Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwości alkanów Barwa Zapach Stan skupienia Gęstość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwości alkanów Barwa Zapach Stan skupienia Gęstość"— Zapis prezentacji:

1 Właściwości alkanów Barwa Zapach Stan skupienia Gęstość
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzie Temperatura wrzenia i topnienia Temperatura wrzenia i topnienia ,a stopień rozgałęzienia łańcucha. Spalanie

2 Barwa Wszystkie alkany są bezbarwne 

3 Zapach Metan bezwonny Etan Propan Butan Pentan zapach benzyny Heksan
Heptan Oktan Nonan Dekan

4 Natomiast alkany mające powyżej 16 atomów węgla są ciałami stałymi.
Stan skupienia Słabe oddziaływania międzycząsteczkowe powodują dużą lotnośc alkanów o niewielkich rozmiarach cząsteczki. Metan, etan , propan i butan są gazami, pentan - w zależności od izomeru jest gazem lub lotną cieczą. Dopiero heksan występuje w stanie ciekłym bez względu na strukturę cząsteczki. Alkany zawierające od 6 do 16 atomów węgla są cieczami o rosnącej gęstości. Natomiast alkany mające powyżej 16 atomów węgla są ciałami stałymi.

5 Gęstość Metan 0, g/cm3 Etan 0, g/cm3 Propan 0,00183 g/cm3 Butan 0,584 g/cm3 Pentan 0,626 g/cm3 Heksan 0,6548 g/cm3 Heptan 0,684 g/cm3 Oktan 0,703 g/cm3 Nonan 0,718 g/cm3 Dekan 0,7264 g/cm3 - wraz z długością łańcucha gęstość alkanów wzrasta - alkany są nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych, dlatego unoszą się na powierzchni wody - lżejsze od powietrza - wraz ze wzrostem łańcucha węglowodorów lotność alkanów spada

6 Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzie
dobrze rozpuszczalne w niepolarnych i słabo polarnych rozpuszczalnikach organicznych nierozpuszczalne w wodzie (właściwości hydrofobowe) – smary chroniące powierzchnie metalowe przed korozją

7 Temperatura wrzenia i topnienia wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce w miarę wzrostu masy cząsteczkowej różnice temp. topnienia maleją

8 Wykres przedstawiający zależność temperatur wrzenia i topnienia od liczby atomów węgla w cząsteczce.

9 Temperatura wrzenia i topnienia, a stopień rozgałęzienia łańcucha.
Temperatura wrzenia alkanów o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce zależy od stopnia rozgałęzienia cząsteczki: - bardzo rozgałęzione, o strukturze przypominającej kulę, mają niższe temperatury wrzenia niż ich odpowiedniki liniowe. Tabela przedstawia temperatury wrzenia izomerów pentanu.

10 Spalanie CH4+ 2 O2 => CO2 + 2 H2O 2 CH4 + 3 O2 => 2 CO +4 H2O
Proces spalania na przykładzie metanu. W obecności wystarczającej ilości tlenu metan spala się całkowicie dając dwutlenek węgla i wodę: CH4+ 2 O2 => CO2 + 2 H2O Przy ograniczonym dostępie tlenu spalenie metanu i innych węglowodorów przebiega inaczej. Produktami reakcji mogą wówczas być tlenek węgla (II) albo sadza, czyli wolny węgiel : 2 CH4 + 3 O2 => 2 CO +4 H2O CH4 + O2 => C + 2 H2O Ogólnie spalanie alkanów można zapisać jako: * Spalanie całkowite: 2 CnH2n+2 + (3n+1) O2 =› 2n CO2 + (2n+2) H2O * Półspalanie: 2 CnH2n+2 + (2n+1) O2 =› 2n CO + (2n+2) H2O * Spalanie niecałkowite 2 CnH2n+2 + (n+1) O2 =› 2n C + (2n+2) H2O


Pobierz ppt "Właściwości alkanów Barwa Zapach Stan skupienia Gęstość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google