Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(…)najwyższym celem wychowania jest:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(…)najwyższym celem wychowania jest:"— Zapis prezentacji:

1 (…)najwyższym celem wychowania jest:
aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi(…). Bł. Edmund Bojanowski

2 „A jako ważnym i najpierwotniejszym zadaniem wychowania być powinno takowe poznanie różnorodnych skłonności i usposobień dzieci, tak najpewniejszych w tym względzie znamion, nie gdzie indziej, tylko właśnie w swobodzie młodocianych zabaw, poszukiwać wypada(…)”. E. Bojanowski

3 s. dr Rozalia Hagiel POZNAŃ 2013
Współczesny kontekst edukacyjny i wychowawczy idei pedagogicznych bł. E. Bojanowskiego s. dr Rozalia Hagiel POZNAŃ 2013

4 Współczesny kontekst edukacyjny i wychowawczy
Aspekt PRAWNY I SPOŁECZNY Prawny: Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu – programy, standardy

5 Współczesny kontekst edukacyjny i wychowawczy
Aspekt PRAWNY I SPOŁECZNY Aspekt Społeczny: Globalizacja Sprowadzanie wychowania do wykształcenia Ogromny postęp naukowo - techniczny Media – świat wirtualny

6 Myśl pedagogiczna bł. E. Bojanowskiego
W odniesieniu do BOGA W odniesieniu do CZŁOWIEKA W odniesieniu do otaczającej nas PRZYRODY Bł. E. Bojanowski

7 Tematy: Natura Religia Historia fizyczna moralna Idee pedagogiczne
Rzeczywistość: Przyroda Bóg Człowiek Sfery wychowawczego oddziaływania fizyczna moralna dziedzictwo kulturowe Idee pedagogiczne wych. fizycznego, przez pracę wych. moralnego, ku wartościom wych. intelektualnego, w kulturze regionu, estetycznego, patriotycznego, , religijnego.

8 prof. K. Chałas i ks. prof. A. Maj
idea wychowania fizycznego i zdrowotnego, Idea wychowania przez pracę, idea wychowania intelektualnego, idea wychowania społecznego, idea wychowania patriotycznego, idea wychowania rodzinnego, idea wychowania w kulturze regionu, idea wychowania estetycznego, idea wychowania moralnego, idea wychowania ku wartościom, idea wychowania religijnego, chrześcijańskiego.

9 Integralny rozwój człowieka
J. Kozielecki: „(…) nie jest [integralny rozwój człowieka] układem całkowicie autonomicznym, jego osobowość jest kształtowana przez wiele czynników. Jednym z nich jest środowisko społeczne i kultura. Pod wpływem oddziaływania rodziny i szkoły, sztuki i środków masowego przekazu, nauki i techniki kształtują się system wartości, postawy i przekonania człowieka”.

10 1. Idea wychowania fizycznego i zdrowotnego
dietetyka, ćwiczenia ciała, roboty „…gimnastyczne ćwiczenia mają mieć na celu raczej nabranie męstwa, niżeli nadzwyczajnej siły” „Tak gimnastyka jak muzyka mają więcej dla duszy niż dla ciała człowieka działać”

11 2. Idea wychowania przez pracę
zabawa nauka praca („roboty”) ogród – placem zabaw i środkiem wychowania przez pracę „Lud i dziecko działa bezpośrednio, doraźnie, po prostu, zatem nie wyręcza się kim innym, lecz własnym potrzebom sam zadość czyni”

12 3. Idea wychowania intelektualnego
wyobrażenia pamięć Rozum Środki - ćwiczenia: zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, wyobrażeń i pamięci.

13 4. Idea wychowania społecznego
Podstawę stosunków społecznych stanowią: zabawy zbudowania roboty obrzędy – uroczystości monitorstwo „Ochmistrzyni, czy zamiast środków wzbudzających bojaźń w dzieciach, używa raczej wpływu dobrego na poprawianie wszelkich złych skłonności”

14 5.Idea wychowania patriotycznego
„Według narodowości w połączeniu z naturą powinien rozwijać się system wychowania” PATRIOTYZM: czystość polskiego języka, pamięć o narodowych tradycjach, zwyczajach i wydarzeniach pieśni patriotyczne i religijne

15 6. Idea wychowania rodzinnego
„Wychowanie dzieci u naszego ludu, nosząc na sobie przeważnie cechę religijną jest ciągłym naśladowaniem Świętej Rodziny”.

16 7. Idea wychowania w kulturze regionu
„Domki Ochronek wiejskich powinny być przeto wzorem tej rodzinnej prostoty i obyczaju Krajowego, który tu w całym trybie życia najstaranniej odnawiany i okrzesywany, ma stawiać w całej swojej skromnej nadobności wzór czysto sielskiego życia, ku naśladowaniu, a przytłumieniu wciskających się zewsząd obcych żywiołów”

17 8. Idea wychowania estetycznego
„Estetykę zaś zastosować muszą we Wychowaniu, czyli pierwszym jednoczeniu ducha ze zmysłowością i dlatego sprawy Wychowania, a najprzód pierwotnego – jest krokiem najpierwszym”

18 9. Idea wychowania moralnego
„Dziecko i naród w początkach pokazuje nam czym będzie na przyszłość i w dalszym swoim rozwinięciu – Lud wiejski w swej dziecięcości trzymany pokazuje pierwiastki jakie na wyższe warstwy społeczne przeleje (…)”. „nie zważaj na pierwsze przewinienie dziecka; drugie przewinienie przebaczaj; przy trzecim przewinieniu przedstaw groźbę kary; przy czwartym przewinieniu ukarz”

19 10. Idea wychowania ku wartościom
„Od dzieci z dawna złączanych z ludem, trzeba zacząć odrodzenie ludzkości. Od wstępu zaczniemy, a postęp się znajdzie” BÓG miłość, piękno, dobro, prawda.

20 11. Idea wychowania religijnego
Jak najwyższym celem wychowania jest: aby człowiek stał się obrazem i podobień- stwem Boga na ziemi, tak lud głęboko tenże cel pojmując obrał dla dziecięcia za wzór jedyny Wcielonego Boga, Zbawiciela świata.

21 „Dzieci są niewinne, a przeto szczere, otwarte, czyli charakterem ich jest prostota, wyjawianie się zupełnie na zewnątrz tym, czym są wewnątrz, - u nich nie ma więcej formy niż treści, ale zupełna równowaga obojga, nie ma pozoru” Bł. E. Bojanowski


Pobierz ppt "(…)najwyższym celem wychowania jest:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google