Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII Wyniki badań Dr inż. Zygmunt Mietlewski Dr Edyta Spodarczyk Dr Katarzyna Rudzka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII Wyniki badań Dr inż. Zygmunt Mietlewski Dr Edyta Spodarczyk Dr Katarzyna Rudzka."— Zapis prezentacji:

1 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII Wyniki badań Dr inż. Zygmunt Mietlewski Dr Edyta Spodarczyk Dr Katarzyna Rudzka - Szelągowska

2 Zrównoważony rozwój – od koncepcji do jej wdrożenia !

3 Badano: Wiedzę i praktyczne zastosowanie rozwiązań społecznie odpowiedzialnych, szczególnie z zakresu organizowania stanowisk pracy, ochrony środowiska i inicjatyw lokalnych, wśród przedsiębiorstw branży elektromaszynowej w Bułgarii i w Polsce, w województwie warmińsko – mazurskim.

4 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII Wyniki badań Zygmunt Mietlewski Podmiot badań: Przedsiębiorstw branży elektromaszynowej w Polsce w województwie warmińsko – mazurskim i w Bułgarii. Badania przeprowadzono w ranach Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania: Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, w województwie warmińsko – mazurskim. Projekt nt. Wymiany dobrych praktyk w obszarze CSR branży elektromaszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności. Partner projektu: Bułgarska Izba Branżowa – przemysłu Maszynowego z siedzibą w Sofii.

5 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII Wyniki badań Zygmunt Mietlewski 1. Porównanie podobieństw i różnic w poziomie wiedzy i praktycznym zastosowaniu rozwiązań społecznie odpowiedzialnych, szczególnie z zakresu organizowania stanowisk pracy, ochrony środowiska i inicjatyw lokalnych. 2. Kształtowanie bezpiecznych i dobrych warunków pracy poprzez zawiązanie sieci współpracy i wypracowanie modelu skutecznego upowszechniania rozwiązań CSR w oparciu o doświadczenie Bułgarskiej Izby Branżowej, skierowanego do wdrożenia wśród przedsiębiorców i zarządzających z branży elektromaszynowej. Cel badań:

6 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII Wyniki badań Zygmunt Mietlewski CSR jest częstokroć praktyką spontaniczną, strategicznie nie wyodrębnioną, ale powszechnie stosowaną [1]. [1] [1] Sergi Pivato, Stefano Pogutz, Anna Perrini, Antonio Tencati, Nicola Misani, Aleksandro Marino, Badania ilościowe. [w:] La responsabilita Socjale Dell azienda. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw, [red. R. Walkowiak), Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2008, s.89. Hipoteza

7 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII Zygmunt Mietlewski

8 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII Zygmunt Mietlewski Wielkość firm biorących udział w badaniach - wyniki losowania próby POLSKA Wielkość firmy BUŁGARIA szt.% % 23,12Mikro (1 – 9 zatrudnionych)13,12 46,25Małe ( 10 – 49 zatrudnionych)26, ,88Średnie (50 – 249 zatrudnionych)1546, ,75Duże ( ponad 250 zatrudnionych)1443, , ,00

9 Zygmunt Mietlewski Od ilu lat firma prowadzi działalność? - Polska Czas [w latach)123456Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych)112 Małe ( 10 – 49 zatrudnionych)314 Średnie (50 – 249 zatrudnionych) Duże ( ponad 250 zatrudnionych) Razem: Od ilu lat firma prowadzi działalność? - Bułgaria Czas [w latach)123456Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych)11 Małe ( 10 – 49 zatrudnionych)112 Średnie (50 – 249 zatrudnionych) Duże ( ponad 250 zatrudnionych)23914 Razem: Od roku lat lat lat lat 6.21 lat i więcej

10 Forma prawna firm pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza - Polska Forma prawna Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych)22 Małe ( 10 – 49 zatrudnionych)44 Średnie (50 – 249 zatrudnionych) Duże ( ponad 250 zatrudnionych) Razem: Forma prawna firm pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza - Bułgaria Forma prawna Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych)11 Małe ( 10 – 49 zatrudnionych)112 Średnie (50 – 249 zatrudnionych) Duże ( ponad 250 zatrudnionych)13114 Razem: Spółka jawna 2. Spółka komandytowa 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowo-akcyjna 5. Spółka akcyjna 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7. Jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej

11 Zygmunt Mietlewski Na jakim rynku działa firma - Polska Rynek12345Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych)22 Małe ( 10 – 49 zatrudnionych)224 Średnie (50 – 249 zatrudnionych)7830 Duże ( ponad 250 zatrudnionych)51528 Razem: Na jakim rynku działa firma - Bułgaria Rynek12345Ogółem Mikro (1 – 9 zatrudnionych)11 Małe ( 10 – 49 zatrudnionych)112 Średnie (50 – 249 zatrudnionych) Duże ( ponad 250 zatrudnionych)11314 Razem: Lokalnym 2.Regionalnym 3.Ogólnopolskim 4.Europejskim 5.Globalnym

12 Jakie jest źródło wiedzy o CSR w przedsiębiorstwach?Jakie jest źródło wiedzy o CSR w przedsiębiorstwach? Jakie jest źródło wiedzy o CSR w przedsiębiorstwach?

13 Jaki zakres / działania są przez przedsiębiorcę / pracownika kojarzone z CSR?

14 Jakie motywacje i jakie korzyści kojarzone są z przyjęciem społecznej odpowiedzialności?

15 Co przeszkadza w upowszechnianiu CSR?

16 Jakie działania mogłyby przyczynić się do lepszego upowszechniania CSR?

17 Działania przedsiębiorstwa na rzecz pracowników

18 Działania w stosunku do klientów i dostawców

19 Działania podjęte przez przedsiębiorstwa w ramach w ramach łączności z lokalną społecznością

20 Wnioski z badań Hipotezę, CSR jest częstokroć praktyką spontaniczną, strategicznie nie wyodrębnioną, ale powszechnie stosowaną, zweryfikowano pozytywnie. Nie stwierdzono różnic w postrzeganiu CSR w branży elektromaszynowej w Bułgarii i w województwie warmińsko – mazurskim w Polsce. … szczególnie z zakresu organizowania stanowisk pracy ochrony środowiska i inicjatyw lokalnych.

21 Idea zrównoważonego rozwoju (ZR) a jej urzeczywistnianie

22 Panel dyskusyjny - Zrównoważony rozwój - Cykl życia przedsiębiorstwa a polityka zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach? - Idea Złotego trójkąta a koncepcja zrównoważonego rozwoju - Dlaczego zrównoważony rozwój nie jest praktyką powszechną w przedsiębiorstwach? - Przedsiębiorstwo dysfunkcyjne – zachowania przedsiębiorców i ich wpływ na dramatyczne i traumatyczne przeżycia emocjonalne pracowników i ich rodzin. - Preferencje związane z zrównoważonym rozwojem przedsiębiorcy, zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników oraz Interesariuszy przedsiębiorstwa. - Budżetowanie zrównoważonego rozwoju. Zygmunt Mietlewski

23 Panel dyskusyjny - Zarządzanie potencjałem pracowników - Jak włączać i motywować pracowników aby zaangażowanie przedsiębiorstwa w zrównoważony rozwój było inwestycją poprawiającą sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, pracowników i Interesariuszy przedsiębiorstwa? - Jak zarządzać w przedsiębiorstwie kompetencjami pracowników aby mogli godzić życie zawodowe z życiem rodzinnym? - Perspektywa pracy kobiet i mężczyzn do 67 lat w świetle zrównoważonego rozwoju. Bogdan Tchórz

24 Panel dyskusyjny - Bezpieczeństwo w miejscu pracy - Na jakie patologie BHP napotyka branża elektromaszynowa? - Jak ogranicza koszty BHP i nie pogarsza, a poprawia standard BHP? - Jak promuje BHP? Łukasz Różankowski

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII Wyniki badań Dr inż. Zygmunt Mietlewski Dr Edyta Spodarczyk Dr Katarzyna Rudzka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google