Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE

2 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

3 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

4 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014 Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w miarę możliwości)‏

5 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

6 Instrument finansowy- koszt 2,7 mln zł,ok. 50 % -środków finansowych pozyskano z funduszy ochrony środowiska NFOŚIGW i WFOŚIGW REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Narzędzia urbanistyczne - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chorzowa i opinia Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta pozwalająca na taki sposób zagospodarowania pomimo, że przyszłościowo na części tego obszaru planuje się budowę drogi publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jednakże czasokres tej realizacji prawdopodobnie jest daleki, a sam przebieg drogi może ulec modyfikacjom. Przedsięwzięcia - polegały przede wszystkim na usunięciu zagrożeń dla środowiska wynikających z obecności fundamentów i zapadlisk zagrażających bezpieczeństwu użytkowania tego terenu, konieczności wywiezienia odpadów i możliwości powtórnego wykorzystania części gruzu i innych elementów powyburzeniowych na tym obszarze (działania recyklingowe). Ochroniono ciekawą przyrodniczo aleję kasztanowców. Na etapie projektowym uwzględniono obecność wyremontowanej w 2010 r. funkcjonalistycznej wieży wyciągowej stanowiącej przykład zabytku postindustrialnego.

7 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

8 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Kompleksowa rewitalizacja obszaru polegała na : wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych w istniejącym materiale roślinnym wraz z ich wywozem utylizacją(wywóz około 250 m 3 odpadów, głównie zielonych wraz ich utylizacją) oczyszczeniu terenu z śmieci, resztek budowlanych i gruzu (wywóz około 442 m 3 odpadów wraz z ich utylizacją), ukształtowaniu terenów zieleni poprzez przemieszczenie 6000 m 3 mas ziemnych, plantowaniu terenu o powierzchni około 2,9 ha, dostawie i rozplantowaniu ziemi urodzajnej około 2578 m 3, sadzeniu drzew i krzewów w ilości 2470 sztuk, sadzeniu pnączy w ilości 247 sztuk, sadzeniu bylin i traw ozdobnych w ilości 2470 sztuk, wykonaniu trawników dywanowych na pow.ok.1,6 ha, wykonaniu łąki kwietnej o pow. 1,3 ha, wykonaniu ciągów komunikacyjnych o pow.0,04 ha, wybudowaniu alejek i placów utwardzonych o pow. 0,41 ha, realizacji oświetlenia terenu, ogrodzeniu obiektu.

9 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE

10 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE

11 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

12 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

13 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

14 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

15 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014

16 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014


Pobierz ppt "Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2014 REWITALIZACJA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google