Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alkany Powtórzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alkany Powtórzenie."— Zapis prezentacji:

1 Alkany Powtórzenie

2 Co to są alkany ?? Organiczne związki chemiczne zbudowane
wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi. Alkany tworzymy od nazw liczebników greckich, określających liczbę atomów węgla w łańcuchu z końcówką –an.

3 Wzór ogólny CnH2n+2

4 Szereg homologiczny Metan Etan Propan Butan Pentan Heksan Heptan Oktan
Alkany tworzą szereg homologiczny tzn., że zostały uporządkowane według wzrastającej liczby atomów węgla w łańcuchu. Metan Etan Propan Butan Pentan Heksan Heptan Oktan Nonan Dekan

5 Reakcje Alkany to związki bierne chemicznie – nie
chętnie biorą udział w reakcjach chemicznych. Ulegają reakcji spalania i substytucji.

6 Właściwości fizyczne Wraz ze wzrostem długości łańcucha
węglowego zmienia się stan skupienia alkanów. Alkany od 1 do 4 włącznie to gazy. Od 5 do 16 to ciecze, powyżej 16 to ciała stałe wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego rośnie temperatura wrzenia i topnienia.

7 Zastosowanie Źródło energii Butle turystyczne Benzyny i oleje napędowe
Gaz ziemny Przemysł kosmetyczny

8 Prezentację przygotowały:
Strony : Dziękujemy za uwagę  Prezentację przygotowały: Izabela Zaława Aleksandra Fura Dominika Warianek


Pobierz ppt "Alkany Powtórzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google