Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Infrastruktura i inwestycje rozwojowe w sektorze energetycznym PERN „Przyjaźń” S.A. Sopot, 30 listopada 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Infrastruktura i inwestycje rozwojowe w sektorze energetycznym PERN „Przyjaźń” S.A. Sopot, 30 listopada 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Infrastruktura i inwestycje rozwojowe w sektorze energetycznym PERN „Przyjaźń” S.A. Sopot, 30 listopada 2012 r.

2 Infrastruktura Działalność Grupy Kapitałowej PERN „Przyjaźń” PERN „Przyjaźń” S.A. należy do grona strategicznych przedsiębiorstw Skarbu Państwa w obszarze logistyki ropy i paliw, zapewniających zaopatrzenie kraju w ropę naftową oraz paliwa płynne. Działalność Grupy Kapitałowej PERN TransportMagazynowanie 2 Transport rurociągami ropy naftowej do polskich i niemieckich rafinerii oraz transport paliw Przeładunki morskie ropy naftowej i paliw Magazynowanie w naziemnych terminalach Ropa naftowa (infrastruktura PERN) Paliwa (infrastruktura OLPP) W 2011 roku PERN przetransportował ok. 48,9 mln ton ropy naftowej oraz 6,6 mln m3 paliw

3 3 PERN posiada dwie niezależne trasy dostawy ropy dla polskich i niemieckich rafinerii. Zarządza także siecią rurociągów paliwowych. 3 Infrastruktura Transport rurociągowy ropy naftowej i paliw  Głównym źródłem zaopatrzenia krajów Europy Centralnej w ropę naftową jest Rurociąg „Przyjaźń”. PERN zapewnia również możliwość dostaw ropy drogą morską.  Rurociągi należące do PERN, poza głównym celem zaopatrywania polskich rafinerii w ropę, służą również do tranzytu surowca do rafinerii niemieckich lub eksportu ropy drogą morską przez Gdańsk.  PERN posiada także rurociągi paliwowe umożliwiające bezpieczny transport paliw.

4 Zbiorniki na ropę naftową wykorzystywane są do dwóch zasadniczych celów:  operacyjnego transportu ropy naftowej,  magazynowania zapasów strategicznych, obowiązkowych oraz operacyjnych. Infrastruktura Bazy magazynowe ropy naftowej i paliw Łączna pojemność istniejących baz magazynowych ropy naftowej to około 3 mln m 3, natomiast pojemność baz paliwowych wynosi blisko 1,8 mln m 3. Wraz z oddaniem Terminala Naftowego w Gdańsku, pojemność magazynowa zwiększy się odpowiednio o blisko 400 tys. m 3 dla ropy naftowej oraz ponad 300 tys. m 3 dla paliw. 4

5 Inwestycje rozwojowe Projekty inwestycyjne 1 Terminal Naftowy w Gdańsku 3 2 4 Intensyfikacja Odcinka Pomorskiego Rozbudowa Baz Magazynowych Rozbudowa Naftoportu REALIZACJA DO 2015 r. PERSPEKTYWA ŚREDNIOTERMINOWA 5 Bezpośredni wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE

6 6 Inwestycje rozwojowe Terminal Naftowy w Gdańsku (1/3) Terminal Naftowy w Gdańsku stanie się ważnym elementem morskiej logistyki ropy naftowej i paliw płynnych w basenie Morza Bałtyckiego, zwiększającym bezpieczeństwo dostaw surowca i produktów gotowych na polskim rynku.  Planowana pojemność magazynowa w pierwszym etapie wynosić będzie 697 tys. m 3 (pełna opcja). Ostateczna pojemność zostanie ustalona na podstawie zapotrzebowania Klientów.  Terminal będzie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, w tym morski terminal przeładunkowy NAFTOPORTU, działające rurociągi naftowe, połączenia kolejowe.  Terminal zostanie połączony z istniejącą siecią rurociągów naftowych zaopatrującą rafinerie polskie PKN Orlen i Grupę Lotos oraz rafinerie niemieckie TRM Leuna i PCK Schwedt.  Planowany termin zakończenia inwestycji – 2015 r. 375 tys. m 3 322 tys. m 3

7 7 Inwestycje rozwojowe Terminal Naftowy w Gdańsku (2/3) Budowa TNG umożliwi:  uzyskanie znaczącej pozycji w zakresie przeładunku ropy i paliw w basenie Morza Bałtyckiego;  stworzenie elastycznych warunków zaopatrzenia w paliwa silnikowe w Polsce, w przypadku pojawienia się ich znaczącego deficytu;  osiągnięcie Grupie PERN dodatkowych zysków z tytułu usług przeładunkowych i magazynowych ropy;  uzupełnienie oferty PERN „Przyjaźń” S.A. o dodatkowe usługi, w tym m. in.: kumulacja ropy naftowej, komponowanie paliw, import i eksport paliw z wykorzystaniem dużych tankowców;  stworzenie warunków do lepszego wykorzystania Naftoportu, w szczególności po ewentualnym ograniczeniu tranzytu rosyjskiej ropy. znacząc ej pozycji w Terminal Naftowy wzmocni bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz w perspektywie długoterminowej będzie źródłem dywersyfikacji przychodów i budowy wartości Grupy PERN.

8 8 Inwestycje rozwojowe Terminal Naftowy w Gdańsku (3/3) Ropa Naftowa Olej Napędowy/Benzyny Paliwo Lotnicze JET HFO Chemia (opcjonalnie)  Istnieje szansa, iż Terminal będzie świadczyć również szereg usług dodatkowych poza blendowaniem, takich jak: uszlachetnianie i podgrzewanie. Zakres usługowy działalności Terminala Zgodnie z założeniami, Terminal będzie świadczyć dwie główne grupy usług: przeładunek oraz magazynowanie. Terminal będzie przystosowany do obsługi następujących rodzajów produktów: ropy, ON/Benzyn, JET, HFO i Chemii (opcja). Zakres produktowy działalności Terminala 1 2 3 4 5 Usługi podstawowe Usługi dodatkowe Przeładunek ropy naftowej i paliw Magazynowanie ropy naftowej i paliw Blendowanie ropy naftowej

9 Inwestycje rozwojowe Rozbudowa baz magazynowych 9 Niezależnie od budowy Terminala Naftowego, PERN realizuje inwestycje w nowe pojemności magazynowe. Planowany jest znaczący wzrost pojemności zbiorników ropy naftowej w perspektywie najbliższych lat.  Rozbudowa pojemności w pobliżu Płocka oraz Gdańska pozwoli na zwiększenie możliwości magazynowych Spółki o ok. 400 tys. m 3  Budowa nowych zbiorników jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na zdolności magazynowe na cele operacyjne i organizacji tłoczeń.  Ponadto rozbudowa baz magazynowych w Płocku i Gdańsku zwiększy bezpieczeństwo energetyczne poprzez powiększenie zdolności magazynowych kraju w zakresie ropy naftowej.

10 Inwestycje rozwojowe Intensyfikacja Odcinka Pomorskiego 10 Kluczowym wyzwaniem stojącym przed PERN jest zapewnienie infrastruktury będącej w stanie w sposób niezawodny i elastyczny obsługiwać dostawy ropy z portu gdańskiego.  Odcinek Pomorski, łączący Naftoport z Rurociągiem „Przyjaźń” umożliwia PERN zaopatrywanie w ropę naftową krajowych i niemieckich rafinerii.  Przeprowadzone w ostatnich latach prace modernizacyjne, reorganizacja systemów tłoczeń oraz zastosowanie środków zmniejszających opory tłoczenia pozwoliły już obecnie na zwiększenie przepustowości Odcinka Pomorskiego.

11 Inwestycje rozwojowe Rozbudowa Naftoportu 11 Naftoport realizuje obecnie inwestycje umożliwiające zwiększenie przeładunków paliw w związku z zapotrzebowaniem Grupy Lotos oraz planowaną budową Terminala Naftowego w Gdańsku.  Obecne zdolności przeładunkowe Naftoportu wynoszą ok. 34 mln ton na rok. Spółka realizuje przeładunki morskie na 4 stanowiskach.  W wyniku przeprowadzonych inwestycji w Grupie Lotos oraz w związku z planowaną budową Terminala Naftowego w Gdańsku, Naftoport realizuje obecnie inwestycje mające na celu zwiększenie posiadanego potencjału.  W październiku 2012 Naftoport podpisał z Hydrobudową Gdańsk umowę na budowę stanowiska paliwowego "T1".  Stanowisko "T1" umożliwi przeładunek 200 statków o pojemności do 50 tys. ton w ciągu jednego roku.

12 Wnioski  PERN posiada obecnie odpowiednie zdolności do zapewnienia krajowym i niemieckim rafineriom wymaganych dostaw surowca dwiema niezależnymi drogami – lądową z wykorzystaniem Rurociągu „Przyjaźń” oraz morską przez Naftoport i Odcinek Pomorski.  Strategia Rozwoju GK PERN zakłada znaczące inwestycje w obszarze infrastruktury logistycznej ropy naftowej i paliw płynnych celem zapewnienia dywersyfikacji tras zaopatrzenia Polski w ropę i paliwa.  Projekty rozwojowe obejmują kluczowe obszary podstawowej działalności PERN: a) zwiększenie możliwości zaopatrzenia rafinerii z kierunku północnego oraz b) rozbudowę istniejących pojemności dla celów magazynowania operacyjnego w Gdańsku i Płocku, c) rozbudowę Naftoportu. 12

13 Dziękuję za uwagę Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. Wyszogrodzka 133, 09 – 410 Płock tel: + 48 24 266 23 00; fax: + 48 24 266 22 03


Pobierz ppt "Infrastruktura i inwestycje rozwojowe w sektorze energetycznym PERN „Przyjaźń” S.A. Sopot, 30 listopada 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google