Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Przybyliśmy, aby dawać i zostać obdarowanymi“

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Przybyliśmy, aby dawać i zostać obdarowanymi“"— Zapis prezentacji:

1 „Przybyliśmy, aby dawać i zostać obdarowanymi“
J U B I L E S Z 2 1 4 „Przybyliśmy, aby dawać i zostać obdarowanymi“ J.K., r. 1

2 Przymierze miłości wielka „wizja” Ojca Kentenicha
U B I L E S Z 2 1 4 „To coś więcej niż tylko idea" Przymierze miłości wielka „wizja” Ojca Kentenicha Przygotowania do świętowania Jubileuszu 100-lecia Dzieła Szensztackiego 2

3 Konferencja 2009 2 1 4 W lutym 2009 roku obradowała w Szensztacie
1 4 Konferencja 2009 W lutym 2009 roku obradowała w Szensztacie Konferencja przygotowująca obchody 100 Rocznicy powstania Dzieła Szensztackiego. Brało w niej udział 89 uczestników z 32 krajów. 3

4 J U B I L E S Z 2 1 4 Konferencja 2009 Celem Konferencji było wspólne dzielenie się życiem w przymierzu miłości oraz wypracowanie przesłania - wskazówek na czas przygotowań do Jubileuszu, który ma poprzedzać Jubileuszowe Świętowanie 4 4

5 najgłębszą istotę całej Rodziny Szensztackiej
U B I L E S Z 2 1 4 Konferencja 2009 Główną myślą, wokół której koncentrowała się uwaga uczestników konferencji było PRZYMIERZE MIŁOŚCI stanowiące najgłębszą istotę całej Rodziny Szensztackiej 5 5

6 Ojciec jest pośród nas i nam błogosławi
U B I L E S Z 2 1 4 Ojciec jest pośród nas i nam błogosławi Pierwszą inicjatywą, która powstała podczas obrad konferencji było postanowienie, by Symbol Bożej Opatrzności, który Ojciec Kentenich podarował dla Prasanktuarium peregrynował po całym świecie. Symbol ten „gościliśmy” w naszych sanktuariach i w centrach w Polsce w marcu ubiegłego roku. Towarzyszmy mu nadal w jego peregrynacji po świecie. 6

7 Ojciec jest pośród nas i nam błogosławi
U B I L E S Z 2 1 4 Ojciec jest pośród nas i nam błogosławi 7

8 Konferencja 2009 Trzyletnie przygotowanie: wymiar diecezjalny krajowy
U B I L E S Z 2 1 4 Konferencja 2009 Trzyletnie przygotowanie: wymiar diecezjalny krajowy międzynarodowy wewnętrzny (w ramach Ruchu) i zewnętrzny (w/dla Kościoła) 8

9 Przesłanie Konferencji
U B I L E S Z 2 1 4 Przesłanie Konferencji Istotą naszej Rodziny jest PRZYMIERZE MIŁOŚCI z Matką Bożą 9

10 PRZYMIERZE MIŁOŚCI promieniuje dzisiaj w duchowych nurtach życia:
B I L E S Z 2 1 4 Konferencja 2009 PRZYMIERZE MIŁOŚCI promieniuje dzisiaj w duchowych nurtach życia: owocność Sanktuarium we wszystkich jego wymiarach więź z Założycielem i jego charyzmatem przynaglenie do apostolstwa rodzinna JEDNOŚĆ – jako dar i zadanie 10

11 Pola pracy apostolskiej nakreślone przez Konferencję:
U B I L E S Z 2 1 4 Konferencja 2009 Pola pracy apostolskiej nakreślone przez Konferencję: Małżeństwo i rodzina Wyzwania, jakie stawia młodzież , wykorzystanie dynamizmu, jaki ona ze sobą niesie 11

12 o. Kentenicha w pedagogikę
J U B I L E S Z 2 1 4 Konferencja 2009 wnoszenie myśli o. Kentenicha w pedagogikę współpraca w Kościele na płaszczyźnie powszechnej i diecezjalnej: ubogacanie go naszym charyzmatem skuteczna współpraca w kształtowaniu nowego porządku społecznego i kultury inspirowanej PRZYMIERZEM MIŁOŚCI 12 12

13 18 października 2014 PRZYMIERZE MIŁOŚCI Dlatego:
J U B I L E S Z 2 1 4 2014 – w Szensztacie i w Rzymie 18 października 2014 Kamieniem węgielnym świętowania 100-lecia Dzieła jest PRZYMIERZE MIŁOŚCI Dlatego: przede wszystkim chcemy, by Sanktuaria były otwarte dla wszystkich 13

14 2014 – w Szensztacie i w Rzymie
J U B I L E S Z 2 1 4 2014 – w Szensztacie i w Rzymie 18 października 2014 a także: by cała Rodzina Szensztacka w świecie dała świadectwo duchowej jedności przyniosła w darze dla Kościoła owoce przymierza i apostolskie projekty (każde sanktuarium = 1 projekt) oraz by Ojciec św. posłał nas na nowo 14

15 2014 – w Szensztacie i w Rzymie
J U B I L E S Z 2 1 4 2014 – w Szensztacie i w Rzymie Spodziewane owoce Jubileuszu głęboki misyjny impuls solidarna rodzinność wypływającą z więzi z Ojcem świętość łaski potrzebne do tego, aby wzmocnić życie płynące w nas i nadać konkretny kształt naszej apostolskiej strategii 15

16 Zaplanowanie trzyletnich przygotowań do jubileuszu
2 1 4 Forum międzynarodowe Powołanie odpowiednich komisji przygotowujących Działania Prezydium Generalnego Ustalenie akcentów na kolejne lata przygotowań Wydanie tekstów Założyciela dot. tematyki jubileuszu Ustalenie motta obchodów Zaplanowanie trzyletnich przygotowań do jubileuszu TRINIUM 16

17 W nurcie przygotowań do 2014…
J U B I L E S Z 2 1 4 W nurcie przygotowań do 2014… I Kongres Rodziny Szensztackiej w Polsce - przygotowania do 18 października 2014 17

18 Ruch Szensztacki w Polsce – droga do 2014
J U B I L E S Z 2 1 4 Ruch Szensztacki w Polsce – droga do 2014 „Kongres zapoczątkował przygotowania Rodziny Szensztackiej w Polsce do Jubileuszu 100-lecia Szensztatu w roku 2014. Uczestnicy wyrazili gotowość zaangażowania się w prace przygotowawcze na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej”. Z „Przesłania” Kongresu 18

19 Ruch Szensztacki w Polsce - droga do 2014 Rodziny Szensztackiej
B I L E S Z 2 1 4 Ruch Szensztacki w Polsce - droga do 2014 Zagadnienia Kongresu Rodziny Szensztackiej Oblicze Szensztatu w Polsce Zespół formacyjny Matka Boża Pielgrzymująca Akademia Rodziny Zespół animacyjny Szensztacka Wikipedia Duszpasterstwo przy sanktuariach 19

20 Szkoła Animatorów „Caritas Christi urget nos (2 Kor 5, 14).
J U B I L E S Z 2 1 4 Szkoła Animatorów „Caritas Christi urget nos (2 Kor 5, 14). Jesteśmy przekonani, że w obecnym czasie trzeba nowej, pogłębionej gorliwości apostolskiej, uzdalniającej nas do dzielenia się charyzmatem Szensztatu w Kościele i do dawania świadectwa w świecie. Dlatego ufni w pomoc Matki Bożej podjęliśmy decyzję o powołaniu Szkoły Animatorów. Ma ona ożywić naszą odpowiedzialność za wspólnoty oraz otworzyć na wyzwania Nowej Ewangelizacji” Z „Przesłania” Kongresu 20

21 Duszpasterstwo przy Sanktuarium
J U B I L E S Z 2 1 4 Duszpasterstwo przy Sanktuarium Dziękujemy za dar Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, jednoczącego nasze wspólnoty i cały Ruch. Pochylając się nad tym niezwykłym miejscem spotkania z Bogiem, zapoznaliśmy się z wielością inicjatyw duszpasterskich, które tworzą swoisty rytm życia przy Sanktuarium. Jednocześnie widzimy potrzebę większego skupienia życia wspólnot na ewangelizacji. Chcemy budować nową kulturę chrześcijańską, promieniującą z Sanktuarium Z „Przesłania” Kongresu 21

22 Matka Boża Pielgrzymująca
S Z 2 1 4 Matka Boża Pielgrzymująca Jedną z form apostolstwa wypływającego z Sanktuarium jest peregrynacja Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Zweryfikowaliśmy dotychczasowy stan tej formy apostolatu i wyznaczyliśmy kierunki działania na przyszłość Z „Przesłania” Kongresu 22

23 Oblicze Szensztatu w Polsce
J U B I L E S Z 2 1 4 Oblicze Szensztatu w Polsce Poszukując oblicza Szensztatu w Polsce, zwróciliśmy uwagę na cechy polskiej duchowości, które mogą stanowić ubogacenie Szensztatu w świecie: solidarność, maryjność i dziedzictwo Jana Pawła II. Jednocześnie zastanawialiśmy się nad tym, co Szensztat może ofiarować Kościołowi w Polsce. Z „Przesłania” Kongresu 23

24 J U B I L E S Z 2 1 4 Praca dla Kościoła Chcemy skupić się na umacnianiu naszych wspólnot, poprzez modlitwę, uczenie się nowych form i sposobów działania oraz zaangażowanie w lokalnych społecznościach Kościoła. Świadomi własnego dziedzictwa, a zwłaszcza doświadczeń naszych poprzedników, chcemy poszukiwać najlepszych dróg przy wykorzystaniu nowoczesnych środków oddziaływania, tak, aby praca dla Kościoła była owocna Z „Przesłania” Kongresu 24

25 Na drodze do jubileuszu 2014
1 4 Na drodze do jubileuszu 2014 Rozpoczęcie Trinium 18 października 2010 Prezydium Generalne zwróciło się do całej międzynarodowej Rodziny Szensztackiej, by we wszystkich sanktuariach na całym świecie dzień 18 października 2010 roku był oficjalnym dniem rozpoczęcia trzyletnich przygotowań do 100-lecia Dzieła Szensztackiego 25

26 Na drodze do jubileuszu 2014
1 4 Na drodze do jubileuszu 2014 Prezydium krajowe Podczas Triduum 2010 zostanie omówiony ramowy program na trzy lata W polskich sanktuariach dnia - MSZA ŚW. zostanie przekazana do diecezji specjalna modlitwa lub ryt rozpoczęcia jubileuszowych przygotowań O ile to jest możliwe Eucharystii przewodniczy Biskup 26

27 do obchodów 100-lecia zawarcia Pogłębienie więzi z Ojcem Założycielem
U B I L E S Z 2 1 4 JUBIELUSZ w Polsce Chcemy przygotować się do obchodów 100-lecia zawarcia PRZYMIERZA MIŁOŚCI przez: Pogłębienie więzi z Ojcem Założycielem Pogłębienie więzi Z MTA Pogłębienie więzi z Sanktuarium 27

28 do obchodów 100-lecia zawarcia PRZYMIERZA MIŁOŚCI przez:
J U B I L E S Z 2 1 4 JUBIELUSZ w Polsce Chcemy przygotować się do obchodów 100-lecia zawarcia PRZYMIERZA MIŁOŚCI przez: Nowenna, statua, ścieżka edukacyjna, Tłumaczenia oraz lektura tekstów o. Założyciela Szlak o. Kentenicha w Polsce …………………… MTA Pielgrzymująca ………………………... Projekty Sanktuarium Szkoła Animatora …………………… 28 28

29 do obchodów 100-lecia zawarcia Sympozja, seminaria w Kościele
U B I L E S Z 2 1 4 JUBIELUSZ w Polsce Chcemy przygotować się do obchodów 100-lecia zawarcia PRZYMIERZA MIŁOŚCI przez: Sympozja, seminaria w Kościele ……………………………….. Audycje, filmy ……………………. Akademia Rodziny …………………….. 29 29

30 „Przybyliśmy, aby dawać i zostać obdarowanymi.“
J U B I L E S Z 2 1 4 „Przybyliśmy, aby dawać i zostać obdarowanymi.“ J.K 30


Pobierz ppt "„Przybyliśmy, aby dawać i zostać obdarowanymi“"

Podobne prezentacje


Reklamy Google