Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. - różne krańce miasta, różni obywatele

2 Nazwa grupy nieformalnej Multimedialne Centrum Integracji Młodzieży

3 Tytuł projektu Multimedialne Centrum Integracji Młodzieży

4 Problem, na który odpowiada projekt Nasz projekt jest próbą odpowiedzi na pogłębiającą się patologizację i wzrost przestępczości na osiedlu. Takie środowisko działa kryminogennie na młodzież, która pogrążona w społecznej próżni nie przejawia żadnych konstruktywnych postaw. Projekt pozwoli na zwiększenie i poprawę atrakcyjności Młodzieżowego Klubu Środowiskowego, który za cel postawił sobie przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom naszego osiedla.

5 Cele projektu -Przeciwdziałanie patologizacji młodzieży z osiedla, -Wyrwanie młodzieży ze społecznej niemocy i pustki, -Aktywizacja młodej części społeczności lokalnej do twórczego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego, -Umożliwienie rozwijania zainteresowań muzycznych, zarówno w zakresie tworzenia jak i realizacji oraz masteringu dźwięku,

6 Działania 1.Działania przygotowawcze do realizacji projektu (zamówienie sprzętu, modernizacja kabiny, instalacja instrumentów i sprzętu do nagrywania i masteringu), 2.Działania informująco-reklamowe ( przygotowanie i drukowanie oraz kolportaż ulotek, spotkania z młodzieżą w szkołach i miejscach częstego przebywania młodych ludzi), 3.Działania realizatorskie (realizacja projektów muzycznych przez młodzież, szkolenia z zakresu technicznego zarządzania sprzętem, nauka pod okiem doświadczanych kolegów, tworzenie muzyki, mix i mastering dźwięku),

7 Termin realizacji Planowana data rozpoczęcia projektu: 10.03.2010r Planowana data zakończenia realizacji projektu: 10.08.2010r.

8 W jaki sposób projekt angażuje mieszkańców dzielnicy Zaangażowanie ludzi w projekt: 1.W projekt zaangażowani są ludzie odpowiedzialni za realizację projektu i dwóch wychowawców z MKŚ Maszkeciarnia, 2.Ponadto projekt angażuje młodzież z osiedla do aktywnego udziały w pracach rejestrująco realizatorskich i przy tworzeniu muzyki, wypełniając tym samym ich czas wolny a ponadto umożliwiając twórczy rozwój ich własnej osoby, 3.Dodatkowo zamierzamy wyjść do ludzi i pokazać czym dzisiejsza młodzież się interesuje i jak spożytkowuje swój czas wolny, służyć temu będą koncerty i pokazy umiejętności młodych ludzi przebywających w Maszkeciarni i tworzących w Multimedialnym Centrum Integracji Młodzieży, na spotkania te zapraszani będą ludzi dorośli z osiedla, dzięki czemu również i ich uda nam się biernie zaangażować w projekt,

9 Wnioskowana kwota dofinansowania 24 978 PLN


Pobierz ppt "Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google