Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tereny inwestycyjne. Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności 38 544 513 osób (stan na 2012 rok) Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tereny inwestycyjne. Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności 38 544 513 osób (stan na 2012 rok) Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności."— Zapis prezentacji:

1 Tereny inwestycyjne

2 Powierzchnia całkowita km² Liczba ludności osób (stan na 2012 rok) Powierzchnia całkowita km² Liczba ludności osób (stan na 2012 rok) Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 2

3 Powierzchnia całkowita ,51 km² Liczba ludności osób (stan na 2011 rok) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Powierzchnia całkowita ,51 km² Liczba ludności osób (stan na 2011 rok) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 3

4 Powierzchnia całkowita 1899,95 km² Liczba ludności osób (stan na r.) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Powierzchnia całkowita 1899,95 km² Liczba ludności osób (stan na r.) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 4

5 Powierzchnia ogółem 175,22 km² Ludność ogółem osób (stan na 10 stycznia 2014 r.) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Powierzchnia ogółem 175,22 km² Ludność ogółem osób (stan na 10 stycznia 2014 r.) - lokalizacja terenów inwestycyjnych Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 5

6 ∙ Stęszew położony jest 24 km od Poznania; sąsiaduje z gminami: Buk, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Czempiń, Kamieniec, Kościan i Granowo. ∙ na tle województwa wielkopolskiego ukazuje się jako gmina średniej wielkości. ∙ Stęszew dobrze wpisuje się w główne szlaki komunikacyjne kraju – tu krzyżuje się DK 5, łącząca Poznań z Wrocławiem oraz DK 32 do Zielonej Góry. Od autostrady A2 dzieli go 20 km, a do roku 2017 GDDKiA planuje oddać do użytku wielkopolski odcinek drogi ekspresowej S5 przebiegający w pobliżu gminnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Strykowie. ∙wieś Strykowo położona jest nad jeziorem Strykowskim w odległości 8 km od Stęszewa, przy linii kolejowej Poznań – Sulechów. ∙ Stęszew położony jest 24 km od Poznania; sąsiaduje z gminami: Buk, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Czempiń, Kamieniec, Kościan i Granowo. ∙ na tle województwa wielkopolskiego ukazuje się jako gmina średniej wielkości. ∙ Stęszew dobrze wpisuje się w główne szlaki komunikacyjne kraju – tu krzyżuje się DK 5, łącząca Poznań z Wrocławiem oraz DK 32 do Zielonej Góry. Od autostrady A2 dzieli go 20 km, a do roku 2017 GDDKiA planuje oddać do użytku wielkopolski odcinek drogi ekspresowej S5 przebiegający w pobliżu gminnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Strykowie. ∙wieś Strykowo położona jest nad jeziorem Strykowskim w odległości 8 km od Stęszewa, przy linii kolejowej Poznań – Sulechów. Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 6

7 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: ∙ Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od 1997 roku z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych. Na jej terenie powstają nowe przedsiębiorstwa, wiele nowych miejsc pracy, rośnie wartość inwestycji. Dynamicznie rozwija się pod względem finansowym i terytorialnym. ∙Ulgi i preferencje zagwarantowane prawnie przez polski rząd i parlament pozwalają na realizowanie inwestycji w komfortowych dla inwestora warunkach. ∙ Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od 1997 roku z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych i zagranicznych. Na jej terenie powstają nowe przedsiębiorstwa, wiele nowych miejsc pracy, rośnie wartość inwestycji. Dynamicznie rozwija się pod względem finansowym i terytorialnym. ∙Ulgi i preferencje zagwarantowane prawnie przez polski rząd i parlament pozwalają na realizowanie inwestycji w komfortowych dla inwestora warunkach. 7

8 ∙ Stęszewska podstrefa K-S SSE podlega regułom obowiązującym na terenach specjalnych stref ekonomicznych. ∙ Przedsiębiorca podejmujący tu działalność gospodarczą jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. ∙ Warunkiem inwestowania na terenie specjalnej strefy jest uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości EURO. ∙ Stęszewska podstrefa K-S SSE podlega regułom obowiązującym na terenach specjalnych stref ekonomicznych. ∙ Przedsiębiorca podejmujący tu działalność gospodarczą jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. ∙ Warunkiem inwestowania na terenie specjalnej strefy jest uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości EURO. 8 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 8

9 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: ∙ Mały przedsiębiorca (do 50 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub 70% dwuletnich kosztów pracy. ∙ Średni przedsiębiorca (do 250 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 60% nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy. ∙ Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE korzysta natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 50% nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy. ∙ Mały przedsiębiorca (do 50 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub 70% dwuletnich kosztów pracy. ∙ Średni przedsiębiorca (do 250 pracowników) podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 60% nakładów inwestycyjnych lub 60% dwuletnich kosztów pracy. ∙ Duży przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie K-S SSE korzysta natomiast ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 50% nakładów inwestycyjnych lub 50% dwuletnich kosztów pracy. 9

10 Tereny inwestycyjne gminy Stęszew 10 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 10

11 11 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 11

12 ∙na tereny inwestycyjne objęte statusem Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej składają się działki: nr 451/8 (przeznaczona pod drogę wewn.), 451/9 o pow. 1,0052 ha, 451/10 o pow. 3,8078 ha, 448/20 o pow. 11,3452ha, 462/7 o pow. 9,3949 ha, 462/11 o pow. 1,5191 ha. ∙obszar znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej DK32 Stęszew – Zielona Góra, odległości około 6km od drogi krajowej DK5 oraz około 5km od projektowanego węzła komunikacyjnego na drodze ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. ∙w pobliżu terenu przebiega linia kolejowa Sulechów – Poznań. ∙obszar przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-magazynową, usługową, handlową, w budynkach do max. wysokości 13 metrów. ∙teren posiada dogodny dostęp do infrastruktury drogowej i technicznej: energii, gazu, wody, kanalizacji, światłowodu. ∙rejon Strykowo-Stęszew znajduje się w aglomeracji poznańskiej zasobnej w fachową kadrę świadczącą usługi naprawcze wszelkich maszyn i urządzeń. 12 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 12

13 ∙poza terenami objętymi statusem K-S SSE, gmina Stęszew dysponuje dodatkowym obszarem o pow. 9,3697ha przeznaczonym pod aktywizację gospodarczą. ∙obszar znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej DK32 Stęszew – Zielona Góra, odległości około 6km od drogi krajowej DK5 oraz około 5km od projektowanego węzła komunikacyjnego na drodze ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. ∙obszar przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-magazynową, usługową, handlową, w budynkach do max. wysokości 13 metrów. ∙teren posiada dogodny dostęp do infrastruktury drogowej i technicznej: energii, gazu, wody, kanalizacji, światłowodu. ∙poza terenami objętymi statusem K-S SSE, gmina Stęszew dysponuje dodatkowym obszarem o pow. 9,3697ha przeznaczonym pod aktywizację gospodarczą. ∙obszar znajduje się w sąsiedztwie drogi krajowej DK32 Stęszew – Zielona Góra, odległości około 6km od drogi krajowej DK5 oraz około 5km od projektowanego węzła komunikacyjnego na drodze ekspresowej S5 Poznań-Wrocław. ∙obszar przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-magazynową, usługową, handlową, w budynkach do max. wysokości 13 metrów. ∙teren posiada dogodny dostęp do infrastruktury drogowej i technicznej: energii, gazu, wody, kanalizacji, światłowodu. 13 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 13

14 ∙gmina Stęszew aktualnie kończy procedurę planistyczną w celu zmiany Studium m. in. w zakresie działek nr 457, 460, 462/2 (Strykowo) o pow. ponad 197ha przeznaczając je pod aktywizację gospodarczą. ∙jednocześnie gmina Stęszew czyni starania o włączenie w/w obszaru do K-S SSE. ∙w celu polepszenia połączenia komunikacyjnego między Stęszewem a Strykowem planuje się budowę bypassu na drodze krajowej DK32 omijającego centrum Strykowa. ∙w drugim kwartale 2014 roku gmina Stęszew uszczegółowi zasady pomocy publicznej dla nowych przedsięwzięć – de minimis – w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. EURO. 14 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 14

15 Infrastruktura drogowa wraz z projektowaną drogą ekspresową S5 i obwodnicą Strykowa Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 15

16 Infrastruktura kolejowa Instytucja odpowiedzialna: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 16

17 Gminny zasób terenowy Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 17

18 Odległość terenów inwestycyjnych od obszarów przyrodniczo chronionych Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 18

19 Badania geologiczne Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 19

20 Wody podziemne Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: Gmina Stęszew leży w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska i GZWP nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin. Poziom wodonośny występuje na głębokości m, a miąższość warstwy wodonośnej zmienia się w granicach 5-20 m. Wydajność potencjalna wynosi przeważnie m 3 /h, a na obszarze gminy Stęszew nawet m 3 /h. Naturalna jakość wód poziomu czwartorzędowego jest stosunkowo dobra. Są to wody wodorowęglanowo-wapniowe z udziałem jonów Mg+ i SO 4 2- i ogólnej mineralizacji 0,3 - 0,6 g/dm 3. 20

21 Główne zbiorniki wód podziemnych Zasoby dyspozycyjne z utworów czwartorzędowych w granicach gminy Stęszew wynoszą 680m 3 /h i to w całości z wielkopolskiej doliny kopalnej, ponieważ nie podjęto eksploatacji wód podziemnych z występującej na południowych peryferiach gminy pradoliny warszawsko–berlińskiej. Posiadają bardzo dobrą izolację spągową (bardzo słabo przepuszczalne iły i muły trzeciorzędowe lub gliny morenowe i muły zalegające na tych iłach) oraz słabo przepuszczalną warstwę stropową, którą tworzą gliny morenowe, rzadziej iły zastoiskowe lub piaski zalegające w nadkładzie. Utworami wodonośnymi zbiornika są głównie piaski drobne i średnie, rzadziej pylaste i przewarstwienia piaszczysto- żwirowe. Charakterystyka GZWP na terenie gminy Stęszew Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 21

22 Infrastruktura deszczowa Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: Instytucja odpowiedzialna: Poznański Związek Spółek Wodnych ul. Słowackiego 13, Poznań Jarosław Krupa, tel , kom Instytucja odpowiedzialna: Poznański Związek Spółek Wodnych ul. Słowackiego 13, Poznań Jarosław Krupa, tel , kom

23 Placówki pogotowia, policji i straży pożarnej Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 23

24 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: ∙ corocznie odnotowuje się wzrost liczby ludności w gminie Stęszew, aktualnie kształtuje się na poziomie 15 tys. mieszkańców. ∙ systematyczny rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz dobra infrastruktura komunikacyjna (PKP, PKS) z Poznaniem i ościennymi powiatami stanowią czynnik przyciągający nowych osadników. ∙ corocznie odnotowuje się wzrost liczby ludności w gminie Stęszew, aktualnie kształtuje się na poziomie 15 tys. mieszkańców. ∙ systematyczny rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz dobra infrastruktura komunikacyjna (PKP, PKS) z Poznaniem i ościennymi powiatami stanowią czynnik przyciągający nowych osadników. Charakterystyka demograficzna i dostęp do kadry pracowniczej Charakterystyka demograficzna i dostęp do kadry pracowniczej 24

25 Struktura demograficzna Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 26

26 Struktura wiekowa w gminie Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 26

27 Struktura bezrobocia Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: 27

28 ∙ w najbliższym sąsiedztwie gminy Stęszew znajduje się jeden z najważniejszych w Polsce ośrodków akademickich i naukowych - miasto Poznań. ∙ 26 uczelni, w tym 8 publicznych zgromadziło w Poznaniu ponad 140 tys. osób studiujących. ∙ uzupełnienie dla kwalifikacji wyższych zapewnia szkolnictwo zawodowe i średnio zawodowe zlokalizowane w Poznaniu, Grodzisku Wielkopolskim oraz Kościanie. Źródło: UM Poznań ∙ w najbliższym sąsiedztwie gminy Stęszew znajduje się jeden z najważniejszych w Polsce ośrodków akademickich i naukowych - miasto Poznań. ∙ 26 uczelni, w tym 8 publicznych zgromadziło w Poznaniu ponad 140 tys. osób studiujących. ∙ uzupełnienie dla kwalifikacji wyższych zapewnia szkolnictwo zawodowe i średnio zawodowe zlokalizowane w Poznaniu, Grodzisku Wielkopolskim oraz Kościanie. Źródło: UM Poznań Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: Potencjał naukowy 28

29 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: ∙korzystne położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych dróg krajowych DK 5 i DK 32 oraz autostrady A2. ∙bliska odległość do linii kolejowej oraz zaprojektowanej drogi ekspresowej S5. ∙duży areał terenowy dla inwestycji. ∙ dobra infrastruktura techniczna. ∙ korzystne, płaskie ukształtowanie terenu inwestycyjnego. ∙ niższe (nawet o ponad 40%) niż ogólnie przyjęte stawki podatków. 29

30 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: Firma Fortec - Strykowo Chore Time - Strykowo 30

31 Beatris Collection - Stęszew Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: Plandex - Wielkawieś SAS - Stęszew 31

32 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: Sport 32

33 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: Wypoczynek, rekreacja i atrakcje turystyczne… 33

34 Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, tel , Strona internetowa: Baza hotelowo - wypoczynkowa 34 Strykowo Trzebaw Będlewo Stęszew

35 Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak ul. Poznańska Stęszew tel Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak ul. Poznańska Stęszew tel Urząd Gminy Stęszew ul. Poznańska Stęszew tel Osoba do kontaktu z inwestorami: Julita Szczepaniak Referat Gospodarki Gruntami Nr tel


Pobierz ppt "Tereny inwestycyjne. Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności 38 544 513 osób (stan na 2012 rok) Powierzchnia całkowita 312 679 km² Liczba ludności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google