Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPROSZENIE do współpracy - skierowane do przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych tj. w szczególności: - pracowników samorządów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPROSZENIE do współpracy - skierowane do przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych tj. w szczególności: - pracowników samorządów."— Zapis prezentacji:

1

2 ZAPROSZENIE do współpracy - skierowane do przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych tj. w szczególności: - pracowników samorządów terytorialnych, - członków/pracowników/wolontariuszy NGO, - liderów i animatorów lokalnych, - mieszkańców subregionu zainteresowanych rozwojem partnerstwa JST i NGO.

3 PROJEKT pt. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”
w ramach Konkursu z MPiPS nr DWF_5.4.2_11_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”, realizowanego w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałania Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego
Partner projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Lider projektu: Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Stowarzyszenie wszystkich tj. 28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu Zachodniego woj. śląskiego Stowarzyszenie – Federacja 25 organizacji pozarządowych z obszaru Subregionu Zachodniego woj. śląskiego

5 Okres realizacji projektu:
Obszar realizacji projektu: Subregion Zachodni Województwa Śląskiego Okres realizacji projektu: r. – r.

6 Cele projektu: Wypracowanie, upowszechnianie, wdrożenie i ocena standardów działania oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze polityk publicznych i partycypacji mieszkańców w rozwoju lokalnym na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego w okresie realizacji projektu. Wypracowanie nowych narzędzi i instrumentów poprawiających współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami poprzez wdrożenie m.in. klauzul społecznych, inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego w samorządach subregionu zachodniego woj. śląskiego Zdobycie nowej wiedzy i kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

7 Grupa docelowa: Uczestnikami projektu będą przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej (w tym samorządowcy i urzędnicy) z subregionu zachodniego woj. śląskiego tj. 80 osób (najbardziej zainteresowanych rozwojem partnerstwa NGO-JST).

8 Zadania: Tworzenie polityk publicznych – edukacja w działaniu
Realizacja zadań publicznych – partycypacja obywateli Kultura współpracy – partnerskie zaangażowanie zasobów, narzędzi i doświadczenia tj. w szczególności zwrócenie uwagi na: klauzule społeczne, budżet obywatelski, inicjatywę lokalną, Rady Pożytku Publicznego, Roczne programy współpracy, itp.

9 Działania: konferencja sieciująca , w tym panel ekspercki,
przygotowanie analiz stanu obecnego z rekomendacjami dot. planowania strategicznego, kooperacji lok., prawa dot. tworzenia polityk lok., standaryzacji współpracy międzysekt., 2 cykle warsztatów „badanie przez ludzi“, 2 seminaria (w tym wyjazdowe) i ankietowanie mieszkańców (foresight subregionalny), panele eksperckie i tematyczne (w tym wyjazdowe), konferencja dla przedstawicieli kadry zarządzającej z samorządów oraz NGOs, doradztwo i choaching specjalistów/ekspertów, Konkurs dla mieszkańców na inicjatywy lokalne (3 x ok. 10 tyś. zł) wsparcie superwizyjne na terenie min. 5 samorządów, Wizyta studyjna przedstawicieli sektora NGO.

10 Fundamentem współpracy obywateli i władz lokalnych
Wspólny cel samorządu i organizacji pozarządowych Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Fundamentem współpracy obywateli i władz lokalnych jest DOBRO WSPÓLNE

11 Co wpływa na Dobro wspólne?
… współpraca, zaangażowanie i partnerstwa: samorządów, organizacji pozarządowych, firm, mediów, wolontariuszy, itd.; Działania oparte o energię obywatelską, kapitał społeczny, pozytywne wartości oraz współodpowiedzialność.

12 Ważny cytat: „Rozwój organizacji pozarządowych (organizacji trzeciego sektora) nie nastąpi jeśli organizacje te nie będą stale wzmacniane, a "trzeci sektor" działać będzie w odseparowaniu od innych partnerów życia publicznego. Szczególnie istotne jest tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi; współpracy opartej na takich wartościach jak: wolność i odpowiedzialność, suwerenność i partnerstwo, pomocniczość i partycypacja, solidarność i sprawiedliwość społeczna.”

13 Zapraszamy do współpracy i udziału w projekcie.
Marcin Stempniak – autor projektu, członek Zarządu Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego tel


Pobierz ppt "ZAPROSZENIE do współpracy - skierowane do przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych tj. w szczególności: - pracowników samorządów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google