myszą i ustalić etykiety wg potrzeb użytkownika

12 W.K. (C) 2007 12 Filtr Etykieta kolumn Etykieta wierszy Pole danych (wartości)

13 W.K. (C) 2007 13 Zamiast SUMY można stosować inne funkcje Sumy częściowe Tabela przestawna: po rozwinięciu menu i wybraniu pozycji Ustawienie pola wartości

14 W.K. (C) 2007 14 Konsolidacja w Excelu jest to użycie funkcji (wykonanie operacji) uwzględniających swoim zakresem wiele arkuszy lub wiele plików skoroszytów. Konsolidację można wykonać poprzez użycie formuł lub poprzez użycie polecenia Konsoliduj. Konsolidację można wykonać również (ręcznie) poprzez użycie polecenia Wklej specjalnie (Wartości) Konsolidacja w Excelu jest to użycie funkcji (wykonanie operacji) uwzględniających swoim zakresem wiele arkuszy lub wiele plików skoroszytów. Konsolidację można wykonać poprzez użycie formuł lub poprzez użycie polecenia Konsoliduj. Konsolidację można wykonać również (ręcznie) poprzez użycie polecenia Wklej specjalnie (Wartości)

15 W.K. (C) 2007 15 W trzech różnych plikach zgromadzone są dane sprzedaży w różnych miastach. Aby uzyskać sumę sprzedaży dane należy poddać konsolidacji. Tabele z danymi MUSZĄ mieć taki sam układ.

16 W.K. (C) 2007 16 Konsolidację najwygodniej rozpocząć poprzez otwarcie plików zawierających dane, a następnie otwarcie skoroszytu w którym dane będą skonsolidowane. W nowym arkusz z Menu-> Dane -> Narzędzia danych należy wybrać: Konsolidowanie Funkcja do wyboruzakres konsolidowanych komórekLista odwołańkonsolidacja będzie wykonana poprzez sprawdzanie etykiet utworzony będzie konspekt z formułami sumującymi

17 W.K. (C) 2007 17 Kolejność działań W arkuszu docelowym utwórz strukturę adekwatną do arkuszy z danymi. Komórkę aktywną ustaw na początku zakresu, w którym pojawią się dane skonsolidowane

18 W.K. (C) 2007 18 Kolejność działań Wybierz polecenie konsolidowanie ustaw kursor w polu Odwołanie przejdź do arkusz z danymi i zaznacz konsolidowany obszar dodaj odwołanie wykonaj ww czynności dla następnych arkuszy z danymi

19 W.K. (C) 2007 19 Kolejność działań Po dodaniu wszystkich odwołań - zatwierdź OK W nowym arkuszu uzyskaliśmy sumy

20 W.K. (C) 2007 20 jeżeli tabele źródłowe zawierają wiersze lub kolumny, których nie chcemy konsolidować Należy wskazać gdzie znajdują się etykiety

21 W.K. (C) 2007 21 do konsolidacji wybrane zostały tylko dane o wspólnych etykietach (pomimo zaznaczenia większego obszaru)

22 W.K. (C) 2007 22 Dla arkusza docelowego jak obok Wybranie opcji Utwórz łącze z danymi źródłowymi spowoduje …

23 W.K. (C) 2007 23 …utworzenie łączy do plików (arkuszy) źródłowych, oraz umieszczenie w pliku docelowym danych pochodzących z arkuszy źródłowych. Zmiana danych w arkuszach źródłowych spowoduje automatyczna zmianę w arkuszu docelowym

24 W.K. (C) 2007 24 konsolidacji można dokonać poprzez wstawienie odpowiednich formuł = [sprze_k.xlsx]Arkusz1!B3 + [sprze_b.xlsx]Arkusz1!B3 + [sprze_ch.xlsx]Arkusz1!B3 Nazwa pliku (Skoroszytu) Nazwa arkusza adres komórki

25 Literatura: Arkusze Kalkulacyjne – ECDL-A, Mikon 2006 Excel 2007 – Biblia. Helion 2007 W.K. (C) 2007 25


Pobierz ppt "Import danych; sumy pośrednie; tabela przestawna; konsolidacja danych 1 W.K. (C) 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google