Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poręczenia, gwarancje i regwarancje ze środków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poręczenia, gwarancje i regwarancje ze środków"— Zapis prezentacji:

1 Poręczenia, gwarancje i regwarancje ze środków
Funduszu Poręczeń Unijnych Warszawa, 2006 rok Nowa procedura od 7 października 2006 roku BGK został powołany do życia w 1924 r. BGK jest jedynym bankiem państwowym w Polsce obsługującym zadania rządowe. BGK prowadzi jednocześnie działalność komercyjną. Aktualnie Bank administruje kilkoma funduszami celowymi Państwa oraz wieloma programami rządowymi, m. in. zarządza środkami Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Funduszem Poręczeń Unijnych.

2 Podstawy prawne funkcjonowania
Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz z 31 maja 2004 r.) Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych z 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 823 z 6 lipca 2006 r.) umowa pomiędzy Ministrem Finansów a BGK Ustawa stanowi realizację szerszego porozumienia zawartego w dniu r. którego sygnatariuszami są Skarb Państwa (Viceprezes RM, MGiP i MF) , Sektor Bankowy (ZBP) w obecności Prezesa NBP oraz Prezesów Zarządów polskich banków. Umowa zawarta w dniu 21 lipca 2004 r. pomiędzy Ministrem Finansów a BGK określająca wysokość, warunki i tryb pobierania opłaty prowizyjnej od gwarancji i poręczenia FPU posiada wyodrębniony w ramach BGK bilans, rachunek wyników.

3 zwiększenie dostępności kredytu
Cel działania zwiększenie dostępności kredytu zwiększenie możliwości pozyskiwania środków z emisji obligacji możliwość zabezpieczenia realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4 Korzyści dla Klientów dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku wystarczających zabezpieczeń możliwość ustanowienia konkurencyjnego zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia/kontraktu uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo: krótkiej historii kredytowej posiadania aktywów o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu konkurencyjne zabezpieczenie z uwagi na możliwość swobodnego dysponowania majątkiem pośrednictwo banków współpracujących zapewnia oszczędność czasu Klienta

5 Banki współpracujące z BGK (stan na dzień 31.10.2006 r.)
Bank BPH S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.* Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Millenium S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Pocztowy S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. * Bank Współpracy Europejskiej S.A. Bank Zachodni WBK S.A. BISE Bank S.A. * BRE Bank S.A. Danske Bank Polska S.A. 15. Dresdner Bank AG S.A. Oddział w Polsce 16. DZ Bank Polska S.A. 17. Fortis Bank Polska S.A. 18. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 19. Bank Pekao S.A. 20. ING Bank Śląski S.A. * 21. INVEST-BANK S.A. 22. Krakowski Bank Spółdzielczy * 23. Kredyt Bank S.A. 24. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.* 25. Nordea Bank Polska S.A. 26. Bank DnB NORD Polska S.A. 27. PKO Bank Polski S.A. * 28. Raiffeisen Bank Polska S.A. 29. WestLB Bank Polska S.A. 13. Deutsche Bank Polska S.A. 14. Dominet Bank S.A. * Umowy portfelowe

6 Produkty Funduszu Poręczeń Unijnych
Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów Poręczenia/gwarancje za zobowiązania z tytułu obligacji Gwarancje realizacji przedsięwzięcia Regwarancje Gwarancje dobrego wykonania kontraktu Promesa udzielenia poręczenia

7 Zasady i warunki udzielania poręczeń/gwarancji kredytów

8 Warunki udzielania poręczeń/gwarancji spłaty kredytu
Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów udzielane są: - Kredytobiorcom realizującym przedsięwzięcia – beneficjentom pomocy UE (część współfinansowana z UE i wkład własny) - Kredytobiorcom uczestniczącym w realizacji przedsięwzięcia – wykonawcom, np. firmy budowlane do 80% kwoty kredytu do 5 mln EUR w trybie zwykłym i rozszerzonym do EUR (do 5 mln EUR dla JST) w portfelu kredytowym UWAGA! Poręczenia/gwarancje nie obejmują kredytu udzielonego przez BGK

9 Dodatkowe warunki poręczeń/gwarancji spłaty kredytu
terminowe wydłużone o 3 miesiące w stosunku do okresu kredytowania - udzielane na każdym etapie realizacji i finansowania przedsięwzięcia - obejmują wykorzystaną i niespłaconą kwotę kredytu - nie obejmują części kredytu przeznaczonej na zapłacenie prowizji wygasają w przypadku wykorzystania środków z kredytu niezgodnie z przeznaczeniem

10 Limity poręczeń/gwarancji spłaty kredytów
W 2006 roku maksymalna kwota poręczenia/gwarancji: - w trybie zwykłym lub rozszerzonym – 5 mln EUR = zł w portfelu kredytowym EUR = zł 5 mln EUR (dla JST) = zł (kurs NBP – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok udzielenia poręczenia/gwarancji)

11 Koszty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu
- jednorazowa opłata prowizyjna wynosi: dla poręczenia 0,5 % do 1 roku 0,75 % od 1 roku do 2 lat % od 2 do 3 lat 1,25 % od 3 do 5 lat 1,5 % powyżej 5 lat dla gwarancji o 0,5% wyższa niż dla poręczenia uiszczana przez Kredytobiorcę lub potrącana z kwoty udzielonego kredytu po otrzymaniu przez Bank Kredytujący od Kredytobiorcy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE Poręczenie jest udzielane po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 0,50 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 1 roku, 0,75 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,00 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,25 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 1,5 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku trybu portfelowego bank kredytujący z tytułu zawarcia umowy poręczenia portfela kredytowego uiszcza z góry opłatę prowizyjną w wysokości 0,2% przyznanego limitu portfela kredytowego, płatną w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Gwarancja jest udzielana po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 1,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do 1 roku, 1,25 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,50 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,75 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 2,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 5 lat. Opłata prowizyjna może być uiszczana bezpośrednio przez kredytobiorcę albo potrącana z kwoty udzielonego kredytu przez bank kredytujący i przekazywana przez bank kredytujący na rachunek FPU w BGK

12 Koszty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu
Banki oferują promocyjną opłatę prowizyjną obniżoną nawet o 70% uzależnioną od wysokości marży. Marża kredytowa w % p. a % obniżki stawki opłaty prowizyjnej poręczenia/gwarancji do 0, % pow. 0,75 – 1, % pow. 1,00 – 1, % pow. 1,50 – 2, % pow. 2,00 – 2, % pow. 2,50 – 3, % pow. 3,00 – 3, % pow. 3,50 – 4, % Poręczenie jest udzielane po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 0,50 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 1 roku, 0,75 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,00 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,25 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 1,5 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku trybu portfelowego bank kredytujący z tytułu zawarcia umowy poręczenia portfela kredytowego uiszcza z góry opłatę prowizyjną w wysokości 0,2% przyznanego limitu portfela kredytowego, płatną w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Gwarancja jest udzielana po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 1,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do 1 roku, 1,25 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,50 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,75 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 2,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 5 lat. Opłata prowizyjna może być uiszczana bezpośrednio przez kredytobiorcę albo potrącana z kwoty udzielonego kredytu przez bank kredytujący i przekazywana przez bank kredytujący na rachunek FPU w BGK

13 4. UE 1. Klient 2. Bank 3. BGK Kredytujący 6. Refinansowanie nakładów
1. Wniosek o kredyt 5. Uruchomienie kredytu 3a.Ewentualne dodatkowe zabezpieczenie 2. Wniosek o udzielenie poręczenia 4. Udzielenie poręczenia 2. Bank Kredytujący 3. BGK 3. Wniosek o udzielenie poręczenia

14 gwarancji realizacji przedsięwzięcia
Zasady i warunki udzielania gwarancji realizacji przedsięwzięcia

15 Gwarancja realizacji przedsięwzięcia
Gwarancja jest wydawana przez BGK wykonawcy przedsięwzięcia, jako zabezpieczenie wykonania przedsięwzięcia na rzecz podmiotu podejmującego decyzję o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE. Gwarancja jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie ze zleceniodawcą i wynikający z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z UE. Gwarancja obejmuje do 80% wartości przedsięwzięcia i nie może przekroczyć kwoty 5 mln EUR. Jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej gwarancji, w wysokości 0,6 % kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania. Poręczenie jest udzielane po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 0,50 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 1 roku, 0,75 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,00 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,25 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 1,5 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku trybu portfelowego bank kredytujący z tytułu zawarcia umowy poręczenia portfela kredytowego uiszcza z góry opłatę prowizyjną w wysokości 0,2% przyznanego limitu portfela kredytowego, płatną w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Gwarancja jest udzielana po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 1,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do 1 roku, 1,25 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,50 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,75 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 2,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 5 lat. Opłata prowizyjna może być uiszczana bezpośrednio przez kredytobiorcę albo potrącana z kwoty udzielonego kredytu przez bank kredytujący i przekazywana przez bank kredytujący na rachunek FPU w BGK

16 udzielania regwarancji
Zasady i warunki udzielania regwarancji

17 Regwarancja Regwarancja jest wydawana przez BGK na wniosek banku jako zabezpieczenie gwarancji realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z UE, wydanej przez bank na zlecenie Klienta. Regwarancja obowiązuje przez czas nie dłuższy niż okres gwarancji realizacji przedsięwzięcia, udzielonej przez bank, wydłużony o 3 miesiące. Regwarancja obejmuje do 80% kwoty gwarancji wydanej przez bank i nie może przekroczyć kwoty 5 mln EUR. Jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej regwarancji, w wysokości 0,2 %, jest pobierana za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania. UWAGA! Regwarancje nie obejmują gwarancji udzielonych przez BGK Poręczenie jest udzielane po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 0,50 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 1 roku, 0,75 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,00 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,25 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 1,5 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku trybu portfelowego bank kredytujący z tytułu zawarcia umowy poręczenia portfela kredytowego uiszcza z góry opłatę prowizyjną w wysokości 0,2% przyznanego limitu portfela kredytowego, płatną w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Gwarancja jest udzielana po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 1,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do 1 roku, 1,25 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,50 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,75 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 2,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 5 lat. Opłata prowizyjna może być uiszczana bezpośrednio przez kredytobiorcę albo potrącana z kwoty udzielonego kredytu przez bank kredytujący i przekazywana przez bank kredytujący na rachunek FPU w BGK

18 poręczeń/gwarancji lub regwarancji
Procedura udzielania poręczeń/gwarancji lub regwarancji

19 Tryby udzielania poręczeń/gwarancji, regwarancji
I. Poręczenia, gwarancje i regwarancje do kwoty 5 mln EUR udzielane są w dwóch trybach: tryb zwykły (decyzja BGK do 15 dni roboczych) tryb rozszerzony (decyzja BGK do 35 dni roboczych) II. Poręczenia kredytów i gwarancje dobrego wykonania kontraktu do kwoty EUR (dla JST do 5 mln EUR) udzielane są w ramach umów portfelowych: tryb portfelowy (decyzja Banku Kredytującego) UWAGA! Wniosek o udzielenie poręczenia/gwarancji spłaty kredytu lub regwarancji Wnioskodawca składa w Banku Kredytującym Tryb zwykły - tryb rozpatrywania wniosku, w którym BGK po przeprowadzeniu weryfikacji analizy stanowiącej podstawę podjęcia przez bank kredytujący decyzji o udzieleniu kredytu dokonuje wyłącznie analizy formalno-prawnej wniosku. Weryfikacja analizy i podjęcie decyzji o wyborze trybu - nie dłużej niż 5 dni roboczych. Termin decyzji o udzieleniu poręczenia do 15 dni roboczych od daty wpływu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Tryb rozszerzony - tryb rozpatrywania wniosku, w którym BGK dokonuje własnej analizy ryzyka wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia. Wydanie decyzji o udzieleniu gwarancji lub poręczenia następuje w terminie do 15 dni roboczych od otrzymania przez BGK uzupełnionych dokumentów potrzebnych do w/w analizy . Tryb portfelowy – tryb, w którym BGK poręcza bankom portfel kredytowy. Kompleksowa analiza przedsiębiorcy jest przeprowadzana w banku kredytującym.

20 Poręczenia spłaty kredytu
udzielane w portfelu kredytowym

21 Zasady funkcjonowania – portfel kredytowy
Decyzja o udzieleniu poręczenia kredytu podejmowana jest w Banku Kredytującym Bank Kredytujący ma podpisaną z BGK stosowną umowę maksymalna jednostkowa kwota poręczenia - do 80% kwoty kredytu, nie więcej niż EUR a dla JST i ich związków do 5 mln EUR jednostkowe poręczenie – terminowe, udzielane na okres zgodny z okresem kredytu, wydłużony o trzy miesiące jedyne zabezpieczenie poręczenia - weksel własny in blanco UWAGA! Istnieje możliwość uzyskania kilku poręczeń jednostkowych kredytów

22 Rola Banku Kredytującego w portfelu kredytowym
przyjmuje od Kredytobiorcy wniosek o kredyt i wniosek o poręczenie przeprowadza analizę wniosku o kredyt podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu i włączeniu do portfela kredytowego poręczonego przez BGK pobiera i przekazuje do BGK opłatę prowizyjną od udzielonego poręczenia przyjmuje na rzecz BGK oraz przechowuje do czasu wystąpienia do BGK o realizację poręczenia: weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji od Kredytobiorcy i dłużnika

23 Gwarancje dobrego wykonania kontraktów
udzielane w ramach portfela kontraktów

24 Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
Jest wydawana przez bank, który zawarł z BGK umowę o udzielenie gwarancji portfela kontraktów. Jest wydawana na zlecenie Wykonawcy Przedsięwzięcia realizującego umowę (kontrakt), zawartą w celu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z UE. Beneficjentem gwarancji jest podmiot otrzymujący dotację, realizujący przedsięwzięcie. Obejmuje do 80% wartości przedsięwzięcia i nie może przekroczyć kwoty EUR. JST lub ich związki mogą otrzymać gwarancję dobrego wykonania kontraktu do kwoty 5 mln EUR. Obowiązuje przez okres uzgodniony indywidualnie ze Zleceniodawcą i wynikający z umowy (kontraktu). Jednorazowa opłata prowizyjna wynosi 1% kwoty gwarancji dobrego wykonania kontraktu za każdy rozpoczęty rok jej obowiązywania. Poręczenie jest udzielane po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 0,50 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 1 roku, 0,75 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,00 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,25 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 1,5 %, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku trybu portfelowego bank kredytujący z tytułu zawarcia umowy poręczenia portfela kredytowego uiszcza z góry opłatę prowizyjną w wysokości 0,2% przyznanego limitu portfela kredytowego, płatną w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Gwarancja jest udzielana po wniesieniu jednorazowej opłaty prowizyjnej. Jest ona uzależniona od okresu obowiązywania poręczenia i naliczana od kwoty objętej poręczeniem i wynosi: 1,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres do 1 roku, 1,25 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 1,50 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 1,75 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 2,00 %, jeżeli gwarancja została udzielona na okres dłuższy niż 5 lat. Opłata prowizyjna może być uiszczana bezpośrednio przez kredytobiorcę albo potrącana z kwoty udzielonego kredytu przez bank kredytujący i przekazywana przez bank kredytujący na rachunek FPU w BGK

25 Rola Banku współpracującego w portfelu kontraktów
przyjmuje od Przedsiębiorcy wniosek o gwarancję dobrego wykonania kontraktu przeprowadza analizę wniosku podejmuje decyzję o udzieleniu gwarancji i włączeniu do portfela kontraktów pobiera i przekazuje do BGK opłatę prowizyjną od udzielonej gwarancji przyjmuje na rzecz BGK oraz przechowuje do czasu wystąpienia do BGK o realizację gwarancji: weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową oświadczenie o poddaniu się egzekucji od Przedsiębiorcy i dłużnika

26 Zabezpieczenie poręczenia/gwarancji
i regwarancji

27 Zabezpieczenie Podstawowe zabezpieczenie poręczenia/gwarancji lub regwarancji: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji składany i przechowywany w Banku Kredytującym Dodatkowe zabezpieczenie ustanawiane jest w przypadku wysokiego ryzyka wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonej poręczenia/gwarancji lub regwarancji Podstawowym zabezpieczeniem gwarancji lub poręczenia jest weksel "in blanco". Weksel taki musi być: 1. wystawiony na urzędowym blankiecie wekslowym, 2. opłacony znakami opłaty skarbowej, 3. posiadać klauzulę „bez protestu" i podpis wystawcy. Weksel wystawiony przez osobę fizyczną będącą w związku małżeńskim jest poręczony przez współmałżonka, chyba że została ustanowiona rozdzielność majątkowa. BGK może uzależnić decyzję o udzieleniu gwarancji/poręczenia od ustanowienia na rzecz BGK dodatkowego zabezpieczenia. W przypadku poręczenia kredytu w ramach portfela kredytowego ustanawia się jako zabezpieczenie poręczenia jedynie weksel własny kredytobiorcy.

28 Promesa udzielenia poręczenia/gwarancji

29 Promesa udzielenia poręczenia/gwarancji kredytu
Przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie promesy bezpośrednio w Oddziale BGK promesa może być wydana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po: - przeprowadzeniu analizy wniosku o wydanie promesy - stwierdzeniu zdolności kredytowej Wnioskodawcy termin rozpatrzenia wniosku – 15 dni roboczych, za wydanie promesy BGK nie pobiera żadnych opłat korzyści dla Klienta: - nie ponosi żadnych opłat z tytułu promesy - ma możliwość negocjowania warunków kredytu - przyspieszenie procesu decyzyjnego w Banku Kredytującym UWAGA! Promesa nie dotyczy poręczeń kredytów udzielanych w ramach portfela kredytowego

30 Projekty, które nie uzyskały
dofinansowania z UE

31 FPU - KFPK Podmiot, który nie otrzyma dofinansowania z Unii Europejskiej może zastąpić poręczenie/gwarancję spłaty kredytu z Funduszu Poręczeń Unijnych poręczeniem/gwarancją spłaty kredytu z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Klient może złożyć wniosek o poręczenie z KFPK jeśli: - Bank podjął decyzję o udzieleniu kredytu, pomimo braku dofinansowania z UE - BGK udzielił poręczenia/gwarancji z FPU, które nie weszło w życie, gdyż projekt nie uzyskał dofinansowania z UE - nie upłynęły 3 miesiące od daty negatywnej decyzji o uzyskaniu dofinansowania z UE Więcej informacji o KFPK: ---> Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

32 e-mail: dfpg@bgk.com.pl
Kontakt www. fpu.bgk.pl www. bgk.com.pl Departament Funduszy Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego tel. /22/ – sekretariat fax /22/

33 Oddziały BGK Oddział w Gdańsku ul. Kowalska 10
I Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie Warszawa tel. (0-22) II Oddział w Warszawie ul. Ostrobramska Warszawa tel. (0-22) Oddział w Białymstoku ul. Legionowa 28 Białystok tel. (0-85) Oddział w Gdańsku ul. Kowalska 10 Gdańsk tel. (0-58) Oddział w Gdyni ul. 10 Lutego 33 Gdynia tel. (0-58) Oddział w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego Katowice tel. (0-32)

34 Oddziały BGK Oddział w Łodzi ul. Łąkowa 29
Łódź tel. (0-42) Oddział w Olsztynie ul. S. Pieniężnego 19 Olsztyn tel. (0-89) Oddział w Opolu ul. Żeromskiego 1 Opole tel. (0-77) Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 Kielce tel. (0-41) Oddział w Krakowie ul. Batorego 14 Kraków tel. (0-12) Oddział w Lublinie ul. Dolna 3-go Maja 3 Lublin tel. (0-81)

35 Oddziały BGK Oddział w Pile ul. dr F. Witaszka 2a
Piła tel. (0-67) Oddział w Poznaniu ul. Św. Marcin 58/64 Poznań tel. (0-61) Oddział w Rzeszowie ul. Rejtana 31C Rzeszów tel. (0-17) Oddział w Szczecinie ul. Śląska 32 A Szczecin tel. (0-91) Oddział w Toruniu ul. Chełmińska 28 Toruń tel. (0-56) Oddział we Wrocławiu ul. Malarska 26 Wrocław tel. (0-71) Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka 32 c Zielona Góra tel. (0-68)


Pobierz ppt "Poręczenia, gwarancje i regwarancje ze środków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google