Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku 2012 Komenda Powiatowa PSP w Iławie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku 2012 Komenda Powiatowa PSP w Iławie."— Zapis prezentacji:

1

2 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku 2012 Komenda Powiatowa PSP w Iławie

3 Ilość zdarzeń w roku 2012 40,6% POŻARY 282 55,6% MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 386 3,8% ALARMY FAŁSZYWE 26 694 ZDARZENIA 694 ZDARZENIA (-9,5%) KP PSP Iława

4 Częstotliwość interwencji 12 37 12 GODZ. 37 MIN. KP PSP Iława

5 Zaangażowane siły i środki 5349 5349 STRAŻAKÓW-RATOWNIKÓW 1172 1172 POJAZDY RATOWNICZE KP PSP Iława

6 Podsumowanie działalności 2012 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY

7 Rozwój KSRG KP PSP IŁAWA jednostek OSP włączonych do KSRG JRG PSP OSP w KSRG OSP pozostałe jednostek OSP S poza KSRG Zalewo Susz Kisielice Iława Lubawa Jędrychowo Ławice Rożental Złotowo Ząbrowo Jerzwałd Złotowo (2010) gm. Lubawa Jerzwałd (2013) gm. Zalewo 10 39 Ząbrowo (2011) gm. Iława KP PSP Iława

8 49.000 Dotacje celowe dla OSP w KSRG 66.750 60.350 235.450 238.650 20082009201120102012 pojazdy pożarnicze sprzęt hydrauliczny, aparaty ochrony dróg oddechowych, pompy pożarnicze, zestawy PSP-R1. KP PSP Iława 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

9 Rozwój KSRG KP PSP Iława samochody ratowniczo- gaśnicze ratownicze zestawy hydrauliczne aparaty ochrony dróg oddechowych zestawy PSP-R1 pompy pożarnicze

10 Podsumowanie działalności 2012 ZATRUDNIENIE w Komendzie Powiatowej PSP w Iławie

11 Struktura zatrudnienia 51 STRAŻACY 3 PRACOWNICY CYWILNI KP PSP Iława

12 11+3 SYSTEM CODZIENNY 40 SYSTEM ZMIANOWY KP PSP Iława Struktura zatrudnienia

13 47 STAN. RATOWNICZE 7 STAN. POMOCNICZE KP PSP Iława Struktura zatrudnienia

14 11 OFICEROWIE 8 ASPIRANCI 21 PODOFICEROWIE 11 SZEREGOWCY 4 osoby – powyżej 4 lat służby KP PSP Iława Struktura zatrudnienia

15 15 do 5 lat 14 6-10 lat 14 11-15 lat 6 16-20 lat 1 21-25 lat 1 ponad 26 lat 29,41 % 27,45 % 11,76 % 1,96 % KP PSP Iława Struktura zatrudnienia

16 Podsumowanie działalności 2012 BUDŻET

17 Budżet KP PSP Iława 2012 3.473.737 zł 2011 3.603.500 zł 2010 3.303.764 zł KP PSP Iława

18 2013 3.343.000 zł KP PSP Iława Budżet KP PSP Iława

19 2008-2012 699.000 zł 330.000 zł dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 225.000 zł dofinansowanie remontu garaży Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 82.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego KP PSP Iława Wsparcie z samorządów art. 19b i 19d Ustawy o PSP 28.000 zł dofinansowanie wymiany bram garażowych 25.000 zł zakup lekkiej łodzi ratowniczej 9.000 zł zakup odkurzacza do substancji ropopochodnych zakup detektora gazów toksycznych

20 Podsumowanie działalności 2012 DZIAŁALNOŚĆKONTROLNO-ROZPOZNAWCZA

21 Skontrolowane obiekty 137 obiektów KP PSP Iława

22 Czynności kontrolne 22 40 17 24 16 18 odbiory obiektów doraźne kontrole w obiektach socjalnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży kontrole planowe kontrole sprawdzające imprezy masowe inne KP PSP Iława 4030 20 10 0

23 Działania pokontrolne KP PSP Iława 28 decyzji administracyjnych zawierających nakaz usunięcia zagrożeń 164 wystąpienia do innych organów oraz właścicieli i zarządców obiektów 2 negatywne stanowiska w sprawie użytkowania obiektów budowlanych 3 mandaty karne

24 Podsumowanie działalności 2012 GŁÓWNE INWESTYCJE 2008-2012

25 2008 2008 Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego KP PSP Iława Główne inwestycje 2008-2012 375 tys. zł

26 2008 2008 Wymiana bram garażowych i stolarki okiennej KP PSP Iława Główne inwestycje 2008-2012 60 tys. zł

27 2009 2009 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego KP PSP Iława Główne inwestycje 2008-2012 730 tys. zł

28 2009-2010 2009-2010 Zakup samochodu rat. chemiczno-ekologiczn. KP PSP Iława Główne inwestycje 2008-2012 121 tys. zł

29 2010-2011 2010-2011 Generalny remont garaży pojazdów bojowych KP PSP Iława Główne inwestycje 2008-2012 500 tys. zł

30 2012 2012 Zakup namiotu do dekontaminacji wstępnej KP PSP Iława Główne inwestycje 2008-2012 32 tys. zł

31 2010 2010 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy KP PSP Iława Zakupy w ramach RPO 2007-2013 787 tys. zł

32 Podsumowanie działalności 2012 PLANY NA ROK 2013 I LATA NASTĘPNE

33 Termomodernizacja obiektów – ocieplenie elewacji KP PSP Iława Plany na rok 2013 i następne…

34 Termomodernizacja obiektów – wymiana bram garażowych KP PSP Iława Plany na rok 2013 i następne…

35 Zakup nowoczesnego podnośnika pożarniczego KP PSP Iława Plany na rok 2013 i następne…

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI w roku 2012 Komenda Powiatowa PSP w Iławie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google