Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej © mgr inż. Waldemar Dróżdż - IV LO, 2014r. Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej © mgr inż. Waldemar Dróżdż - IV LO, 2014r. Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na."— Zapis prezentacji:

1 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej © mgr inż. Waldemar Dróżdż - IV LO, 2014r. Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2014 Rekrutacja 2014/15

2 Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokmenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych Uczeń ma prawo złożyć dokumenty do co najwyżej trzech szkół, ale może wybrać dowolną liczbę klas w tych szkołach Dokonując wyboru, uczeń wskazuje jaki oddział i w jakiej szkole najbardziej go interesuje, czyli ustala własną hierarchię wyboru Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2014

3 Wyboru klas i szkół kandydat dokonuje wypełniając podanie o przyjęcie do szkoły. Niezwykle ważna jest kolejność oddziałów z poszczególnych szkół ! Kolejność wpisanych oddziałów określa hierarchię wyboru kandydata !

4 Chciałbym się uczyć w klasie o profilu biol-chem z językiem angielskim i niemieckim*. MOJA HIERARCHIA WYBORU: SZKOŁA:ODDZIAŁ: IV LO1B IV LO1C II LO1D II LO1C X LO1C IV LO1A IV LO1E X LO1E... Jeżeli już nigdzie tam się nie dostanę, to chcę chodzić do IV LO i uczyć się geografii (to są klasy geograficzne) Najbardziej interesuje mnie 1B lub C w IV LO jeżeli nie tam to 1D lub 1C w II LO albo 1C w X LO – (to są klasy biol-chem) Lub jeszcze w 1E w X LO (tak na wszelki wypadek) (to też jest klasa geograficzna) *-dane fikcyjne

5 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 180 pkt.? SZKOŁA:ODDZIAŁ:wymagane punkty: IV LO1B/C160 II LO1D170 II LO1C151 X LO1C130 IV LO1A140 IV LO1E142 X LO1E160 Komputerowy system NABÓR-2014 zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, przyjęcie do jednego ze wskazanych na formularzu oddziałów. Kandydat zostanie przyjęty do tego oddziału do którego liczba uzyskanych punktów była wystarczająca – z uwzględnieniem kolejności wyboru (pozycji oddziału na liście na formularzu) tu będę przyjęty!!

6 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.? SZKOŁA:ODDZIAŁ:wymagane punkty: IV LO1B/C160 II LO1D170 II LO1C151 X LO1C130 IV LO1A140 IV LO1E142 X LO1E160 Komputerowy system NABÓR-2014 zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, przyjęcie do jednego ze wskazanych na formularzu oddziałów. Kolejność oddziałów i szkół na podaniu ma decydujące znaczenie! tu będę przyjęty!! a tutaj NIE! – mogłem napisać odziały w innej kolejności!

7 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 100 pkt.? Jeżeli kandydat uzyska zbyt mało punktów może nie być przyjęty do żadnego wybranego oddziału! Muszę poszukać szkół gdzie zostały wolne miejsca i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – zastanowię się nad innym typem szkół SZKOŁAODDZIAŁwymagane IV LO1B/C160 II LO1D170 II LO1C151 X LO1C130 IV LO1A140 IV LO1E142 X LO1E160 Mam tylko 100 pkt. Nie zostałem nigdzie przyjęty!!

8 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.? SZKOŁAODDZIAŁwymagane IV LO1B/C160 II LO1D170 II LO1C151 Jeżeli kandydat uzyska dużo punktów ale wybierze za mało szkół i oddziałów - może nie być przyjęty do żadnego z wybranych oddziałów! Muszę poszukać szkół gdzie zostały wolne miejsca i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – mogłem wybrać więcej szkół i klas – wystarczyłoby mi punktów! Mam 150 pkt. ale nie zostałem nigdzie przyjęty!!

9 Dokumenty, które musi złożyć kandydat do IV LO (inne szkoły mogą żądać innych dokumentów – proszę sprawdzić!) UWAGA! Dokumenty kandydat składa zaczynając od ostatniej wybranej przez siebie szkoły! 1.Kartę pomocniczą (kandydat otrzyma ją w swoim gimnazjum * ) Kartę składa się w szkole pierwszego wyboru, a w pozostałych szkołach uzyskuje na niej potwierdzenie złożenia dokumentów. (niektóre szkoły pozostawiają sobie kopię karty) 2. Podanie o przyjęcie (formularz zgłoszeniowy) pobrany w gimnazjum, lub na stronie internetowej www.nabor.poznan.pcss.pl * 3.Formularz dodatkowy do IV LO (można otrzymać w sekretariacie IV LO *) 4.Zaświadczenie o przysługujących mu preferencjach (szczegóły w regulaminie) Dokumenty należy złożyć w foliowej okładce * dokumenty dostępne również na stronie IV LO www.rekrutacja.lo4.poznan.pl

10 karta pomocnicza - musi być opieczętowana przez gimnazjum

11 podanie –formularz Można wypełnić przez Internet i jednocześnie otworzyć internetowy kanał informacyjny – będzie można sprawdzić poprawność wpisanych danych i gdzie jest się przyjętym. Trzeba jednak wydrukować i przynieść do wszystkich wybranych szkół. Informator o szkołach i formularz dostępny jest na stronie www.nabor.poznan.pcss.pl

12 formularz IV LO – trzeba dołączyć do podania do IV LO

13 Składanie dokumentów termin od 19 maja do 3 czerwca Kandydaci składają w szkołach wymagane dokumenty zaczynając od ostatniej wybranej przez siebie szkoły Na karcie pomocniczej uzyskują potwierdzenie złożenia dokumentów Kartę zostawiają w szkole pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru wpisuje kandydata do systemu komputerowego NABÓR 2014

14 UCZNIOWIE, KTÓRZY WYBIORĄ JAKO SZKOŁĘ PIERWSZEGO WYBORU SZKOŁĘ NIE BIORĄCĄ UDZIAŁU W SYST.KOMP. NABÓR 2014 W szkole spoza systemu zostawiają kartę pomocniczą i muszą poinformować o tym szkołę z systemu o najwyższej hierarchii wyboru. UCZEŃ - MOŻE ZMIENIĆ DECYZJĘ O WYBORZE SZKOŁY termin do 24 czerwca do godz. 15.00

15 Kolejność składania dokumentów*: MOJA HIERARCHIA WYBORU: SZKOŁA:ODDZIAŁ: IV LO1B IV LO1C II LO1D II LO1C X LO1C IV LO1A IV LO1B X LO1E II LO1E.......... 2. Następnie do II LO 1.Najpierw dokumenty do X LO 3. Ostatnie będzie IV LO - To jest moja szkoła pierwszego wyboru *-dane fikcyjne

16 Kandydat dostarcza kopie świadectwa do szkoły pierwszego wyboru do 1 lipca do godz.15.00 Kandydat dostarcza kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół dalszego wyboru tylko wtedy gdy dokonują one wpisywania danych do systemu NABÓR 2014. Wypełnioną ponownie kartę pomocniczą kandydat składa obowiązkowo w szkole pierwszego wyboru w terminie Do 24 czerwca Kandydat, który chce zmienić poprzednio wybrane szkoły przenosi dokumenty do ostatecznie wybranych szkół zgodnie z podaną wcześniej kolejnością (od ostatniej do pierwszej). Jeżeli zmianie ulegają tylko oddziały, a nie kolejność szkół i wszystkie szkoły są z systemu, wystarczy poinformować szkołę pierwszego wyboru.

17 8 lipca o godz. 13:00 UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU W DANEJ SZKOLE! (Jeżeli potwierdził wolę nauki to nie ma potrzeby sprawdzać) Kandydat potwierdza wolę nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa oraz innych dokumentów wymienionych w regulaminie. Termin: do 7 lipca do godz. 13.00 3 lipca o godz. 13.00 UCZEŃ - DOWIADUJE SIĘ W KTÓREJ SZKOLE ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW DO ODZIAŁU Wystarczy sprawdzić w szkole pierwszego wyboru – uczeń dowie się gdzie jest przyjęty, albo że nie przyjęto go nigdzie.

18 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 © IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca 2014r. Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl Życzymy powodzenia!


Pobierz ppt "IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej © mgr inż. Waldemar Dróżdż - IV LO, 2014r. Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google