Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje ogólne Z wielką przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie znalazła się wśród grona laureatów Konkursu Grantowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje ogólne Z wielką przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie znalazła się wśród grona laureatów Konkursu Grantowego."— Zapis prezentacji:

1

2 Informacje ogólne Z wielką przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie znalazła się wśród grona laureatów Konkursu Grantowego Aktywna Biblioteka prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Biblioteki przyznano nam dofinansowanie projektu pt. MŁODZI TWORZĄ SZTUKĘ. Przedsięwzięcie to będziemy realizować ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Projekt ma rozpocząć cykliczny, coroczny program edukacyjno-kulturalny Młodzi Tworzą Sztukę - w każdym roku realizować będziemy inny temat łączący różnorodne działania wspierające rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z chojnowskich szkół. Pomysł projektu powstał w oparciu o nasze dotychczasowe inicjatywy z zakresu edukacji plastycznej, a zwłaszcza na podstawie działalności Galerii Młodych funkcjonującej w bibliotece od 2007 r. Głównym celem projektu MŁODZI TWORZĄ SZTUKĘ, który prowadzić będziemy od stycznia do czerwca 2011 r., jest twórcza aktywizacja, rozwijanie warsztatu plastycznego oraz pogłębianie wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki wśród chojnowskiej młodzieży. Naszymi partnerami, z którymi będziemy współpracować podczas wykonywania zadań projektowych są: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Powiatowy Zespół Szkół oraz Urząd Miejski w Chojnowie. W ramach projektu zamierzamy przeprowadzić: konkurs na logo corocznego programu Młodzi Tworzą Sztukę, warsztaty plastyczne, wycieczki do Legnicy oraz do Wrocławia i zwiedzanie wybranych wystaw, a także warsztaty informatyczne, podczas których przygotowana zostanie strona www projektu i prezentacja multimedialna dokumentująca nasze przedsięwzięcie. Finałem projektu będzie wystawa, na której zaprezentujemy najlepsze prace warsztatowe. Podczas otwarcia wystawy odbędzie się również m. in.pokaz strony internetowej projektu i prezentacji multimedialnej. Bardzo dziękujemy za pomoc tym, z którymi konsultowaliśmy się podczas opracowywania naszego wniosku na konkurs Aktywna Biblioteka: Pani Jadwidze Jędrzejczyk – malarce i instruktorowi plastyki, Pani Lucynie Spes –zastępcy dyrektora Gimnazjum nr 2 oraz informatykom: Panu Dariuszowi Wołoszynowi z Gimnazjum nr 1 i Panu Arkadiuszowi Rybczyńskiemu.

3

4 Konkurs na logo Najlepsze logo 23 lutego 2011 r. jury konkursu na logo programu Młodzi Tworzą Sztukę w składzie: Jadwiga Jędrzejczyk – przewodnicząca, Magdalena Czapska, Mariusz Kowalczyk, Barbara Landzberg, Lucyna Spes i Agnieszka Tworzydło oceniło prace konkursowe i wybrało najlepsze logo. W konkursie wzięło udział 38 osób, które złożyły 49 projektów. Zwycięzcą konkursu został Aleksander Mazurek z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Ponadto, jury postanowiło przyznać wyróżnienia dla autorów projektów: Krystyny Czapskiej, Iwony Jurczyk, Katarzyny Karasek, Damiana Kuczyńskiego, Aleksandra Mazurka, Małgorzaty Piotrowskiej, Anety Różańskiej, Marcina Sai i Tomasza Sawickiego.

5

6

7

8

9 Zwyci ę zca Konkursu na logo Aleksander Mazurek

10 ROZDANIE NAGRÓD!

11

12

13 Warsztaty Plastyczne Tematy warsztatów: 14.03 - Wprowadzenie – kolorystyka i inne środki ekspresji, 17.03 - Postać w ruchu(ołówek - szkic), 23.03 - Postać koleżanki/ kolegi – portret (akwarela), 25.03 - Postać stojąca (tusz, patyk), 28.03. - Postać siedząca (akwarela), 31.03 - Postać siedząca (akwarela), 6.04 - Postać w ruchu (ołówek- studium), 8.04 - Autoportret (akwarela) Podsumowanie warsztatów, wybranie prac na wystawę.

14 ,,Człowiek``

15 14.03 - Wprowadzenie – kolorystyka i inne ś rodki ekspresji

16 17.03 - Posta ć w ruchu(ołówek - szkic)

17

18 23.03 - Postać koleżanki/ kolegi – portret (akwarela)

19

20 25.03 - Postać stojąca (tusz, patyk)

21

22 28.03 i 31.03 postać siedząca (akwarela)

23

24 8.04 - Autoportret (akwarela)

25

26 Du ż o si ę nauczyli ś my To opinia uczestników warsztatów plastycznych o zajęciach, które zrealizowaliśmy w ścisłej współpracy z chojnowskimi szkołami ponadpodstawowymi. Warsztaty pod hasłem Człowiek prowadziła Jadwiga Jędrzejczyk, malarka i instruktor plastyki, z którą od lat współpracujemy w zakresie różnorodnych działań plastycznych. W zajęciach uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Powiatowego Zespołu Szkół – ogółem zgłosiły się 24 osoby zainteresowane rozwijaniem swoich zdolności. W marcu i kwietniu przeprowadziliśmy 8 zajęć. Warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu po 2,5 godz. Podczas zajęć zrealizowaliśmy następujące tematy: Wprowadzenie – kolorystyka i inne środki ekspresji, Postać w ruchu(ołówek - szkic), Postać koleżanki/ kolegi – portret (akwarela), Postać stojąca (tusz, patyk), Postać siedząca (akwarela), Postać w ruchu (ołówek- studium), Autoportret (akwarela). Na wszystkich zajęciach, po wprowadzeniu teoretycznym, uczestnicy wykonywali prace plastyczne. W trakcie rysowania i malowania często radzili się Jadwigi Jędrzejczyk. Chcieli jak najwięcej zrozumieć i jak najlepiej poradzić sobie z niełatwym problemem – przedstawieniem postaci. Bo, zdaniem prowadzącej warsztaty, temat zajęć był ciekawy, ale równocześnie bardzo trudny: kontakt z żywym modelem i dużo nowych rzeczy np. malowanie tuszem i patykiem. Okazało się, że młodzi plastycy poradzili sobie całkiem nieźle. Szybko się uczyli, potrafili wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w kolejnych pracach. Powstało wiele interesujących rysunków. Będzie można je zobaczyć w czerwcu, na wystawie MŁODZI TWORZĄ SZTUKĘ: Człowiek będącej finałem naszego projektu. 8 kwietnia, podczas ostatniego spotkania, podsumowaliśmy warsztaty oraz wybraliśmy prace na wystawę. Zaprezentujemy na niej około 70 prac, które uczestniczący w warsztatach - młodzież oraz dorośli: opiekun merytoryczny Jadwiga Jędrzejczyk i pracownicy naszej biblioteki - uznali za najlepsze.

27 Warsztaty informatyczne- Prezentacja

28

29 Warsztaty informatyczne- strona www

30

31 Wycieczka do Legnicy -04.05

32

33

34 Wycieczka do Wroc ł awia-11.05

35

36

37

38

39

40 Informacja o wycieczkach 04.05.2011 – Wycieczka do Muzeum Miedzi i Galerii Sztuki w Legnicy 1)Zapoznanie uczestników wycieczki z podstawowymi informacjami dotyczącymi Muzeum Miedzi i Galerii Sztuki ( m.in. historia, zbiory) 2) Zwiedzenie lapidarium w Muzeum Miedzi i obejrzenie miejsca, w którym mieści się Galeria Sztuki w Legnicy ( Galeria była nieczynna z powodu zmiany ekspozycji) 3) Obejrzenie czterech wystaw zaprezentowanych w Muzeum Miedzi: - Książęca Kolekcja: Skarby ze zbiorów Fundacji XX Czartoryskich w Krakowie - Szkło secesyjne ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze - Bracia Łopieńscy. Polska sztuka dekoracyjna XIX-XX w. - Kostiumeria Małgorzaty Słoniowskiej 11.05.2011 – wycieczka do Muzeum Narodowego we Wrocławiu 1) Zapoznanie uczestników wycieczki z podstawowymi informacjami dotyczącymi Muzeum Narodowego we Wrocławiu (m.in. historia, zbiory) 2) Uczestnictwo w lekcji muzealnej Portret na przestrzeni wieków w oparciu zbiory muzealne

41 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Pobierz ppt "Informacje ogólne Z wielką przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie znalazła się wśród grona laureatów Konkursu Grantowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google