Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza strategiczna Grzegorz Raniszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza strategiczna Grzegorz Raniszewski."— Zapis prezentacji:

1 Analiza strategiczna Grzegorz Raniszewski

2 Analiza SWOT kręgielni - przykład
Mocne strony (S) S1 – szeroka grupa odbiorców S2 – dobra lokalizacja S3 – aktywna działalność reklamowa S4 – wysoki stopień automatyzacji S5 – posiadanie certyfikatu jakości

3 Analiza SWOT kręgielni - przykład
Słabe strony (W) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia W2 – zbyt mały lokal W3 – brak doświadczenia w prowadzenia tego rodzaju biznesu W4 – stosunkowo wysokie ceny W5 – brak stałych klientów W6 – kredyt do spłacenia

4 Analiza SWOT kręgielni - przykład
Szanse (O) O1 – wysokie bariery wejścia O2 – mała konkurencja O3 – wzrost popularności branży bowlingowej O4 – możliwość poszerzenia o usługi edukacyjne (nauka gry w kręgle)

5 Analiza SWOT kręgielni - przykład
Zagrożenia (T) T1 – kryzys ekonomiczny T2 – wyższe zapotrzebowanie na dobra podstawowe niż luksusowe T3 – trudności w uzyskaniu kredytu obrotowego w przypadku konieczności poprawy płynności firmy T4 – uzależnienie od hotelu T5 – duże centra sportowe przy/w galeriach handlowych

6 Analiza powiązań SWOT/TOWS
S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15)

7 Analiza powiązań SWOT Czy określona mocna strona pozwala wykorzystać daną szansę? (S x O) Czy określona mocna strona pozwala ograniczyć dane zagrożenie? (S x T) Czy określona słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? (W x O) Czy określona słaba strona potęguje dane zagrożenie? (W x T)

8 Analiza powiązań TOWS Czy określona szansa potęguje daną silną stronę?
(O x T) Czy określone zagrożenie ogranicza daną silną stronę? (T x S) Czy określona szansa pozwala osłabić (przezwyciężyć) daną słabą stronę? (O x W) Czy określone zagrożenie wzmacnia daną słabą stronę? (T x W)

9 Analiza powiązań SWOT Szanse (O) waga l. interakcji Iloczyn wag ranga
Mocne strony (S) O1 S1 1 0,2 S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15) Czy określona mocna strona pozwala wykorzystać daną szansę? S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2)

10 Analiza powiązań SWOT Zagrożenia (T) waga l. interakcji Iloczyn wag
ranga Mocne strony (S) T1 S1 1 0,2 0,15 S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15) Czy określona mocna strona pozwala ograniczyć dane zagrożenie? S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15)

11 Analiza powiązań SWOT Szanse (O) waga l. interakcji Iloczyn wag ranga
Słabe strony (W) O1 W1 0,15 1 0,2 S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15) Czy określona słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2)

12 Analiza powiązań SWOT Szanse (O) waga l. interakcji Iloczyn wag ranga
Mocne strony (S) O1 S1 1 0,15 S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15) Czy określona słaba strona potęguje dane zagrożenie? W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15)

13 Analiza powiązań SWOT Dla każdej tabeli – pytania – sumujemy liczbę interakcji Dla każdej tabeli – pytania – sumujemy iloczyn wag interakcji Dla każdej tabeli – pytania – ustalamy kolejność ważności interakcji (ranga) w kolejności od najważniejszej, żeby wyodrębnić najważniejsze czynniki

14 Analiza powiązań TOWS Mocne strony (S) waga l. interakcji Iloczyn wag
ranga Szansa (O) S1 O1 1 0,2 S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15) Czy określona szansa potęguje daną silną stronę? S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2)

15 Analiza powiązań TOWS Mocne strony (S) waga l. interakcji Iloczyn wag
ranga Zagrożenie (T) S1 T1 1 0,15 0,2 S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15) Czy określone zagrożenie ogranicza daną silną stronę? S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15)

16 Analiza powiązań TOWS Słabe strony (W) waga l. interakcji Iloczyn wag
ranga Szanse (O) W1 O1 1 0,2 0,15 S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15) Czy określona szansa pozwala osłabić (przezwyciężyć) daną słabą stronę? W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2)

17 Analiza powiązań TOWS Słabe strony (W) waga l. interakcji Iloczyn wag
ranga Zagrożenie (T) W1 T1 1 0,15 S1 – szeroka grupa odbiorców (waga 0,2) W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) O1 – wysokie bariery wejścia (waga 0,2) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15) Czy określone zagrożenie wzmacnia daną słabą stronę? W1 – nierówne wykorzystanie torów w ciągu dnia (waga 0,15) T1 – kryzys ekonomiczny (waga 0,15)

18 Analiza powiązań TOWS Dla każdej tabeli – pytania – sumujemy liczbę interakcji Dla każdej tabeli – pytania – sumujemy iloczyn wag interakcji Dla każdej tabeli – pytania – ustalamy kolejność ważności interakcji (ranga) w kolejności od najważniejszej, żeby wyodrębnić najważniejsze czynniki Wykonujemy tabelę zbiorczą


Pobierz ppt "Analiza strategiczna Grzegorz Raniszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google