Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Infrastruktura i inwestycje rozwojowe w sektorze energetycznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Infrastruktura i inwestycje rozwojowe w sektorze energetycznym"— Zapis prezentacji:

1 Infrastruktura i inwestycje rozwojowe w sektorze energetycznym
PERN „Przyjaźń” S.A. Sopot , 30 listopada 2012 r.

2 Infrastruktura Działalność Grupy Kapitałowej PERN „Przyjaźń”
PERN „Przyjaźń” S.A. należy do grona strategicznych przedsiębiorstw Skarbu Państwa w obszarze logistyki ropy i paliw, zapewniających zaopatrzenie kraju w ropę naftową oraz paliwa płynne. Działalność Grupy Kapitałowej PERN Transport Magazynowanie Transport rurociągami ropy naftowej do polskich i niemieckich rafinerii oraz transport paliw Magazynowanie w naziemnych terminalach Przeładunki morskie ropy naftowej i paliw Ropa naftowa (infrastruktura PERN) Paliwa (infrastruktura OLPP) W 2011 roku PERN przetransportował ok. 48,9 mln ton ropy naftowej oraz 6,6 mln m3 paliw 2

3 Infrastruktura Transport rurociągowy ropy naftowej i paliw
PERN posiada dwie niezależne trasy dostawy ropy dla polskich i niemieckich rafinerii. Zarządza także siecią rurociągów paliwowych. Głównym źródłem zaopatrzenia krajów Europy Centralnej w ropę naftową jest Rurociąg „Przyjaźń”. PERN zapewnia również możliwość dostaw ropy drogą morską. Rurociągi należące do PERN, poza głównym celem zaopatrywania polskich rafinerii w ropę, służą również do tranzytu surowca do rafinerii niemieckich lub eksportu ropy drogą morską przez Gdańsk. PERN posiada także rurociągi paliwowe umożliwiające bezpieczny transport paliw. 3

4 Infrastruktura Bazy magazynowe ropy naftowej i paliw
Łączna pojemność istniejących baz magazynowych ropy naftowej to około 3 mln m3, natomiast pojemność baz paliwowych wynosi blisko 1,8 mln m3. Wraz z oddaniem Terminala Naftowego w Gdańsku, pojemność magazynowa zwiększy się odpowiednio o blisko 400 tys. m3 dla ropy naftowej oraz ponad 300 tys. m3 dla paliw. Zbiorniki na ropę naftową wykorzystywane są do dwóch zasadniczych celów: operacyjnego transportu ropy naftowej, magazynowania zapasów strategicznych, obowiązkowych oraz operacyjnych.

5 Inwestycje rozwojowe Projekty inwestycyjne 3 1 2 4
Intensyfikacja Odcinka Pomorskiego 1 Terminal Naftowy w Gdańsku 3 REALIZACJA DO 2015 r. PERSPEKTYWA ŚREDNIOTERMINOWA Rozbudowa Baz Magazynowych 2 4 Rozbudowa Naftoportu PERSPEKTYWA ŚREDNIOTERMINOWA PERSPEKTYWA ŚREDNIOTERMINOWA Bezpośredni wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski i UE

6 Inwestycje rozwojowe Terminal Naftowy w Gdańsku (1/3)
Terminal Naftowy w Gdańsku stanie się ważnym elementem morskiej logistyki ropy naftowej i paliw płynnych w basenie Morza Bałtyckiego, zwiększającym bezpieczeństwo dostaw surowca i produktów gotowych na polskim rynku. Planowana pojemność magazynowa w pierwszym etapie wynosić będzie 697 tys. m3 (pełna opcja). Ostateczna pojemność zostanie ustalona na podstawie zapotrzebowania Klientów. Terminal będzie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, w tym morski terminal przeładunkowy NAFTOPORTU, działające rurociągi naftowe, połączenia kolejowe. Terminal zostanie połączony z istniejącą siecią rurociągów naftowych zaopatrującą rafinerie polskie PKN Orlen i Grupę Lotos oraz rafinerie niemieckie TRM Leuna i PCK Schwedt. Planowany termin zakończenia inwestycji – 2015 r. 322 tys. m3 375 tys. m3

7 Inwestycje rozwojowe Terminal Naftowy w Gdańsku (2/3)
Terminal Naftowy wzmocni bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz w perspektywie długoterminowej będzie źródłem dywersyfikacji przychodów i budowy wartości Grupy PERN. Budowa TNG umożliwi: uzyskanie znaczącej pozycji w zakresie przeładunku ropy i paliw w basenie Morza Bałtyckiego; stworzenie elastycznych warunków zaopatrzenia w paliwa silnikowe w Polsce, w przypadku pojawienia się ich znaczącego deficytu; osiągnięcie Grupie PERN dodatkowych zysków z tytułu usług przeładunkowych i magazynowych ropy; uzupełnienie oferty PERN „Przyjaźń” S.A. o dodatkowe usługi, w tym m. in.: kumulacja ropy naftowej, komponowanie paliw, import i eksport paliw z wykorzystaniem dużych tankowców; stworzenie warunków do lepszego wykorzystania Naftoportu, w szczególności po ewentualnym ograniczeniu tranzytu rosyjskiej ropy. znaczącej pozycji w

8 Inwestycje rozwojowe Terminal Naftowy w Gdańsku (3/3)
Zgodnie z założeniami, Terminal będzie świadczyć dwie główne grupy usług: przeładunek oraz magazynowanie. Terminal będzie przystosowany do obsługi następujących rodzajów produktów: ropy, ON/Benzyn, JET, HFO i Chemii (opcja). Zakres usługowy działalności Terminala Zakres produktowy działalności Terminala Usługi podstawowe 1 Ropa Naftowa Olej Napędowy/Benzyny Paliwo Lotnicze JET HFO Chemia (opcjonalnie) 2 Przeładunek ropy naftowej i paliw Magazynowanie ropy naftowej i paliw 3 Usługi dodatkowe 4 5 Blendowanie ropy naftowej Istnieje szansa, iż Terminal będzie świadczyć również szereg usług dodatkowych poza blendowaniem, takich jak: uszlachetnianie i podgrzewanie.

9 Inwestycje rozwojowe Rozbudowa baz magazynowych
Niezależnie od budowy Terminala Naftowego, PERN realizuje inwestycje w nowe pojemności magazynowe. Planowany jest znaczący wzrost pojemności zbiorników ropy naftowej w perspektywie najbliższych lat. Rozbudowa pojemności w pobliżu Płocka oraz Gdańska pozwoli na zwiększenie możliwości magazynowych Spółki o ok tys. m3 Budowa nowych zbiorników jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie na zdolności magazynowe na cele operacyjne i organizacji tłoczeń. Ponadto rozbudowa baz magazynowych w Płocku i Gdańsku zwiększy bezpieczeństwo energetyczne poprzez powiększenie zdolności magazynowych kraju w zakresie ropy naftowej.

10 Inwestycje rozwojowe Intensyfikacja Odcinka Pomorskiego
Kluczowym wyzwaniem stojącym przed PERN jest zapewnienie infrastruktury będącej w stanie w sposób niezawodny i elastyczny obsługiwać dostawy ropy z portu gdańskiego. Odcinek Pomorski, łączący Naftoport z Rurociągiem „Przyjaźń” umożliwia PERN zaopatrywanie w ropę naftową krajowych i niemieckich rafinerii. Przeprowadzone w ostatnich latach prace modernizacyjne, reorganizacja systemów tłoczeń oraz zastosowanie środków zmniejszających opory tłoczenia pozwoliły już obecnie na zwiększenie przepustowości Odcinka Pomorskiego.

11 Inwestycje rozwojowe Rozbudowa Naftoportu
Naftoport realizuje obecnie inwestycje umożliwiające zwiększenie przeładunków paliw w związku z zapotrzebowaniem Grupy Lotos oraz planowaną budową Terminala Naftowego w Gdańsku. Obecne zdolności przeładunkowe Naftoportu wynoszą ok. 34 mln ton na rok. Spółka realizuje przeładunki morskie na 4 stanowiskach. W wyniku przeprowadzonych inwestycji w Grupie Lotos oraz w związku z planowaną budową Terminala Naftowego w Gdańsku, Naftoport realizuje obecnie inwestycje mające na celu zwiększenie posiadanego potencjału. W październiku 2012 Naftoport podpisał z Hydrobudową Gdańsk umowę na budowę stanowiska paliwowego "T1". Stanowisko "T1" umożliwi przeładunek statków o pojemności do 50 tys. ton w ciągu jednego roku.

12 Wnioski PERN posiada obecnie odpowiednie zdolności do zapewnienia krajowym i niemieckim rafineriom wymaganych dostaw surowca dwiema niezależnymi drogami – lądową z wykorzystaniem Rurociągu „Przyjaźń” oraz morską przez Naftoport i Odcinek Pomorski. Strategia Rozwoju GK PERN zakłada znaczące inwestycje w obszarze infrastruktury logistycznej ropy naftowej i paliw płynnych celem zapewnienia dywersyfikacji tras zaopatrzenia Polski w ropę i paliwa. Projekty rozwojowe obejmują kluczowe obszary podstawowej działalności PERN: a) zwiększenie możliwości zaopatrzenia rafinerii z kierunku północnego oraz b) rozbudowę istniejących pojemności dla celów magazynowania operacyjnego w Gdańsku i Płocku, c) rozbudowę Naftoportu. 12

13 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A.
Dziękuję za uwagę Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. Wyszogrodzka 133, 09 – 410 Płock tel: ; fax:


Pobierz ppt "Infrastruktura i inwestycje rozwojowe w sektorze energetycznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google