Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gwałt. Jak zapobiegać agresji w grupach rówieśniczych. Justyna Sikora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gwałt. Jak zapobiegać agresji w grupach rówieśniczych. Justyna Sikora."— Zapis prezentacji:

1 Gwałt. Jak zapobiegać agresji w grupach rówieśniczych. Justyna Sikora

2 Definicja gwałtu Definicja gwałtu Gwałt jako groźba, siła fizyczna lub zastraszanie w celu uzyskania seksualnej relacji z drugą osobą wbrew jej woli. Intencją gwałtu jest upokorzenie i zdegradowanie ofiary przez użycie seksu jako narzędzia dla wyrażenia przemocy, siły i agresji. Innymi słowy, gwałt to cios w ciało i duszę.

3 Gwałt zbiorowy Pojęcie gwałtu "wspólnie z inną osobą" należy rozumieć w ten sposób, że druga osoba niekoniecznie musi uczestniczyć w przestępstwie, bezpośrednio dokonując wyżej opisanych czynności. Wystarczy, że weźmie w nim udział w formie pomocnictwa: podstępem doprowadzając ofiarę na miejsce gwałtu, pilnując, czy nikt nie nadchodzi, czy też w czasie gwałtu przytrzymując ofiarę. Klasyczną postacią gwałtu zbiorowego jest jednak bezpośrednie dokonywanie czynności seksualnych przez więcej niż jedną osobę, przy czym osoby te działają wspólnie i w porozumieniu.

4 Konsekwencje emocjonalne Napaść seksualna powoduje duże napięcie emocjonalne u wszystkich, jak i u ofiary gwałtu. Twoje relacje z nią będą zarażone, będziesz potrzebował/a tak ja ona pracy i leczenia. Ona będzie bardzo czuła na ludzkie reakcje związane z napaścią, może nawet bać się tych reakcji oczekując niezrozumienia i osądzenia.

5 Reakcje ofiary gwałtu Niepokój, depresja, koszmary nocne, bezsenność, poczucie winy, wstyd, poczucie nieczystości, złość, gniew do osób będących blisko. Jej bezpośrednie odpowiedzi mogą być pomieszane, nastroje mogą się nagle zmieniać. W jednej chwili będzie chciała, żebyś był/ła przy niej, by za chwile pragnąć zostać samej. Będzie doznawała tego samego szoku, braku wiary, smutku, złości tak jak Ty. Będziecie na tej samej drodze ku zdrowiu, mimo że będziecie inaczej kroczyć i przechodzić przez inne etapy przez większość czasu.

6 Statystyki policyjne informują o 1987 zgwałceniach w 2005 roku. Szacuje się jednak, że w Polsce popełnianych jest ponad 200 gwałtów dziennie. Skąd te rozbieżności? Tylko pewna część zgwałceń jest zgłaszana na policję. Większość tych przestępstw z powodu wstydu, strachu czy... poczucia winy zostaje przemilczana. Ale nie zapomniana. Bo w świadomości ofiary trauma zostaje do końca życia.

7 Czym jest spowodowany gwałt? Nie ma jednoznacznych przyczyn. Jednak są pewne kluczowe elementy: wychowanie, nieporozumienie, zmiana seksualnych oczekiwań. Główna przyczyna to: nieposzanowanie praw kobiety i jej życzeń; różnice w sposobie wychowywania kobiet i mężczyzn od dziecka; kobieta może mówić "nie" kiedy ma na myśli "może" lub nawet "tak" wtedy mężczyzna nauczony " ciągłego próbowania" będzie starł się zmienić to "może" w "tak", zatem mężczyźnie trudno określić kiedy "nie" oznacza naprawę "nie„;

8 kobiety nie chcą zgodzić się na seks, ponieważ boją się, że zostaną uznane za "łatwe" i "puszczalskie„ złe odczytywanie sygnałów niewerbalnych,; wielu młodych chłopców uważa, że seks się im należy po tym jak kilka razy wyjdą gdzieś z dziewczyną; niektórzy mężczyźni uważają, że są uprawnieni do seksu skoro stracili pieniądze na randce; inni znowu myślą, że skoro kobieta jest aktywna seksualnie, będzie chciała uprawiać seks z każdym łącznie z nim; zmuszenie kogoś do seksu sprawia, że czują się silniejsi, ponieważ ktoś jest słabszy. Gwałt to przemoc skierowana w stronę kobiety.

9 Przyczyny przestępczości nieletnich Przestępczość nieletnich jest wypadkową wielu czynników, takich jak: kryzysu w rodzinie (rozluźnienie więzi rodzinnych, niewydolność wychowawcza, niekorzystne wzorce osobowe – alkoholizm, narkomania) niepowodzeń szkolnych (brak zainteresowań i miejsc do ich rozwijania, zagospodarowania wolnego czasu) zagrożeń wynikających z alkoholizmu, narkomanii, przynależności do nieformalnych grup młodzieżowych

10 Aby skutecznie przeciwdziałać przemocy trzeba obalić mity Jestem bezpieczny w tłumie – nigdy nie zakładaj, że w biały dzień, w tłumie nic nie może ci się stać; Zawsze ktoś mi pomoże – nie bądź pewny tego, że ktoś ci pomoże; Używki pomagają w dobrej zabawie – jesteś w błędzie myśląc, że mała ilość używki nie ma znaczenia; Nie grozi mi uzależnienie – sam siebie oszukujesz twierdząc, że sięgając po alkohol i narkotyki nie dasz się wciągnąć!

11 Jak zapobiegać przemocy między rówieśnikami Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa młodzieży poprzez: Określenie stanu bezpieczeństwa młodzieży w miejscach ich codziennych zajęć; Doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania sytuacjom zagrażającym zdrowiu, życiu, normalności funkcjonowania, sytuacjom trudnym; Ewaluację i monitorowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych; Podejmowanie działań interwencyjno - kompensacyjnych

12 Co powinni zrobić rodzice Rodzice powinni upewnić się, że w szkole, do której uczęszcza ich dziecko: Przedmiotem troski wychowawczej jest zaspakajanie potrzeb związanych z bezpieczeństwem na terenie szkoły; Kadra pedagogiczna wspiera rodziców w podejmowaniu tematyki dotyczącej unikania zachowań ryzykownych; Zadania edukacyjne zmierzają do kształtowania poczucia odpowiedzialności młodzieży za własne zachowania w szkole i poza nią oraz postaw prospołecznych i zachowań prozdrowotnych; Młodzież nabywa umiejętności różnicowania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu

13 Aby zapobiec przemocy wśród rówieśników należałoby wprowadzić do szkół programy edukacyjne typu,,Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń’’. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu młodzi ludzie dowiadują się jak unikać sytuacji niebezpiecznych, a gdy już się w takiej znajdą, jak bronić się przed przemocą. Uczą się także pomagać sobie wzajemnie i nie być obojętnym na krzywdę drugiego człowieka.

14 W ramach tego programu uczniowie zdobywają wiedzę, jak lepiej dbać o bezpieczeństwo własne i bliskich: Uczą się na temat potencjalnych zagrożeń i zasad przeciwdziałania; Kształcą podstawy minimalizacji agresji w ich najbliższym otoczeniu; Poznają optymalne sposoby zachowań w trakcie i po ewentualnym napadzie; Uświadamiają sobie zagrożenia, jakie niesie ze sobą zjawisko braku reakcji na przemoc; Nabywają praktycznych umiejętności w zakresie samoobrony w sytuacjach zagrożenia.

15 Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy pamiętaj, że zawsze jest ktoś do kogo możesz zwrócić się o pomoc! Nie bój się mówić! Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy pamiętaj, że zawsze jest ktoś do kogo możesz zwrócić się o pomoc! Nie bój się mówić! - W szkole - pedagog i psycholog to ludzie przyjaźni Tobie i zawsze gotowi do pomocy. - Pogotowie opiekuńcze - zapewnia opiekę całodobową dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (można zgłaszać się bez skierowania). - Korzystaj z wszelkich użytecznych numerów telefonów alarmowych, odpowiednich do zaistniałej sytuacji ( niebieska linia 0 801 12 00 02, telefon zaufania AIDS 022 692 92 26, ogólnopolski policyjny telefon zaufania 0 800 120 22)

16 Literatura: Przemoc seksualna - Jarosław Polanowski. Niebieska Linia, nr 1 / 2002 Psychologiczne konsekwencje gwałtu - Sylwia Kluczyńska. Czasopismo: Niebieska Linia Numer: 1/2002 Program edukacyjny - Bezpieczny uczeń. Jak unikać zagrożeń – Mariola Bartela. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz sieć Policealnych Szkół Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA. www.bezpieczny-uczen.pl www.niebieskalinia.pl

17 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Gwałt. Jak zapobiegać agresji w grupach rówieśniczych. Justyna Sikora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google