Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. - różne krańce miasta, różni obywatele

2 Stowarzyszenie Korzenie.pl działające w Rybniku – Boguszowicach Osiedlu jest wnioskodawcą w konkursie na najciekawsze projekty w ramach akcji Dwa bieguny – różne krańce miasta, różni obywatele

3 Tytuł projektu: Młodzi Żacy Dziecięcego Uniwersytetu w Boguszowicach Osiedlu – projekt edukacyjny o działaniu lokalnym

4 Projekt jest wyzwaniem ku narastającemu problemowi wśród dzieci i młodzieży dzielnicy Boguszowice Osiedle, jakim jest: brak chęci, słaba motywacja w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a co za sobą implikuje w przyszłości zdobycie dobrego i atrakcyjnego zawodu. Realizując projekt ukażemy młodym ludziom korzyści, jakie daje wykształcenie; pomożemy im w poszukiwaniu, odkrywaniu i rozpoczynaniu własnej drogi do sukcesu.

5 Cele projektu: rozbudzanie w dzieciach i młodzieży pasji zdobywania wiedzy i umiejętności oraz czerpanie z nauki radości, a także rozwijanie i pielęgnowanie w nich naturalnej ciekawości świata; prezentowanie zróżnicowanej oferty edukacyjnej otwartej na uzdolnienia i pozwalającej każdemu dziecku odkryć swój talent; zaproponowanie cyklu zajęć z różnych dziedzin nauki, mając na uwadze to, iż dzieci najlepiej uczą się poprzez obserwacje i własne doświadczanie; przybliżanie działalności Uniwersytetów Dzieci istniejących na polskich uczelniach.

6 Działania w ramach projektu (w każdym miesiącu realizacji projektu podejmowana będzie inna problematyka): Nazwa I miesiąca: ODKRYWCY – pierwsze kroki Młodego Żaka Działania organizacyjne, w tym: rekrutacja; opracowanie regulaminu, kontraktu, słownika żaka, loga, pieczęci, indeksu i inne. Zajęcia z kreatywnego rozwiązywania problemów – warsztaty z technik i narzędzi kreatywnego myślenia, z kreatywnego życia na co dzień. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa (np. PCK, Policja). Nazwa II miesiąca: MŁODZI NAUKOWCY Wyjazdy na uczelnię, zajęcia laboratoryjne i eksperymenty, giełda minerałów, spotkanie z profesorem uczelni, wykład dr A. Boczarowskiego (z prezentacją w 3D), wycieczka do Planetarium Śląskiego w Chorzowie i inne. Nazwa III miesiąca: MIŁOŚNICY KULTURY, HISTORII I SPORTU Spotkanie z aktorem, animatorem kultury, sportowcem; wizyta w Śląskiej Telewizji TVS, Cysterskie Dymarki w Rudach, wycieczka kulturowa itp.

7 Nazwa IV miesiąca: MŁODZI DEMOKRACI Wizyta w Sejmie RP w Warszawie, spotkanie z Posłem na Sejm RP, wizyta w Urzędzie Miasta Rybnika i w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Nazwa V miesiąca: TURYŚCI Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, warsztaty terenowe np.: Rybnik i okolice, Beskid Śląski, Jura Krakowsko- Częstochowska, Pszczyna. Nazwa VI miesiąca: ABSOLWENCI Dziecięcego Uniwersytetu w Boguszowicach Osiedlu Podsumowanie projektu – uroczystość wręczenia dyplomów Dziecięcego Uniwersytetu w Boguszowicach Osiedlu (uczestnicy na początku realizacji projektu otrzymają indeksy, w których będą gromadzić karty zaliczanych zajęć i na podstawie indeksu uzyskają dyplom). Realizując projekt będziemy korzystali z potencjału intelektualnego, wiedzy i doświadczenia naukowców i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej oraz konsultantów i doradców Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku. Nazwa IV miesiąca: MŁODZI DEMOKRACI Wizyta w Sejmie RP w Warszawie, spotkanie z Posłem na Sejm RP, wizyta w Urzędzie Miasta Rybnika i w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Nazwa V miesiąca: TURYŚCI Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, warsztaty terenowe np.: Rybnik i okolice, Beskid Śląski, Jura Krakowsko- Częstochowska, Pszczyna. Nazwa VI miesiąca: ABSOLWENCI Dziecięcego Uniwersytetu w Boguszowicach Osiedlu Podsumowanie projektu – uroczystość wręczenia dyplomów Dziecięcego Uniwersytetu w Boguszowicach Osiedlu (uczestnicy na początku realizacji projektu otrzymają indeksy, w których będą gromadzić karty zaliczanych zajęć i na podstawie indeksu uzyskają dyplom). Realizując projekt będziemy korzystali z potencjału intelektualnego, wiedzy i doświadczenia naukowców i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej oraz konsultantów i doradców Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku.

8 Termin realizacji: planowane rozpoczęcie projektu w marcu 2010 r., a zakończenie w sierpniu 2010 r. Czas trwania: ok. 6 miesięcy.

9 zwłaszcza uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 18 oraz Gimnazjum nr 5. Do udziału w niektórych zadaniach będziemy zapraszać również ich rodziców. W projekcie zakładamy 12 wolontariuszy zaangażowanych w jego realizację. Wolontariusze podejmą się następujących zadań: - działania organizacyjne projektu, - opieka nad dziećmi i młodzieżą w czasie licznych zajęć, wyjazdów, itp., - prowadzenie niektórych zajęć, - i innych w zależności od potrzeb wynikłych w trakcie realizacji projektu. Projekt zakłada wkład własny w formie wolontariatu w wymiarze ok. 480 godzin. W projekt zaangażowane będą dzieci i młodzież Boguszowic Osiedla,

10 Wnioskowana kwota dofinansowania 9 800,00 zł, w tym: koszt: materiałów biurowych (900,00 zł), poligraficznych – introligatorskich (500,00 zł), wyrób pieczątek (100,00 zł) – kwota: ok. 1 500,00 zł koszt sprzętu: laminarka (ok. 300,00 zł), radiomagnetofon (ok. 500,00 zł) – kwota: ok. 800,00 zł koszt części kosztów przejazdów/ transportu – kwota: ok. 4 500,00 zł koszt części biletów wstępu - kwota: ok. 2 500,00 zł koszt części poczęstunku – kwota: ok. 500,00 zł Dziękujemy


Pobierz ppt "Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google