Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruch i jego opis Dział I. Bartosz Jabłonecki Ruch jako zjawisko fizyczne. zCIAŁO FIZYCZNE - to każdy obserwowany przez nas obiekt. Ciało zDziewczyna w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruch i jego opis Dział I. Bartosz Jabłonecki Ruch jako zjawisko fizyczne. zCIAŁO FIZYCZNE - to każdy obserwowany przez nas obiekt. Ciało zDziewczyna w."— Zapis prezentacji:

1 Ruch i jego opis Dział I

2 Bartosz Jabłonecki Ruch jako zjawisko fizyczne. zCIAŁO FIZYCZNE - to każdy obserwowany przez nas obiekt. Ciało zDziewczyna w perłowych kolczykach, Den Haag, Mauritshuis, około 1665 źródło: http://www.student.euv-frankfurt-o.de/~euv80795/vermeer/dziewczyna%20z%20perla.html

3 Bartosz Jabłonecki Ruch jako zjawisko fizyczne. zRUCHEM nazywamy zmianę położenia ciała fizycznego względem drugiego ciała, które nazywamy układem odniesienia. zRUCH i SPOCZYNEK to pojęcia względne.

4 Bartosz Jabłonecki OBSERWATOR

5 Bartosz Jabłonecki Ruch jako zjawisko fizyczne. zTOREM ruchu nazywamy linię, którą zakreśla ciało podczas ruchu. zRozróżniamy dwa rodzaje ruchów: prostoliniowy i krzywoliniowy.

6 Bartosz Jabłonecki Ruch jako zjawisko fizyczne. zDROGĄ nazywamy część toru między początkowym i końcowym położeniem ciała. tor droga

7 Bartosz Jabłonecki Ruch jako zjawisko fizyczne. zPodstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki: ydroga[s]=1m(metr) yczas[t]=1s(sekunda) ymasa[m]=1kg (kilogram) ytemperatura[T]=1K(Kelwin)

8 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny prostoliniowy. zRuchem jednostajnym prostoliniowym nazywamy taki ruch, którego torem jest linia prosta i w którym ciało przebywa jednakowe odcinki drogi w jednakowych odstępach czasu.

9 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny prostoliniowy. zSZYBKOŚĆ ŚREDNIA: jest to stosunek drogi przebytej przez ciało do czasu, w którym to nastąpiło. zJednostka szybkości:

10 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny prostoliniowy. zZad. 1. Samochód jedzie ze średnią prędkością 72 km / h. Wyraź tę szybkość w m / s.

11 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny prostoliniowy. zZad. 2. Prędkość dźwięku wynosi około 340 m / s. Wyraź tę prędkość w km / h.

12 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny prostoliniowy. zZad. 3. Samochód przebył z Krakowa do Warszawy drogę 300km w czasie 4,5h. Oblicz średnią szybkość tego samochodu.

13 Bartosz Jabłonecki Prędkość jako wielkość wektorowa. zCechy wektora: ykierunek - to prosta, wzdłuż której działa wektor, yzwrot - określa stronę jego działania, ywartość - długość wektora, ypunkt przyłożenia - punkt zaczepienia wektora.

14 Bartosz Jabłonecki Prędkość jako wielkość wektorowa. zJeżeli prędkość ulega zmianie, to ciało porusza się ruchem zmiennym.

15 Bartosz Jabłonecki Prędkość jako wielkość wektorowa. zGdy szybkość ciała wzrasta, porusza się ono ruchem przyspieszonym. zGdy szybkość ciała maleje, porusza się ono ruchem opóźnionym.

16 Bartosz Jabłonecki Prędkość jako wielkość wektorowa. zPodział ruchów: RUCH 1. JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWYKRZYWOLINIOWY np. PO OKRĘGU

17 Bartosz Jabłonecki Prędkość jako wielkość wektorowa. zPodział ruchów: JEDNOSTAJNIENIEJEDNOSTAJNIE 2. ZMIENNY RUCH PRZYSPIESZONY OPÓŹNIONY

18 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajnie przyspieszony. zRuchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym nazywamy ruch, którego torem jest linia prosta, a szybkość ciała w każdej sekundzie czasu wzrasta o tę samą wartość.

19 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajnie przyspieszony. zWartość przyspieszenia obliczamy ze wzoru: zJednostka przyspieszenia:

20 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajnie przyspieszony. zPrzyrostem szybkości nazywamy różnicę między szybkością końcową i szybkością początkową ciała. zObliczamy ze wzoru:

21 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajnie przyspieszony. zZad 1. Rozpędzający się samochód poruszający się ruchem jednostajnie przyspieszonym uzyskał po pierwszej sekundzie ruchu szybkość 2,7 m / s. Oblicz wartość przyspieszenia.

22 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajnie przyspieszony. zZad 2. Mercedes SL, w ciągu 9s od momentu startu osiągnął szybkość 100 km / h. Oblicz przyspieszenie tego samochodu.

23 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajnie opóźniony. zRuchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym nazywamy ruch, którego torem jest linia prosta, a szybkość ciała w każdej sekundzie czasu maleje o tę samą wartość.

24 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajnie opóźniony. zW ruchu jednostajnie przyspieszonym lub opóźnionym wartość przyspieszenia jest stała.

25 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny po okręgu. zRuchem jednostajnym po okręgu nazywamy taki ruch, którego torem jest okrąg i w którym szybkość ciała w każdej sekundzie czasu jest taka sama.

26 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny po okręgu. Okresem ( T ) nazywamy czas jednego pełnego obiegu ciała wokół okręgu. Jednostką okresu jest sekunda. Częstotliwością ( f ) nazywamy liczbę obiegów ciała w jednej sekundzie czasu.

27 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny po okręgu. zDroga jaką ciało przebywa w czasie jednego obiegu ciała jest równa obwodowi okręgu gdzie r to promień okręgu.

28 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny po okręgu. zSzybkość liniową w ruchu po okręgu obliczamy ze wzoru: zPamiętając, że szybkość

29 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny po okręgu - zadania. zZad. Sportowiec wykonujący rzut dyskiem obracał dysk ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu 1m. Okres tego ruchu wynosił 2s. Oblicz:

30 Bartosz Jabłonecki Ruch jednostajny po okręgu - zadania. a) drogę pokonaną przez dysk w czasie jednego obrotu, b) drogę pokonaną przez dysk po 6 sekundach, c) szybkość liniową dysku.

31 KONIEC Bibliografia R.Rozenbajgier i E. Misiaszek Fizyka z astronomią dla zasadniczej szkoły zawodowej Kraków 2003, ZamKor www.fizyka.iss.com.pl


Pobierz ppt "Ruch i jego opis Dział I. Bartosz Jabłonecki Ruch jako zjawisko fizyczne. zCIAŁO FIZYCZNE - to każdy obserwowany przez nas obiekt. Ciało zDziewczyna w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google