Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Właściwości alkanów Barwa Zapach Stan skupienia Gęstość Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzieRozpuszczalność w rozpuszczalnikach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Właściwości alkanów Barwa Zapach Stan skupienia Gęstość Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzieRozpuszczalność w rozpuszczalnikach."— Zapis prezentacji:

1 Właściwości alkanów Barwa Zapach Stan skupienia Gęstość Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzieRozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzie Temperatura wrzenia i topnienia Temperatura wrzenia i topnienia,a stopień rozgałęzienia łańcucha.Temperatura wrzenia i topnienia,a stopień rozgałęzienia łańcucha. Spalanie

2 Barwa Wszystkie alkany są bezbarwne

3 Zapach Metanbezwonny Etanbezwonny Propanbezwonny Butanbezwonny Pentanzapach benzyny Heksanzapach benzyny Heptanzapach benzyny Oktanzapach benzyny Nonanzapach benzyny Dekanzapach benzyny

4 Stan skupienia Słabe oddziaływania międzycząsteczkowe powodują dużą lotnośc alkanów o niewielkich rozmiarach cząsteczki. Metan, etan, propan i butan są gazami, pentan - w zależności od izomeru jest gazem lub lotną cieczą. Dopiero heksan występuje w stanie ciekłym bez względu na strukturę cząsteczki. Alkany zawierające od 6 do 16 atomów węgla są cieczami o rosnącej gęstości. Natomiast alkany mające powyżej 16 atomów węgla są ciałami stałymi.

5 Gęstość - wraz z długością łańcucha gęstość alkanów wzrasta - alkany są nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych, dlatego unoszą się na powierzchni wody - lżejsze od powietrza - wraz ze wzrostem łańcucha węglowodorów lotność alkanów spada Metan0, g/cm 3 Etan0, g/cm 3 Propan0,00183 g/cm 3 Butan0,584 g/cm 3 Pentan0,626 g/cm 3 Heksan0,6548 g/cm 3 Heptan0,684 g/cm 3 Oktan0,703 g/cm 3 Nonan0,718 g/cm 3 Dekan0,7264 g/cm 3

6 Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzie dobrze rozpuszczalne w niepolarnych i słabo polarnych rozpuszczalnikach organicznych nierozpuszczalne w wodzie (właściwości hydrofobowe) – smary chroniące powierzchnie metalowe przed korozją

7 Temperatura wrzenia i topnienia wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce -w miarę wzrostu masy cząsteczkowej różnice temp. topnienia maleją

8 Wykres przedstawiający zależność temperatur wrzenia i topnienia od liczby atomów węgla w cząsteczce.

9 Temperatura wrzenia i topnienia, a stopień rozgałęzienia łańcucha. Temperatura wrzenia alkanów o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce zależy od stopnia rozgałęzienia cząsteczki: - bardzo rozgałęzione, o strukturze przypominającej kulę, mają niższe temperatury wrzenia niż ich odpowiedniki liniowe. Tabela przedstawia temperatury wrzenia izomerów pentanu.

10 Spalanie Proces spalania na przykładzie metanu. W obecności wystarczającej ilości tlenu metan spala się całkowicie dając dwutlenek węgla i wodę: CH O 2 => CO H 2 O Przy ograniczonym dostępie tlenu spalenie metanu i innych węglowodorów przebiega inaczej. Produktami reakcji mogą wówczas być tlenek węgla (II) albo sadza, czyli wolny węgiel : 2 CH O 2 => 2 CO +4 H 2 O CH 4 + O 2 => C + 2 H 2 O Ogólnie spalanie alkanów można zapisać jako: * Spalanie całkowite: 2 C n H 2n+2 + (3n+1) O 2 = 2n CO 2 + (2n+2) H 2 O * Półspalanie: 2 C n H 2n+2 + (2n+1) O 2 = 2n CO + (2n+2) H 2 O * Spalanie niecałkowite 2 C n H 2n+2 + (n+1) O 2 = 2n C + (2n+2) H 2 O


Pobierz ppt "Właściwości alkanów Barwa Zapach Stan skupienia Gęstość Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzieRozpuszczalność w rozpuszczalnikach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google