Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

150-lecie założenia Zgromadzenia Salezjańskiego. List Ks. Generała 24 czerwca 2008 r. Ks. Generał Pascual Chàvez skierował do swych współbraci list, w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "150-lecie założenia Zgromadzenia Salezjańskiego. List Ks. Generała 24 czerwca 2008 r. Ks. Generał Pascual Chàvez skierował do swych współbraci list, w."— Zapis prezentacji:

1 150-lecie założenia Zgromadzenia Salezjańskiego

2 List Ks. Generała 24 czerwca 2008 r. Ks. Generał Pascual Chàvez skierował do swych współbraci list, w którym napisał: „Dopiero co zakończyliśmy KG 26, która była prawdziwą Pięćdziesiątnicą dla nas wszystkich, a już mamy okazję do świętowania nowego wydarzenia pełnego łaski: 150-lecia założenia przez ks. Bosko Zgromadzenia Salezjańskiego.”

3 Dlaczego jubileusz 150-lecia? „Wieczorem 18 grudnia 1859 r. w Oratorium św. Franciszka Salezego, w pokoju ks. Bosko zgromadzili się niektórzy jego wychowankowie, gotowi „promować i zachować ducha prawdziwej miłości, która jest niezbędna w pracy w Oratorium dla młodzieży opuszczonej i zagrożonej”. „Spodobało się zebranym utworzyć Towarzystwo lub Zgromadzenie, którego członkowie zmierzając do własnego uświęcenia, troszczyliby się o szerzenie chwały Bożej i zbawienie dusz, zwłaszcza najbardziej potrzebujących wykształcenia i wychowania.” (ks. V. Alasonatti, Protokół spotkania)

4 Jak rozumieć daty 1859 i 2009? Rok 1859 to rok narodzin naszego Zgromadzenia Z tej racji Ks. Generał proponuje, abyśmy przeżyli rok 2009, jako rok łaski, uświadamiając sobie: Skąd wyszliśmy Kim jesteśmy Dokąd zmierzamy W 2009 roku rozpoczyna się także pielgrzymka urny z relikwiami Ks. Bosko, która dotrze do wszystkich Regionów Zgromadzenia. Jest to ważny element przygotowania do roku 2015 (200-lecia narodzin ks. Bosko).

5 Jak przeżyć rok 2009? Przeżycie roku 2009 może stać się dla nas wędrówką po szlaku duchowości i zaangażowania duszpasterskiego. Oto jego etapy „rozpoczęcia na nowo od Ks. Bosko - założyciela salezjanów, RS i MGS - w roku 2009: 31 stycznia – uroczystość ks. Bosko (osobiste nawrócenie) 6 maja – uroczystość Dominika Savio (protagonizm młodzieżowy) 24 czerwca – imieniny ks. Bosko (wdzięczność wobec następcy Ks. Bosko) 16 sierpnia – urodziny ks. Bosko (wdzięczność ks. Bosko) 18 grudnia – odnowienia profesji przez sdb (zaangażowanie w przeżywaniu powołania) 25 maja – uroczystość Wspomożycielki – dziękczynienie maryjne (zawierzenie Maryi)

6 Jakie są cele 150-lecia? Jako salezjanie mamy zdać sobie sprawę z tego na czym polega nasza tożsamość osób konsekrowanych: Ślubowaliśmy prymat Boga w naszym życiu Poszliśmy za Chrystusem ubogim, czystym i posłusznym Ślubowaliśmy pełną dyspozycyjność Duchowi Świętemu Z tych racji jesteśmy całkowicie oddani młodzieży Tę tożsamość trzeba przeżyć z radością, pokazać innym poprzez zapał ewangelizacyjny, pełne miłości szukanie zbawienia dusz, zaangażowanie duszpasterskie. To wszystko znajduje swą najgłebszą inspirację w Da mihi animas, caetera tolle ks., Bosko. Nasza tożsamość ma zamanifestować się poprzez płomień naszego zapału apostolskiego.

7 Jakie są cele 150-lecia? W roku 2009 znajdziemy czas, aby pogłębić znajomość Konstytucji, aby je medytować i modlić się nimi. One wskazują nam drogę wierności charyzmatowi ks. Bosko. Jeśli w roku 2009 przejdziemy uczciwie drogę nawrócenia wyznaczoną przez Konstytucje, odnowienie ślubów 18 grudnia będzie owocem nawrócenia i odnowiona ofiarą z siebie złożoną Bogu i młodzieży. W roku 2009 należy dowartościować przygotowanie i celebracje ślubów wieczystych. Podejmijmy lekturę Dokumentu KG 26, tak aby poznać jego treść i ducha. On opisuje współczesne oblicze Zgromadzenia.

8 Jakie są cele 150-lecia? Nasze Zgromadzenie zostało założone przez ks. Bosko wraz z tymi, jego młodymi wychowankami, którzy przyjęli za swój jego program życia. Rok 2009 to zaproszenia dla nas, abyśmy młodym opowiedzieli historię naszego Zgromadzenia i pokazali, jaka rolę odegrała w niej młodzież. Przy tej okazji mamy zaprosić ich dom włączenia się w sprawę zbawienia młodzieży. Zaangażowanie apostolskie młodych to urodzajny teren, na którym rodzą się powołania do salezjańskiego życia konsekrowanego. Młodzi, angażując się w ten sposób, dają się pociągnąć powołaniu. Miejmy odwagę zaproponować im powołanie do salezjańskiego życia konsekrowanego! Uwierzmy, że może dla nas rozpocząć się czas owocny w powołania!

9 Jakie są cele 150-lecia? Wiązanka na rok 2009 wzywa nas do wzmocnienia naszego zaangażowania się na rzecz Rodziny Salezjańskiej. Narodziliśmy się 150 lat temu jako Zgromadzenie. Jednak ks. Bosko nie myślał tylko o nas, ale zainicjował szeroki ruch osób, które nas rożne sposoby działają dla zbawiania dusz (Konst. 5). W tym ruchu i w RS mamy szereg ważnych zadań do spełnienia. Jesteśmy powołani do życia przez ks. Bosko jako ewangelizatorzy młodzieży i animatorzy rodziny charyzmatycznej.

10 Co zrobi wspólnota sdb? Wielki Post 2009 Czas nawrócenia: w duchu KG 26 – powrót do Konstytucji Dekoracja w kaplicy domowej na 31 stycznia – wyeksponować Konstytucje Lektura artykuły Konstytucji (na początek dnia, na koniec, przy posiłku), temat podjęty na słówku lub na konferencji Odwołanie się do Komentarza, użycie modlitwy końcowej Osobista lektura Konstytucji W ramach rozmyślania lectio divina indywidualna w oparciu o teksty z dnia lub listy św. Pawła. W ramach dni skupienia w lutym i w marcu zgłębić duchowość „Da mihi animas” w oparciu o lectio 2 Kor 4,1-6 (potrzeba ewangelizacji) i 2 Kor 4, 7-12 (cierpienia tego, który apostołuje) Na zakończenie Wielkiego Postu: wspólnotowa Celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania – prośba o przebaczenie niewierności powołaniowych

11 Co zrobi wspólnota sdb? Adwent 2009 Centralny moment jubileuszowy to dzień 18 grudnia – odnowa profesji zakonnej Przygotowanie poprzez celebrację nowenny do uroczystości Niepokalanego Poczęcia – Tak Maryi (propozycja tekstów na rozmyślanie) Podczas nowenny można zaproponować współbraciom: powrót do korzeni własnego powołania (na piśmie), wspomnienie współbrata, który stanął u początków mojego powołania (słowne lub pisemne), „list do ks. Bosko o moim powołaniu” Pomiędzy uroczystością Niepokalanej, a dniem 18 grudnia zorganizować spotkanie braterskie współbraci: dzielenie się wspomnieniami o korzeniach własnego powołania

12 Jak włączymy młodzież? Mamy „opowiedzieć” młodym początki naszej historii i zaprosić ich do włączenia się w apostolat salezjański. Dlatego proponuje się następujące inicjatywy: Święta młodzieżowe uczynić okazją do „opowiedzenia” początków naszego charyzmatu Zaproponować młodym spotkanie, podczas którego wspólnota salezjańska „wysłucha” ich oczekiwań i podpowiedzi Dowartościować zadania apostolskie, w których młodzi są protagonistami Dowartościować święto Dominika Savio, włączając w nie młodzież zaangażowana apostolsko Wspólnota lokalna powinna stworzyć okazję spotkania młodych otwartych na powołanie i zaangażowanych apostolsko z salezjanami, gotowymi „opowiedzieć” historię swego powołania Wspólnota salezjańska niech modli się z młodymi i rodzinami w intencji powołań Wspólnota lokalna niech podejmie refleksję nad lokalną animacją powołaniową, zwłaszcza nad możliwością stworzenia środowiska dla aspirantów

13 Jak zaprosimy do uczestnictwa świeckich? Duch salezjański może być przeżywany w różnych stanach życia (Wiązanka 2009). Świadomi tego proponujemy świeckim następujące inicjatywy: Spotkanie świeckich współodpowiedzialnych za pełnienie z nami naszej misji z możliwością dzielenia się z nami tym, jak widzą posłannictwo salezjańskie, jak praca z nami mich ubogaca. Można zakończyć jakąś celebracją Wykorzystać inicjatywy zaproponowane w Wiązance 2009 (Prezentacja, n. 4)

14 Ważne momenty w życiu Inspektorii 1. Przygotowanie i celebracja profesji: Dowartościować 1 profesję, śluby wieczyste i odnowienie profesji. Śluby czasowe to nie wolontariat! Celebracje musza podkreślać, że śluby to zobowiązanie na całe życie, to oddanie się Bogu w ofierze na całe życie! Podczas przygotowania do ślubów wieczystych stworzyć kandydatom okazję do dzielenia się doświadczeniem powołania ze współbraćmi ze wspólnoty i z formatorami

15 Ważne momenty w życiu Inspektorii 2. Rekolekcje roczne Pogłębienie Konstytucji Rano: lectio divina a po południu refleksja nad Konstytucjami – od Słowa Bożego do jego aktualizacji charyzmatycznej Podczas rekolekcji zrewidować i przepracować „Osobisty Projekt Życia” w perspektywie Konstytucji i zadań dla każdego współbrata wytyczonych przez KG 26.

16 Ważne momenty w życiu Inspektorii 3. Peregrynacja urny z relikwiami ks. Bosko Rozpocznie się w 2009 r. W roku 2009 przyjmie charakter powrotu do korzeni naszego Zgromadzenia, RS. MGS i charyzmatu

17 Niektóre działania i symbole Ubogaćmy rok 2009 poprzez pewne znaki, które podkreślą jego doniosłość i pozostaną jako pamiątka: Tekst Konstytucji – do wyeksponowania w kaplicy domowej, lektury codziennej, itd. Publikacja źródeł salezjańskich, udostępnienie ich Wyeksponowanie herbu salezjańskiego z mottem ks. Bosko „Da mihi animas….” Dowartościowanie medalu z I profesji i Krzyża z profesji wieczystej Wyeksponowanie w domach i dziełach haseł-sloganów ks. Bosko lub ks. Generała Użycie materiałów do animacji na DVD przygotowanych przez Missioni Don Bosco i Dykasterium KS. Przesłać zaproszenia do udziału w naszych uroczystościach władzom kościelnym, samorządowym i cywilnym.

18 Błogosławieństwo Niech w drodze duchowej roku 2009 towarzyszy nam Duch Święty; niech nas wspiera Maryja Wspomożycielka, a ks. Bosko niech modli się za nami!

19 150-lecie założenia Zgromadzenia Salezjańskiego


Pobierz ppt "150-lecie założenia Zgromadzenia Salezjańskiego. List Ks. Generała 24 czerwca 2008 r. Ks. Generał Pascual Chàvez skierował do swych współbraci list, w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google