Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poręczenia dla Firm Jastrzębie Zdrój, listopad 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poręczenia dla Firm Jastrzębie Zdrój, listopad 2007."— Zapis prezentacji:

1 Poręczenia dla Firm Jastrzębie Zdrój, listopad 2007

2 Agenda 1. Podstawowe informacje o Funduszu 2. Jak uzyskać poręczenie 3. Koszty poręczenia 4. Pytania i odpowiedzi

3 Podstawowe informacje o Funduszu Pomysł uruchomienia funduszu poręczeniowego zrodził się w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój jako jedno z narzędzi mających na celu wspieranie przedsięwzięć gospodarczych na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wzrostowi bezrobocia. Stworzenie Funduszu jest jednym z najbardziej optymalnych sposobów wykorzystania pieniędzy samorządowych dla pobudzenia rozwoju gospodarczego. Fundusz poręcza kredyty i pożyczki zaciągane przez przedsiębiorców w instytucjach finansujących. Miasto Jastrzębie Zdrój jest strategicznym udziałowcem Spółki.

4 Podstawowe informacje o Funduszu CELE FUNDUSZU Budowa zintegrowanego, efektywnego systemu lokalnych instytucji finansowych, służących wzmocnieniu dostępu do finansowania zewnętrznego (poręczenia kredytów i pożyczek) małym i średnim przedsiębiorcom. Fundusz w swoich założeniach jest instytucją non profit – wszelkie ewentualne zyski przekazywane są na cele statutowe. Fundusz wsp ó łpracuje z wieloma instytucjami finansującymi potrzeby małych i średnich przedsiębiorc ó w Poręczenia udzielane są instytucjom finansującym, które mają podpisane z Funduszem umowy o współpracy Fundusz działa zgodnie z zasadami zawartymi w rządowym programie rozbudowy funduszy poręczeniowych w Polsce przyjętych przez Radę Ministrów

5 Podstawowe informacje o Funduszu Fundusz Poręczeń Kredytowych z Jastrzębia Zdroju wchodzi w skład systemu funduszy poręczeniowych tworzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie to 21 fundusze o zasięgu regionalnym oraz lokalnym. Źródło: Dziennik, 12.11.2007

6 Podstawowe informacje o Funduszu Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.030 tys. zł UDZIAŁOWCY Miasto Jastrzębie Zdrój Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Spółdzielczy z Jastrzębia Zdroju

7 Jak uzyskać poręczenie ? Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą posiadającym siedzibę na terenie województwa śląskiego Uzyskuje przychody z tytułu prowadzonej działalności od minimum 6 miesięcy Nie posiada zaległości podatkowych (ZUS, US) Terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec banków Nie należy do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu wytycznych Wspólnoty Europejskiej Posiada zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu zaciągniętego w banku funduszu pożyczkowym w określonym terminie Co poręczamy:

8 Jak uzyskać poręczenie ? Kredyty i pożyczki zaciągane na cele gospodarcze. Kredyty i pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie nakładów inwestycyjnych lub środków obrotowych. Poręczenie udzielone jest maksymalnie na 60 miesięcy. Poręczenie udzielane jest w maksymalnej wysokości 70% kapitału kredytu lub pożyczki, nie więcej niż 100 tys. zł. Kredyt lub pożyczka oprocentowana na poziomie nie mniejszym niż stopa referencyjna Unii Europejskiej. Wnioski należy składać w Instytucjach Finansujących, z którymi fundusz posiada podpisane umowy o współpracy. Co poręczamy:

9 Jak uzyskać poręczenie ? Wniosek o udzielenie poręczenia Oświadczenie majątkowe i o stanie zobowiązań Upoważnienie dla Instytucji Finansującej do przekazania dla Funduszu dokumentów. Co należy złożyć:

10 Jak uzyskać poręczenie ? Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, ul.1 Maja 10, 44 - 330 Jastrzębie Zdrój Tel. 032/ 476 13 21, www.bsjastrzebie.pl Fundusz Górnośląski SA ul. Sokolska 8, 40 - 086 Katowice Tel. 032/ 201 00 05, 032/ 200 84 00, Fax. 032/ 253 88 28, www.fgrn.com.pl Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA ul. Astrów 10, 40 - 045 Katowice Tel. 032/ 251 64 21 - 3, Fax. 032/ 251 58 31, www.gapp.pl Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Cieszyńska 367, 43 - 382 Bielsko-Biała Tel. 033/ 496 02 00, Fax. 033/ 496 02 22, www.bcp.org.pl Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska Tel./Fax. 032/ 248 77 86, 032/ 243 69 30, 032/ 244 21 87; 032/ 248 02 25, www.cig.pl Bank PKO BP, www.pkobp.pl Bank BPH SA, www.bhp.pl ING Bank Śląski SA, www.ing.pl Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA, www.bise.pl Z kim współpracujemy:

11 Jak uzyskać poręczenie ? Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie poręczenia w Instytucji Finansującej współpracującej z Funduszem. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przekazywanie Funduszowi przez Instytucję Finansującą dokumentacji kredytowej Instytucja Finansująca, po stwierdzeniu zdolności kredytowej Przedsiębiorcy, przekazuje do Funduszu dokumentację kredytową i rekomendację Fundusz w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania kompletnej dokumentacji podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia poręczenia. Fundusz zawiera z Przedsiębiorcą umowę o udzieleniu poręczenia, pobiera opłatę oraz udziela poręczenia Instytucji Finansującej. Jako zabezpieczenie standardowo jest pobierany weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Fundusz składa Instytucji Finansujacej poręczenie za zobowiązania Przedsiębiorcy wynikające z udzielonego kredytu/pożyczki. Procedura uzyskania poręczenia

12 Jak uzyskać poręczenie ? Rozpatrzenie wniosku o udzielenie przez Fundusz poręczenia jest bezpłatne. Po pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia poręczenia zawierana jest z Przedsiębiorcą i Instytucją Finansującą umowa. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty za udzielone poręczenia. Wysokość opłat: pożyczka lub kredyt o okresie kredytowania do 12 miesięcy - do 2,3% poręczonej kwoty pożyczka lub kredyt o okresie kredytowania powyżej 12 do 24 miesięcy - do 2,5% poręczonej kwoty pożyczka lub kredyt o okresie kredytowania powyżej 24 do 36 miesięcy - do 2,8% poręczonej kwoty pożyczka lub kredyt o okresie kredytowania powyżej 36 do 60 miesięcy - do 3,3% poręczonej kwoty Minimalna wysokość opłaty wynosi 300 zł. Koszty poręczenia:

13 Kontakt Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. 1 Maja 47 44-330 Jastrzębie Zdrój Tel. (O32) 476 40 19 poczta@fpkj.pl www.fpkj.pl Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. 1 Maja 47 44-330 Jastrzębie Zdrój Tel. (O32) 476 40 19 poczta@fpkj.pl www.fpkj.pl


Pobierz ppt "Poręczenia dla Firm Jastrzębie Zdrój, listopad 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google