Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo ekologiczne w Europie i Polsce – stan i perspektywy rozwoju Puławy, czerwiec - 2010 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo ekologiczne w Europie i Polsce – stan i perspektywy rozwoju Puławy, czerwiec - 2010 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Rolnictwo ekologiczne w Europie i Polsce – stan i perspektywy rozwoju Puławy, czerwiec Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Jan Kuś

2

3

4 Użytki rolne w gospodarstwach ekologicznych w 2008 r. (FiBL i IFOAM 2008) KontynentUżytki rolne mln ha % Europa 8,22,0 Australia i Oc. 12,12,7 Ameryka Pł. 8,10,9 Ameryka Pn. 2,50,7 Azja 3,30,2 Afryka 0,9 0,05 Świat35,00,7

5 Struktura użytkowania gruntów w rolnictwie ekologicznym (FiBL i IFOAM 2008) KontynentGOTUZ Plantacjet rwałe Pozostałe Europa Australia i Oc. 0,09712 Ameryka Pł Ameryka Pn Azja Afryka Świat156510

6 Wartość obrotów żywnością i napojami z produkcji EKO w mld USD

7

8

9

10

11 Rolnictwo EKO w UE (2008) KrajUR tys. ha% UE ,1 Austria44815,5 Czechy3208,3 Dania1505,1 Francja5842,0 Grecja3186,9 Holandia502,4 Hiszpania1 3183,3 Litwa1224,5 Niemcy9085,1 Polska3141,9 Słowacja1416,1 Szwecja3369,9 Wielka Brytania7264,1 Włochy1 0028,9

12 UR –EKO %) w krajach UE śred. 4,1%)

13 Liczba i powierzchnia gospodarstw EKO w Polsce LataLiczba gospodarstwUR tys. (ha) , , OKRES I II III

14 Liczba gospodarstw ekologicznych (2008)

15 Średnia powierzchnia gosp. EKO

16 Powierzchnia UR (tys. ha) w gospodarstwach ekologicznych (2008) Pow. gosp. [ha] ponad do do 20 1 do 14

17 Obsada zwierząt DJP/ha UR w gosp. EKO

18 Struktura produkcji zwierzęcej (gosp. EKO)

19 Struktura użytkowania gruntów (%) Wyszcz.PolskaGospodarstwa eko T UZ 19,74749 Uprawy rolnicze 56,74022 Sady i jagodniki 2,13,919,1 Warzywa 1,61,01,1

20 Struktura zasiewów (%) w 2007 r. Wyszcz.PolskaGospodarstwa eko z certyfikatemprzestawiane Zboża Pastewne Ziemniak 4,8 1,5 1,0 Warzywa 1,6 1,7 0,9 Zioła - 1,5 1,7 Ugory i odłogi 2,4 4,7 Obsada zwierząt DJP/ha 0,430,310,10

21 Struktura użytkowania gruntów (2007) Grupa obszarowa gospodarstw < >50 GO TUZ Sady DJP/ha0,300,430,460,400,330,16

22 Struktura zasiewów (2007) Grupa obszarowa gospodarstw < >50 Zboża Pastewne Ziemniak 19,08.46,23,71,80,7 Warzywa 4,72,32,11,91,71,4 Truskawki6,03,0 1,61,00,5 DJP/ha0,300,430,460,400,330,16

23 Udział sadów (% UR) w gospodarstwach EKO posiadających certyfikat (2007)

24 Udział (% UR) i powierzchnia (tys. ha) sadów w gospodarstwach w okresie przestawiania (2007) Sady (% )gospodarstwa przestawiane > do do 30 0 do 15

25 Plony wybranych gatunków roślin i ceny zbytu gosp. FADN (Nachtman 2009) GatunekLiczba pól Plon dtCena zbytu zł/dt EkoGUSEkoGUS Pszenica oz. 1928,439,77864 Pszenżyto oz. 2733,833,753 Żyto 2322,623,06752 Owies 3122,723,94750 Ziemniaki

26 Koszty bezpośrednie i nadwyżka bezpośrednia w zł/ha gosp. FADN (Nachtman 2009) GatunekLiczba pól Koszty zł/haNadwyżka zł/ha EkoKonwenc.EkoKonwenc. Pszenica oz Pszenżyto oz Żyto Owies Ziemniaki

27 Porównanie gosp. EKO i konwencjonalnych Niemcy – 2008/09 WyszczególnienieGosp. EKOGosp. Konw. Liczba gosp UR w ha10371 Zatrudnienie - osoby 2,2 1,7 Obsada zwierząt DJP100ha Plony: pszenica dt/ha3478 ziemniak Mleko kg/szt Ceny zbytu: pszenica /dt 4116 ziemniak3410 mleko 100 kg4330

28 Porównanie gosp. EKO i konw. Niemcy – 2008/09 WyszczególnienieGosp. EKOGosp. Konw. Dochody ogółem /ha Produkcja roślinna Produkcja zwierzęca Dopłaty ogółem Koszty ogółem /ha nawozy środki ochrony zwierzęta pasze usługi Dochód /ha Dochód na gospodarstwo Różnica do 2008 r. %

29 RokGospod. szt. UR tys. ha% , , , , ,2 Gospod. Eko. W Czechach

30 Rolnictwo ekologiczne w Czechach Struktura gospodarstw (2007) Powierzch. (ha)Gospod.UR tys. ha% do ,90, , , , , ,327 ponad ,08

31 Rolnictwo ekologiczne w Czechach Użyt. gruntów i pogłowie zwierząt Wyszcz. Tys. ha/% Pogłowie zwierząt gatunektys. szt Grunty orne 35,2Konie 2,6 TUZ281,6Bydło115,2 Upr. trwałe 2,8Owce40,0 Pozostałe27,5Kozy 3,3 Razem UR347,1 Trzoda 1,4 Drób 4,2

32 Podsumowanie 1.W latach powierzchnia UR wykorzystywanych przez gospodarstwa ekologiczne wzrosła 4-krotnie. Jednak w 2008r. gospodarstwa te posiadały tylko 2% UR, przy średniej dla UE (27) – 4,1%. 2.Przeciętna wielkość gospodarstwa ekologicznego, tak średnio w kraju jak i poszczególnych województwach, jest 3-krotnie większa od średniej wielkości gosp. rolnego w Polsce.

33 Podsumowanie cd. 3.Ustabilizowane gospodarstwa ekologiczne (z certyfikatem) są lepiej dostosowane do zasad rolnictwa EKO od gospodarstw będących w okresie przestawienia (użytkowanie gruntów, struktura zasiewów, obsada zwierząt itp.). 4.Większe gospodarstwa ekologiczne często traktują koniunkturalnie ten sposób gospodarowania bez wyraźnej wizji trwałego prowadzenia takiego gospodarstwa. 5.Analiza trendów rozwoju rolnictwa ekologicznego w ujęciu światowym oraz europejskim wskazuje na duże potencjalne możliwości jego dalszego rozwoju w Polsce.


Pobierz ppt "Rolnictwo ekologiczne w Europie i Polsce – stan i perspektywy rozwoju Puławy, czerwiec - 2010 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google