Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To b ę dzie bardzo krótka prezentacja o tym jak... To b ę dzie bardzo krótka prezentacja o tym jak... W niektórym przypadku ż ycie to suma: wypadków wydatków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To b ę dzie bardzo krótka prezentacja o tym jak... To b ę dzie bardzo krótka prezentacja o tym jak... W niektórym przypadku ż ycie to suma: wypadków wydatków."— Zapis prezentacji:

1 To b ę dzie bardzo krótka prezentacja o tym jak... To b ę dzie bardzo krótka prezentacja o tym jak... W niektórym przypadku ż ycie to suma: wypadków wydatków zadatków podatków upadków........ lubi ć to, co si ę robi i chcie ć robi ć WI Ę CEJ ;)

2 studia Integracja Europejska, imigranci, azyl, bezpiecze ń stwo, NATO, wspó ł praca. Konflikt, asymetria, teoria, veto player, Rada Bezpiecze ń stwa, s ł u ż by, globalne ocieplenie, system, interes, polityka, liberalizm. Postmodernizm, neokolonializm, europeizacja. Terroryzm, power, jednostka, ustrój, kalkulacja Bruksela, kapitalizm, prawa, obowi ą zki, strajk, demokracja, obywatel, Trybuna ł, historia, zbrodnia, przemiany, ONZ, interwencje, pokój, mediacja, program, wdra ż anie, dostosowywanie, wymogi, kryteria, raporty, organizacje, pomoc rozwojowa, dotacje, fundusze, po ż yczki, kredyty, szara strefa, wolny handel, EMF, system ś wiatowy, kryzys, euro, impas, prospeerity, przedsi ę biorczo ść, to ż samo ść Komunikacja, akcesja, cz ł onkostwo, umowa, wypowiedzenie, strategia, ministerstwo, resort, sczyt, konferencja, obrady, debata, jawno ść, spo ł ecze ń stwo, naród, kultura, post ę p, dobrobyt, byt, przysz ł o ść, prognoza, eksperci, nauka

3 hobby Podró ż e, couchsurfing, na stopa, Azja, lato, bez pieni ę dzy, tanie loty, ł ap okazj ę, ś piwór, ludzie, góry, morze, plecak, Francja, s ł o ń ce, wiatr, Polska, Mazury, Dolny Sl ą sk, jezioro, las, pr ą d zatokowy, egészségedre, salut, ca va bien?, bem, obrigada, Portugslis, przygoda Capoeira, pandeiro, kolonializm, negativa, Brazylia, Joao Gilberto, berimbau, capoerista, atabaque, roda, candoble, Luanda, Pedro I, Minas Gerais, Mato Grosso Bass, open, open, bass, jak zagra ć..., rytm, chords, tremolo, santa maria, cascara,groove, clave

4 praca praca

5 W skrócie: just the sound!!!....I grew up with listening to grunge and rock, than were also reggae, ska, dub, funky....and blues, jazz, oriental, ethnic music...Pearl Jam, Alice in Chains, the Rolling Stones, U2, Bob Marley, Max Romeo, Radiohead, Bonobo, Submotion Orchestra, Jamiroquai, P.J. Harvey, Feist, Bjork, Sigur Ros, Hanne Hukkelberg, Babylon Circus, Radikal Dub Kolektiv, High Tone, Kaly Live Dub, Zion Train, - 123min., Balkan Beat Box, Haydamaky, Beirut, Lura, Sade, Mo'kalamity, Lauryn Hill, Erykah Badu, Buena Vista Social Club, the Cinematic Orchestra, Manu Katche, Jazz Liberatorz, Nouvelle Vague, capoeira songs, many good, polish bands... Books..."Steppen wolf", "Siddhartha" by H. Hesse, "Journey to the East" by E. Fromm, "The Cather in the Rye" by J. D. Salinger Movies...Cry of the Snow Lion, Epidemic, Perfume, Life is a Miracle, Time of Gypsies, Lost Highway, Lolita, Straight History, A Clockwork Orange, Irreversible, Enter the void, documentaries etc. what I am interested in? everything is interesting, even doing nothing when you know you should doing sth important;)...sound&movement&picture&words...international relations, dancing, listening and playing the music, spending free time with friends, ethnology, hiking/climbing, capoeira, I have dog called Bobi

6

7 ...no to pora na kolejn ą przygod ę ;)

8


Pobierz ppt "To b ę dzie bardzo krótka prezentacja o tym jak... To b ę dzie bardzo krótka prezentacja o tym jak... W niektórym przypadku ż ycie to suma: wypadków wydatków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google