Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzyści odniesione przez województwo śląskie w wyniku wprowadzenia strategii innowacji Luk Palmen Marzec 2006 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzyści odniesione przez województwo śląskie w wyniku wprowadzenia strategii innowacji Luk Palmen Marzec 2006 roku."— Zapis prezentacji:

1 Korzyści odniesione przez województwo śląskie w wyniku wprowadzenia strategii innowacji Luk Palmen Marzec 2006 roku

2 Sierpień 2003 roku

3 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zwiększenie udziału innowacyjnych firm w ogólnej liczbie małych i średnich firm – Wzrost poziomu zaufania wśród firm poprzez polepszenie klimatu biznesu – Wspieranie doskonałości w MŚP Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego – Wzmacnianie doskonałości w sektorze B+R – Wprowadzanie do sektora B+R technologii niezbędnych dla rozwoju gospodarki Zapewnienie skutecznego Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywności i doskonałości – Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz innowacji – Wspieranie powstawania nowych innowacyjnych produktów i firm

4 System wdrażania RSI w województwie śląskim Jednostka Koordynująca Wdrażania RSI przy UM Woj. Śląskiego Monitoring wdrażania zadań w ramach Strategii Nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań Przedstawianie informacji Zarządowi oraz Sejmikowi województwa o realizowanych zadaniach w ramach Strategii Opracowanie i wprowadzenie w życie, drugiego Programu Wykonawczego strategii na lata 2009-2013 Pełnienie roli sekretariatu Komitetu Sterującego Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji Budowanie i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji Animacja grup eksperckich Wspieranie powstawania sieci i konsorcjów w środowisku innowacyjnym celem wzmacniania poziomu konkurencyjności firm Animacja inicjatyw podnoszących poziom kultury innowacyjnej w regionie Inicjowanie nowych metodologii dla wspierania i rozwijania innowacji

5 Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich Śląska Rada Jednostek Badawczo-Rozwojowych Śląskie Konsorcjum Instytucji Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości Samorząd Gospodarczy Śląski Związek Gmin i Powiatów łączą się na rzecz rozwoju Województwa Śląskiego jako Kreatywnego Regionu Innowacyjnego poprzez realizację projektu Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim

6 Marzec 2006 roku

7 Program wykonawczy na lata 2005-2008 Filary regionalnego systemu innowacji Priorytet 2: Utworzenie Regionalnego Systemu Informacji dla MŚP Priorytet 3: Utworzenie Regionalnego Systemu Finansowania Rozwoju MŚP w zakresie innowacji Priorytet 5: Zmienianie wizerunku województwa śląskiego Priorytet 6: Rozwijanie kultury innowacyjnej w województwie śląskim Priorytet 7: Kształtowanie gospodarki regionalnej wspieranej silnymi klasterami technologicznymi Priorytet 8: Rozwijanie innowacyjnej gospodarki regionalnej opartej na sieciach współpracy Priorytet 9: Wspieranie powstawania firm innowacyjnych Priorytet 1: Rozwijanie Regionalnego Systemu Innowacji Priorytet 4: Wspieranie efektywnego wykorzystania możliwości rynkowych przez MŚP na jednolitym rynku europejskim

8 Centra doskonałości Polskie Platformy Technologiczne 112 Jednostek w działalności badawczej i rozwojowej Centra transferu technologii NOT, WKTiR, Parki naukowo- technologiczne… Priorytet 1: Rozwój Regionalnego Systemu Innowacji

9 Priorytet 2: Utworzenie Regionalnego Systemu Informacji dla MŚP Przygotowanie jednostek B+R do przyszłych wymagań działania sieciowego Zwiększenie aktywności marketingowej Rozszerzenie współpracy w zakresie innowacji z MŚP Utworzenie Regionalnego Systemu Przekazu Informacji dla MŚP w oparciu o technologie informatyczne Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

10 Interpretacja: co jest innowacyjne dla MŚP, niekoniecznie jest innowacyjne w rozumieniu publicznych programów wsparcia (ustawa, granty,…) Inicjatywy publiczne kontra inicjatywy prywatne Inicjatywy krajowe kontra inicjatywy regionalne Masa krytyczna Zdolność do współpracy, zaufanie Planowanie strategiczne, gotowość do inwestycji Kto włoży pierwszą złotówkę? A kto pozostałe? Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Venture Kapitał Dotacje EFRR Fundusze patentowe Dotacje EFS Anioły biznesu Seed kapitał Priorytet 3: Utworzenie Regionalnego Systemu Finansowania rozwoju MŚP w zakresie innowacji

11 Priorytet 4: Wspieranie efektywnego wykorzystania możliwości rynkowych przez MŚP na jednolitym rynku europejskim Konsorcjum powstało w grudniu 2003r, aby wspierać działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia, transferu i komercjalizacji nowych technologii oraz poprawy konkurencyjności MŚP. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu Agencja Inicjatyw Lokalnych Sp. z o.o. w Żarnowcu Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku Białej Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR sp. z o.o. Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie Izba Przemysłowo – Handlowa ROP w Rybniku Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. w Krupskim Młynie Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

12 Priorytet 5: Zmienianie wizerunku województwa śląskiego KIM JESTEŚMY?

13 Priorytet 6: Rozwijanie kultury innowacyjnej w województwie śląskim W dniu 27 października 2005 roku, Regionalny Konwent Rektorów Uczelni Akademickich, podpisując deklarację, potwierdził pełne współdziałanie w inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w uczelniach wyższych naszego regionu.

14 Priorytet 6: Rozwijanie kultury innowacyjnej w województwie śląskim Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Mój biznes Naprzód z potencjałem Najlepszy pomysł na własną firmę Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej Zakładanie działalności gospodarczej Gra Cashflow Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie Regionalna Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości Klub Przedsiębiorczości W ścieżce przedsiębiorczości Pomysł na własną firmę Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Twoj@ Firm@ Spotkania z biznesem Internetowy konkurs Rekin Biznesu Politechnika Śląska Konkurs Mój pomysł na biznes Podstawy Przedsiębiorczości Absolwent - Pracobiorca – Pracodawca

15 Priorytet 6: Rozwijanie kultury innowacyjnej w województwie śląskim Studenckie Forum Business Centre Club Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości BOSS Festiwal Przedsiębiorczości Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach Portal internetowy Poradnik – Jak założyć własną firmę? Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu Podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Przewodnik młodego przedsiębiorcy Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Twoja firma - Po prostu zapytaj! Tydzień przedsiębiorczości, Wademekum Samozatrudnienie

16 Priorytet 7: Kształtowanie gospodarki regionalnej wspieranej silnymi klasterami technologicznymi Siec Centrów Doskonałości BioMedTech-Silesia : Centrum Doskonałości POLIMERY 2000+, Centrum Doskonałości Badań i Nauczania Biologii Molekularnej Macierzy i Nanotechnologii, Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca Procordis Centrum Doskonałości Działu Badawczego Centrum Onkologii w Gliwicach

17 Priorytet 8: Rozwijanie innowacyjnej gospodarki regionalnej opartej na sieciach współpracy Sieć współpracy sfery naukowo - gospodarczej na rzecz RIS i Zagłębia: Cykliczne spotkania tematyczne z udziałem małych i średnich przedsiębiorców, przedstawiciele JBR, szkoły wyższe i organy samorządu terytorialnego oraz osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą. Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie. Śląskim: trzy sieci pilotażowe, w tym w branży transportu szynowego, w branży narzędzi medycznych oraz sektorze turystycznym w Beskidach.

18 Priorytet 9: Wspieranie powstawania firm innowacyjnych Sieć współpracy czołowych instytucji zaangażowanych w proces komercjalizacji technologii w województwie śląskim

19 Priorytet 9: Wspieranie powstawania firm innowacyjnych RUDZKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.: Górnośląski Inkubator Technologiczny Nowe Gliwice AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ: Beskidzki Inkubator Technologiczny

20 Korzyści Od rozmów do współdziałania Kilkadziesiąt inicjatyw realizowanych w ramach ZPORR, SPO RZL i SPO WKP Innowacja już nie jest hasłem jedynie figurujące w dokumentach publicznych Firmy zaczynają się aktywnie włączać w procesy rozwojowe na poziomie grupowym miasta i instytucje wsparcia firmy uczelnie wyższe i sektor B+R ? firma ?

21 Dziękuję za uwagi Luk Palmen


Pobierz ppt "Korzyści odniesione przez województwo śląskie w wyniku wprowadzenia strategii innowacji Luk Palmen Marzec 2006 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google