Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek 16 czerwca 2015 r. Szczecinek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek 16 czerwca 2015 r. Szczecinek."— Zapis prezentacji:

1 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek 16 czerwca 2015 r. Szczecinek

2 Program spotkania 1.Powitanie uczestników spotkania – Edyta Wieleba-Matyśniak Zastępca Wójta Gminy Szczecinek, 2. Źródła wsparcia i finansowania organizacji pozarządowych – Małgorzata Jabłońska członek zarządu Stowarzyszenia Fundusz Tratwa Szczecinek, animator społeczności lokalnej, 3. Dotacje dla NGO i grup nieformalnych - Edyta Wieleba-Matyśniak Zastępca Wójta Gminy Szczecinek, 4. przedstawienie wstępnych założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach działania LEADER), rozpoznanie potrzeb mieszkańców, zebranie wśród uczestników spotkania informacji niezbędnych do opracowania dokumentu planistycznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju – Dariusz Siubdzia Dyrektor Biura LGR „Partnerstwo Drawy” oraz Joanna Grosicka LGR „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku.

3 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Funkcjonowanie organizacji pozarządowych jest nie do przecenienia. Oddolna inicjatywa pozwala zwrócić uwagę na najmniejszy problem, zrealizować zadanie publiczne zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, pozyskać dla lokalnej społeczności środki pozabudżetowe.

4 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Organizacje pozarządowe działają w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz akty prawa miejscowego.

5 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Gmina Szczecinek współpracuje z NGO i wspiera ich działalność poprzez: -spotkania promujące NGO, -organizację otwartego konkursu ofert, -tzw. małe granty, czyli zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, -prezentację dostępnych programów finansujących działalność NGO i grup nieformalnych oraz poradnictwo w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.

6 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek W 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert przyznaliśmy dotację spośród 13 podmiotów dla 7 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczecinek w 2015 r. oraz 4 z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych na terenie gminy Szczecinek w 2015 r. na kwotę łączną …..

7 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Nowością w tym roku są tzw. małe granty. Podmioty mogą się ubiegać o grant na realizację zadania publicznego na podstawie ww. ustawy – art.. 19 a oraz zarządzenia Nr 67/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 11maja 2015 roku w sprawie określenia zasad obowiązujących przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

8 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Otwarty konkurs ofert oraz małe granty to nie jedyne możliwości pozyskania środków pozabudżetowych. To przede wszystkim ogólnodostępne dla organizacji pozarządowych programy.

9 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundusz Tratwa w Szczecinku ul. Wiejska 4 pok. 33 Szczecinek Osoba do kontaktu: p. Małgorzata Jabłońska

10 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Programy realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przez Lokalna Grupę Działania „Pojezierze Szczecineckie Razem”, do której przystąpiła Gmina Szczecinek, a Ryszard Jasionas Wójt Gminy jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

11 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne – projekt realizowany przez koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach inicjatyw Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

12 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Dla kogo? -młode organizacje pozarządowe, - grupy nieformalne Jak duże wsparcie? do 5.000 zł Termin naboru? marzec – październik 2015 r. (należy zrealizować maksymalnie do 31października)

13 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Terminy związane z naborem: Nabór od 28 maja do 31 sierpnia, ocena wniosku od 1 września, ogłoszenie wyników – 14 września, rozpoczęcie realizacji od 25 września, zakończenie zadania – 31 października Ogłoszenie konkursu na: www.mikrodotacje-mil.karra.pl

14 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Przeznaczenie mikrodotacji: -realizacja inicjatyw ze sfery pożytku publicznego, według art.. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli aż 33 zakresy! – wszyscy odbiorcy, do których skierowany jest projekt, - początkowy rozwój młodych organizacji.

15 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Fundacja Banku Zachodniego WBK program grantowy – Tu mieszkam, tu zmieniam Kwota grantów – 10.000 zł, 7.000 zł, 4.000 zł TERMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW od 22 maja do 26 lipca 2015 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie fundacja.bzwbk.pl fundacja.bzwbk.pl Ogłoszenie zwycięzców - 21 sierpnia 2015 roku.

16 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

17 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek MOŻLIWE OBSZARY WSPARCIA: - zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności, - poprawa jakości życia - zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę - ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, - upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko, - ochrona środowiska naturalnego - budowa wspólnot międzypokoleniowych, pomiędzy organizacjami.

18 II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek Zapraszam do współpracy i dziękuję za uwagę Edyta Wieleba-Matyśniak Zastępca Wójta Gminy Tel. 512 156 726 e-mail: e.wieleba@wp.ple.wieleba@wp.pl e.wieleba@gminaszczecinek.pl


Pobierz ppt "II spotkanie dla NGO i grup nieformalnych Gminy Szczecinek 16 czerwca 2015 r. Szczecinek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google