Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Przyspieszenie średnie i chwilowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Przyspieszenie średnie i chwilowe"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Przyspieszenie średnie i chwilowe

2 1. Wektor zmiany prędkości
Jest to wektor obrazujący zmianę prędkości w czasie, będący różnicą pomiędzy prędkością w danym momencie i prędkością początkową.

3 a) Ruch odbywa się po prostej w jednym kierunku i stałym zwrotem oraz
Wektor przyrostu prędkości ma taki sam kierunek jak wektory prędkości początkowej i końcowej, a zwrot jest zgodny z ich zwrotem

4 b) Ruch odbywa się po prostej w jednym kierunku i stałym zwrotem oraz
Wektor przyrostu prędkości ma taki sam kierunek jak wektory prędkości początkowej i końcowej, a zwrot jego jest przeciwny do ich zwrotu.

5 c) Ruch odbywa się po krzywej
Wektor przyrostu prędkości ma na ogół inny kierunek niż wektor prędkości chwilowej i jego wartość nie jest równa różnicy wartości prędkości początkowej i chwilowej.

6 2. Przyspieszenie średnie
Przyspieszenie średnie jest to iloraz przyrostu prędkości do czasu w którym ten przyrost nastąpił.

7 Wartość przyspieszenia wyraża się wzorem:
Przyspieszenie średnie informuje nas, jaki przyrost prędkości nastąpił średnio w jednostce czasu.

8 3. Przyspieszenie chwilowe

9 W ruchu prostoliniowym, w którym wartość prędkości wzrasta, wektory przyspieszenia i prędkości są zwrócone zgodnie. W ruchu prostoliniowym, w którym wartość prędkości maleje, wektory przyspieszenia jest zwrócony przeciwnie do wektora prędkości.

10 W ruchu krzywoliniowym wektory przyspieszenia i prędkości nie mają takich samych kierunków, tzn. przyspieszenie nie jest styczne do toru.

11 4. Przyspieszenie w ruchu po okręgu ar.

12

13

14

15 5. Przyspieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu.
Przyspieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu ma w każdym punkcie toru kierunek zgodny z kierunkiem promienia okręgu i zwrot do środka okręgu. Przyspieszenie w ruchu jednostajnym po okręgu nazywamy przyspieszeniem dośrodkowym lub normalnym i powoduje tylko zmianę kierunku prędkości.

16 6. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym ze zmienną wartością prędkości.

17 Przyspieszenie chwilowe w takim ruchu ma dwie składowe: składową prostopadłą i składową styczną do prędkości chwilowej

18 an – przyspieszenie normalne
as – przyspieszenie styczne Przyspieszenie normalne związane jest ze zmianą kierunku prędkości, a styczne ze zmianą wartości prędkości


Pobierz ppt "Temat: Przyspieszenie średnie i chwilowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google