Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć"— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

2 Definicja Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać. Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

3 Definicja Ocenianie kształtujące to dawanie informacji pomagającej w uczeniu

4 Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące stosuje również ocenę sumującą. Nie rezygnuje ze stopni.

5 Ocenianie kształtujące a sumujące Ocena sumująca podsumowuje pracę ucznia, czyli określa na ile opanował on dane zagadnienie. Ocenianie kształtujące nie likwiduje ocen – stopni, jedynie ogranicza częstość ich wystawiania. Podstawą oceny kształtującej jest informacja zwrotna uwzględniająca to, co uczeń zrobił dobrze, jak też to, co powinien wykonać inaczej. Ma ona formę komentarza do pracy ucznia.

6 Elementy oceniania kształtującego Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące: określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia potrafi formułować pytania kluczowe stosuje efektywną informację zwrotną wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami

7 Określanie celów Twoi uczniowie muszą wiedzieć, dokąd zmierzają. Jeśli będą znali założony cel, to łatwiej Wam będzie go wspólnie osiągnąć. Uczeń, który zna tylko temat lekcji, ale nie wie, co jest celem lekcji, co ma poznać i po co, mniej świadomie uczestniczy w dążeniu do celu. Jeśli dopuścimy ucznia do tej tajemnicy to będzie on naszym sojusznikiem i może uda się go namówić do zwiększenia tempa marszu lub zatrzymania się na pewien czas w ważnym strategicznie miejscu.

8 Uświadamianie celów uczniom Jeśli udało Ci się już określić cel lekcji, Twój cel, to teraz spróbuj wyrazić go w języku zrozumiałym dla ucznia.

9 Sprawdzenie realizacji celów - podsumowanie lekcji Po każdej lekcji musicie sprawdzić, czy osiągnęliście założony cel. Propozycja – poleć uczniom dokończenie zdania: Dziś nauczyłem się..... Zrozumiałem, że....... Przypomniałem sobie, że......... Zaskoczyło mnie, że......... Dziś osiągnąłem założony cel, gdyż......

10 Kryteria oceniania To wyjaśnienie jak w sposób przystępny i zrozumiały dla ucznia przedstawić kryteria oceny pracy. Posługujemy się skrótem, który po rozszyfrowaniu ułatwia formułowanie tych kryteriów. Nacobezu oznacza NA CO BĘdę / będziemy Zwracać Uwagę przy ocenie pracy?.

11 Nacobezu do lekcji Określanie "nacobezu" do lekcji jest korzystne: dla nauczyciela, gdyż nie zajmuje się zagadnieniami drugorzędnymi, z góry wie, co i jak będzie oceniać, odpowiednio dobiera rodzaj pracy podlegającej ocenie; dla ucznia, gdyż dokładnie wie, jakie wiadomości i umiejętności musi opanować i na jakim poziomie, skupia się na osiągnięciu celu, może sam określić, co już umie.

12 Pytania kluczowe

13 Pytania ukazujące uczniom szerszy kontekst, zachęcające ich do poszukiwania odpowiedzi, angażujące w naukę

14 Pytania kluczowe Pytania kluczowe są to pytania, które: pokazują uczniom szerszą perspektywę zagadnienia, są ściśle związane z celem lekcji, skupiają w sobie główną problematykę lekcji, mają spowodować zainteresowanie ucznia tematem, podczas lekcji uczeń powinien uzyskać odpowiedź na te pytania.

15 Informacja zwrotna

16 Informacja zwrotna jest dialogiem między nauczycielem i uczniem, dialogiem, mającym pomóc uczniowi w uczeniu się.

17 Informacja zwrotna - elementy Prawidłowo skonstruowana i skuteczna informacja zwrotna zawiera cztery elementy: wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; wskazówki - w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę; wskazówki - w jakim kierunku uczeń powinien pracować, by się rozwijać.

18 Ustna informacja zwrotna Informacja zwrotna ustna daje większą możliwość dialogu między uczniem a nauczycielem, pozwala wyjaśnić wątpliwości dotyczące pracy ucznia. Dobrze przygotowana rozmowa zawierająca IZ umożliwia też lepsze poznanie sposobu myślenia i metod pracy ucznia i stwarza warunki do lepszego poznania się ucznia i nauczyciela.

19 Informacja zwrotna a rodzice Informacja zwrotna jest istotna również dla rodziców. Jasna i w czytelny sposób sformułowana umożliwia rodzicom śledzenie postępów dziecka w nauce, udzielenie mu pomocy czy zmotywowanie go do poprawy wyników. Opracowując informację zwrotna dla ucznia, weźmy więc pod uwagę, że jest to również swojego rodzaju list do rodziców. Pomocne może być organizowanie spotkań "trójstronnych" rodzice - nauczyciel - uczeń. Jest to doskonała okazja do omówienia sposobów uczenia się dziecka, ustalenie wspólnej strategii w postępowaniu w konkretnych przypadkach.

20 Ocena koleżeńska i samoocena

21 Odpowiedzialność za własne uczenie się Przeważnie nikt nie chce brać na siebie odpowiedzialności, dużo wygodniej jest być od niej zwolnionym i oczekiwać, że inni okażą się za nas odpowiedzialni. Nie możemy liczyć na to, że szkoła w sposób naturalny będzie dla naszych uczniów miejscem, do którego będą udawać się, aby się czegoś dowiedzieć. Szkoła jest dzisiaj raczej miejscem, do którego trzeba chodzić, bo takie jest prawo lub miejscem, gdzie pracują nauczyciele, którzy mają obowiązek ucznia nauczyć. Jak przekonać ucznia, że to on ma się nauczyć, a nie my mamy go nauczyć? Właśnie poprzez ocenę koleżeńską i samoocenę możemy zachęcić uczniów do wzięcia odpowiedzialności za swoją naukę. Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył i ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.

22 Zmiana ról W ocenie koleżeńskiej: z jednej strony bardzo dobrze rozumieją kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej strony uczą się od swego kolegi innego podejścia do zagadnienia. uczniowi dużo łatwiej jest przyjąć informację zwrotną od rówieśnika, choćby dlatego, że wyrażona jest językiem, którym uczniowie porozumiewają się na co dzień ocena koleżeńska zmniejsza rywalizację uczniów, co wpływa pozytywnie na proces uczenia się uczniowie widzą, że ocena koleżeńska i samoocena służy poprawie ich pracy, jest oceną kształtującą, a nie sumującą i nie jest wykorzystywana do porównywania wyników uczniowie w roli nauczyciela stają się bardziej odpowiedzialni i przykładają się do napisania dobrego komentarza, a wtedy sami się również uczą.

23 Samoocena Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył i ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.

24 Techniki samooceny zdania podsumowujące, tak- nie, WCN, ocenianie trudności, małe kroki, kosz i walizka, ocena atmosfery, test samokontroli dowód, że się uczę..

25 Współpraca z rodzicami Uczniowie i rodzice muszą być świadomymi uczestnikami procesu oceniania kształtującego. Uczeń - ocena kształtująca pomoże ci się uczyć Rodzice – dzięki ocenianiu kształtującemu mogą pomóc swojemu dziecku, mogą stać się jego sojusznikiem

26 Współpraca z rodzicami Wyjaśniamy rodzicom, że nie rezygnujemy ze stopni, ale przede wszystkim chcemy uczniom pokazać, co już potrafią, bo w ten sposób możemy wspólnie budować w nich wiarę w siebie i pozytywną motywację. Rodzice są przyzwyczajeni do stopni. Tak było za ich czasów, tak jest wśród ich znajomych, o stopnie pytają też dziadkowie. Chcielibyśmy, aby rodzice pytali: Czego się dzisiaj nauczyłaś? Co nowego poznałeś? Co udało ci się zrozumieć?

27 Na stronie: www.ceo.org.pl./ok W publikacjach Akademii SUS: Jak oceniać, aby uczyć P. Black i inni Ocenianie kształtujące w praktyce D. Sterna Więcej o ocenianiu kształtującym:

28 Dzi ę kuj ę Małgorzata Szwabowicz


Pobierz ppt "Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google