Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEBASTIAN FARON – CZECHCONTRACT Jak robić interesy w Czechach, a jak w Polsce? Porównanie uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej po.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEBASTIAN FARON – CZECHCONTRACT Jak robić interesy w Czechach, a jak w Polsce? Porównanie uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej po."— Zapis prezentacji:

1 SEBASTIAN FARON – CZECHCONTRACT Jak robić interesy w Czechach, a jak w Polsce? Porównanie uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach granicy spotkanie tematyczne w branży drzewno-meblarskiej Opole 26 luty 2015 r.

2 Kilka słów o firmie Czechcontract Firma Czechcontract powstała w 2007r. Od początku zajmowała się pomocą w zaistnieniu polskich przedsiębiorstw na rynku Republiki Czeskiej, Tłumaczeniem spotkań, wyjazdów, delegacji, rozmów handlowych Tłumaczeniem pisemnym W kolejnych latach obszar działania firmy poszerzał się Firma funkcjonuje na rynku czeskim i polskim, jest znana także na Słowacji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Brazylii, Wietnamie Na co dzień w firmie operuje się językiem: - polskim, czeskim, słowackim, angielskim, niemieckim

3 Po usprawnieniu systemu zarządzania Czechcontract została podzielona na 7 działów świadczących odrębne usługi: Tłumaczenia pisemne Tłumaczenia ustne Szkolenia Turystyka Kultura Handel i inwestycje Międzynarodowe Usługi Kancelaryjne Niniejszą prezentację przygotował dział Międzynarodowych Usług Kancelaryjnych

4 Kiedy mówimy o prowadzeniu interesów w Polsce, a kiedy za granicą? Handel wewnętrzny polega na wymianie dóbr i usług na pieniądze w granicach Państwa Handel zagraniczny polega na odpłatnej wymianie towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa W ramach handlu zagranicznego zachodzi: - Import tj. przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). - Eksport tj. wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju.

5 Czy decydować się na wejście na rynek zagraniczny? Wejście na rynek zagraniczny jest procesem łatwym do zdefiniowania lecz wymagającym dużego nakładu pracy Wejście na rynek zagraniczny jest jak założenie nowej firmy, pierwsze efekty przychodzą po 3-5 latach Wielu przedsiębiorców nie wykorzystuje szansy wejścia na rynki zagraniczne, ponieważ brak im już zapału do zaczynania wszystkiego od nowa

6 Uwarunkowania prawne są zaliczane do przeszkód związanych z wejściem na rynek zagraniczny Język Kultura / religia Relacje społeczne Uprzedzenia / stereotypy Geografia / odległość Komunikacja Podaż i popyt Polityka fiskalna i monetarna Bariery celne / sztuczne Legislacja

7 Tworzenie prawa w CZ Ustawa (zákon) Numerowanie ułatwiające zlokalizowanie, np. zákon č. 333/1997 Sb. Zebrane w dzienniku ustaw (Sbírka) Rozporządzenia poszczególnych ministerstw (również numerowane, np. vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb.) Przepisy wykonawcze (prováděcí vyhláška) Do konkretnej ustawy Może się do nich odnosić kilka ustaw Czasami ustawa obowiązuje, ale nie jest brana pod uwagę do czasu pojawienia się przepisów wykonawczych

8 Stosowanie prawa w CZ Każdy uczestnik ruchu lądowego powinien: zachowywać ostrożność i być przewidywalnym, aby swoim działaniem nie zagrażał życiu, zdrowiu lub majątkowi innych osób ani swojemu własnemu, aby nie szkodził środowisku naturalnemu, życiu zwierząt. swoje zachowanie powinien dostosować do konstrukcji, stanu technicznego komunikacji naziemnej, warunków atmosferycznych, sytuacji na drodze, swoich zdolności oraz do stanu zdrowia.

9 Przestrzeganie prawa Jeśli świeci migające białe światło sygnału urządzenia ostrzegawczego, kierowca może 50 m przed przejazdem kolejowym oraz w trakcie jego przejeżdżania jechać z prędkością najwyżej 50 km/h. Wykroczenia dopuszcza się ten, kto w ruchu lądowym prowadzi pojazd silnikowy i przy tym przekroczy najwyższą dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 40 km/h i więcej lub poza terenem zabudowanym o 50 km/h i więcej 5.000 – 10.000 CZK i od 6 do 12 miesięcy

10 Wykonywanie prawa w CZ Czeski urzędnik podejmuje decyzje w oparciu o: przepisy prawa czeskiego współpracę i wzajemne zrozumienie z innymi urzędnikami – zgodność z ich decyzją historię firmy / wykroczeń kierowcy (zapis w tutejszym rejestrze kierowców), własne doświadczenia (wysokości wcześniej nakładanych kar), ilość wniosków do przerobienia w ciągu dnia roboczego, okres urlopowy, itp.

11 Egzekwowanie prawa w CZ Pismo urzędowe: Nagłówek z danymi o piśmie: nr, data, kto prowadzi, tel., e-mail Tytuł: Decyzja, zawiadomienie o wszczęciu postępowania Podstawa prawna, dlaczego ten urząd, a nie inny, nazwa urzędu Kto jest podmiotem w sprawie. Co zrobił? Opis zdarzenia, wykroczenia. Co mu grozi? Wysokość kary, dodatkowe kary Uzasadnienie – powtórka opisu zdarzeń i co grozi za wykroczenie Pouczenie – czas na odwołanie, możliwości odwołania, składania zeznań Podpis konkretnej, uprawnionej osoby zajmującej się daną sprawą - nie jest to osoba widmo. Nie ma sytuacji, w której pismo jest bez podpisu albo posiada odcisk nieczytelnej parafki prezesa lub podpis osoby, która z reguły jest na urlopie, a koleżanka nie wie o co chodzi

12 Uprawnienia do działalności Nadanie uprawnień do działalności transportowej przez MT: Na podstawie kontroli rozwoju oferty pojemnościowej w transporcie drogowym, Oceny intensywności transportu drogowego wobec pojemności, przepustowości i stanu infrastruktury drogowej, W związku z rozwojem oferty pojemnościowej i intensywności transportu drogowego, na podstawie kwalifikowalności finansowej przewoźników w transporcie drogowym, Urząd komunikacji, urząd celny lub Ministerstwo Transportu złoży we właściwym urzędzie prowadzącym wpisy do rejestru działalności wniosek o odjęcie uprawnień do prowadzenia działalności przedsiębiorcy, który przestał spełniać warunek dobrej opinii lub warunek kwalifikowalności finansowej.

13 Normy wewnętrzne Przepisy wykonawcze dotyczące jakości produktów określają: Skład Wygląd Smak / zapach Możliwe odchylenia wielkości Stosowanie nazewnictwa zobowiązuje: Produkt „Masło” ma mieć minimum 82% tłuszczu

14 Forma prowadzenia działalności - adres wirtualny miejsce, w którym przedsiębiorstwo ma zarejestrowaną siedzibę ewentualnie miejsce prowadzenia działalności – prawdziwy adres przedsiębiorcy, prawdziwość istnienia biura, zakładu pod tym adresem, liczby osób, które pod tym adresem się znajdują w czasie kontroli, ich imiona i nazwiska, dane identyfikacyjne i sprawowane funkcje (istnienie relacji prawno-pracowniczej, ewentualnie innej relacji z pracodawcą). czy w miejscu zarejestrowanej siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności pracodawcy kształtowana jest polityka firmy i czy w tym miejscu zarządza się sprawami zakładowymi, to znaczy, czy w tym miejscu zazwyczaj spotykają się osoby zarządzające w celu spotkań roboczych - w celu weryfikacji tych spotkań pracodawca przedłoży protokoły z tych spotkań z konkretną datą.

15 Forma prowadzenia działalności - adres wirtualny czy w siedzibie, ewentualnie w miejscu prowadzenia działalności przez pracodawcę są gromadzone dokumenty księgowe, umowy o pracę, umowy handlowe, korespondencja, zamówienia, faktury, czy pracodawca wykonuje z tego miejsca transakcje finansowe, itp. realizacja przedmiotu działalności pracodawcy w zarejestrowanej siedzibie, ewentualnie miejscu prowadzenia działalności lub w innym miejscu na terenie kraju, o ile działalność pracodawcy jest realizowana w innych lokalizacjach na terenie kraju, wówczas pracodawca musi podać pełny adres. Jeżeli pracodawca nie kieruje swoją spółką z konkretnego miejsca na terenie kraju, to wówczas musi podać pełny adres, z którego kieruje spółką (np. adres w Polsce).

16 Forma prowadzenia działalności - adres wirtualny sposób przydzielania pracy pracownikom na terenie kraju – konkretny plan zlecanych poszczególnym pracownikom prac, odnośnie do konkretnego dnia, tzn. liczba godzin, liczba ewentualnie opis pracy itd. - pracodawca przedłoży pisemną wersję planu. Jeśli pracodawca nie dysponuje takim planem, to wówczas pracodawca opisze ustnie w jaki sposób przydziela pracownikom pracę na terenie kraju w konkretne dni i ten fakt zostanie odnotowany na piśmie. rzeczywiste miejsce wykonywania pracy przez pracowników – pracodawca w dniu kontroli przedłoży listę tych pracowników, którzy wykonują pracę dla pracodawcy na terenie kraju w dniu przeprowadzenia kontroli i wskaże konkretny adres wykonywania tej pracy oraz określoną liczbę godzin wykonywania tej pracy na terenie kraju

17 Dziękuję za uwagę Sebastian Faron Czechcontract ul. Wiejska 2 46-053 Chrząstowice 0048 607 521 600 info@czechcontract.pl www.czechcontract.pl


Pobierz ppt "SEBASTIAN FARON – CZECHCONTRACT Jak robić interesy w Czechach, a jak w Polsce? Porównanie uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej po."

Podobne prezentacje


Reklamy Google