Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/ http://www.id-eye.eu/index.php/pl/

2

3 AUTORSKI PLAN LEKCJI /przeprowadzony/ PRZEDMIOT biologia Tytuł lekcji Skóra – budowa i funkcje. Czas trwania lekcji 45 minut Umiejętności/wartości/postawy, które należy rozwijać Wskazuje na schemacie elementy budowy skóry Charakteryzu- je gruczoły potowe i łojowe Zna rolę skóry w procesie wydalania i termoregula - cji Zna rolę skóry jako narządu zmysłu oraz bariery ochronnej Dbałość o higienę skóry Zrozumienie podstaw funkcjonowa – nia organizmu człowieka Wyjaśnianie uwarunkowań procesów zachodzą - cych w organizmie człowieka Kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji

4 Cele nauczania : Wymień tutaj czego uczniowie muszą się dowiedzieć, zastosować i zrozumieć poznanie budowy i roli powłoki ciała człowieka, rozróżnianie warstw skóry, poznanie rodzajów gruczołów skóry, wyjaśnienie związku między budową a funkcjami naskórka i warstwy podskórnej Ocenianie nauczania oraz/lub Kryteria osiągnięcia sukcesu Wypisz zestaw wymiernych kryteriów -zadawanie pytań w czasie realizacji tematu -, udział w czasie lekcji nagradzany plusami -- wystawianie ocen za aktywny udział w lekcji -nabycie nowych wiadomości -chęć uczestniczenia uczniów w pracę w grupie - satysfakcja uczniów z osiągniętych efektów

5 Linki do wcześniejszej nauki Wypisz pprzednią wiedzę/zasoby jakie będą wspomniane Nowe umiejętności/Pojęcia/Słownictwo Wypisz nowe słownictwo, które będzie prezentowane uczniom Komorka, tkanka, narząd, środowisko zewnętrzne- czynniki środowiska Pojęcia: naskórek, warstwa podskórna, wytwory naskórka, warstwowa budowa skóry, znajomość roli skóry jako narządu zmysłu oraz bariery ochronnej znajomość, znajomość zasad higieny Kluczowe punkty nauczania (rola nauczyciela) wypisz tutaj co instruktor musi być w stanie zronić przed, w trakcie i po zakończeniu lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań jakie nauczyciel musi wykonać w czasie lekcji (np. zapewnić informacje zwrotne). Przygotowanie kartek z nowymi pojęciami, dotyczącymi powłok ciała i funkcjami skóry. Przygotowanie plansz tematycznych, sprzętu multimedialnego. Sprawowanie kontroli nad właściwym przebiegiem lekcji.

6 Zadania oraz zróżnicowanie uczniów (Rola Ucznia) Wypisz tutaj co uczniowie mają robić w czasie lekcji. Odnieś się do konkretnych zadań, które mają wykonać uczniowe. Uczniowie w grupach pracują z tekstem w podręczniku. Uczniowie na planszy pokazują i opisują warstwy skóry. Uczniowie oglądają film i uzupełniają karty pracy. Zasoby Wypisz tutaj wszystkie zasoby potrzebne do przeprowadzenia lekcji np. Podręczniki, linki, materiały audiowizualne itp. pl.wikipedia.org/wiki/skóra Film „Co wiesz o skórze?” - realash.pl Podręcznik „ Puls życia” Karty pracy, plansze tematyczne

7 (jak było w klasie) ZDJĘCIE [Proszę tu wkleić zdjęcie z przeprowadzonej lekcji]

8 (mój wybór) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH ZAZNACZYĆ JAKIE DOBRE PRAKTYKI BYŁY WYBIERANE PRZEZ CIEBIE Np.USUŃ NIEWYKORZYSTANE, POZOSTAW WYBRANE;

9 (mój) WYBRANY TEMAT Pozwól uczniom popełniać błędy I przyznawać się do nich Pozwól uczniom pracować razem I popełniać błędy oraz pozwolić im się przyznać że byli częścią problemu Niech zrozumieją wpływ zaufania Zapewnić uczniom kompetencje, które pomogą im podążać za ich życiowymi celami: – Przeprowadzanie dialogu – Przeprowadzanie negocjacji – Zyskiwanie wspólnego zrozumienia – Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów – Być w stanie uczyć się i reagować na nowe sytuacje

10 (moja) WYBRANA METODA DYDAKTYCZNA 1.TEMPO LEKCJI (UCZEŃ POKAŻE CZERWONY KOLOR, GDY NIE ROZUMIE NAUCZYCIELA, NAUCZYCIEL PROSI INNEGO UCZNIA, ABY WYJAŚNIŁ)

11 (moja) WYBRANA METODA PROFILAKTYCZNA Dobre praktyki w wybranych obszarach (Radosław Nowak, Andrzej Skorupski): Dialog (rozmowy indywidualne i grupowe - społeczności) Stawianie wymagań i dawaniu wsparcia Budowanie klimatu grupy, atmosfery…

12 (moja) WYBRANA TECHNOLOGIA Proszę wpisz tu z listy „DOBRYCH PRAKTYK Nr IV” Obszar: Zarządzanie i dzielenie się informacjami Narzędzie: youtube, wikipedia Url: www. Youtube, www. wikipedia.org

13 (moje) DOBRE PRAKTYKI PROSZĘ W NASTĘPNYCH 4 SLAJDACH OCENIAĆ SWOJE WYBRANE I STOSOWANE DOBRE PRAKTYKI – JAK POMAGAŁY/ PRZEZKADZAŁY OSIĄGNAĆ CEL PLANU LEKCJI, KTÓRY WYBIERAŁEŚ?

14 AUTO-EWALUACJA – (mój) TEMAT...Podczas realizacji tematu pozwalam uczniom eksperymentować z odpowiedziami, pozwalam im aby poszukując właściwych rozwiązań mogli uczyć się na własnych błędach. Koryguję je naprowadzając uczniów dodatkowymi pytaniami. Uczniowie widząc taką drogę do celu są bardziej otwarci na zdobywanie nowej wiedzy.

15 AUTO-EWALUACJA – (moja) DYDAKTYKA...Metoda tempa lekcji umożliwiła przekazanie przez ucznia informacji o jego problemie z niezrozumieniem tematu w sposób dla niego mniej stresujący, chociaż wprowadziła nieco zamieszania. Na początku uczniowie mieli dobrą zabawę z kolorowymi kartkami co chwilę na zmianę je pokazując. Później oczywiście kartki zostały wykorzystane w odpowiedni sposób i uczniowie sygnalizowali swoje wątpliwości.

16 AUTO-EWALUACJA – (moja) PROFILAKTYKA...Bardzo ważnym elementem lekcji jest odpowiednia atmosfera, która umożliwia uczniom nabranie zaufania do nauczyciela, co skutkuje wytworzeniem więzi uczeń – nauczyciel i sprawnym przeprowadzeniem lekcji. Uczniowie nie boją się pytać, dociekać właściwych odpowiedzi ponieważ wiedzą, iż mimo postawionych wymagań mogą liczyć na wsparcie nauczyciela.

17 AUTO-EWALUACJA – (moja) TECHNOLOGIA...Dzięki wprowadzeniu elementów technologii komputerowych lekcja była bardziej atrakcyjna, uczniowie mieli urozmaicone środki dydaktyczne, które pozwalały na większe zainteresowanie tematem lekcji.

18 (moje) INNE/ UWAGI/ REFLEKSJE [Proszę tu zapisać inne/ uwagi/ refleksje, które masz] Temat o skórze pozwala lepiej poznać funkcjonowanie ludzkiego organizmu, zrozumieć procesy w nim zachodzące i uświadomić młodemu człowiekowi istotną rolę dla życia człowieka zewnętrznej powłoki ciała. Na lekcji omówiliśmy istotne zagadnienia związane z budową skóry, jej funkcjami jak również zagrożenia związane z niewłaściwą higieną.

19 AUTORKA PLANU LEKCJI I EWALUACJI Imię nazwisko: Hanna Górecka Kontakt e-mail:hanna.gorecka@onet.pl Gdańsk, dn: 09. 10. 2014

20 POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI Prezes Zarządu Fundacji Citizen Project: Beata Staszyńska staszynska.beata@gmail.comstaszynska.beata@gmail.com tel.: 502 589842 www.foundationcitizenproject.euwww.foundationcitizenproject.eu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: Ewelina Gerke e.gerke@gcpu.ple.gerke@gcpu.pl tel.: 58 320 02 56 www.gcpu.plwww.gcpu.pl


Pobierz ppt "EWALUACJA AUTORSKI PLAN LEKCJI w ramach edukacyjnego projektu IDentyfEYE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google