Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł projektu: Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego w Gminie Gorzkowice poprzez zakup podnośnika- pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł projektu: Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego w Gminie Gorzkowice poprzez zakup podnośnika- pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowicach."— Zapis prezentacji:

1

2 Tytuł projektu: Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego w Gminie Gorzkowice poprzez zakup podnośnika- pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowicach

3 Wartość inwestycji: 1 150 704,00 Dofinansowanie 85% - 978 098,40 Wkład własny 15% - 172 605,60 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II.5. Zagrożenia środowiska

4 Umowa nr UDA- RPLD.02.05.00-00-001/09-00 z dnia 18.02.2010 roku Okres realizacji projektu: 04.05.2010 roku -28.01.2011 roku

5 Idea projektu: Potrzeba napisania niniejszego projektu i ubiegania się o jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynikała ze zdarzeń, które w ostatnich latach miały miejsce na terenie naszej gminy. Przejście przez teren gminy w 2008 roku trąby powietrznej oraz huraganowych wiatrów i ulewnych deszczy w 2009 roku powodujących lokalne podtopienia i ogromne straty w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, zerwane dachy, powybijane okna, wyrwane szczyty domów, straty materialne w dorobku życia mieszkańców (zniszczone wyposażenie w domu: telewizory, komputery a także samochody, narzędzia i maszyny rolnicze).

6 Straty w mieniu komunalnym gminy, powalone drzewa, zerwane linie energetyczne, powalone słupy wysokiego napięcia, straty w uprawach rolnych i hodowli - pokazały jak bardzo gmina uboga jest w nowoczesny sprzęt ratowniczy uniemożliwiający szybką akcję ratowniczą. Zaalarmowane jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy a także z terenu sąsiadujących gmin nie dysponowały odpowiednim sprzętem szczególnie podnośnikami pożarniczymi. Aby zapobiec tego typu sytuacją władze gminy postanowiły zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i starać się o dofinansowanie zakupu nowego podnośnika pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowicach ze środków Unii Europejskiej.

7

8 Cel główny: Celem głównym projektu jest wyposażenie OSP w Gorzkowicach w nowoczesny sprzęt ratowniczo- gaśniczy ułatwiający pracę strażaków w trakcie występowania klęsk żywiołowych i nieprzewidywalnych zdarzeń oraz pozwalający utrzymać na wysokim poziomie gotowość bojową jednostki tym samym przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa i życia mieszkańców gminy.

9 Cele ogólne: 1. Zmniejszenie oraz zapobieganie negatywnym skutkom zagrożeń mających wpływ na środowisko przyrodnicze 2. Skuteczniejsza ochrona zdrowia i życia ludzi 3. Polepszenie skuteczności działań jednostki ratowniczo – gaśniczej

10 Cele bezpośrednie: 1. Zwiększenie skuteczności akcji ratowniczo - gaśniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii przez strażaków OSP Gorzkowice. 2. Poszerzenie zakresu działań interwencyjnych podejmowanych przez OSP Gorzkowice poprzez zakup specjalistycznego sprzętu. 4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i środowiska na obszarze działania OSP Gorzkowice 5. Skrócenie czasu reakcji na powstałe zagrożenia na obszarze działania OSP Gorzkowice

11 Beneficjenci ostateczni projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowicach Mieszkańcy gminy Gorzkowice Mieszkańcy obszarów do których kierowani będą strażacy jednostki; Turyści oraz wszyscy odwiedzający obszar oddziaływania projektu.

12 Przedmiot projektu: Podnośnik Pożarniczy MAN PMT -25D Dane techniczne i wyposażenie: Pojazd wyposażony został m.in. w:: - maksymalną wysokość roboczą – 25 m, - maksymalny udźwig pomostu roboczego 265 kg, - drabinę teleskopową zamontowaną do wysięgnika - systemy blokad i zabezpieczeń - dwa stanowiska sterownicze - awaryjny napęd ruchów roboczych - suchy pion wodny - urządzenie do porozumiewania się między operatorem i załogą kosza ratowniczego - lampę szperacz w koszu - podkłady pod podpory - wiatromierz.

13 Dzięki zrealizowanemu zakupowi nasz jednostka OSP będzie wspierać działania Państwowej Straży Pożarnej ponieważ włączona została do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Dzięki temu zakupiony sprzęt może być dysponowany nie tylko na teren gminy, ale także na teren całego powiatu. Dziękujemy!


Pobierz ppt "Tytuł projektu: Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego w Gminie Gorzkowice poprzez zakup podnośnika- pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google