Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzia informatyki - arkusze kalkulacyjne IV (zaawansowane techniki obliczeniowe) dr inż. Piotr Muryjas Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzia informatyki - arkusze kalkulacyjne IV (zaawansowane techniki obliczeniowe) dr inż. Piotr Muryjas Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji."— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia informatyki - arkusze kalkulacyjne IV (zaawansowane techniki obliczeniowe) dr inż. Piotr Muryjas Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

2 2 ©Piotr Muryjas Konsolidacja danych w arkuszach Możliwość prezentowania danych z różnych arkuszy w dowolnych przekrojach informacyjnych Grupowanie danych (kryterium grupowania) Dane skonsolidowane są rezultatem działań wykonywanych na grupach komórek (funkcje grupujące np. Min, Max, Licznik, Średnia, Suma) Techniki konsolidacji: tabele przestawne według odwołań 3W wg kategorii wg położenia

3 3 ©Piotr Muryjas Tabele przestawne - charakterystyka Tabela przestawna - zbiór kolumn i wierszy, zawierający podsumowania i analizy otrzymane z wielu różnych tabel lub bloków komórek Oparta jest na danych zgromadzonych w arkuszu lub innej bazie danych (np. MS Access, SQL Server, dBase,...) Posiada budowę tabeli krzyżowej (kolumny i wiersze opisane przez nagłówki, na ich przecięciu wartości funkcji grupujących) Możliwość elastycznego kształtowania struktury tabeli krzyżowej (przestawianie wierszy i kolumn) Analizy na dowolnym poziomie szczegółowości (wprowadzanie nowych kolumn i wierszy, dowolne funkcje grupujące na różnych poziomach)

4 4 ©Piotr Muryjas Tabele przestawne - przykład (1) Tabela przestawna z jednym poziomem grupowania

5 5 ©Piotr Muryjas Tabele przestawne - przykład (2)

6 6 ©Piotr Muryjas Grupowanie (konsolidowanie) danych Kryterium grupowania - pole bazy danych, którego wartość jest taka sama w danej grupie Rodzaje operacji na danych zgrupowanych (funkcje podsumowujące) : sumowanie zliczanie wartość średnia w grupie danych wartość minimalna w grupie danych wartość maksymalna w grupie danych Operacje mogą być wykonywane na dowolnym polu bazy danych (nie musi to być pole stanowiące kryterium grupowania)

7 7 ©Piotr Muryjas Tabele przestawne - struktura tabel Pole strony - pole BD będące nadrzędnym kryterium grupowania Element pola strony - wartość przyjmowana przez pole strony Pole danych - pole BD, na którym będą wykonywane operacje grupowe Pola wierszowe - pola BD, których wartości będą prezentowane w kolejnych wierszach Elementy pól wierszowych - wartości przyjmowane przez pola wierszowe Pola kolumnowe - pola BD, których wartości będą prezentowane w kolejnych kolumnach Obszar danych - wartości otrzymane w wyniku wykonania operacji grupowych na polu danych

8 8 ©Piotr Muryjas Struktura tabeli przestawnej - przykład Pole strony Element pola strony Pole danych Pole kolumnowe Obszar danych Elementy pola kolumnowego Elementy pola wierszowego Pole wierszowe

9 9 ©Piotr Muryjas Etapy tworzenia tabel przestawnych 1. Określenie rodzaju źródła danych (arkusz, zewnętrzne źródło danych, tabela przestawna). 2. Wskazanie danych. 3. Definicja struktury tabeli (wskazanie pól strony, pól wierszy i kolumn oraz pola danych) 4. Określenie rodzaju operacji wykonywanych na danych skonsolidowanych 5. Wskazanie miejsca umieszczenia tabeli przestawnej.

10 10 ©Piotr Muryjas Formatowanie tabel przestawnych Formatowanie tabel obejmuje: formatowanie etykiet (pole strony i danych, nagłówki wierszy i kolumn) formatowanie wartości (elementy pól wierszowych, kolumnowych oraz obszaru danych) Obszar danych nie dziedziczy formatu danych źródłowych (konieczne powtórne formatowanie) Format wyświetlanych danych może ulec zmianie po zmianie struktury tabeli

11 11 ©Piotr Muryjas Modyfikacja tabel przestawnych Modyfikacja struktury (technika drag-and-drop w arkuszu lub wykorzystanie kreatora) Zmiana sposobu wyświetlania danych Grupowanie (rozgrupowanie) danych Określanie zakresu szczegółowości wyświetlanych danych Podsumowania - wyświetlanie, rodzaje Definiowanie pól i elementów obliczeniowych

12 12 ©Piotr Muryjas Modyfikacja struktury tabel Obejmuje : dodawanie nowych pól ze źródła danych usuwanie pól tabeli przestawnej przestawianie kolejności pól w tabeli Skutki : zmiana sposobu prezentacji danych (inny układ wyświetlania) zmiana sposobu interpretacji danych dla danych zagregowanych (zmiana ilości kryteriów grupowania oraz ich kolejności)

13 13 ©Piotr Muryjas Modyfikacja struktury - przykład Tabela przed zmianą struktury Tabela po zmianie struktury

14 14 ©Piotr Muryjas Modyfikacja sposobu wyświetlania Zmiana formatu wyświetlania danych Zmiana nazwy pól (wierszowych, kolumnowych) Sortowanie danych: wg wartości elementów pól wg wartości z obszaru danych Inne zmiany sposobu wyświetlania: rezultatów funkcji podsumowujących (np. jako % z kolumny, wiersza) w przypadku błędów dla pustych komórek

15 15 ©Piotr Muryjas Grupowanie danych Wykonywane na strukturze tabeli przestawnej (elementy pól wierszowych lub kolumnowych oraz dane liczbowe) Grupowanie elementów pól wierszowych (kolumnowych): prowadzi do powstania dodatkowych kategorii (podgrup) umożliwia definiowanie dodatkowych podsumowań przy pomocy funkcji wbudowanych Grupowanie danych liczbowych w obszarze danych: możliwość definiowania podsumowań dla ograniczonego zakresu danych (początek i koniec zakresu grupowania) możliwość określania liczności grupy np. każda grupa liczy dokładnie po 3 elementy Rozgrupowanie Możliwe wykonanie operacji komplementarnej - Rozgrupowanie

16 16 ©Piotr Muryjas Grupowanie danych - przykłady Grupowanie elementów pola wierszowego Grupowanie elementów pól

17 17 ©Piotr Muryjas Grupowanie danych - przykłady c.d. Grupowanie danych liczbowych

18 18 ©Piotr Muryjas Zakres szczegółowości danych Szczegółowość danych - różne poziomy reprezentacji danych Zmiana zakresu szczegółowości: ukrycie/wyświetlanie danych szczegółowych zwijanie/rozwijanie danych szczegółowych dla kolejnych kryteriów grupowania (analiza wielowymiarowa) Szczegóły mogą dotyczyć: pojedynczych pól kolumnowych lub wierszowych wszystkich pól kolumnowych lub wierszowych wartości wyświetlanych w obszarze danych Analiza wielowymiarowa problemu: powiązana z ilością kryteriów grupowania pozwala analizować dane na różnych stopniach uogólnienia (różnych wymiarach) np. sprzedaż - region - towar, sprzedaż - region

19 19 ©Piotr Muryjas Szczegółowość danych - przykład Dane ogólne Dane szczegółowe

20 20 ©Piotr Muryjas Podsumowania w tabeli przestawnej Zastosowanie: sum całkowitych (podsumowania dla całej tabeli) sum częściowych (podsumowania dla podgrup) Zmiana rodzaju podsumowania w grupach danych: definicja innej operacji standardowej (funkcji podsumowującej) wprowadzenie dodatkowej operacji standardowej definicja obliczeń niestandardowych wprowadzenie dodatkowych obliczeń niestandardowych

21 21 ©Piotr Muryjas Rodzaje podsumowań Sumy całkowite: obliczane dla wszystkich kolumn lub wierszy wyznaczane przez funkcje podsumowujące użyte w obszarze danych możliwe użycie tylko jednej sumy całkowitej (jednej dla kolumn, jednej dla wierszy) Sumy częściowe: możliwe użycie wielu sum częściowych wyznaczane przez dowolne funkcje podsumowujące

22 22 ©Piotr Muryjas Podsumowania - przykład Suma cząstkowa

23 23 ©Piotr Muryjas Podsumowania niestandardowe Wykonywane w polach danych tabeli (wykorzystujące wbudowane funkcje) : różnica względem % z % wiersza % kolumny % sumy zbiorczej Dowolne formuły definiowane przez użytkownika, wykorzystujące dane z tabeli przestawnej: pola obliczeniowe elementy obliczeniowe

24 24 ©Piotr Muryjas Podsumowania niestandardowe - c.d. % wiersza % kolumny

25 25 ©Piotr Muryjas Wykresy i tabele przestawne Na wykresie można prezentować tylko dane otrzymane w wyniku konsolidowania Tabela przestawna będąca źródłem danych dla wykresu nie może zawierać sum cząstkowych Wykresy oparte na tabelach przestawnych zmieniają się wraz ze zmianami struktury tabeli przestawnej (dodawanie/ usuwanie danych szczegółowych, zmiana pól wierszowych i/lub kolumnowych) Wykresy mogą być generowane oddzielnie dla każdej wartości pola strony

26 26 ©Piotr Muryjas Wnioski Tabele przestawne to narzędzie umożliwiające prowadzenie analiz danych w oparciu o podsumowania wykonywane na grupach danych. Elastyczna zmiana struktury tabel przestawnych oraz rozmaitość wbudowanych funkcji podsumowujących pozwala kształtować różne przekroje informacyjne w zależności od potrzeb użytkownika.


Pobierz ppt "Narzędzia informatyki - arkusze kalkulacyjne IV (zaawansowane techniki obliczeniowe) dr inż. Piotr Muryjas Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google