Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkusz kalkulacyjny A r k u s z k a l k u l a c y j n y.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkusz kalkulacyjny A r k u s z k a l k u l a c y j n y."— Zapis prezentacji:

1 Arkusz kalkulacyjny A r k u s z k a l k u l a c y j n y

2 Ćwiczenie 1 ARKUSZ OCEN

3 OTWIERAMY i ZAPISUJEMY DOKUMENT SKOROSZYTU

4 ZMIENIAMY NAZWY I KOLOR KART 1.Arkusz1 – start – kolor np. żółty 2.Arkusz2 – jakub – kolor np. czerwony 3.Arkusz3 – adam – kolor np. zielony aby ułatwić identyfikowanie informacji zmieniamy nazwy i kolor kart

5 WYPEŁNIAMY DANYMI KARTĘ start

6 WYPEŁNIAMY DANYMI KARTĘ jakub

7 WYPEŁNIAMY DANYMI KARTĘ adam

8 ŁĄCZYMY KARTY HIPERŁĄCZEM

9 HIPERŁĄCZE KROK 1 Zaznaczamy komórkę Przechodzimy do zakładki Wstawianie Wybieramy hiperłącze 1 32

10 HIPERŁĄCZE KROK 2 Zaznaczamy Miejsce w tym dokumencie 1 Wskazujemy kartę 2 Otwieramy okno Etykieta ekranowa 3 Wpisujemy Tekst etykiety ekranowej 4

11 FUNKCJE WYKORZYSTANE W ARKUSZU OCEN 1.=ŚREDNIA(E6:H6) 2.=LICZ.JEŻELI(E$6:H$15;K6) 3.Formatowanie warunkowe

12 OBLICZAMY ŚREDNIĄ OCEN Zaznaczamy komórkę W zakładce Narzędzia główne wybieramy funkcję Średnia

13 OBLICZAMY ŚREDNIĄ OCEN W komórkę została wstawiona funkcja, określamy zakres z jakiego ma być obliczona średnia Zatwierdzamy klikając Enter

14 Korzystając z Opcji Autouzupełniania wypełniamy pozostałe komórki Autowypełnianie

15 OBLICZAMY ILE JEST POSZCZEGÓLNYCH OCEN W ARKUSZU Do wskazanej komórki wstawiamy funkcję LICZ.JEŻELI

16 OBLICZAMY ILE JEST POSZCZEGÓLNYCH OCEN W ARKUSZU Określamy zakres spełniający określone kryterium Korzystając z Opcji Autouzupełniania wypełniamy pozostałe komórki

17 Opracował: mgr K. D zierbicki koniec


Pobierz ppt "Arkusz kalkulacyjny A r k u s z k a l k u l a c y j n y."

Podobne prezentacje


Reklamy Google