Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Joanna Michalak-Dawidziuk. PODMIOTOWOŚĆ PARTNERSTWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Joanna Michalak-Dawidziuk. PODMIOTOWOŚĆ PARTNERSTWO."— Zapis prezentacji:

1 Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

2

3 PODMIOTOWOŚĆ PARTNERSTWO

4 Możemy zmieniać świat, zaczynając od naprawy sprawy dzieci

5 JAN KOCHANOWSK I TREN VIII Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim! Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszytki mówiła, za wszytki spiewała, Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować, To tego, to owego wdzięcznie obłapiając I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu, Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, A serce swej pociechy darmo upatruje.

6

7 Ellen Key (1849 - 1926

8 * To właśnie w XX wieku miał nastąpić czas symbolicznej i rzeczywistej naprawy zła wyrządzonego dziecku w poprzednich wiekach. Fakty jednak przeczą temu założeniu. Oto one: 250 mln dzieci było zmuszanych do ciężkiej pracy, 150 mln rocznie umierało dzieci z głodu, 130 mln nie uczyło się, 10 mln okaleczonych było psychicznie przez wojnę, 10 mln zarażonych było wirusem HIV.

9 * Co piąte dziecko dotknięte ubóstwem, Ok. 34% dzieci w domach dziecka to sieroty społeczne, 25% dzieci przewlekle chorych, 60% nie podlegało stałej kontroli lekarskiej, 70% dzieci ze środowisk wiejskich nie uczestniczyło w kulturze, 87% dzieci od 3 do 5 roku życia na wsiach, nie korzystało z form edukacji wczesnoszkolnej, w miastach natomiast 79%.

10 zwiększenie liczby przedszkoli, upowszechnienie obowiązkowego kształcenia dla osób do 15 roku życia, rozbudowa kształcenia średniego rozszerzenie dostępu do szkół wyższych, rozwój kształcenia ustawicznego (szkoły dla dorosłych) kształcenie na odległość, edukacja równoległa, edukacji równoległa, powstanie i rozwój ośrodków skoncentrowanych na pracach diagnostycznych, kompensacyjnych, opiekuńczych. * Okres po II wojnie światowej – Polska - rozwój masowej edukacji, budowanie drożnych systemów oświatowych

11 2. Kreowanie poglądu o konieczności zreformowania szkolnictwa * Lata 70 - 80-te 1. Krytyka dotychczasowego systemu kształcenia (m.in. przerost funkcji kształcenia nad funkcją wychowawczą, zbyt wczesna specjalizacja, encyklopedyzm).

12 Zmiany społeczno- gospodarczo-polityczne w Polsce * USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 1. Uspołecznienie szkolnictwie w Polsce (utworzenie w szkołach rady rodziców, rady szkoły), 2. Powstają pierwsze szkoły niepubliczne

13 Upodmiotowienie ucznia – nauczyciel partnerem ucznia w procesie nauczania Autorskie programy nauczania W klasach I – III wprowadzono nauczanie zintegrowane

14

15 HANDEL DZIEĆMI Według raportów międzynarodowych region Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej to jeden z najprężniej rozwijających się rynków handlu dziećmi na świecie, a terytorium Polski jest uznawane za jeden z głównych szlaków przerzutu ofiar handlu. Dzieci są sprzedawane do uprawiania prostytucji, żebractwa, nielegalnej adopcji, udziału w popełnianiu przestępstw. W proceder handlu są często zaangażowani członkowie ich rodzin lub znajomi. Dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat (art. 1 Konwencji o Prawach Dziecka)

16 * PATOLOGIE SPOŁECZNE

17 W 2007 roku chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 16% uczniów trzecich klas gimnazjów. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia są substancje wziewne (8%), a na trzecim amfetamina (4%).

18

19 * KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)

20 (Dz. U. nr. 9 poz. 59 z późn. zm.)

21

22

23 Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

24

25 * Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Dr Joanna Michalak-Dawidziuk. PODMIOTOWOŚĆ PARTNERSTWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google