Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, kwiecień 20071 Problematyka efektywnej gospodarki odpadami - Nowoczesne rozwiązania w branży usług komunalnych MPO KRAKÓW ISO 9001.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, kwiecień 20071 Problematyka efektywnej gospodarki odpadami - Nowoczesne rozwiązania w branży usług komunalnych MPO KRAKÓW ISO 9001."— Zapis prezentacji:

1 Kraków, kwiecień Problematyka efektywnej gospodarki odpadami - Nowoczesne rozwiązania w branży usług komunalnych MPO KRAKÓW ISO 9001

2 Kraków, kwiecień SYSTEM OBOWIĄZUJĄCY W POLSCE KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

3 Kraków, kwiecień Ilość odpadów w Polsce W Polsce powstaje rocznie 12,5 mln Mg odpadów komunalnych, co w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca daje poziom 350 kg/rok. (dane przyjęte przy opracowywaniu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami)

4 Kraków, kwiecień Założenia planu krajowego W 2010 roku odzyska się lub unieszkodliwi odpady komunalne ulegające biodegradacji tak, aby składować tylko 75% ilości odpadów z roku W 2013 będzie składować się tylko 50% masy odpadów z roku 1995 W 2007 roku odpady opakowaniowe zostaną poddane w 50% odzyskowi a w 25% recyklingowi

5 Kraków, kwiecień Założenie planu wojewódzkiego W 2014 roku w województwie małopolskim będzie funkcjonowało 10 ponadlokalnych składowisk odpadów komunalnych

6 Kraków, kwiecień MPO KRAKÓW rozpoczęło swoją działalność w 1906 roku jako Zakład Czyszczenia Miasta Obecnie MPO jest podstawowym elementem systemu gospodarki odpadami w Krakowie MPO KRAKÓW ISO

7 Kraków, kwiecień MPO KRAKÓW ISO 9001 Wywóz odpadów stałych Wywóz nieczystości ciekłych Zimowe oraz letnie oczyszczanie dróg, placów i chodników Odbiór odpadów segregowanych Odbiór odpadów wielkogabarytowych i nietypowych Zarządzanie kompleksem obiektów ekologicznych Barycz Działalność podstawowa

8 Kraków, kwiecień rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz o pojemności 2 mln m 3 rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów zakład segregacji o wydajności ton/rok kontenerowa kompostownia odpadów o wydajności 6000 ton/rok studium wykonalności dla II fazy Programu... obejmujące budowę zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych, zagospodarowanie gruzu budowlanego i odpadów niebezpiecznych Projekt Kraków; Gospodarka Odpadami –Etap I MPO KRAKÓW ISO 9001

9 Kraków, kwiecień Na składowisku Barycz prowadzony jest odzysk biogazu. Dzięki takiemu systemowi wytwarzane ciepło służy do celów technologicznych oraz do ogrzewania obiektów Baryczy, a energia elektryczna sprzedawana jest do sieci państwowej jako odnawialna energia. MPO KRAKÓW ISO 9001 Odzysk biogazu

10 Kraków, kwiecień Kompleks obiektów ekologicznych BARYCZ MPO KRAKÓW ISO 9001

11 Kraków, kwiecień Rozwiązania systemowe Selektywna zbiórka odpadów Akcja Wystawka Likwidacja dzikich wysypisk MPO KRAKÓW ISO 9001

12 Kraków, kwiecień Selektywna zbiórka odpadów MPO Kraków obsługuje system selektywnej zbiórki odpadów od roku 1995 z roczną przerwą lipiec 2004 – sierpień 2005 MPO KRAKÓW ISO 9001

13 Kraków, kwiecień Akcja Wystawka Odpady wielkogabarytowe MPO wywozi w trzech systemach: Akcja Wystawka, Wystawka - duże kontenery oraz w ramach podpisanych umów ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi. Łącznie w 2006 roku z terenu Krakowa zebrano m 3 odpadów wielkogabarytowych MPO KRAKÓW ISO 9001

14 Kraków, kwiecień Likwidacja dzikich wysypisk w 2006 roku MPO KRAKÓW ISO 9001 Wywieziono 5068,88 ton odpadów Wstawiono 22 tablice o zakazie wysypywania śmieci m 2 Łącznie wykoszono teren o powierzchni 74566,6 m 2 m 2 Zrekultywowano teren o powierzchni 6105 m 2 Oczyszczony i zrekultywowany teren zabezpieczono 4 słupkami Koszt realizacji zadania w 2006 roku wyniósł zł ,52 zł

15 Kraków, kwiecień Ekologia dla wszystkich Edukacja ekologiczna realizowana jest przez MPO samodzielnie lub wspólnie z Gminą Miejską Kraków poprzez: Ścieżkę ekologiczną na Baryczy Wystawy ekologiczne Seminaria szkoleniowe Dni Otwarte Magistratu Dni Ziemi Festiwal Recyklingu MPO KRAKÓW ISO 9001

16 Kraków, kwiecień Zakład Przetwarzania Odpadów Wielkogabarytowych, Zbiorcze punkty gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Pozyskiwanie funduszy UE (np. na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów), Zintegrowany System Zarządzania. Cele oraz przedsięwzięcia na kolejne lata MPO KRAKÓW ISO 9001

17 Kraków, kwiecień Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kraków, kwiecień 20071 Problematyka efektywnej gospodarki odpadami - Nowoczesne rozwiązania w branży usług komunalnych MPO KRAKÓW ISO 9001."

Podobne prezentacje


Reklamy Google