Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MPO KRAKÓW ISO 9001 Problematyka efektywnej gospodarki odpadami - Nowoczesne rozwiązania w branży usług komunalnych Kraków, kwiecień 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MPO KRAKÓW ISO 9001 Problematyka efektywnej gospodarki odpadami - Nowoczesne rozwiązania w branży usług komunalnych Kraków, kwiecień 2007."— Zapis prezentacji:

1 MPO KRAKÓW ISO 9001 Problematyka efektywnej gospodarki odpadami - Nowoczesne rozwiązania w branży usług komunalnych Kraków, kwiecień 2007

2 SYSTEM OBOWIĄZUJĄCY W POLSCE
KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Kraków, kwiecień 2007

3 Ilość odpadów w Polsce W Polsce powstaje rocznie 12,5 mln Mg odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca daje poziom 350 kg/rok. (dane przyjęte przy opracowywaniu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) Kraków, kwiecień 2007

4 Założenia planu krajowego
W 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne ulegające biodegradacji tak, aby składować tylko 75% ilości odpadów z roku 1995. W 2013 będzie składować się tylko 50% masy odpadów z roku 1995 W 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane w 50% odzyskowi a w 25% recyklingowi Kraków, kwiecień 2007

5 Założenie planu wojewódzkiego
W 2014 roku w województwie małopolskim będzie funkcjonowało 10 ponadlokalnych składowisk odpadów komunalnych Kraków, kwiecień 2007

6 MPO KRAKÓW ISO 9001 MPO KRAKÓW rozpoczęło swoją działalność w 1906 roku jako Zakład Czyszczenia Miasta Obecnie MPO jest podstawowym elementem systemu gospodarki odpadami w Krakowie Kraków, kwiecień 2007

7 Działalność podstawowa
MPO KRAKÓW ISO 9001 Działalność podstawowa Wywóz odpadów stałych Wywóz nieczystości ciekłych Zimowe oraz letnie oczyszczanie dróg, placów i chodników Odbiór odpadów segregowanych Odbiór odpadów wielkogabarytowych i nietypowych Zarządzanie kompleksem obiektów ekologicznych Barycz Kraków, kwiecień 2007

8 Projekt „Kraków; Gospodarka Odpadami –Etap I”
MPO KRAKÓW ISO 9001 Projekt „Kraków; Gospodarka Odpadami –Etap I” rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz o pojemności 2 mln m3 rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów zakład segregacji o wydajności ton/rok kontenerowa kompostownia odpadów o wydajności 6000 ton/rok studium wykonalności dla II fazy „Programu...” obejmujące budowę zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych, zagospodarowanie gruzu budowlanego i odpadów niebezpiecznych Kraków, kwiecień 2007

9 Odzysk biogazu MPO KRAKÓW ISO 9001
Na składowisku Barycz prowadzony jest odzysk biogazu. Dzięki takiemu systemowi wytwarzane ciepło służy do celów technologicznych oraz do ogrzewania obiektów Baryczy, a energia elektryczna sprzedawana jest do sieci państwowej jako ”odnawialna energia”. Kraków, kwiecień 2007

10 Kompleks obiektów ekologicznych BARYCZ
MPO KRAKÓW ISO 9001 Kompleks obiektów ekologicznych BARYCZ Kraków, kwiecień 2007

11 Rozwiązania systemowe
MPO KRAKÓW ISO 9001 Rozwiązania systemowe Selektywna zbiórka odpadów Akcja „Wystawka” Likwidacja dzikich wysypisk Kraków, kwiecień 2007

12 Selektywna zbiórka odpadów
MPO KRAKÓW ISO 9001 Selektywna zbiórka odpadów MPO Kraków obsługuje system selektywnej zbiórki odpadów od roku 1995 z roczną przerwą lipiec 2004 – sierpień 2005 Kraków, kwiecień 2007

13 Akcja Wystawka MPO KRAKÓW ISO 9001
Odpady wielkogabarytowe MPO wywozi w trzech systemach: Akcja Wystawka, Wystawka - duże kontenery oraz w ramach podpisanych umów ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi. Łącznie w 2006 roku z terenu Krakowa zebrano m3 odpadów wielkogabarytowych Kraków, kwiecień 2007

14 Likwidacja dzikich wysypisk w 2006 roku
MPO KRAKÓW ISO 9001 Likwidacja dzikich wysypisk w 2006 roku Wywieziono 5068,88 ton odpadów Wstawiono 22 tablice o zakazie wysypywania śmieci Łącznie wykoszono teren o powierzchni 74566,6 m2 Zrekultywowano teren o powierzchni 6105 m2 Oczyszczony i zrekultywowany teren zabezpieczono 4 słupkami Koszt realizacji zadania w 2006 roku wyniósł ,52 zł Kraków, kwiecień 2007

15 Ekologia dla wszystkich
MPO KRAKÓW ISO 9001 Ekologia dla wszystkich Edukacja ekologiczna realizowana jest przez MPO samodzielnie lub wspólnie z Gminą Miejską Kraków poprzez: Ścieżkę ekologiczną na Baryczy Wystawy ekologiczne Seminaria szkoleniowe Dni Otwarte Magistratu Dni Ziemi Festiwal Recyklingu Kraków, kwiecień 2007

16 Cele oraz przedsięwzięcia na kolejne lata
MPO KRAKÓW ISO 9001 Cele oraz przedsięwzięcia na kolejne lata Zakład Przetwarzania Odpadów Wielkogabarytowych, Zbiorcze punkty gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Pozyskiwanie funduszy UE (np. na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów), Zintegrowany System Zarządzania. Kraków, kwiecień 2007

17 Dziękuję za uwagę Kraków, kwiecień 2007


Pobierz ppt "MPO KRAKÓW ISO 9001 Problematyka efektywnej gospodarki odpadami - Nowoczesne rozwiązania w branży usług komunalnych Kraków, kwiecień 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google