Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obligacje komunalne Wykorzystanie obligacji w finansowaniu samorządowych projektów inwestycyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obligacje komunalne Wykorzystanie obligacji w finansowaniu samorządowych projektów inwestycyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Obligacje komunalne Wykorzystanie obligacji w finansowaniu samorządowych projektów inwestycyjnych

2 Obligacje komunalne 2 OBLIGACJE KOMUNALNE – PODSTAWOWE INFORMACJE DEFINICJA Obligacja – pożyczka w formie papieru wartościowego (Ustawa o obligacjach, art. 4) CHARAKTER EMISJI Emisje obligacji komunalnych przeprowadzane są poprzez propozycję nabycia skierowaną do oznaczonej liczby adresatów mniejszej niż 100 osób – emisja niepubliczna

3 Obligacje komunalne 3 Infrastruktura komunalnaWodociągi, kanalizacja, budynki użyteczności publicznej, drogi Ochrona środowiskaSkładowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków Inne inwestycje komunalneObiekty sportowe, hale, pływalnie, boiska, szkoły Współfinansowanie projektów unijnych współfinansowanie projektów dotowanych ze środków Unii Europejskiej poprzez zapewnienie środków na udział własny, umożliwiający absorpcję funduszy unijnych OBLIGACJE: PRZYKŁADOWE CELE FINASOWANIA

4 Uchwała Rady o emisji obligacji Opinia RIO o możliwości wykupu emisji Wybór Banku – agenta emisji obligacji Podpisanie umowy o organizację emisji obligacji Brak konieczności organizowania przetargu publicznego PROCES PRZYGOTOWANIA EMISJI OBLIGACJI Obligacje komunalne

5 PODSTAWOWE DOKUMENTY DO PRZYGOTOWANIA EMISJI OBLIGACJI JST  Uchwała w sprawie emisji obligacji  Opinie RIO o realizacji budżetu  Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych  Realizacja budżetu w ostatnich 2 latach (uwzględniająca strukturę dochodów i wydatków)  Projekt budżetu na rok bieżący  Prognozy na okres trwania emisji (uwzględniające strukturę dochodów i wydatków) Obligacje komunalne

6 EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH – SCHEMAT POZYSKANIA ŚRODKÓW JST / Emitent obligacji Podpisanie umowy o organizację emisji obligacji Środki z tytułu emisji w dacie emisji obligacji Zlecenie emisji i propozycja nabycia obligacji 7 dni przed emisją Agent emisji Obligacje komunalne

7 EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH – ROLA BGK Agent emisji  przygotowanie do emisji obligacji (wielkość emisji, czas na jaki są emitowane obligacje, wysokość oprocentowania)  dokumentacja (memorandum informacyjne, propozycja nabycia), informowanie inwestorów o emisji i sytuacji emitenta Depozytariusz  przygotowanie i prowadzenie depozytu obligacji na rzecz emitenta i inwestorów Agent płatniczy  rozliczenie sprzedaży obligacji  pośrednictwo w wypłacie odsetek i wykupie obligacji Gwarant emisji  gwarantowanie dojścia emisji do skutku  objęcie przez Bank całej emisji na własny rachunek Kreator rynku pierwotnego i wtórnego  identyfikacja i wybór inwestorów  promocja emisji  skierowanie propozycji nabycia do potencjalnych nabywców  odsprzedaż obligacji inwestorom docelowym Obligacje komunalne

8 EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH – PARAMETRY RYNKOWE  Oprocentowanie zmienne  Stopa bazowa – stawka WIBOR  Roczne, półroczne lub 3 – miesięczne okresy odsetkowe  Kupony odsetkowe płatne z dołu po zakończeniu danego okresu odsetkowego  Marża kalkulowana w zależności od ryzyka kredytowego, okresu zapadalności oraz celu emisji  Prowizja za organizację, obsługę i gwarantowanie dojścia emisji do skutku – zwykle od 0,1% wartości emisji Obligacje komunalne

9 EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH – KORZYŚCI DLA EMITENTA  łatwość i szybkość pozyskania środków – brak procedury Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 3 lit. j)  elastyczność umożliwiająca dostosowanie wielkości emisji i terminy spłat dokładnie do potrzeb finansowych Emitenta  gwarancja dojścia emisji do skutku i pozyskania środków  szeroki zakres celów emisji  brak konieczności przygotowania skomplikowanej dokumentacji dla potrzeb emisji  brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń  możliwość pozyskania środków na długi okres (np. ponad 10 lat)  karencja w spłacie kapitału  obsługa emisji i rozliczenia prowadzone przez BGK  uzyskanie „efektu medialnego” Obligacje komunalne

10 Struktura finansowania 2007-2013 * Perspektywa finansowa 2004-2006 ** zgodnie z projektem ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej Całkowity koszt projektu: Koszty kwalifikowane (100%) Koszty niekwalifikowane Środki z funduszu strukturalnego 85% (75%)* Wkład własny 15% (25%)* Obligacje, Kredyty, Dotacje rozwojowe, Środki własne, PROW (prefinansowanie)** Obligacje, Kredyty, Środki własne Obligacje komunalne

11 11 OBLIGACJE: MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Kwoty finansowania (kwoty emisji): Wartość Programu emisji powinna przekraczać 2 mln zł. Górna granica warunkowana zdolnością jednostki samorządowej do obsługi zadłużenia i zachowania płynności. Terminy spłaty zobowiązań (terminy wykupu obligacji): Standardowo od 3 do 8 lat.

12 POZYCJA BGK NA RYNKU OBLIGACJI Obligacje komunalne

13 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO NA RYNKU KAPITAŁOWYM  ponad 80 zorganizowanych programów emisji papierów dłużnych(organizacja, obsługa, gwarantowanie nabycia) w tym m.in. dla CIECH S.A., PPS Polmos w Warszawie S.A., ICON Consulting Group Sp. z o.o., ZOZ w Lubinie oraz samorządów z Województwa Dolnośląskiego: Miasta Zgorzelec, Miasta i Gminy Chocianów, Gminy Radków Kłodzki, Gminy Strzegom, Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice  ponad 630 mln zł zapewnionego finansowania dla samorządów poprzez emisję obligacji komunalnych  BGK – Bank Reprezentant dla emisji obligacji PKP na kwotę 1,5 mld zł gwarantowanej przez Skarb Państwa  Emisje obligacji BGK na kwoty 200 mln Euro w 2006, 1,1 mld zł w 2006 roku oraz 1,5 mld zł w 2007 roku Obligacje komunalne

14 14 OBLIGACJE: PRZYKŁADY – ROK 2007 Do lutego 2008 roku BGK zorganizował 85 Programów emisji obligacji Kwota finansowanych inwestycji: 630 mln zł Gmina Wąsewo Miasto Augustów Miasto Ostrów Wielkopolski Miasto i Gmina Krotoszyn Gmina Sędziszów Małopolski Miasto Będzin Powiat Elbląski Województwo Opolskie Gmina Sucha Beskidzka Gmina Pułtusk Miasto Jawor Miasto Brzeg Miasto Leszno Łącznie w 2007 roku: 137 mln zł na finansowanie inwestycji i budżetów samorządowych

15 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO DEPARTAMENT SKARBU Al. Jerozolimskie 7 00–955 WARSZAWA tel. 0-22 522 92 11 fax: 0-22 522 92 16 ds@bgk.com.pl www.bgk.com.pl Serdecznie zapraszamy do współpracy Obligacje komunalne


Pobierz ppt "Obligacje komunalne Wykorzystanie obligacji w finansowaniu samorządowych projektów inwestycyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google