Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

. Lipinki Łużyckie, 12.02.2014r.. Liczba złożonych deklaracji 867 w tym:  Liczba deklaracji z segregacją670 /2198 osób /  Liczba deklaracji z brakiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ". Lipinki Łużyckie, 12.02.2014r.. Liczba złożonych deklaracji 867 w tym:  Liczba deklaracji z segregacją670 /2198 osób /  Liczba deklaracji z brakiem."— Zapis prezentacji:

1 . Lipinki Łużyckie, 12.02.2014r.

2 Liczba złożonych deklaracji 867 w tym:  Liczba deklaracji z segregacją670 /2198 osób /  Liczba deklaracji z brakiem segregacji197 /533 osoby/ Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy – 3262 Liczba mieszkańców wykazanych w złożonych deklaracjach- 2731 Różnica= 531 mieszkańców

3 Sierpień 2013 Liczba gospodarstw domowych: segregujących odpady 589 74,9% Niesegregujących odpadów19725,1% Dane na dzień 31.08.2013r. Luty 2014 Liczba gospodarstw domowych: segregujących odpady 60975,7% Niesegregujących odpadów19524,3% Dane na dzień 10.02.2014r.

4 188,39 ton Łącznie z terenów zamieszkałych Gminy odebrano i przekazano do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Żarach 188,39 ton zmieszanych odpadów komunalnych Ilości te w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco : Lipiec1 odbiór20,970 t Sierpień2 odbiory34,890 t Wrzesień1 odbiór20,420 t Październik2 odbiory31,650 t Listopad 1 odbiór32,050 t Grudzień2 odbiory48,410 t /średnia miesięczna ilość odpadów 32 t/

5  Cena składowania zmieszanych odpadów komunalnych w ZZO wynosi 221,40 zł/t  Łączny koszt poniesiony w okresie lipiec- grudzień 2013r. za składowanie odpadami komunalnymi wyniósł 43761,00 zł

6 36,73 ton Łącznie z terenu gminy odebrano 36,73 ton odpadów segregowanych w tym: Bioodpady 9,22 t Papier 2,87 t Tworzywa sztuczne 11,08 t Szkło 13,56 t

7 Dodatkowo w grudniu 2013r. przeprowadzono odbiór odpadów wielkogabarytowych 21,62 t podczas, którego odebrano 21,62 t tych odpadów

8 W Zakładzie Zagospodarowania Odpadami w Żarach w wyniku mechanicznej obróbki odpadów zmieszanych wysegregowano ponadto: Papier1,49 t Tworzywa sztuczne2,16 t Metal1,50 t Szkło 5,85 t 11,00 t Łączna wielkość odpadów wysegregowanych= 11,00 t 11,00 t x 221,40 zł= 2435 zł

9 14,5 kg Dodatkowo w grudniu 2013r.z terenu Gminy odebrano 14,5 kg przeterminowanych lekarstw 109, 62 zł Koszt odbioru i utylizacji tych odpadów wyniósł 109, 62 zł

10 Od 1 lipca do 31 grudnia 2013roku: 200 532,00 zł  należności z tytułu opłaty 200 532,00 zł 192 833,10 zł (96%)  wpływy z tytułu opłaty192 833,10 zł (96%)  zaległości (na dzień 31.12.2013r.) 7698,90 zł (4%)

11  Odbiór i transport odpadów 77 862,00 zł  Zagospodarowanie odpadów43 761,00 zł  Odbiór lekarstw 109,62 zł  Koszty administracyjne 23 200,00 zł 144 932,62 zł Suma 144 932,62 zł

12 192 833,10 zł Uzyskane wpływy 192 833,10 zł 144 932,62 zł Poniesione koszty _ 144 932,62 zł 47 900,48 zł pozostało 47 900,48 zł

13 Egzekucję administracyjną wszczęto wobec 9 podatników wystawiając 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1086,00 zł. Umorzono 2 postępowania egzekucyjne ze względu na spłacenie zadłużenia. Na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych do wyegzekwowania zostało 966,00 zł.

14 Od 1 lipca do 31 grudnia 2013roku:  Wpływy z tyt. odsetek 27,79 zł  wpływy z tyt. kosztów upomnień /stan na 31.12.2013r./ 431,20 zł

15  należności z tyt. kosztów upomnień 1311,20 zł /koszt jednego upomnienia 8,80zł/ w 2013r. wystawiono 149 upomnień na łączną kwotę 10953,00 zł

16 Kalkulację wykonano w oparciu o następujące koszty miesięczne związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami: zagospodarowanie odpadów zmieszanych 32 tony x 243 zł/t 7 776,00 zł Transport odpadów komunalnych 12 997,00 zł Odbiór i utylizacja lekarstw 100,00 zł Koszty obsługi systemu 3 800,00 zł Koszty realizacji tytułów wykonawczych 700,00 zł 25 373,00 zł suma 25 373,00 zł

17 Miesięczne wpływy: Segregacja 2198 osób x 8 zł = 17 584 zł Brak segregacji 533 osoby x 15 zł= 7 995 zł 25 579 zł 25 579 zł

18 25 579,00 zł Wpływy 25 579,00 zł 25 373,00 zł Wydatki _ 25 373,00 zł 206,00 zł 206,00 zł

19 Nowa stawka opłaty: 8 zł  segregacja odpadów komunalnych 8 zł od mieszkańca  brak segregacji 15 zł 15 zł od mieszkańca

20


Pobierz ppt ". Lipinki Łużyckie, 12.02.2014r.. Liczba złożonych deklaracji 867 w tym:  Liczba deklaracji z segregacją670 /2198 osób /  Liczba deklaracji z brakiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google