Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki badań Dr inż. Zygmunt Mietlewski Dr Edyta Spodarczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki badań Dr inż. Zygmunt Mietlewski Dr Edyta Spodarczyk"— Zapis prezentacji:

1 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII
Wyniki badań Dr inż. Zygmunt Mietlewski Dr Edyta Spodarczyk Dr Katarzyna Rudzka - Szelągowska

2 Zrównoważony rozwój – od koncepcji do jej wdrożenia!

3 Badano: Wiedzę i praktyczne zastosowanie rozwiązań społecznie odpowiedzialnych, szczególnie z zakresu organizowania stanowisk pracy, ochrony środowiska i inicjatyw lokalnych, wśród przedsiębiorstw branży elektromaszynowej w Bułgarii i w Polsce, w województwie warmińsko – mazurskim.

4 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII
Podmiot badań: Przedsiębiorstw branży elektromaszynowej w Polsce w województwie warmińsko – mazurskim i w Bułgarii. Badania przeprowadzono w ranach Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania: Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, w województwie warmińsko – mazurskim. Projekt nt. „Wymiany dobrych praktyk w obszarze CSR branży elektromaszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności”. Partner projektu: Bułgarska Izba Branżowa – przemysłu Maszynowego z siedzibą w Sofii. Wyniki badań Zygmunt Mietlewski 4

5 Cel badań: 1. Porównanie podobieństw i różnic w poziomie wiedzy i praktycznym zastosowaniu rozwiązań społecznie odpowiedzialnych, szczególnie z zakresu organizowania stanowisk pracy, ochrony środowiska i inicjatyw lokalnych. 2. Kształtowanie bezpiecznych i dobrych warunków pracy poprzez zawiązanie sieci współpracy i wypracowanie modelu skutecznego upowszechniania rozwiązań CSR w oparciu o doświadczenie Bułgarskiej Izby Branżowej, skierowanego do wdrożenia wśród przedsiębiorców i zarządzających z branży elektromaszynowej. WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII Wyniki badań Zygmunt Mietlewski 5

6 Hipoteza WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII „CSR jest częstokroć praktyką spontaniczną, strategicznie nie wyodrębnioną, ale powszechnie stosowaną”[1]. [1] Sergi Pivato, Stefano Pogutz, Anna Perrini, Antonio Tencati, Nicola Misani, Aleksandro Marino, Badania ilościowe. [w:] La responsabilita Socjale Dell azienda. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw, [red. R. Walkowiak), Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2008, s.89. Wyniki badań Zygmunt Mietlewski 6

7 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII
Zygmunt Mietlewski 7

8 Wielkość firm biorących udział w badaniach
- wyniki losowania próby WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII POLSKA Wielkość firmy BUŁGARIA szt. % 2 3,12 Mikro (1 – 9 zatrudnionych) 1 4 6,25 Małe ( 10 – 49 zatrudnionych) 30 46,88 Średnie (50 – 249 zatrudnionych) 15 28 43,75 Duże ( ponad 250 zatrudnionych) 14 64 100,00 32 Zygmunt Mietlewski 8

9 Zygmunt Mietlewski Od roku 2-5 lat 6-10 lat 11-15 lat 16-20 lat
Od ilu lat firma prowadzi działalność? - Polska Czas [w latach) 1 2 3 4 5 6 Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych) Małe ( 10 – 49 zatrudnionych) Średnie (50 – 249 zatrudnionych) 7 15 30 Duże ( ponad 250 zatrudnionych) 23 28 Razem: 9 39 64 Od ilu lat firma prowadzi działalność? - Bułgaria Czas [w latach) 1 2 3 4 5 6 Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych) Małe ( 10 – 49 zatrudnionych) Średnie (50 – 249 zatrudnionych) 10 15 Duże ( ponad 250 zatrudnionych) 9 14 Razem: 20 32 Zygmunt Mietlewski Od roku 2-5 lat 6-10 lat 11-15 lat 16-20 lat 21 lat i więcej 9

10 4. Spółka komandytowo-akcyjna 5. Spółka akcyjna
Forma prawna firm pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza - Polska Forma prawna 1 2 3 4 5 6 7 8 Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych) Małe ( 10 – 49 zatrudnionych) Średnie (50 – 249 zatrudnionych) 12 30 Duże ( ponad 250 zatrudnionych) 11 28 Razem: 9 27 64 Forma prawna firm pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza - Bułgaria Forma prawna 1 2 3 4 5 6 7 8 Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych) Małe ( 10 – 49 zatrudnionych) Średnie (50 – 249 zatrudnionych) 10 15 Duże ( ponad 250 zatrudnionych) 13 14 Razem: 24 32 1.Spółka jawna 2. Spółka komandytowa 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowo-akcyjna 5. Spółka akcyjna 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7. Jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

11 Zygmunt Mietlewski Lokalnym Regionalnym Ogólnopolskim Europejskim
Na jakim rynku działa firma - Polska Rynek 1 2 3 4 5 Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych) Małe ( 10 – 49 zatrudnionych) Średnie (50 – 249 zatrudnionych) 7 8 30 Duże ( ponad 250 zatrudnionych) 15 28 Razem: 14 23 64 Na jakim rynku działa firma - Bułgaria Rynek 1 2 3 4 5 Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych) Małe ( 10 – 49 zatrudnionych) Średnie (50 – 249 zatrudnionych) 10 15 Duże ( ponad 250 zatrudnionych) 13 14 Razem: 11 19 32 Zygmunt Mietlewski Lokalnym Regionalnym Ogólnopolskim Europejskim Globalnym 11

12 Jakie jest źródło wiedzy o CSR w przedsiębiorstwach?

13 Jaki zakres / działania są przez przedsiębiorcę / pracownika kojarzone z CSR?
13

14 Jakie motywacje i jakie korzyści kojarzone są z przyjęciem społecznej odpowiedzialności?

15 Co przeszkadza w upowszechnianiu CSR?

16 Jakie działania mogłyby przyczynić się do lepszego upowszechniania CSR?

17 Działania przedsiębiorstwa na rzecz pracowników

18 Działania w stosunku do klientów i dostawców

19 Działania podjęte przez przedsiębiorstwa w ramach w ramach łączności z lokalną społecznością

20 ochrony środowiska i inicjatyw lokalnych.
Wnioski z badań Hipotezę, CSR jest częstokroć praktyką spontaniczną, strategicznie nie wyodrębnioną, ale powszechnie stosowaną, zweryfikowano pozytywnie. Nie stwierdzono różnic w postrzeganiu CSR w branży elektromaszynowej w Bułgarii i w województwie warmińsko – mazurskim w Polsce. … szczególnie z zakresu organizowania stanowisk pracy ochrony środowiska i inicjatyw lokalnych.

21 Idea zrównoważonego rozwoju (ZR) a jej urzeczywistnianie

22 Panel dyskusyjny - Zrównoważony rozwój
Zygmunt Mietlewski Panel dyskusyjny - Zrównoważony rozwój - Cykl życia przedsiębiorstwa a polityka zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach? - Idea „Złotego trójkąta” a koncepcja zrównoważonego rozwoju - Dlaczego zrównoważony rozwój nie jest praktyką powszechną w przedsiębiorstwach? - Przedsiębiorstwo dysfunkcyjne – zachowania przedsiębiorców i ich wpływ na dramatyczne i traumatyczne przeżycia emocjonalne pracowników i ich rodzin. - Preferencje związane z zrównoważonym rozwojem przedsiębiorcy, zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników oraz Interesariuszy przedsiębiorstwa. - Budżetowanie zrównoważonego rozwoju.

23 Panel dyskusyjny - Zarządzanie potencjałem pracowników
Bogdan Tchórz Panel dyskusyjny - Zarządzanie potencjałem pracowników - Jak włączać i motywować pracowników aby zaangażowanie przedsiębiorstwa w zrównoważony rozwój było inwestycją poprawiającą sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, pracowników i Interesariuszy przedsiębiorstwa? - Jak zarządzać w przedsiębiorstwie kompetencjami pracowników aby mogli godzić życie zawodowe z życiem rodzinnym? - Perspektywa pracy kobiet i mężczyzn do 67 lat w świetle zrównoważonego rozwoju.

24 Panel dyskusyjny - Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Łukasz Różankowski Panel dyskusyjny - Bezpieczeństwo w miejscu pracy - Na jakie patologie BHP napotyka branża elektromaszynowa? - Jak ogranicza koszty BHP i nie pogarsza, a poprawia standard BHP? - Jak promuje BHP?

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyniki badań Dr inż. Zygmunt Mietlewski Dr Edyta Spodarczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google