Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Apostolstwo WŻCh w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Apostolstwo WŻCh w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Apostolstwo WŻCh w Polsce
Programy apostolskie

2 Obszary Rodzina Zaangażowanie na rzecz ubogich Ekologia Młodzież
Ochrona życia Apostolstwo poprzez formację Ewangelizacja Praca na rzecz kościoła lokalnego Praca z osobami starszymi Praca na rzecz chorych Kultura Gospodarka Polityka Apostolstwo na rzecz WŻCh „Teren misji podejmowanej przez WŻCh jest nieograniczony; rozciąga się zarówno na Kościół jak i świat” ZO8

3 Styl Życia Nasz styl życia jest apostolski. WŻCh – wspólnota życia (a nie wspólnota działania) Podstawowe zaangażowania: tworzenie własnej rodziny, samotność w Panu, pracę zawodową, odpoczywanie - staramy się przekształcić w apostolstwo tak, aby to było nasze świadectwo wiary i miłości. Świadectwo obecności Boga w świecie. „ otrzymaliśmy od Chrystusa misję świadczenia o Nim wobec ludzi poprzez postawy, słowa i czyny. … Życie nasze ze swej istoty jest apostolskie. ” ZO8 „ Każdy z nas jest wezwany przez Boga, aby wprowadzać Chrystusa i Jego zbawcze działanie w swoim najbliższym środowisku. To osobiste apostolstwo jest konieczne, aby Ewangelia ciągle rozszerzała się przenikając każdego człowieka oraz różne sytuacje i miejsca. ” ZO9 Zaangażowania podstawowe - forma naszego apostolstwa, jakim jest oddziaływanie na innych poprzez świadectwo życia.

4 Program apostolski Bardziej świadomie podjęte działania rozpoznane jako osobisty program apostolski, lub program apostolski mojej wspólnoty. Działania indywidualne, wspierane przez wspólnotę Działania podejmowane ze wspólnotą Działania podejmowane we współpracy z osobami spoza WŻCh (sympatycy) Posługi apostolskie - wykonywane w czasie wolnym, nieodpłatnie Apostolat instytucjonalny – dzieła, akcje, … Działania międzynarodowe

5 Program apostolski „ Jednocześnie podejmujemy wspólne zaangażowania apostolskie w zespołach, grupach apostolskich różnego typu, inicjowanych lub wspieranych przez Wspólnotę odpowiednimi strukturami albo przez włączanie się w działalność istniejących organizacji świeckich, religijnych.” ZO10 „ Wspólnota dopomaga nam rozwijać apostolskie zaangażowanie w jego rożnych aspektach, uwrażliwiając na problemy najbardziej naglące i powszechne, szczególnie poprzez rewizję życia, rozeznanie indywidualne oraz rozeznanie we wspólnocie. W ten sposób pragniemy odczytywać apostolski sens każdej sytuacji życia codziennego.” ZO11 „Wspólnota przynagla nas do głoszenia Słowa Bożego i pracy nad reformowaniem struktur społecznych poprzez uczestnictwo w wysiłkach wyzwalania ofiar wszelkich form dyskryminacji. Dążymy do ewangelizacji kultury. Pragniemy rozwijać ducha ekumenizmu, współpracując w inicjatywach przyczyniających się do jedności chrześcijan.” ZO12

6 Apostolstwo WŻCh Styl życia Programy apostolskie świadomość

7 dzielenie, rozeznawanie
Program apostolski Indywidualny program apostolski Program apostolski WP Program apostolski WL dzielenie, rozeznawanie dzielenie, rozeznawanie

8 Programy apostolskie Po co?
Zobaczenie i nazwanie tego, co robimy: Docenienie Świadome kształtowanie swojego stylu życia jako apostolskiego Lepsze wspieranie zaangażowań apostolskich członków przez Wspólnotę Pomoc w rozeznaniu apostolstwa wspólnotowego Inspiracje dla innych Po co?

9 Program apostolski „Rodzina”
Przykład: Podejmowanie systematyczne różnych form „dialogu małżeńskiego”. praktykowanie go we własnym małżeństwie. (a) szerzenie idei wśród znajomych (przez świadectwo i przez przekazanie wiedzy „jak”). (b) prowadzenie zajęć uczących dialogu w ramach poradni, ruchu „spotkania małżeńskie itp. (Toruń, Łódź, Warszawa - Inigo). (c)

10 Program apostolski „Zaangażowanie na rzecz ubogich”
Przykład: Pomaganie osobom dotkniętym różnego rodzaju ubóstwem w rozeznaniu decyzji i pokazywanie im dróg wyjścia. Przez rozmowy indywidualne. (b) Wspólnota „Syjon” z Torunia – zorganizowała spotkanie swojej grupy dla osoby z problemami finansowymi (kredyty) – wykorzystując narzędzia duchowości – słuchanie, modlitwa, rozeznawanie oraz wiedzę fachową członków grupy mogli pomóc tej osobie zobaczyć drogi wyjścia z sytuacji. (b)

11 Program apostolski „Ewangelizacja”
Przykłady: Działanie w różnych grupach zainteresowań. Świadectwo swoim sposobem bycia (a) Świadomie podejmowane akcje ewangelizacyjne w tych grupach, np. Jurek z Lublina - rajdy rowerowe z odwiedzaniem ciekawych kapliczek i nabożeństwem majowym dla chętnych (b). Noszenie sakramentaliów (wymaga od nas odpowie- dzialności i wnosi te znaki w przestrzeń publiczną). (a)

12 Program apostolski „Praca na rzecz chorych”
Przykład: Organizowanie pomocy dla ludzi doświadczonych chorobą alkoholową czy narkomanią oraz innymi nałogami (uzależnienie od internetu, od zakupów itp.) poprzez organizowanie dla nich i ich rodzin odpowiednich klubów pomocowych. Fundacja Inigo – dla niektórych to miejsce zatrudnienia i jako pracownicy apostołują poprzez świadectwo życia (a). Inni pracują tam poprzez wolontariat (b, c). Praca na rzecz uzależnionych nie musi być pracą bezpośrednio z nimi. Wolontariusze w sekretariacie wykorzystują swoje umiejętności organizacyjne, księgowe itp. Ofiarodawcy apostołują poprzez wsparcie finansowe Fundacji. Fundacja Inigo – choć jest dziełem instytucjonalnym powołanym przez członków WŻCh we współpracy z jezuitami, nie jest kojarzona z WŻCh (nie wpływa na widzialność Wspólnoty).

13 zamiast liczby działań liczbę zaangażowanych członków WŻCh.
obszar liczba działań podejmowane potencjał komentarz a) b) c) d) wszystkie 204 96 85 5 14 67 1 Najwięcej wykonywanych działań - zaangażowania podstawowe . Najwięcej potencjalnych działań – posługi apostolskie. 1. Rodzina 18 10 3 4 Najwięcej ze wszystkich obszarach działań na poziomie instytucjonalnym. Dużo działań poprzez świadectwo życia. 2. Ubodzy 20 2 13 11 Dużo działań na poziomie posług apostolskich, duży dostrzegany potencjał działania instytucjonalnego. 3. Ekologia 8 9 Przewaga działań poprzez świadectwo życia, duże możliwości na poziomie posług apostolskich. 4. Młodzież 19 6 Mało działań na poziomie apostolatu (posług i instytucjonalnie), choć spory potencjał. 5. Ochrona życia 7 6. Apostolstwo przez formację 7. Ewangelizacja 16 Dużo działań o charakterze ewangelizacyjnym na poziomie zaangażowań podstawowych. 8. Praca na rzecz kościoła lokalnego Stosunkowo mała liczba działań, choć to nie znaczy, że robione jest mało. 9. Starsi Przeważnie ten obszar realizujemy przez zaangażowania podstawowe, ale widać spore możliwości działalności apostolskiej. 10. Chorzy 11. Kultura 12. Gospodarka Najwięcej z wszystkich obszarów działań na poziomie zaangażowań podstawowych. 13. Polityka 12 Przewaga działań (wyborów) podejmowanych w codzienności, choć spory potencjał apostolatu. 14. Apostolstwo na rzecz WŻCh 15 Wstawmy tu: zamiast liczby działań liczbę zaangażowanych członków WŻCh. Jest to możliwe na poziomie WP, a potem WL.


Pobierz ppt "Apostolstwo WŻCh w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google