Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTNERZY Konsorcja Fundusze inwestycyjne Partnerzy technologiczni Domy mediowe Agencje PR Społeczeństwo jako partner 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTNERZY Konsorcja Fundusze inwestycyjne Partnerzy technologiczni Domy mediowe Agencje PR Społeczeństwo jako partner 1."— Zapis prezentacji:

1 PARTNERZY Konsorcja Fundusze inwestycyjne Partnerzy technologiczni Domy mediowe Agencje PR Społeczeństwo jako partner 1

2 ŚRODOWISKO NATURALNE CEL 1 Zmniejszenie ilości odpadów i osadów powstałych podczas obróbki ropy naftowej (zwansowane eko-technologicznie wydobycie ropy naftowej) P: liczba km wybudowanych rurociągów z wykorzystaniem zaawansowanej eko- technologii sprawozdawczość własna oraz partnerów technologicznych benchmarking: emisja zanieczyszczeń w latach poprzednich R: redukcja odpadów i osadów (zmniejszenie spalania gazu w procesie wydobycia ropy naftowej (m3)) sprawozdawczość własna i konsorcja benchmarking: emisja zanieczyszczeń w UE O: ochrona środowiska CEL 2 Spełnianie standardów dotyczących ochrony środowiska ( np. ISO 14001 (norma zarządzania środowiskowego czy protokół z Kioto) P: ilość podpisanych protokołów sprawozdania konsorcja i partnerów technologicznych R: redukcja emisji gazów cieplarnianych (mc3) O: ochrona środowiska 2

3 ŚRODOWISKO NATURALNE (2) CEL 3 Opracowanie energooszczędnych produktów i usług P: ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji \ remontom infrastruktury i poprawie efektywności energetycznej dotychczas stosowanych rozwiązań sprawozdania organizacji raportujących R: oszczędność w zużyciu bezpośrednim i pośrednim O: ochrona środowiska CEL 4 Zmniejszenie emisji SO2 i substancji smolistych do powietrza (produkcja paliw energetycznych i alternatywnych) P: liczba rozpoczętych projektów badawczych sprawozdawczość własna R: redukcja emisji SO2 i substancji smolistych do powietrza sprawozdawczość ośrodków badań i kontroli środowiska; benchmarking teoretycznego zanieczyszczenia powietrza O: czystsze powietrze, redukcja kwaśnych deszczy (ochrona środowiska) 3

4 ŚRODOWISKO NATURALNE (3) CEL 5 Zmniejszenie wycieku paliw do gruntu (np.: wymiana zbiorników do przetrzymywania paliwa na szczelniejsze) P: stopień zanieczyszczenia gleby wokół stacji paliw sprawozdawczość ośrodków badań i kontroli środowiska; benchmarking: % teoretycznego zmniejszenia zanieczyszczenia R: redukcja wycieku paliw do gruntu sprawozdawczość ośrodków badań i kontroli środowiska; benchmarking: % zanieczyszczenia w krajach UE O: polepszenie stanu gleby CEL 6 Zmniejszenie ilości odpadów i osadów powstałych podczas obróbki ropy naftowej (nowe technologie obróbki) P: ilość wytwarzanych odpadów i osadów sprawozdawczość własna; benchmarking: emisja zanieczyszczeń w latach poprzednich R: redukcja odpadów i osadów sprawozdawczość własna; benchmarking: emisja zanieczyszczeń w UE O: ochrona środowiska 4

5 SPOŁECZEŃSTWO CEL 1 Spełnianie standardów i norm dotyczących bezpieczeństwa (np. ISO 27000) P: ilość podpisanych norm i standardów sprawozdawczość konsorcja i partnerów technologicznych R: redukcja wypadków w miejscu pracy O: zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy CEL 2 Zapewnienie uczciwej, pełnej komunikacji i informacji P: ilość komunikatów w prasie i internecie R: redukcja kar za nieuczciwą informację raporty UOKiK O: zwiększenie zaufania społeczeństwa 5

6 SPOŁECZEŃSTWO (2) CEL 3 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa P: wsparcie kreacji miejsc pracy w ramach łańcucha dostaw lub dystrybucji R: podwyższanie kwalifikacji i wiedzy w danym środowisku zawodowym lub regionie geograficznym O: wzrost gospodarczy w obszarach znacznej biedy CEL 4 Rozpowszechnienie wiedzy nt. produktu (szkolenia, konferencje, seminaria) P: liczba odbiorców szkoleń sprawozdawczość własna; benchmarking: % partnerów którzy nie uczestniczyli w szkoleniu R: rozpowszechnienie know- how i technologii sprawozdawczość własna; benchmarking: % partnerów otwartych na nowe rozwiązania O:dobrze zorientowani, nowocześni partnerzy 6

7 SKUTKI EKONOMICZNE CEL 1 Zaangażowanie w projekty energetyczne P: ilość projektów energetyki gazowej sprawozdawczość własna R: wzrost udziału w nowych rynkach sprawozdawczość partnerów/% udziału w rynku energetycznym O: wzrost dochodu CEL 2 Wzrost rozpoznawalności marki (akcje promujące markę) P: liczba/ % osób które wskazały markę na pierwszym miejscu badanie opinii publicznej; benchmarking: liczba/ % osób które wskazały markę na dalszych miejscach R: wzrost rozpoznawalności marki sprawozdawczość partnerów; benchmarking: % nowych klientów, wzrost % sprzedaży O: wzrost sprzedaży produktu 7

8 SKUTKI EKONOMICZNE (2) CEL 3 Zwiększenie eksploatacji złóż (nowe technologie wydobycia) P: ilość ton ropy wydobytej ze źródła sprawozdawczość własna; benchmarking ilość wydobywana w latach poprzednich R: dokładniejsza eksploatacja źródła i większa ilość posiadanej ropy sprawozdawczość własna; benchmarking: % pozostałego źródła O: zwiększone obroty CEL 4 Obniżenie kosztów produkcji (nowoczesne rozwiązania ograniczające zużycie energii) P: % zmniejszenia zużycia energii sprawozdawczość własna; benchmarking: przeciętna ilość energii potrzebna do wytworzenia…. R: obniżone koszty produkcji sprawozdawczość własna; benchmarking: % teoretycznego zużycia O: wymierne korzyści ekonomiczne 8

9 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "PARTNERZY Konsorcja Fundusze inwestycyjne Partnerzy technologiczni Domy mediowe Agencje PR Społeczeństwo jako partner 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google