Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna. województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna. województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17."— Zapis prezentacji:

1 System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna

2

3 województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska mieszkańców powierzchnia 174 km2 ( ha) budżet gminy – ,00 zł Pszczyna

4 Jak funkcjonował stary system?

5 obowiązki w zakresie gospodarki odpadami należały do przedsiębiorstw posiadających odpowiednie zezwolenie burmistrza umowę z odbiorcą odpadów właściciele nieruchomości podpisywali indywidualnie zorganizowanym wywozem odpadów objętych było ok. 90% mieszkańców – realizacja umów PIK Pszczyna (100 % udział gminy) zbiórka selektywna (dopłata gminy do każdego worka; mieszkaniec płacił 1 zł/worek)

6 Wady starego systemu w większości przypadków zbyt rzadka częstotliwość wywozu odpadów część odpadów wykorzystywana w gospodarstwach domowych do celów opałowych odpady wielkogabarytowe wywożone na dzikie wysypiska śmieci

7 tak było …

8

9 REFERENDUM 12 XI 2006 r. Czy jest Pan/Pani za odpłatnym przejęciem przez Gminę Pszczyna od właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie, obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ?

10 REFERENDUM uprawnionych do głosowania głosowało (36,79%) TAK 59,6% NIE 40,4%

11 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych r. szacunkowa wartość zamówienia zł brutto zamówienie powyżej euro (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) Postępowanie przetargowe … protesty, odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Podpisanie umowy z firmą Remondis (najlepsza z 3 ofert) r. … zajęło 6 miesięcy modyfikacja dokumentacji przetargowej

12 Główne dane opisujące przedmiot umowy: ilość mieszkańców ilość nieruchomości ilość pojemników przewidywana ilość odpadów komunalnych 50l/1 mieszkaniec/miesiąc wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców czas obowiązywania umowy – 4 lata (firma obsługuje całą gminę z wyjątkiem firm)

13 Najważniejsze obowiązki wykonawcy organizacja selektywnej zbiórki dostarczenie pojemników i worków odbiór odpadów co 2 tygodnie/posesje jednorodzinne 2 razy w tygodniu/budynki wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe transport odpadów odzysk i unieszkodliwianie odpadów

14 Ocena ofert kryterium ceny waga kryterium 90 % kryterium realizowania zamówienia wg wariantu I (odpady suche i mokre) waga kryterium 10 %

15 Ocena ofert Obliczenie punktów dla kryterium ceny: najniższa cena oferowana z ofert ważnych Ilość pkt = * 100 * 0,9 (waga kryterium) cena danej oferty Obliczenie punktów dla kryterium realizacji zamówienia wg wariantu I: wariant I – 10 pkt (podział na odpady suche i mokre) wariantu II – 0 pkt (pełna segregacja)

16 Od 1 maja 2008 r. właścicielem odpadów komunalnych, powstających w nieruchomościach mieszkalnych jest gmina Nowy system

17 za wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady odpowiedzialna jest firma wywozowa (rodzina 5-os./pojemnik 120l, 6-10-os./pojemnik 240l itd.) mieszkańcy gminy zobowiązani są do segregacji odpadów na suche i mokre odpady suche: opakowania szklane, butelki plastikowe, puszki, folie, tektura, metale dodatkowo – na zlecenie burmistrza straż miejska kontroluje wszystkie firmy działające na terenie gminy pod kątem podpisanych umów na wywóz nieczystości – uszczelnienie systemu Zasady nowego systemu

18 właściciele nieruchomości zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat (obecnie – 6,50 zł/1 osoba/1 miesiąc) Opłaty naliczane są na podstawie danych z wydziału meldunkowego od ilości osób zameldowanych w danym gosp. domowym odbiór odpadów odbywa się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (odpady mokre/suche)

19 informacja o opłacie za odbiór odpadów wyliczona wg wzoru: ilość mieszkańców x ilość miesięcy x 6,50 zł z wyznaczonymi kwartalnymi terminami opłaty (wysyłana raz w roku, aktualizowana raz w miesiącu) właściciel nieruchomości Urząd Miejski w Pszczynie Zasady rozliczeń

20

21 Remondis Urząd Miejski w Pszczynie właściciel nieruchomości opłata w wysokości 6,50 zł od mieszkańca/miesiąc uiszczana kwartalnie wynagrodzenie w wysokości 6,30 zł x liczba mieszkańców gminy uiszczane miesięcznie 20 gr miesięcznie od mieszkańca tj. ok zł rocznie na koszty urzędu

22 w przypadku braku wpłaty … Egzekucja należności 1. upomnienie dalszy brak wpłat … 2. tytuł wykonawczy Ściągalność za 2010r. na dzień r. wynosi 96 % Urząd Miejski w Pszczynie właściciel nieruchomości Urząd Miejski w Pszczynie Urząd Skarbowy w Pszczynie

23 koszty pracownicze: zł wydatki administracyjne: zł kwota umorzeń: zł koszt dostarczenia mieszkańcom informacji o wysokości opłaty: zł łącznie : zł Koszty Urzędu od 1.05 do r.

24 koszty pracownicze: zł wydatki administracyjne: zł koszt dostarczenia mieszkańcom informacji o wysokości opłaty: zł koszty windykacji: zł kwota umorzeń zł łącznie : zł Koszty Urzędu w 2009 r.

25 Koszty Urzędu w 2010 r. koszty pracownicze: zł wydatki administracyjne: zł koszt dostarczenia mieszkańcom informacji o wysokości opłaty: zł koszty windykacji: zł kwota umorzeń zł łącznie : zł

26 odbiór odpadów komunalnych wymieszanych

27

28

29 odbiór odpadów segregowanych

30

31

32 odbiór odpadów wielkogabarytowych

33 rodzina 5-osobowa /rok 2008/ stary system: 18 zł (pojemnik 120l) x 2 = 36 zł/miesiąc + 3 zł (odpady segregowane) = 39 zł miesięcznie (bez wywózki wielkogabarytowych) nowy system: 5 (osób) x 5 zł = 25 zł miesięcznie (z wywozem wielkogabarytowych) Porównanie kosztów

34 rodzina 5-osobowa /rok 2010/ stary system: 23 zł (pojemnik 120l) x 2 = 46 zł/miesiąc + 5 zł (odpady segregowane) = 51 zł miesięcznie (bez odbioru odpadów wielkogabarytowych) nowy system: 5 (osób) x 6,20 zł = 31 zł miesięcznie (z odbiorem odpadów wielkogabarytowych) Porównanie kosztów

35 Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Pszczyna w latach (t)

36 Ilość odebranych odpadów segregowanych (t)

37 Ilość odpadów poddanych odzyskowi (dane PIK, Remondis) (t)

38 znaczący wzrost poziomu segregacji odpadów wzrost poziomu odzysku odpadów usystematyzowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych edukacja ekologiczna mieszkańców ZALETY NOWEGO SYSTEMU

39 różnica w realizacji systemu w domkach jednorodzinnych oraz budynkach wielorodzinnych, wspólnotach oraz spółdzielniach mieszkaniowych brak możliwości zróżnicowania wielkości bazowej ilości odpadów na 1/mieszkańca do celów przetargowych zdecydowanie mniejsza segregacja odpadów i przepełnianie się kontenerów zbiorczych na terenie PSM PROBLEMY NOWEGO SYSTEMU

40 Nie ma róży bez kolców… kontenery spółdzielni mieszkaniowej podczas długiego majowego weekendu 2010

41 wspólnoty mieszkaniowe

42 teren wspólnot mieszkaniowych

43 Apel o segregację odpadów do mieszkańców PSM

44 W trakcie realizacji umowy…. 3-krotnie Rada Miejska zmieniała regulamin utrzymania czystości dostosowując go do realiów w 2008 roku UM dopłacał do wywozu kontenerów z terenu PSM (ok. 31 tyś. zł) aktualnie na osiedlach bloków wywóz 2 x w tygodniu – odpady mokre, suche i wielkogabarytowe

45 Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna. województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17."

Podobne prezentacje


Reklamy Google