Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych
Sposoby wsparcia finansowego inwestycji infrastrukturalnych samorządów Warszawa, września 2010 r.

2 Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych na przykładzie leasingu komputerów dla Gminy Jarocin Zamawiający: GMINA JAROCIN Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dedykowanego dla szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Jarocin w formie leasingu operacyjnego”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dedykowanego dla szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Jarocin w formie leasingu operacyjnego. W skład sprzętu komputerowego wchodzą: uczniowski komputer przenośny szt. przenośny komputer nauczycielski 15,4” - 29 szt. szafka  mobilna do notebooków - 29 szt. urządzenie bezprzewodowej transmisji danych – router WIFI – 29 szt.

3 Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych na przykładzie leasingu komputerów dla Gminy Jarocin Warunki leasingu: waluta: złoty polski, okres finansowania: 32 miesięce raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie) opłata manipulacyjna - 0% koszty opłat i ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport i inne ponosi Wykonawca, koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponoszone przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji, terminy płatności rat leasingowych i ubezpieczenia określone w umowie leasingowej, Zamawiający nie przewiduje opcji wykupu przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia: Termin dostawy przedmiotu zamówienia – do 27 sierpnia 2010 r. Okres trwania umowy leasingowej – od dnia podpisania umowy do dnia r., w tym spłata rat leasingowych miesiące licząc od r.

4 Zalety finansowania JST na przykładzie Gminy Jarocin – leasing komputerów
Wybór produktu i pozyskanie finansowania odbywa się w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego Wykonawcą jest konsorcjum Dostawcy i Finansującego Dostosowanie obciążenia miesięcznego do indywidualnych możliwości finansowych Gminy – stałe raty oraz czteromiesięczna karencja w ich spłacie od momentu udostępnienia sprzętu Brak zaangażowania kapitałowego – 0% opłaty wstępnej Brak dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu oraz jego serwisowaniem i dostawą Brak problemów z utylizacją urządzeń po zakończeniu ich eksploatacji Możliwość wykupu laptopów po zakończeniu umowy leasingu Uproszczone procedury oceny zdolności kredytowej Zamawiającego

5 Finansowanie sektora publicznego
Kto korzysta z oferty BRE Leasing? JST – Gminy, Powiaty, Województwa, w tym: Jednostki Budżetowe Zakłady Komunalne Spółki komunalne ZOZ-y , NZOZ-y Przedsiębiorcy komercyjni wykonujący zadania na rzecz Gmin

6 Finansowanie sektora publicznego
Co może być przedmiotem leasingu? Edukacja – sprzęt IT – laptopy, komputery Transport – komunikacja (autobusy, szyno-busy, samochody ciężarowe specjalistyczne) Gospodarka odpadami – linie do segregacji odpadów, pojazdy komunalne (śmieciarki, zamiatarki, pojazdy asenizacyjne, unimogi, itp.) Ochrona środowiska, ekologia – oczyszczalnie ścieków Służba zdrowia – sprzęt medyczny

7 Leasing jako produkt finansowy oraz koszt kwalifikowany do współfinansowania dla JST
Zalety Korzystający Rodzaj leasingu Korzyść Jednostki Samorządu Terytorialnego Jednostki Administracji Publicznej Leasing operacyjny pozabilansowy Nie podwyższa wskaźnika zadłużenia Leasing finansowy W przypadku aplikowania o środki unijne, VAT jest kosztem kwalifikowalnym, więc refundowany będzie w całości jednorazowo Spółki prawa handlowego, w których jednostka publiczna ma większość udziałów Leasing operacyjny Cała wartość raty leasingowej (kapitał i odsetki) stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki prawa handlowego, w których jednostka publiczna ma mniejszość udziałów Firmy prywatne wykonujące zadania dla jednostek publicznych

8 O BRE Leasing Pionier rynku usług leasingowych w Polsce
Prawie 20-letnie doświadczenie w finansowaniu środków trwałych dla branży komercyjnej oraz sektora publicznego Bardzo silna pozycja na rynku w finansowaniu i realizacji zadań publicznych dla: sektora publicznego (JSP), w tym JST Finansowanie zgodne z: Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Kodeksem Cywilnym Art. 709 Ustawą o Rachunkowości Ustawami Podatkowymi Ustawą o VAT

9 Najciekawsze transakcje BRE Leasing dla Sektora Publicznego
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Leasing zwrotny terminala Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 6 szyno-busów o wartości 34,6 mln PLN z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 3 szyno-busy o wartości 24 mln PLN z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA 9

10 Najciekawsze transakcje BRE Leasing dla Sektora Publicznego
Miasto Szczecin środki komunikacji miejskiej (ponad 50 autobusów) o wartości ok. 30 mln PLN dla Spółek Komunalnych Miasto st. Warszawa środki komunikacji miejskiej (ponad 200 autobusów) o wartości ok. 150 mln PLN dla prywatnych operatorów realizujących usługi na rzecz Miasta Gmina Jarocin sprzęt IT – ponad 850 laptopów dla szkół samorządowych i prowadzonych przez stowarzyszenia o wartości ponad 1 mln PLN JSP / JST w Polsce wielomilionowe transakcje na dostawę w formie leasingu sprzętu komunalnego 10

11 Zapraszamy do współpracy
Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google