Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OTWARTA FIRMA Otwarta firma Biznes przy tablicy. OTWARTA FIRMA Idea programu Otwarta firma – Biznes przy tablicy to program przeznaczony dla uczniów szkół.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OTWARTA FIRMA Otwarta firma Biznes przy tablicy. OTWARTA FIRMA Idea programu Otwarta firma – Biznes przy tablicy to program przeznaczony dla uczniów szkół."— Zapis prezentacji:

1 OTWARTA FIRMA Otwarta firma Biznes przy tablicy

2 OTWARTA FIRMA Idea programu Otwarta firma – Biznes przy tablicy to program przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wspierający nauczyciela przy realizacji zadań związanych z kształtowaniem przedsiębiorczych postaw uczniów.

3 OTWARTA FIRMA Uczestnicy programu Otwarta firma 2014

4 OTWARTA FIRMA Na czym polega realizacja programu? Realizacja programu polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu na terenie szkoły. Powinno trwać 1–2 godzin lekcyjnych. Może się odbyć w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości lub godzin do dyspozycji wychowawcy, dla każdej z zainteresowanych klas odrębnie albo dla kilku klas wspólnie (np. w auli szkolnej). Jest to świetna okazja do zrealizowania treści nauczania i wychowania zawartych w podstawie programowej, związanych z przygotowaniem uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy. Młodzi ludzie chętnie uczą się od praktyków!

5 OTWARTA FIRMA Na czym polega realizacja programu? W szkole powołuje się szkolnego koordynatora programu, który czuwa nad jego prawidłową realizacją. Może nim być doradca zawodowy, pedagog szkolny, a także każdy inny nauczyciel, któremu zależy na kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów.

6 OTWARTA FIRMA Na czym polega realizacja programu? Zadaniem szkolnego koordynatora bądź nauczyciela jest zorganizowanie spotkania dla młodzieży z wolontariuszem (przedstawicielem firmy bądź instytucji) na wybrany temat: Etyczny biznes Finanse Konsument Marketing firmy Pracownik i pracodawca Własna firma

7 OTWARTA FIRMA Jak wziąć udział w programie? Należy zgłosić szkołę do udziału w programie poprzez wypełnienie formularza rejestracji szkoły dostępnego na stronie internetowej programu: http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/zgloszenie- szkoly.http://www.otwarta-firma.junior.org.pl/pl/zgloszenie- szkoly

8 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować spotkanie z wolontariuszem? Szkolny koordynator lub inny nauczyciel nawiązuje kontakt z firmą bądź instytucją, przekazuje informacje na temat celu i zasad udziału w programie. Pozyskuje też dane niezbędne do zgłoszenia firmy bądź instytucji do udziału w nim, a są to: -nazwa firmy bądź instytucji, -adres, -imię i nazwisko wolontariusza – przedstawiciela firmy bądź instytucji, -telefon i/lub adres e-mail wolontariusza.

9 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować spotkanie z wolontariuszem? Szkolny koordynator rejestruje firmę bądź instytucję na stronie internetowej programu. Szkolny koordynator bądź nauczyciel ustala z wolontariuszem szczegóły spotkania: -datę, -godzinę, -liczbę uczestników, -czas trwania, -wyposażenie sali.

10 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować spotkanie z wolontariuszem? Należy przygotować uczniów do spotkania: -poinformować ich, kto będzie na spotkaniu, -zapoznać z tematem spotkania, -zachęcić do przygotowania pytań, na które mogą uzyskać rzetelne odpowiedzi od praktyka biznesu. Po zakończeniu spotkania szkolny koordynator bądź nauczyciel zapisuje informacje o nim w panelu szkoły na stronie internetowej programu (na stronie internetowej po zalogowaniu dostępna jest prezentacja Dokumentowanie spotkań z wolontariuszami).

11 OTWARTA FIRMA Jak zorganizować spotkanie z wolontariuszem? Po zapisaniu informacji o spotkaniu będzie możliwe wydrukowanie certyfikatu potwierdzającego udział firmy bądź instytucji w programie. Certyfikat będzie dostępny na stronie internetowej programu, po zalogowaniu. Certyfikat należy wręczyć wolontariuszowi po zakończeniu spotkania.

12 OTWARTA FIRMA Czego szkoła może oczekiwać od wolontariusza? Wolontariusz może: pomóc w przekazywaniu wiedzy, zgodnej z aktualnym stanem prawnym, przybliżyć zasady funkcjonowania firmy bądź instytucji w obecnej sytuacji gospodarczej, zaprezentować doświadczenia i przemyślenia dotyczące swojej drogi zawodowej i edukacyjnej, stworzyć uczniom możliwości do zadawania pytań dotyczących biznesu i finansów, motywować do podejmowania wyzwań edukacyjnych, stworzyć szansę na konfrontację wiedzy uczniów z doświadczeniami praktyków biznesu.

13 OTWARTA FIRMA Konkurs na Najaktywniejszą Szkołę Wszystkie szkoły uczestniczące w programie Otwarta firma mogą wziąć udział w Konkursie na Najaktywniejszą Szkołę. Laureaci tego konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą Galę podsumowującą Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce i uhonorowani pamiątkowymi statuetkami oraz dyplomami.

14 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w programie? Uczeń: w atrakcyjny sposób – poprzez bezpośredni kontakt z wolontariuszami (przedstawicielami firm bądź instytucji) – pozna firmy i instytucje działające w najbliższej okolicy szkoły, pozna na konkretnych przykładach zasady funkcjonowania biznesu, zweryfikuje swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu firmy bądź instytucji, lepiej przygotuje się do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, będzie uczestniczył w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących postawy przedsiębiorcze.

15 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w programie? Nauczyciel: zaproponuje atrakcyjną formę zajęć kształtujących postawy przedsiębiorcze uczniów, otrzyma wskazówki, jak przeprowadzić spotkanie z przedstawicielem firmy bądź instytucji, stworzy uczniom okazję do uczestniczenia w ogólnoświatowych działaniach wspierających i promujących przedsiębiorcze postawy, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie Otwarta firma w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

16 OTWARTA FIRMA Dlaczego warto uczestniczyć w programie? Szkoła: stworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie, zbuduje pozytywne relacje z biznesem, lepiej przygotuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pomoże uczniom w odkrywaniu ich zainteresowań i przygotuje do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych, skorzysta z możliwości ogólnopolskiej promocji swoich działań na platformie internetowej programu, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie Otwarta firma w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.


Pobierz ppt "OTWARTA FIRMA Otwarta firma Biznes przy tablicy. OTWARTA FIRMA Idea programu Otwarta firma – Biznes przy tablicy to program przeznaczony dla uczniów szkół."

Podobne prezentacje


Reklamy Google