Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ziemia – planeta wody”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ziemia – planeta wody”"— Zapis prezentacji:

1 „Ziemia – planeta wody”
„80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA” Basia Dmochowska, PSSP 23/01/2012 Zdjęcia oraz informacje do prezentacji zostały częściowo pobrane z literatury i Internetu

2 70% woda Ziemia – planeta wody
Ziemia jest planetą wody. 71% powierzchni naszej planety to morza i oceany.

3 H2O – doświadczenie Tlen - oxygen wodór - hydrogen wodór - hydrogen
Doświadczenie – budujemy z wykałaczek i plasteliny cząsteczkę wody, przyklejamy nasze cząsteczki na niebieską planszę wodór - hydrogen wodór - hydrogen

4 Połączone cząsteczki wody

5 Skąd na Ziemi mamy wodę? Woda pojawiła się, gdy skorupa ziemska zaczęła się ochładzać i twardnieć. Temperatura pod spodem zaczęła wówczas podnosić się jak w szybkowarze. Skały topiły się, wydzielając parę. Wyrzucona przez wulkany w atmosferę para skraplała się po zetknięciu z powietrzem i spadała na ziemię w postaci potężnego deszczu.

6 Woda słodka - 3% wody rzeki jeziora
Woda słodka - woda zawierająca stosunkowo niewielkie ilości soli (zasolenie poniżej 0,5‰). Całość wody słodkiej na kuli ziemskiej pochodzi z procesów parowania i skraplania (ewentualnie resublimacji). W klasyfikacji wód ze względu na zawartość związków mineralnych wodą słodką nazywa się wodę zawierającą od 100 do 500 mg/l związków mineralnych. Dostęp do wody słodkiej jest czynnikiem warunkującym życie i przetrwanie wielu gatunków roślin i zwierząt (w tym człowieka). Człowiek może pić tylko wodę słodką. jeziora

7 Woda słona – woda morska – 97% wody
Woda morska – woda występująca w morzach i oceanach. W wodzie tej są rozpuszczone tysiące związków chemicznych i prawie wszystkie pierwiastki chemiczne obecne na kuli ziemskiej. Woda morska stanowi ponad 96% wody obecnej w formie ciekłej na powierzchni Ziemi, zaś tzw. woda słodka stanowi mniej niż 3%. morza i oceany

8 Dlaczego woda morska jest słona?
Morze zawiera średnio 35 gramów soli na litr wody. Sole te są minerałami pochodzącymi ze skał. Rzeki spływając z gór, unoszą ze sobą drobne fragmenty zawierające minerały, które następnie trafiają do mórz. Na dnie mórz skały rozsypują się. Pod działaniem ciepła woda morska paruje, ale cząsteczki minerałów, które są cięższe gromadzą się przy drodze.

9 Dlaczego jedne morza są bardziej słone od innych?
Morze Martwe – najbardziej słone na Ziemi Morze Bałtyckie – słonawe Morze Czerwone jest bardzo zasolone. 44 gramy na litr. Natomiast Morze Bałtyckie jest zasolone słabo – 20 gramów na litr, a w niektórych zatokach tylko 2 gramy na litr. W Bałtyku woda jest bardzo zimna i słabo paruje. Uchodzi do niego wiele rzek europejskich, które wprowadzają ogromną ilość słodkiej wody. Morze Czerwone natomiast jest otoczone pustyniami i wpada do niego mało rzek. Z powodu bardzo wysokiej temperatury parowanie jest bardzo intensywne, a zatem sól łatwo się u gromadzi.

10 Woda słodka, słonawa i słona – doświadczenie
Doświadczenie – odważamy odpowiednie ilości soli i rozpuszczamy w pojemnikach z 1 litrem wody, aby się przekonać, jak smakuje słodka woda, słonawa, jaką mamy w Bałtyku, woda z oceanu i woda z Morza Martwego.


Pobierz ppt "„Ziemia – planeta wody”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google