Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

APOSTOLSTWO WŻCH W POLSCE Programy apostolskie. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego OBSZARY 1.Rodzina 2.Zaangażowanie na rzecz ubogich 3.Ekologia 4.Młodzież

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "APOSTOLSTWO WŻCH W POLSCE Programy apostolskie. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego OBSZARY 1.Rodzina 2.Zaangażowanie na rzecz ubogich 3.Ekologia 4.Młodzież"— Zapis prezentacji:

1 APOSTOLSTWO WŻCH W POLSCE Programy apostolskie

2 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego OBSZARY 1.Rodzina 2.Zaangażowanie na rzecz ubogich 3.Ekologia 4.Młodzież 5.Ochrona życia 6.Apostolstwo poprzez formację 7.Ewangelizacja 8.Praca na rzecz kościoła lokalnego 9.Praca z osobami starszymi 10.Praca na rzecz chorych 11.Kultura 12.Gospodarka 13.Polityka 14.Apostolstwo na rzecz WŻCh

3 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego STYL ŻYCIA Nasz styl życia jest apostolski. WŻCh – wspólnota życia (a nie wspólnota działania) Podstawowe zaangażowania: tworzenie własnej rodziny, samotność w Panu, pracę zawodową, odpoczywanie - staramy się przekształcić w apostolstwo tak, aby to było nasze świadectwo wiary i miłości. Świadectwo obecności Boga w świecie. a)Zaangażowania podstawowe a)Zaangażowania podstawowe - forma naszego apostolstwa, jakim jest oddziaływanie na innych poprzez świadectwo życia.

4 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego PROGRAM APOSTOLSKI Bardziej świadomie podjęte działania rozpoznane jako osobisty program apostolski, lub program apostolski mojej wspólnoty. Działania indywidualne, wspierane przez wspólnotę Działania podejmowane ze wspólnotą Działania podejmowane we współpracy z osobami spoza WŻCh (sympatycy) b)Posługi apostolskie b)Posługi apostolskie - wykonywane w czasie wolnym, nieodpłatnie c)Apostolat instytucjonalny c)Apostolat instytucjonalny – dzieła, akcje, … d)Działania międzynarodowe

5 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego PROGRAM APOSTOLSKI

6 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego Apostolstwo WŻCh Styl życia Programy apostolskie świadomość

7 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego PROGRAM APOSTOLSKI Indywidualny program apostolski Program apostolski WP Program apostolski WL dzielenie, rozeznawanie dzielenie, rozeznawanie

8 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego PROGRAMY APOSTOLSKIE Po co? Zobaczenie i nazwanie tego, co robimy: Docenienie Świadome kształtowanie swojego stylu życia jako apostolskiego Lepsze wspieranie zaangażowań apostolskich członków przez Wspólnotę Pomoc w rozeznaniu apostolstwa wspólnotowego Inspiracje dla innych

9 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego PROGRAM APOSTOLSKI RODZINA Podejmowanie systematyczne różnych form dialogu małżeńskiego. praktykowanie go we własnym małżeństwie. (a) szerzenie idei wśród znajomych (przez świadectwo i przez przekazanie wiedzy jak). (b) prowadzenie zajęć uczących dialogu w ramach poradni, ruchu spotkania małżeńskie itp. (Toruń, Łódź, Warszawa - Inigo). (c) Przykład:

10 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego PROGRAM APOSTOLSKI ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ UBOGICH Pomaganie osobom dotkniętym różnego rodzaju ubóstwem w rozeznaniu decyzji i pokazywanie im dróg wyjścia. Przez rozmowy indywidualne. (b) Wspólnota Syjon z Torunia – zorganizowała spotkanie swojej grupy dla osoby z problemami finansowymi (kredyty) – wykorzystując narzędzia duchowości – słuchanie, modlitwa, rozeznawanie oraz wiedzę fachową członków grupy mogli pomóc tej osobie zobaczyć drogi wyjścia z sytuacji. (b) Przykład:

11 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego PROGRAM APOSTOLSKI EWANGELIZACJA Działanie w różnych grupach zainteresowań. Świadectwo swoim sposobem bycia (a) Świadomie podejmowane akcje ewangelizacyjne w tych grupach, np. Jurek z Lublina - rajdy rowerowe z odwiedzaniem ciekawych kapliczek i nabożeństwem majowym dla chętnych (b). Noszenie sakramentaliów (wymaga od nas odpowie- dzialności i wnosi te znaki w przestrzeń publiczną). (a) Przykłady:

12 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego PROGRAM APOSTOLSKI PRACA NA RZECZ CHORYCH Organizowanie pomocy dla ludzi doświadczonych chorobą alkoholową czy narkomanią oraz innymi nałogami (uzależnienie od internetu, od zakupów itp.) poprzez organizowanie dla nich i ich rodzin odpowiednich klubów pomocowych. Fundacja Inigo – dla niektórych to miejsce zatrudnienia i jako pracownicy apostołują poprzez świadectwo życia (a). Inni pracują tam poprzez wolontariat (b, c). Praca na rzecz uzależnionych nie musi być pracą bezpośrednio z nimi. Wolontariusze w sekretariacie wykorzystują swoje umiejętności organizacyjne, księgowe itp. Ofiarodawcy apostołują poprzez wsparcie finansowe Fundacji. Fundacja Inigo – choć jest dziełem instytucjonalnym powołanym przez członków WŻCh we współpracy z jezuitami, nie jest kojarzona z WŻCh (nie wpływa na widzialność Wspólnoty). Przykład:

13 Wspólnota Życia Chrześcijańskiego obszar liczba działań podejmowanepotencjał komentarz a)b)c)d)a)b)c)d) wszystkie 2049685501485671 Najwięcej wykonywanych działań - zaangażowania podstawowe. Najwięcej potencjalnych działań – posługi apostolskie. 1. Rodzina 1810 301430 Najwięcej ze wszystkich obszarach działań na poziomie instytucjonalnym. Dużo działań poprzez świadectwo życia. 2. Ubodzy 202130015110 Dużo działań na poziomie posług apostolskich, duży dostrzegany potencjał działania instytucjonalnego. 3. Ekologia 1380002910 Przewaga działań poprzez świadectwo życia, duże możliwości na poziomie posług apostolskich. 4. Młodzież 19940011360 Mało działań na poziomie apostolatu (posług i instytucjonalnie), choć spory potencjał. 5. Ochrona życia 1455000761 6. Apostolstwo przez formację 936000260 7. Ewangelizacja 1698001210 Dużo działań o charakterze ewangelizacyjnym na poziomie zaangażowań podstawowych. 8. Praca na rzecz kościoła lokalnego 835001200 Stosunkowo mała liczba działań, choć to nie znaczy, że robione jest mało. 9. Starsi 137200111 0 Przeważnie ten obszar realizujemy przez zaangażowania podstawowe, ale widać spore możliwości działalności apostolskiej. 10. Chorzy 1157101470 11. Kultura 1335104760 12. Gospodarka 20143000980 Najwięcej z wszystkich obszarów działań na poziomie zaangażowań podstawowych. 13. Polityka 141220011010 Przewaga działań (wyborów) podejmowanych w codzienności, choć spory potencjał apostolatu. 14. Apostolstwo na rzecz WŻCh 16615000000 Wstawmy tu: zamiast liczby działań liczbę zaangażowanych członków WŻCh. Jest to możliwe na poziomie WP, a potem WL. Wstawmy tu: zamiast liczby działań liczbę zaangażowanych członków WŻCh. Jest to możliwe na poziomie WP, a potem WL.


Pobierz ppt "APOSTOLSTWO WŻCH W POLSCE Programy apostolskie. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego OBSZARY 1.Rodzina 2.Zaangażowanie na rzecz ubogich 3.Ekologia 4.Młodzież"

Podobne prezentacje


Reklamy Google