Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks"— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce Gmina Łapanów Powiat Bochnia Prezentacja osiągnięć w konkursie „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

2 Realizacja projektów upowszechniających zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem:
Program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I-III „Nie pal przy mnie, proszę”; Program edukacji antynikotynowej dla dzieci przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas”; Program „Aktywnie po zdrowie”; Program „5 porcji warzyw, owoców lub soku” dla uczniów klas I-III; Program „Owoce w szkole”; Program „Owoce, warzywa i soki są na 5”, który był realizowany w latach poprzednich; Program „Szklanka mleka”; Program „Bezpieczne dzieciństwo na wsi”; Program „Już pływam”; Program „Promocji zdrowego uzębienia dla klas I „Śnieżnobiały uśmiech” (realizowany w minionych latach), a w bieżącym roku szkolnym „Szkoła zdrowego uśmiechu”; Program profilaktyczny „Twój piękny uśmiech” realizowany w ubiegłych latach w klasach starszych; Program edukacyjny „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” Wymienione programy były inicjatywą: Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Banku Ochrony Środowiska, Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków, Agencji Rynku Rolnego, Małopolskiej Izby Rolniczej, Urzędu Gminy w Łapanowie, Samorządu Województwa Małopolskiego, Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej

3 Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę”
Walka z nałogami Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę” Wykaz czynników Kolorowanie wizerunku szkodliwych dla zdrowia wiewiórki Wiki

4 Walka z nałogami Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”
w oddziale przedszkolnym Wystawka prac wykonanych Wykonanie przez dzieci przez dzieci podczas zajęć i noszenie plakietek „Nie pal przy mnie”

5 Walka z nałogami Ulotki propagujące zdrowy styl życia z uwzględnieniem zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem W grudniu pod kierunkiem nauczyciela uczniowie opracowali ulotki informacyjne „Rady nie od parady”, które miały na celu uświadomić rodzicom i uczniom, co należy robić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową. Ulotki były opracowane w dwóch wersjach, tzn. dla dzieci i dla dorosłych. Z pomocą uczniów ulotki trafiły do każdego domu we wsi Cichawka.

6 Walka z nałogami Gazetki ścienne w klasach
Gazetka „Żyj zdrowo”, promująca Plakaty wykonane przez uczniów zdrowy styl życia propagujące akcję antynikotynową oraz antyalkoholową Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali materiały tematycznie związane z konkursem „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, a następnie wykonana została gazetka ścienna. Uczniowie klas IV- VI wykonali także plakaty dotyczące szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu. Plakaty wyeksponowano na kolejnej gazetce szkolnej, zaś najlepsze z nich zostały nagrodzone.

7 Aktywność fizyczna Udział w projekcie „Już pływam” – zajęcia na krytej pływalni w Proszówkach

8 Aktywność fizyczna Różne formy aktywności

9 Aktywność fizyczna LUKS „Cichawka”
W 2009 roku założono Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Cichawka”, które ma na celu propagowanie wśród dzieci różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych uczestników zajęć. LUKS prowadzi sekcję tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

10 Aktywność fizyczna Nasi medaliści
Szkoła może pochwalić się licznymi osiągnięciami w dziedzinie sportu. Nasi uczniowie są laureatami wysokich miejsc nie tylko na szczeblu gminnym, ale również powiatowym w różnych dyscyplinach (tenis stołowy, biegi przełajowe, turnieje szachowe, rozgrywki piłki nożnej).

11 Aktywność fizyczna Sportowy Turniej Miast i Gmin
Co roku szkoła uczestniczy w Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Swoimi działaniami przyczyniła się do zajęcia wysokiej lokaty Gminy Łapanów – II miejsce w kategorii Gmin do 7,5 tysiąca mieszkańców w roku 2009. Celem Turnieju jest szeroko rozumiana aktywność ruchowa. W dniach od 26 V do 1 VI 2010r. uczestniczyliśmy w XVI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Przeprowadzone zostały rozgrywki sportowe, drużynowe i indywidualne, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz wielobój lekkoatletyczny dla uczniów klas IV-VI. Uczniowie klas młodszych wzięli też udział w pieszych wycieczkach po najbliższej okolicy.

12 Aktywność fizyczna Dzień Sportu Szkolnego
Dzień Sportu Szkolnego organizujemy zawsze w czerwcu, aby uczniowie mieli okazję uczestnictwa w sportowej rywalizacji międzyzespołowej, międzyklasowej, a tym samym rozwijali się fizycznie i zdrowo. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zyskuje aprobatę rodziców, którzy współfinansują jej realizację ze środków Rady Rodziców.

13 Aktywność fizyczna Szkolne wycieczki turystyczno- krajoznawcze
Szkoła kładzie nacisk na aktywność fizyczną i zdrowie uczniów. Temu służą organizowane co roku wycieczki krajoznawczo – turystyczne. Coroczny udział w Pieszym Rajdzie Szlakiem Papieskim na trasie Niegowić – Łapanów (12 km)

14 Aktywność fizyczna Szkolne wycieczki turystyczno- krajoznawcze
Uczniowie na wycieczce w Krakowie, Zakopanem, Wieliczce

15 Aktywność fizyczna Szkolne wycieczki turystyczno- krajoznawcze
Uczniowie na wycieczkach w Kopalni Soli w Bochni i w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku

16 Aktywność fizyczna Szkolne wycieczki turystyczno- krajoznawcze
Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Bochni Strażacy podczas pogadanki zwracali uwagę na to, że wielu mieszkańców wsi i miast spala w swoich piecach śmieci nie zdając sobie sprawy z tego, że produkują niezwykle trujące dymy. Kominy domów są źródłem niskiej emisji, dlatego największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina. Trujące gazy krążą w powietrzu, skąd je wszyscy wdychamy. Wdychanie takich gazów powoduje choroby nowotworowe, może wywołać również wiele innych groźnych chorób, a nawet może być przyczyną śmierci.

17 Aktywność fizyczna Szkolne wycieczki turystyczno- krajoznawcze
Wycieczka do Rajbrotu – Kamienie Brodzińskiego Wycieczka do Szczyrzyca i do Wioski Indiańskiej w Pogorzanach

18 Odżywianie Program „Aktywnie po zdrowie”
Cel główny tego programu to zmiana stylu życia dzieci. Wykształcenie u nich postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i szkodliwych dla zdrowia, a także wdrażanie do aktywności fizycznej. Zdjęcia przedstawiają gazetkę prezentującą prace uczniów oraz uczniów w trakcie zajęć.

19 Odżywianie Program „Aktywnie po zdrowie”
Zajęcia prowadzone podczas realizacji programu oraz ich efekty – prace uczniów

20 Odżywianie Program „5 porcji warzyw, owoców lub soku”
Prezentacja materiałów otrzymanych od organizatora programu oraz uczniowie podczas zajęć Celem programu jest kształtowanie od najmłodszych lat właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym i codziennym spożywaniu warzyw, owoców i soków.

21 Odżywianie Program „Owoce w szkole”
Plakat promujący akcję Uczniowie systematycznie otrzymują i spożywają owoce w szkole Ten program szkoła realizuje od września 2010r. Uczniowie klas I-III otrzymują świeże porcje owoców, warzyw lub soku trzy razy w tygodniu W ten sposób szkoła wpływa na zmianę nawyków żywieniowych dzieci.

22 Odżywianie Program „Szklanka mleka”
W 2009 roku szkoła przystąpiła do tego programu, który jest inicjatywą Agencji Rynku Rolnego. Uczniowie wszystkich klas oraz dzieci z oddziału przedszkolnego codziennie otrzymują kartonik mleka.

23 Odżywianie Program „Owoce, warzywa i soki są na 5”
Był realizowany w 2009 roku. W ramach działań zorganizowanych przez szkołę odbył się warzywno – owocowo- sokowy dzień na sportowo, przedstawienie o tematyce prozdrowotnej, różne konkurencje sportowe, np. owocowo – warzywny slalom. Aktywnie w realizację działań włączyli się rodzice, którzy przygotowali dla uczniów smaczne posiłki. Były to świeże owoce, soki, gofry z marmoladą i owocowe ciasto. Szkoła otrzymała certyfikat

24 Odżywianie Program „Owoce, warzywa i soki są na 5”

25 Higiena Spotkania z higienistką szkolną
Grupa młodsza i grupa Spotkanie z dziewczynkami i chłopcami starsza uczniów na temat dojrzewania i higieny osobistej Szkoła systematycznie współpracuje z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapanowie. Odbywają się ciekawe prelekcje na różnorodne tematy związane ze zdrowiem dla uczniów klas starszych i młodszych.

26 Higiena Realizacja różnych programów
Program „Szkoła zdrowego uśmiechu” Program „Twój piękny uśmiech” Zajęcia miały na celu kształtowanie umiejętności i nawyków związanych z higieną jamy ustnej oraz racjonalnym odżywianiem ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia właściwej diety dla zachowania zdrowych zębów. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ciekawymi filmami o tej tematyce oraz planszami, które wykorzystywali nauczyciele w trakcie zajęć.

27 Higiena Program „Śnieżnobiały uśmiech”
Oglądanie filmu pt. „Przygody gwiazdeczek Uczniowie podczas zajęć w kosmosie”

28 Higiena Spotkanie z przedstawicielem Sanepidu w Bochni
Odbyło się r. Dotyczyło szkodliwości palenia papierosów. Prowadząca zwracała szczególną uwagę uczniów na fakt, że osoby palące są narażone na częstsze występowanie schorzeń powiązanych przyczynowo z paleniem. Podkreśliła problem dzieci, które nierzadko stają się mimowolnie biernymi palaczami.

29 Udział w programach przesiewowych i programach szczepień ochronnych
Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom „Pierwszy dzwonek” W szkole odbyły się zajęcia o tej tematyce, a rodzice podczas zebrań klasowych otrzymali ulotki. Program profilaktyczny „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” Był realizowany w klasach I-III Tę tematykę przybliżyła uczniom pielęgniarka. Nauczyciele w czasie spotkań z rodzicami również omawiali kwestię profilaktyki. Rodzice między innymi zostali zapoznani z filmem nadesłanym przez organizatora programu.

30 Udział w programach przesiewowych i programach szczepień ochronnych
Praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy Uczniowie klas I-VI brali udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod kierunkiem instruktorów zaproszonych do szkoły. Dwoje nauczycieli posiada kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gdyż ukończyło stosowny kurs.

31 Udział w programach przesiewowych i programach szczepień ochronnych Program wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy Dzieci wręczają Babciom z okazji Dnia Babci „Promienne Laurki” zachęcające do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Tego typu akcję powtórzono z okazji Dnia Matki. Były to Zaproszenia zachęcające do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych.

32 Współpraca szkoły z Hospicjum w Bochni
Spotkanie z Panią Elżbietą Stabrawa – wolontariuszką Hospicjum im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Bochni W bieżącym roku szkolnym została nawiązana współpraca z tą placówką. Wolontariusze „Pomocna dłoń” z naszej szkoły przy współpracy z nauczycielami i rodzicami zorganizowali kwestę, z której dochód przekazano Hospicjum.

33 Na zdjęciach laureaci konkursu gminnego I i III miejsce
Inne działania szkoły Program „Bezpieczne dzieciństwo na wsi”, jest realizowany od wiosny 2010r. W trakcie zajęć uczniowie dowiadywali się o: zagrożeniu, jakie dla zdrowia człowieka niosą chemiczne środki ochrony roślin; Negatywnym wpływie promieniowania słonecznego na człowieka; Skutkach przebywania w miejscach bardzo silnie zapylonych w czasie różnych prac rolniczych. Na zdjęciach laureaci konkursu gminnego I i III miejsce

34 Inne działania szkoły Szkoła nawiązała współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową w Łapanowie i w niej na pełnowymiarowej sali gimnastycznej odbywają się zajęcia sportowe. Nasza szkoła nie dysponuje takim obiektem sportowym, a chce realizować w pełni swe zadania statutowe. Stąd też nawiązano tego typu współpracę. W ten sposób szkoła stawia na rozwój sportu i aktywności ruchowej wśród dzieci. 5 Nauczycieli ukończyło 40 godzinne warsztaty uprawniające do realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego pod nazwą „Spójrz inaczej” Wiedzę oraz umiejętności nabyte na kursie nauczyciele wykorzystują w pracy wychowawczej z uczniami. Tematyka programu jest dostosowana do wieku dzieci. Dotyczy między innymi zdrowego odżywiania, troski o zdrowie, szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków, higieny, itp. W klasach starszych uczniowie dowiadują się, co to jest nałóg, uczą się jak z nim walczyć, co robić, aby wyeliminować złe nawyki. Realizacja tego programu w szkole przynosi dobre rezultaty.

35 Inne działania szkoły Uczniowie na różnych zajęciach samodzielnie pod opieką nauczyciela przygotowują smaczne i zdrowe sałatki, kanapki, soki ze świeżych owoców oraz koktajle owocowe. Takie działania służą wyrobieniu właściwych nawyków żywieniowych.

36 Inne działania szkoły Rodzice, co należy podkreślić, także wychodzą z ciekawymi inicjatywami. Jedną z nich, o której warto wspomnieć, był czerwcowy „Piknik Rodzinny”, który odbył się przy szkole w sobotę. Mieszkańcy wsi Cichawka bardzo licznie przyszli całymi rodzinami. Zorganizowano rozgrywki piłki nożnej, zabawy ruchowe dla małych dzieci, zabawę przy muzyce oraz poczęstunek. Nie zabrakło sportowej rywalizacji dzieci i dorosłych. Wszyscy świetnie się bawili, aktywnie spędzając czas wolny.

37 Inne działania szkoły Współpraca ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza Szkoła włączyła się w kampanię charytatywną „Dajmy Dzieciom Nadzieję”. Wolontariusze „Pomocna dłoń” z naszej szkoły organizują przed świętami sprzedaż Świątecznych Kartek Dobroczynnych, a dochód z ich sprzedaży zasila konto stowarzyszenia.

38 Inne działania szkoły Szkolny Klub Wolontariuszy pod hasłem „Pomocna dłoń” działa drugi rok w Publicznej Szkole Podstawowej w Cichawce w ramach Społecznego Programu „Szkoła bez Przemocy” oraz Szkolnego programu przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole. Wolontariusze wykorzystując swój wolny czas na rzecz innych, angażują się bezinteresownie, dobrowolnie oraz świadomie organizując szczególnie dla najmłodszych kolegów i koleżanek różnorodne zajęcia: teatralne, artystyczne, literackie oraz ruchowo-muzyczne.  W czasie zajęć literackich wolontariuszki czytają książki godne polecenia w ramach kampanii społecznej Fundacji ABCXXI w. „Cała Polska czyta dzieciom”. Od wielu lat szkoła organizuje akcję „Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo”. Nauczyciele przygotowują atrakcyjne zajęcia w szkole dla uczniów, którzy nie korzystają ze zorganizowanego wypoczynku. Są to zajęcia o charakterze ruchowym , gry i zabawy, zajęcia na świeżym powietrzu, np. zabawy ze śniegiem, zjazdy na sankach.

39 Inne działania szkoły Fundacja „Wszystko dla Dzieci”
W minionych latach szkoła współpracowała z tą Fundacją. Otrzymywaliśmy od niej różne karnety, kartki świąteczne, kalendarzyki, a dochód uzyskany z ich sprzedaży przekazywaliśmy na działalność tej Fundacji Na terenie szkoły tymi działaniami zajmował się Samorząd Uczniowski.

40 Inne działania szkoły - W ostatnich latach nasiliło się ryzyko zachorowania na chorobę wirusową, jaką jest grypa. Główny Inspektora Sanitarny Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia przesłał do szkoły wytyczne dotyczące szczepień profilaktycznych przeciw grypie nauczycieli i uczniów szkoły. Placówka włączyła się w te działania propagując ideę szczepień wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Inspektorat Sanitarny opracował zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na umacnianie zdrowia. Wśród tych zaleceń znalazły się między innymi dbałość o urozmaiconą dietę, bogatą w składniki odżywcze i minerały, aktywność fizyczna oraz profilaktyka. O zaleceniach poinformowano na zebraniu ogólnym rodziców, a nauczyciele tę tematykę realizowali na zajęciach z uczniami. Pracownicy szkoły są okresowo kierowani na badania profilaktyczne i dzięki nim mają możliwość na bieżąco monitorowania swojego stanu zdrowia. Ponadto wzięli udział w szczepieniach ochronnych przeciwko grypie.

41 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks"

Podobne prezentacje


Reklamy Google