Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku 2012 Komenda Powiatowa PSP w Iławie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku 2012 Komenda Powiatowa PSP w Iławie."— Zapis prezentacji:

1

2 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku 2012 Komenda Powiatowa PSP w Iławie

3 Ilość zdarzeń w roku ,6% POŻARY ,6% MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 386 3,8% ALARMY FAŁSZYWE ZDARZENIA 694 ZDARZENIA (-9,5%) KP PSP Iława

4 Częstotliwość interwencji GODZ. 37 MIN. KP PSP Iława

5 Zaangażowane siły i środki STRAŻAKÓW-RATOWNIKÓW POJAZDY RATOWNICZE KP PSP Iława

6 Podsumowanie działalności 2012 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY

7 Rozwój KSRG KP PSP IŁAWA jednostek OSP włączonych do KSRG JRG PSP OSP w KSRG OSP pozostałe jednostek OSP S poza KSRG Zalewo Susz Kisielice Iława Lubawa Jędrychowo Ławice Rożental Złotowo Ząbrowo Jerzwałd Złotowo (2010) gm. Lubawa Jerzwałd (2013) gm. Zalewo Ząbrowo (2011) gm. Iława KP PSP Iława

8 Dotacje celowe dla OSP w KSRG pojazdy pożarnicze sprzęt hydrauliczny, aparaty ochrony dróg oddechowych, pompy pożarnicze, zestawy PSP-R1. KP PSP Iława

9 Rozwój KSRG KP PSP Iława samochody ratowniczo- gaśnicze ratownicze zestawy hydrauliczne aparaty ochrony dróg oddechowych zestawy PSP-R1 pompy pożarnicze

10 Podsumowanie działalności 2012 ZATRUDNIENIE w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie

11 Struktura zatrudnienia 51 STRAŻACY 3 PRACOWNICY CYWILNI KP PSP Iława

12 11+3 SYSTEM CODZIENNY 40 SYSTEM ZMIANOWY KP PSP Iława Struktura zatrudnienia

13 47 STAN. RATOWNICZE 7 STAN. POMOCNICZE KP PSP Iława Struktura zatrudnienia

14 11 OFICEROWIE 8 ASPIRANCI 21 PODOFICEROWIE 11 SZEREGOWCY 4 osoby – powyżej 4 lat służby KP PSP Iława Struktura zatrudnienia

15 15 do 5 lat lat lat lat lat 1 ponad 26 lat 29,41 % 27,45 % 11,76 % 1,96 % KP PSP Iława Struktura zatrudnienia

16 Podsumowanie działalności 2012 BUDŻET

17 Budżet KP PSP Iława zł zł zł KP PSP Iława

18 zł KP PSP Iława Budżet KP PSP Iława

19 zł zł dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zł dofinansowanie remontu garaży Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej zł dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego KP PSP Iława Wsparcie z samorządów art. 19b i 19d Ustawy o PSP zł dofinansowanie wymiany bram garażowych zł zakup lekkiej łodzi ratowniczej zł zakup odkurzacza do substancji ropopochodnych zakup detektora gazów toksycznych

20 Podsumowanie działalności 2012 DZIAŁALNOŚĆKONTROLNO-ROZPOZNAWCZA

21 Skontrolowane obiekty 137 obiektów KP PSP Iława

22 Czynności kontrolne odbiory obiektów doraźne kontrole w obiektach socjalnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży kontrole planowe kontrole sprawdzające imprezy masowe inne KP PSP Iława

23 Działania pokontrolne KP PSP Iława 28 decyzji administracyjnych zawierających nakaz usunięcia zagrożeń 164 wystąpienia do innych organów oraz właścicieli i zarządców obiektów 2 negatywne stanowiska w sprawie użytkowania obiektów budowlanych 3 mandaty karne

24 Podsumowanie działalności 2012 GŁÓWNE INWESTYCJE

25 Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego KP PSP Iława Główne inwestycje tys. zł

26 Wymiana bram garażowych i stolarki okiennej KP PSP Iława Główne inwestycje tys. zł

27 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego KP PSP Iława Główne inwestycje tys. zł

28 Zakup samochodu rat. chemiczno-ekologiczn. KP PSP Iława Główne inwestycje tys. zł

29 Generalny remont garaży pojazdów bojowych KP PSP Iława Główne inwestycje tys. zł

30 Zakup namiotu do dekontaminacji wstępnej KP PSP Iława Główne inwestycje tys. zł

31 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy KP PSP Iława Zakupy w ramach RPO tys. zł

32 Podsumowanie działalności 2012 PLANY NA ROK 2013 I LATA NASTĘPNE

33 Termomodernizacja obiektów – ocieplenie elewacji KP PSP Iława Plany na rok 2013 i następne…

34 Termomodernizacja obiektów – wymiana bram garażowych KP PSP Iława Plany na rok 2013 i następne…

35 Zakup nowoczesnego podnośnika pożarniczego KP PSP Iława Plany na rok 2013 i następne…

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku 2012 Komenda Powiatowa PSP w Iławie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google