Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzyści odniesione przez województwo śląskie w wyniku wprowadzenia strategii innowacji Luk Palmen Marzec 2006 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzyści odniesione przez województwo śląskie w wyniku wprowadzenia strategii innowacji Luk Palmen Marzec 2006 roku."— Zapis prezentacji:

1 Korzyści odniesione przez województwo śląskie w wyniku wprowadzenia strategii innowacji
Luk Palmen Marzec 2006 roku

2 Sierpień 2003 roku

3 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013
Zwiększenie udziału innowacyjnych firm w ogólnej liczbie małych i średnich firm Wzrost poziomu zaufania wśród firm poprzez polepszenie klimatu biznesu Wspieranie doskonałości w MŚP Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego Wzmacnianie doskonałości w sektorze B+R Wprowadzanie do sektora B+R technologii niezbędnych dla rozwoju gospodarki Zapewnienie skutecznego Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywności i doskonałości Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz innowacji Wspieranie powstawania nowych innowacyjnych produktów i firm

4 System wdrażania RSI w województwie śląskim
Jednostka Koordynująca Wdrażania RSI przy UM Woj. Śląskiego Monitoring wdrażania zadań w ramach Strategii Nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań Przedstawianie informacji Zarządowi oraz Sejmikowi województwa o realizowanych zadaniach w ramach Strategii Opracowanie i wprowadzenie w życie, drugiego Programu Wykonawczego strategii na lata Pełnienie roli sekretariatu Komitetu Sterującego Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji Budowanie i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji Animacja grup eksperckich Wspieranie powstawania sieci i konsorcjów w środowisku innowacyjnym celem wzmacniania poziomu konkurencyjności firm Animacja inicjatyw podnoszących poziom kultury innowacyjnej w regionie Inicjowanie nowych metodologii dla wspierania i rozwijania innowacji

5 Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich
Śląska Rada Jednostek Badawczo-Rozwojowych Śląskie Konsorcjum Instytucji Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości Samorząd Gospodarczy Śląski Związek Gmin i Powiatów łączą się na rzecz rozwoju Województwa Śląskiego jako Kreatywnego Regionu Innowacyjnego poprzez realizację projektu „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim”

6 Marzec 2006 roku

7 Program wykonawczy na lata 2005-2008 Filary regionalnego systemu innowacji
Priorytet 2: Utworzenie Regionalnego Systemu Informacji dla MŚP Priorytet 3: Utworzenie Regionalnego Systemu Finansowania Rozwoju MŚP w zakresie innowacji Priorytet 5: Zmienianie wizerunku województwa śląskiego Priorytet 6: Rozwijanie kultury innowacyjnej w województwie śląskim Priorytet 7: Kształtowanie gospodarki regionalnej wspieranej silnymi klasterami technologicznymi Priorytet 8: Rozwijanie innowacyjnej gospodarki regionalnej opartej na sieciach współpracy Priorytet 9: Wspieranie powstawania firm innowacyjnych Priorytet 1: Rozwijanie Regionalnego Systemu Innowacji Priorytet 4: Wspieranie efektywnego wykorzystania możliwości rynkowych przez MŚP na jednolitym rynku europejskim

8 Priorytet 1: Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji
Centra doskonałości Polskie Platformy Technologiczne 112 Jednostek w działalności badawczej i rozwojowej Centra transferu technologii NOT, WKTiR, Parki naukowo-technologiczne…

9 Priorytet 2: Utworzenie Regionalnego Systemu Informacji dla MŚP
Przygotowanie jednostek B+R do przyszłych wymagań działania sieciowego Zwiększenie aktywności marketingowej Rozszerzenie współpracy w zakresie innowacji z MŚP Utworzenie Regionalnego Systemu Przekazu Informacji dla MŚP w oparciu o technologie informatyczne Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

10 Priorytet 3: Utworzenie Regionalnego Systemu Finansowania rozwoju MŚP w zakresie innowacji
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Interpretacja: co jest innowacyjne dla MŚP, niekoniecznie jest innowacyjne w rozumieniu publicznych programów wsparcia (ustawa, granty,…) Inicjatywy publiczne kontra inicjatywy prywatne Inicjatywy krajowe kontra inicjatywy regionalne Masa krytyczna Zdolność do współpracy, zaufanie Planowanie strategiczne, gotowość do inwestycji Kto włoży pierwszą złotówkę? A kto pozostałe? Venture Kapitał Dotacje EFRR Fundusze patentowe Dotacje EFS Anioły biznesu Seed kapitał

11 Priorytet 4: Wspieranie efektywnego wykorzystania możliwości rynkowych przez MŚP na jednolitym rynku europejskim Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu Agencja Inicjatyw Lokalnych Sp. z o.o. w Żarnowcu Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku Białej Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o. Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie Izba Przemysłowo – Handlowa ROP w Rybniku Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. w Krupskim Młynie Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Konsorcjum powstało w grudniu 2003r, aby wspierać działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, transferu i komercjalizacji nowych technologii oraz poprawy konkurencyjności MŚP.

12 Priorytet 5: Zmienianie wizerunku województwa śląskiego
KIM JESTEŚMY?

13 Priorytet 6: Rozwijanie kultury innowacyjnej w województwie śląskim
W dniu 27 października 2005 roku, Regionalny Konwent Rektorów Uczelni Akademickich, podpisując deklarację, potwierdził pełne współdziałanie w inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w uczelniach wyższych naszego regionu.

14 Priorytet 6: Rozwijanie kultury innowacyjnej w województwie śląskim
Politechnika Śląska Konkurs „Mój pomysł na biznes” „Podstawy Przedsiębiorczości” ”Absolwent - Pracobiorca – Pracodawca ” Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach „Mój biznes” „Naprzód z potencjałem” „Najlepszy pomysł na własną firmę” Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej „Zakładanie działalności gospodarczej” Gra „Cashflow” Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Regionalna Olimpiada „Wiedzy o Przedsiębiorczości” „Klub Przedsiębiorczości” „W ścieżce przedsiębiorczości” „Pomysł na własną firmę” Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej „Spotkania z biznesem” Internetowy konkurs „Rekin Biznesu”

15 Priorytet 6: Rozwijanie kultury innowacyjnej w województwie śląskim
Studenckie Forum Business Centre Club „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości” „BOSS Festiwal Przedsiębiorczości” „Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości” Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach Portal internetowy „Poradnik – Jak założyć własną firmę?” Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu „Podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej”. „Przewodnik młodego przedsiębiorcy” Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach „Twoja firma - Po prostu zapytaj!” „Tydzień przedsiębiorczości”, Wademekum „Samozatrudnienie”

16 Priorytet 7: Kształtowanie gospodarki regionalnej wspieranej silnymi klasterami technologicznymi
Siec Centrów Doskonałości BioMedTech-Silesia: Centrum Doskonałości POLIMERY 2000+, Centrum Doskonałości Badań i Nauczania Biologii Molekularnej Macierzy i Nanotechnologii, Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca Procordis Centrum Doskonałości Działu Badawczego Centrum Onkologii w Gliwicach

17 Priorytet 8: Rozwijanie innowacyjnej gospodarki regionalnej opartej na sieciach współpracy
„Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie. Śląskim”: trzy sieci pilotażowe, w tym w branży transportu szynowego, w branży narzędzi medycznych oraz sektorze turystycznym w Beskidach. „Sieć współpracy sfery naukowo - gospodarczej na rzecz RIS i Zagłębia”: Cykliczne spotkania tematyczne z udziałem małych i średnich przedsiębiorców, przedstawiciele JBR, szkoły wyższe i organy samorządu terytorialnego oraz osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą.

18 Priorytet 9: Wspieranie powstawania firm innowacyjnych
Sieć współpracy czołowych instytucji zaangażowanych w proces komercjalizacji technologii w województwie śląskim

19 Priorytet 9: Wspieranie powstawania firm innowacyjnych
RUDZKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.: Górnośląski Inkubator Technologiczny AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ: Beskidzki Inkubator Technologiczny „Nowe Gliwice”

20 miasta i instytucje wsparcia uczelnie wyższe i sektor B+R
Korzyści Od rozmów do współdziałania Kilkadziesiąt inicjatyw realizowanych w ramach ZPORR, SPO RZL i SPO WKP Innowacja już nie jest hasłem jedynie figurujące w dokumentach publicznych Firmy zaczynają się aktywnie włączać w procesy rozwojowe na poziomie grupowym miasta i instytucje wsparcia firmy uczelnie wyższe i sektor B+R ? firma

21 Dziękuję za uwagi Luk Palmen


Pobierz ppt "Korzyści odniesione przez województwo śląskie w wyniku wprowadzenia strategii innowacji Luk Palmen Marzec 2006 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google