Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.bre-leasing.com.pl Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych Sposoby wsparcia finansowego inwestycji infrastrukturalnych samorządów Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.bre-leasing.com.pl Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych Sposoby wsparcia finansowego inwestycji infrastrukturalnych samorządów Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 www.bre-leasing.com.pl Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych Sposoby wsparcia finansowego inwestycji infrastrukturalnych samorządów Warszawa, 20-21 września 2010 r.

2 www.bre-leasing.com.pl Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych na przykładzie leasingu komputerów dla Gminy Jarocin Zamawiający: GMINA JAROCIN www.jarocin.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dedykowanego dla szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Jarocin w formie leasingu operacyjnego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dedykowanego dla szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy Jarocin w formie leasingu operacyjnego. W skład sprzętu komputerowego wchodzą: uczniowski komputer przenośny - 824 szt. przenośny komputer nauczycielski 15,4 - 29 szt. szafka mobilna do notebooków - 29 szt. urządzenie bezprzewodowej transmisji danych – router WIFI – 29 szt. 2

3 www.bre-leasing.com.pl Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych na przykładzie leasingu komputerów dla Gminy Jarocin Warunki leasingu: waluta: złoty polski, okres finansowania: 32 miesięce raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie) opłata manipulacyjna - 0% koszty opłat i ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport i inne ponosi Wykonawca, koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponoszone przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji, terminy płatności rat leasingowych i ubezpieczenia określone w umowie leasingowej, Zamawiający nie przewiduje opcji wykupu przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia: Termin dostawy przedmiotu zamówienia – do 27 sierpnia 2010 r. Okres trwania umowy leasingowej – od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2013 r., w tym spłata rat leasingowych - 32 miesiące licząc od 1.01.2011 r. 3

4 www.bre-leasing.com.pl Zalety finansowania JST na przykładzie Gminy Jarocin – leasing komputerów Wybór produktu i pozyskanie finansowania odbywa się w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego Wykonawcą jest konsorcjum Dostawcy i Finansującego Dostosowanie obciążenia miesięcznego do indywidualnych możliwości finansowych Gminy – stałe raty oraz czteromiesięczna karencja w ich spłacie od momentu udostępnienia sprzętu Brak zaangażowania kapitałowego – 0% opłaty wstępnej Brak dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu oraz jego serwisowaniem i dostawą Brak problemów z utylizacją urządzeń po zakończeniu ich eksploatacji Możliwość wykupu laptopów po zakończeniu umowy leasingu Uproszczone procedury oceny zdolności kredytowej Zamawiającego 4

5 www.bre-leasing.com.pl Finansowanie sektora publicznego Kto korzysta z oferty BRE Leasing? JST – Gminy, Powiaty, Województwa, w tym: – Jednostki Budżetowe – Zakłady Komunalne Spółki komunalne ZOZ-y, NZOZ-y Przedsiębiorcy komercyjni wykonujący zadania na rzecz Gmin 5

6 www.bre-leasing.com.pl Finansowanie sektora publicznego Edukacja – sprzęt IT – laptopy, komputery Transport – komunikacja (autobusy, szyno-busy, samochody ciężarowe specjalistyczne) Gospodarka odpadami – linie do segregacji odpadów, pojazdy komunalne (śmieciarki, zamiatarki, pojazdy asenizacyjne, unimogi, itp.) Ochrona środowiska, ekologia – oczyszczalnie ścieków Służba zdrowia – sprzęt medyczny Co może być przedmiotem leasingu? 6

7 www.bre-leasing.com.pl Leasing jako produkt finansowy oraz koszt kwalifikowany do współfinansowania dla JST Zalety 7

8 www.bre-leasing.com.pl O BRE Leasing Pionier rynku usług leasingowych w Polsce Prawie 20-letnie doświadczenie w finansowaniu środków trwałych dla branży komercyjnej oraz sektora publicznego Bardzo silna pozycja na rynku w finansowaniu i realizacji zadań publicznych dla: – sektora publicznego (JSP), w tym JST Finansowanie zgodne z: – Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – Kodeksem Cywilnym Art. 709 – Ustawą o Rachunkowości – Ustawami Podatkowymi – Ustawą o VAT 8

9 www.bre-leasing.com.pl Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Leasing zwrotny terminala Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 6 szyno-busów o wartości 34,6 mln PLN z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 3 szyno-busy o wartości 24 mln PLN z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA 9 Najciekawsze transakcje BRE Leasing dla Sektora Publicznego

10 www.bre-leasing.com.pl 10 Miasto Szczecin – środki komunikacji miejskiej (ponad 50 autobusów) o wartości ok. 30 mln PLN dla Spółek Komunalnych Miasto st. Warszawa – środki komunikacji miejskiej (ponad 200 autobusów) o wartości ok. 150 mln PLN dla prywatnych operatorów realizujących usługi na rzecz Miasta Gmina Jarocin – sprzęt IT – ponad 850 laptopów dla szkół samorządowych i prowadzonych przez stowarzyszenia o wartości ponad 1 mln PLN JSP / JST w Polsce – wielomilionowe transakcje na dostawę w formie leasingu sprzętu komunalnego Najciekawsze transakcje BRE Leasing dla Sektora Publicznego

11 www.bre-leasing.com.pl Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do współpracy 11


Pobierz ppt "Www.bre-leasing.com.pl Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych Sposoby wsparcia finansowego inwestycji infrastrukturalnych samorządów Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google