Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tereny inwestycyjne. Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności 38 544 513 osób (stan na 2012 rok) Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tereny inwestycyjne. Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności 38 544 513 osób (stan na 2012 rok) Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności."— Zapis prezentacji:

1 Tereny inwestycyjne

2 Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności 38 544 513 osób (stan na 2012 rok) Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności 38 544 513 osób (stan na 2012 rok) Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 2

3 Powierzchnia całkowita 29 826,51 km² Liczba ludności 3 455 477 osób (stan na 2011 rok) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Powierzchnia całkowita 29 826,51 km² Liczba ludności 3 455 477 osób (stan na 2011 rok) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 3

4 Powierzchnia całkowita 1899,95 km² Liczba ludności 344 752 osób (stan na 31.12.2012r.) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Powierzchnia całkowita 1899,95 km² Liczba ludności 344 752 osób (stan na 31.12.2012r.) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 4

5 Powierzchnia ogółem 175,22 km² Ludność ogółem 14 926 osób (stan na 10 stycznia 2014 r.) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Powierzchnia ogółem 175,22 km² Ludność ogółem 14 926 osób (stan na 10 stycznia 2014 r.) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 5

6 ∙ Stęszew położony jest 24 km od Poznania; sąsiaduje z gminami: Buk, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Czempiń, Kamieniec, Kościan i Granowo. ∙ na tle województwa wielkopolskiego ukazuje się jako gmina średniej wielkości. ∙ Stęszew dobrze wpisuje się w główne szlaki komunikacyjne kraju – tu krzyżuje się DK 5, łącząca Poznań z Wrocławiem oraz DK 32 do Zielonej Góry. Od autostrady A2 dzieli go 20 km, a do roku 2017 GDDKiA planuje oddać do użytku wielkopolski odcinek drogi ekspresowej S5 przebiegający w pobliżu gminnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Strykowie. ∙wieś Strykowo położona jest nad jeziorem Strykowskim w odległości 8 km od Stęszewa, przy linii kolejowej Poznań – Sulechów. ∙ Stęszew położony jest 24 km od Poznania; sąsiaduje z gminami: Buk, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Czempiń, Kamieniec, Kościan i Granowo. ∙ na tle województwa wielkopolskiego ukazuje się jako gmina średniej wielkości. ∙ Stęszew dobrze wpisuje się w główne szlaki komunikacyjne kraju – tu krzyżuje się DK 5, łącząca Poznań z Wrocławiem oraz DK 32 do Zielonej Góry. Od autostrady A2 dzieli go 20 km, a do roku 2017 GDDKiA planuje oddać do użytku wielkopolski odcinek drogi ekspresowej S5 przebiegający w pobliżu gminnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Strykowie. ∙wieś Strykowo położona jest nad jeziorem Strykowskim w odległości 8 km od Stęszewa, przy linii kolejowej Poznań – Sulechów. Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 6

7 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl ∙ Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od 1997 roku z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych. Na jej terenie powstają nowe przedsiębiorstwa, wiele nowych miejsc pracy, rośnie wartość inwestycji. Dynamicznie rozwija się pod względem finansowym i terytorialnym. ∙Ulgi i preferencje zagwarantowane prawnie przez polski rząd i parlament pozwalają na realizowanie inwestycji w komfortowych dla inwestora warunkach. ∙ Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od 1997 roku z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych. Na jej terenie powstają nowe przedsiębiorstwa, wiele nowych miejsc pracy, rośnie wartość inwestycji. Dynamicznie rozwija się pod względem finansowym i terytorialnym. ∙Ulgi i preferencje zagwarantowane prawnie przez polski rząd i parlament pozwalają na realizowanie inwestycji w komfortowych dla inwestora warunkach. 7

8 ∙ Stęszewska podstrefa K-S SSE podlega regułom obowiązującym na terenach specjalnych stref ekonomicznych. ∙ Przedsiębiorca podejmujący tu działalność gospodarczą jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. ∙ Warunkiem inwestowania na terenie specjalnej strefy jest uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 100.000 EURO. ∙ Stęszewska podstrefa K-S SSE podlega regułom obowiązującym na terenach specjalnych stref ekonomicznych. ∙ Przedsiębiorca podejmujący tu działalność gospodarczą jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. ∙ Warunkiem inwestowania na terenie specjalnej strefy jest uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 100.000 EURO. 8 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 8

9 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl ∙ Mały przedsiębiorca (do 50 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub 70% dwuletnich kosztów pracy. ∙ Średni przedsiębiorca (do 250 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 60% nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy. ∙ Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE korzysta natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 50% nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy. ∙ Mały przedsiębiorca (do 50 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub 70% dwuletnich kosztów pracy. ∙ Średni przedsiębiorca (do 250 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 60% nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy. ∙ Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE korzysta natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 50% nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy. 9

10 Tereny inwestycyjne gminy Stęszew 10 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 10

11 11 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 11

12 ∙na tereny inwestycyjne objęte statusem Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej składają się działki: nr 451/8 (przeznaczona pod drogę wewn.), 451/9 o pow. 1,0052 ha, 451/10 o pow. 3,8078 ha, 448/20 o pow. 11,3452ha, 462/7 o pow. 9,3949 ha, 462/11 o pow. 1,5191 ha. ∙obszar znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej DK32 Stęszew – Zielona Góra, odległości około 6km od drogi krajowej DK5 oraz około 5km od projektowanego węzła komunikacyjnego na drodze ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. ∙w pobliżu terenu przebiega linia kolejowa Sulechów – Poznań. ∙obszar przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-magazynową, usługową, handlową, w budynkach do max. wysokości 13 metrów. ∙teren posiada dogodny dostęp do infrastruktury drogowej i technicznej: energii, gazu, wody, kanalizacji, światłowodu. ∙rejon Strykowo-Stęszew znajduje się w aglomeracji poznańskiej zasobnej w fachową kadrę świadczącą usługi naprawcze wszelkich maszyn i urządzeń. 12 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 12

13 ∙poza terenami objętymi statusem K-S SSE, gmina Stęszew dysponuje dodatkowym obszarem o pow. 9,3697ha przeznaczonym pod aktywizację gospodarczą. ∙obszar znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej DK32 Stęszew – Zielona Góra, odległości około 6km od drogi krajowej DK5 oraz około 5km od projektowanego węzła komunikacyjnego na drodze ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. ∙obszar przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-magazynową, usługową, handlową, w budynkach do max. wysokości 13 metrów. ∙teren posiada dogodny dostęp do infrastruktury drogowej i technicznej: energii, gazu, wody, kanalizacji, światłowodu. ∙poza terenami objętymi statusem K-S SSE, gmina Stęszew dysponuje dodatkowym obszarem o pow. 9,3697ha przeznaczonym pod aktywizację gospodarczą. ∙obszar znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej DK32 Stęszew – Zielona Góra, odległości około 6km od drogi krajowej DK5 oraz około 5km od projektowanego węzła komunikacyjnego na drodze ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. ∙obszar przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-magazynową, usługową, handlową, w budynkach do max. wysokości 13 metrów. ∙teren posiada dogodny dostęp do infrastruktury drogowej i technicznej: energii, gazu, wody, kanalizacji, światłowodu. 13 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 13

14 ∙gmina Stęszew aktualnie kończy procedurę planistyczną w celu zmiany Studium m. in. w zakresie działek nr 457, 460, 462/2 (Strykowo) o pow. ponad 197ha przeznaczając je pod aktywizację gospodarczą. ∙jednocześnie gmina Stęszew czyni starania o włączenie w/w obszaru do K-S SSE. ∙w celu polepszenia połączenia komunikacyjnego między Stęszewem a Strykowem planuje się budowę bypassu na drodze krajowej DK32 omijającego centrum Strykowa. ∙w drugim kwartale 2014 roku gmina Stęszew uszczegółowi zasady pomocy publicznej dla nowych przedsięwzięć – de minimis – w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. EURO. 14 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 14

15 Infrastruktura drogowa wraz z projektowaną drogą ekspresową S5 i obwodnicą Strykowa Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 15

16 Infrastruktura kolejowa Instytucja odpowiedzialna: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 16

17 Gminny zasób terenowy Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 17

18 Odległość terenów inwestycyjnych od obszarów przyrodniczo chronionych Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 18

19 Badania geologiczne Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 19

20 Wody podziemne Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl Gmina Stęszew leży w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska i GZWP nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin. Poziom wodonośny występuje na głębokości 15-50 m, a miąższość warstwy wodonośnej zmienia się w granicach 5-20 m. Wydajność potencjalna wynosi przeważnie 30-70 m 3 /h, a na obszarze gminy Stęszew nawet 50-70 m 3 /h. Naturalna jakość wód poziomu czwartorzędowego jest stosunkowo dobra. Są to wody wodorowęglanowo-wapniowe z udziałem jonów Mg+ i SO 4 2- i ogólnej mineralizacji 0,3 - 0,6 g/dm 3. 20

21 Główne zbiorniki wód podziemnych Zasoby dyspozycyjne z utworów czwartorzędowych w granicach gminy Stęszew wynoszą 680m 3 /h i to w całości z wielkopolskiej doliny kopalnej, ponieważ nie podjęto eksploatacji wód podziemnych z występującej na południowych peryferiach gminy pradoliny warszawsko–berlińskiej. Posiadają bardzo dobrą izolację spągową (bardzo słabo przepuszczalne iły i muły trzeciorzędowe lub gliny morenowe i muły zalegające na tych iłach) oraz słabo przepuszczalną warstwę stropową, którą tworzą gliny morenowe, rzadziej iły zastoiskowe lub piaski zalegające w nadkładzie. Utworami wodonośnymi zbiornika są głównie piaski drobne i średnie, rzadziej pylaste i przewarstwienia piaszczysto- żwirowe. Charakterystyka GZWP na terenie gminy Stęszew Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 21

22 Infrastruktura deszczowa Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl Instytucja odpowiedzialna: Poznański Związek Spółek Wodnych ul. Słowackiego 13, 60-822 Poznań Jarosław Krupa, pzsw@o2.pl tel. +48 618 417 028, kom. +48 601 720 080 Instytucja odpowiedzialna: Poznański Związek Spółek Wodnych ul. Słowackiego 13, 60-822 Poznań Jarosław Krupa, pzsw@o2.pl tel. +48 618 417 028, kom. +48 601 720 080 22

23 Placówki pogotowia, policji i straży pożarnej Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 23

24 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl ∙ corocznie odnotowuje się wzrost liczby ludności w gminie Stęszew, aktualnie kształtuje się na poziomie 15 tys. mieszkańców. ∙ systematyczny rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz dobra infrastruktura komunikacyjna (PKP, PKS) z Poznaniem i ościennymi powiatami stanowią czynnik przyciągający nowych osadników. ∙ corocznie odnotowuje się wzrost liczby ludności w gminie Stęszew, aktualnie kształtuje się na poziomie 15 tys. mieszkańców. ∙ systematyczny rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz dobra infrastruktura komunikacyjna (PKP, PKS) z Poznaniem i ościennymi powiatami stanowią czynnik przyciągający nowych osadników. Charakterystyka demograficzna i dostęp do kadry pracowniczej Charakterystyka demograficzna i dostęp do kadry pracowniczej 24

25 Struktura demograficzna Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 26

26 Struktura wiekowa w gminie Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 26

27 Struktura bezrobocia Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl 27

28 ∙ w najbliższym sąsiedztwie gminy Stęszew znajduje się jeden z najważniejszych w Polsce ośrodków akademickich i naukowych - miasto Poznań. ∙ 26 uczelni, w tym 8 publicznych zgromadziło w Poznaniu ponad 140 tys. osób studiujących. ∙ uzupełnienie dla kwalifikacji wyższych zapewnia szkolnictwo zawodowe i średnio zawodowe zlokalizowane w Poznaniu, Grodzisku Wielkopolskim oraz Kościanie. Źródło: UM Poznań ∙ w najbliższym sąsiedztwie gminy Stęszew znajduje się jeden z najważniejszych w Polsce ośrodków akademickich i naukowych - miasto Poznań. ∙ 26 uczelni, w tym 8 publicznych zgromadziło w Poznaniu ponad 140 tys. osób studiujących. ∙ uzupełnienie dla kwalifikacji wyższych zapewnia szkolnictwo zawodowe i średnio zawodowe zlokalizowane w Poznaniu, Grodzisku Wielkopolskim oraz Kościanie. Źródło: UM Poznań Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl Potencjał naukowy 28

29 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl ∙korzystne położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych dróg krajowych DK 5 i DK 32 oraz autostrady A2. ∙bliska odległość do linii kolejowej oraz zaprojektowanej drogi ekspresowej S5. ∙duży areał terenowy dla inwestycji. ∙ dobra infrastruktura techniczna. ∙ korzystne, płaskie ukształtowanie terenu inwestycyjnego. ∙ niższe (nawet o ponad 40%) niż ogólnie przyjęte stawki podatków. 29

30 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl Firma Fortec - Strykowo Chore Time - Strykowo 30

31 Beatris Collection - Stęszew Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl Plandex - Wielkawieś SAS - Stęszew 31

32 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl Sport 32

33 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl Wypoczynek, rekreacja i atrakcje turystyczne… 33

34 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, tel. 61 819 71 20, Strona internetowa: www.steszew.pl e-mail: urzadgminy@steszew.plwww.steszew.pl Baza hotelowo - wypoczynkowa 34 Strykowo Trzebaw Będlewo Stęszew

35 Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak ul. Poznańska 11 62 - 060 Stęszew tel. 61 81 97 122 e-mail: burmistrz@steszew.plburmistrz@steszew.pl www.steszew.pl Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak ul. Poznańska 11 62 - 060 Stęszew tel. 61 81 97 122 e-mail: burmistrz@steszew.plburmistrz@steszew.pl www.steszew.pl Urząd Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 62 - 060 Stęszew tel. 61 81 97 122 e-mail: urzadgminy@steszew.pl www.steszew.pl Osoba do kontaktu z inwestorami: Julita Szczepaniak Referat Gospodarki Gruntami Nr tel. 61 8 197 149 e-mail: geodeta2@steszew.pl


Pobierz ppt "Tereny inwestycyjne. Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności 38 544 513 osób (stan na 2012 rok) Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google