Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Fundusze Filmowe Serock 4. grudnia 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Fundusze Filmowe Serock 4. grudnia 2009"— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Fundusze Filmowe Serock 4. grudnia 2009

2 AGENDA Regionalne Fundusze Filmowe w Polsce RFF jako koproducent
Kryteria wyboru projektów Droga wniosku Film commission

3 REGIONALNE FUNDUSZE FILMOWE
Regionalna Inicjatywa Audiowizualna - projekt PISF i KIPA realizowany przez FPCA. Formy wsparcia: dotacje bezzwrotne, wkłady koprodukcyjne. Stymulacja lokalnej gospodarki, promocja regionu (także międzynarodowa), miejsca pracy, zyski.

4 Źródło: PISF

5 GDYŃSKI FUNDUSZ FILMOWY - 700 000 zł
POMERANIA FILM - 700 000 zł WIELKOPOLSKI FUNDUSZ FILMOWY zł DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY zł ŁÓDZKI FUNDUSZ FILMOWY zł ŚLĄSKI FUNDUSZ FILMOWY - 1 500 000 zł REGIONALNY FUNDUSZ FILMOWY W KRAKOWIE mln zł LUBELSKI FUNDUSZ FILMOWY zł GDAŃSKI FUNDUSZ FILMOWY zł

6 Trwają prace… Białystok - deklarowana kwota wsparcia zł; trwają prace nad powołaniem funduszu, regulaminem i sposobem funkcjonowania. Mazowieckie – środki zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim na wsparcie produkcji filmowej – zł; trwają prace nad regulaminem i ostatecznym kształtem funduszu. Świętokrzyskie – trwają prace nad powołaniem funduszu.

7 RFF jako KOPRODUCENT zaangażowanie RFF nie może przekroczyć 50% (90%) planowanych kosztów przedsięwzięcia, udział w produkcji odbywa się przy zachowaniu zasady, że minimum 10% wkładu własnego pochodzi z innych źródeł niż od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, minimum 50% budżetu filmu zostanie wydatkowane w danym regionie/ mieście jedna kopia filmu zostanie przekazana na rzecz RFF, na nośniku uzgodnionym w umowie, udział RFF w dystrybucji i redystrybucji filmu oraz miejsce premiery krajowej i regionalnej - określone w umowie producenckiej.

8 Kryteria wyboru projektów
Min.: lokalny product placement - powiązanie produkcji z regionem - tematycznie, poprzez twórców lub miejsce realizacji; wartości artystyczne, kulturowe; wysokość środków wydatkowanych w regionie.

9 Droga wniosku Instytucja / zespół dokonuje oceny formalnej zgłoszonych wniosków. Oceny merytorycznej projektów dokonują eksperci zatwierdzani przez Komisję konkursową. Rozstrzygnięcia konkursu i ustalenia kwoty przyznanego wsparcia finansowego dokonuje Komisja konkursu. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu dni od daty upływu terminu składania wniosków. RFF przygotowuje projekt umowy o koprodukcji oraz ustala z wnioskodawcą termin jej podpisania.

10 Łódzki fundusz filmowy
Konkurs przeprowadzany zgodnie z postanowieniami ustawy– prawo zamówień publicznych, „ zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie praw do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej” Otrzymane od Miasta środki w 150% (100% dofinansowania + 50% wkładu własnego) winny być wydatkowane na terenie Łodzi, z tego 100% w fazie zdjęciowej.

11 FILM COMMISSION pomoc w wyszukiwaniu lokalizacji filmowych,
dostarczanie informacji o specjalistach zajmujących się produkcją filmową, telewizyjną i multimedialną w mieście i regionie, a także firmach i instytucjach wspierających te branże np. radcy prawni, biura tłumaczy, agencje reklamowe, media itp., dostarczanie informacji nt. dostępnych zasobów miasta – hale zdjęciowe, etc., pomoc w uzyskiwaniu wszelkiego typu zezwoleń, pomoc w rozmowach z właścicielami obiektów, promowanie miasta i regionu jako miejsca przyjaznego najbardziej zaawansowanym produkcjom filmowym, telewizyjnym i multimedialnym oraz innym inicjatywom audiowizualnym.

12 WWW.AUDIOWIZUALNI.PL Wszystkie RFF-y w jednym miejscu
Aktualne informacje o naborach i rozstrzygnięciach konkursów Baza lokacji filmowych Bezpośrednie kontakty do RFF Opracowania nt. funduszy europejskich Wkrótce wersja anglojęzyczna

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Regionalna Inicjatywa Audiowizualna (RIA) ul. Chełmska 21/28c, Warszawa tel./fax: (0-22) ,www.fpca.org.pl,


Pobierz ppt "Regionalne Fundusze Filmowe Serock 4. grudnia 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google