Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2014"— Zapis prezentacji:

1 wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2014
Rekrutacja 2014/15 Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2014 Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej © mgr inż. Waldemar Dróżdż - IV LO, 2014r. 1

2 wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2014
Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2014 Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokmenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych Uczeń ma prawo złożyć dokumenty do co najwyżej trzech szkół, ale może wybrać dowolną liczbę klas w tych szkołach Dokonując wyboru, uczeń wskazuje jaki oddział i w jakiej szkole najbardziej go interesuje, czyli ustala własną hierarchię wyboru 2

3 Wyboru klas i szkół kandydat dokonuje wypełniając podanie o przyjęcie do szkoły. Niezwykle ważna jest kolejność oddziałów z poszczególnych szkół ! Kolejność wpisanych oddziałów określa hierarchię wyboru kandydata ! 3

4 Chciałbym się uczyć w klasie o profilu biol-chem z językiem angielskim i niemieckim*.
Najbardziej interesuje mnie 1B lub C w IV LO jeżeli nie tam to 1D lub 1C w II LO albo 1C w X LO – (to są klasy biol-chem) MOJA HIERARCHIA WYBORU: SZKOŁA: ODDZIAŁ: IV LO 1B IV LO 1C II LO 1D II LO 1C X LO 1C IV LO 1A IV LO 1E X LO 1E Jeżeli już nigdzie tam się nie dostanę, to chcę chodzić do IV LO i uczyć się geografii (to są klasy geograficzne) Lub jeszcze w 1E w X LO (tak na wszelki wypadek) (to też jest klasa geograficzna) *-dane fikcyjne

5 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 180 pkt.?
Komputerowy system NABÓR-2014 zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, przyjęcie do jednego ze wskazanych na formularzu oddziałów. Kandydat zostanie przyjęty do tego oddziału do którego liczba uzyskanych punktów była wystarczająca – z uwzględnieniem kolejności wyboru (pozycji oddziału na liście na formularzu) Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 180 pkt.? SZKOŁA: ODDZIAŁ: wymagane punkty: IV LO 1B/C 160 II LO 1D 170 II LO 1C 151 X LO 1C 130 IV LO 1A 140 IV LO 1E 142 X LO 1E 160 tu będę przyjęty!!

6 Kolejność oddziałów i szkół na podaniu ma decydujące znaczenie!
Komputerowy system NABÓR-2014 zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, przyjęcie do jednego ze wskazanych na formularzu oddziałów. Kolejność oddziałów i szkół na podaniu ma decydujące znaczenie! Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.? SZKOŁA: ODDZIAŁ: wymagane punkty: IV LO 1B/C 160 II LO 1D 170 II LO 1C 151 X LO 1C 130 IV LO 1A 140 IV LO 1E 142 X LO 1E 160 tu będę przyjęty!! a tutaj NIE! – mogłem napisać odziały w innej kolejności!

7 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 100 pkt.?
Jeżeli kandydat uzyska zbyt mało punktów może nie być przyjęty do żadnego wybranego oddziału! Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 100 pkt.? SZKOŁA ODDZIAŁ wymagane IV LO 1B/C 160 II LO 1D 170 II LO 1C 151 X LO 1C 130 IV LO 1A 140 IV LO 1E 142 X LO 1E 160 Mam tylko 100 pkt. Nie zostałem nigdzie przyjęty!! Muszę poszukać szkół gdzie zostały wolne miejsca i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – zastanowię się nad innym typem szkół

8 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.?
Jeżeli kandydat uzyska dużo punktów ale wybierze za mało szkół i oddziałów - może nie być przyjęty do żadnego z wybranych oddziałów! Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.? SZKOŁA ODDZIAŁ wymagane IV LO 1B/C 160 II LO 1D 170 II LO 1C 151 Mam 150 pkt. ale nie zostałem nigdzie przyjęty!! Muszę poszukać szkół gdzie zostały wolne miejsca i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – mogłem wybrać więcej szkół i klas – wystarczyłoby mi punktów!

9 Dokumenty należy złożyć w foliowej okładce
Dokumenty, które musi złożyć kandydat do IV LO (inne szkoły mogą żądać innych dokumentów – proszę sprawdzić!) UWAGA! Dokumenty kandydat składa zaczynając od ostatniej wybranej przez siebie szkoły! Kartę pomocniczą (kandydat otrzyma ją w swoim gimnazjum*) Kartę składa się w szkole pierwszego wyboru, a w pozostałych szkołach uzyskuje na niej potwierdzenie złożenia dokumentów. (niektóre szkoły pozostawiają sobie kopię karty) 2. Podanie o przyjęcie (formularz zgłoszeniowy) pobrany w gimnazjum, lub na stronie internetowej * Formularz dodatkowy do IV LO (można otrzymać w sekretariacie IV LO *) Zaświadczenie o przysługujących mu preferencjach (szczegóły w regulaminie) Dokumenty należy złożyć w foliowej okładce *dokumenty dostępne również na stronie IV LO

10 karta pomocnicza - musi być opieczętowana przez gimnazjum

11 podanie –formularz Można wypełnić przez Internet i jednocześnie „otworzyć internetowy kanał informacyjny” – będzie można sprawdzić poprawność wpisanych danych i gdzie jest się przyjętym. Trzeba jednak wydrukować i przynieść do wszystkich wybranych szkół. Informator o szkołach i formularz dostępny jest na stronie 11

12 formularz IV LO – trzeba dołączyć do podania do IV LO

13 termin od 19 maja do 3 czerwca
Składanie dokumentów termin od 19 maja do 3 czerwca Kandydaci składają w szkołach wymagane dokumenty zaczynając od ostatniej wybranej przez siebie szkoły Na karcie pomocniczej uzyskują potwierdzenie złożenia dokumentów Kartę zostawiają w szkole pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru wpisuje kandydata do systemu komputerowego NABÓR 2014

14 UCZEŃ - MOŻE ZMIENIĆ DECYZJĘ termin do 24 czerwca do godz. 15.00
UCZNIOWIE, KTÓRZY WYBIORĄ JAKO SZKOŁĘ PIERWSZEGO WYBORU SZKOŁĘ NIE BIORĄCĄ UDZIAŁU W SYST.KOMP. NABÓR 2014 W szkole „spoza systemu” zostawiają kartę pomocniczą i muszą poinformować o tym szkołę „z systemu” o najwyższej hierarchii wyboru. UCZEŃ - MOŻE ZMIENIĆ DECYZJĘ O WYBORZE SZKOŁY termin do 24 czerwca do godz

15 Kolejność składania dokumentów*:
1.Najpierw dokumenty do X LO MOJA HIERARCHIA WYBORU: SZKOŁA: ODDZIAŁ: IV LO 1B IV LO 1C II LO 1D II LO 1C X LO 1C IV LO 1A X LO 1E II LO 1E 2. Następnie do II LO 3. Ostatnie będzie IV LO - To jest moja szkoła pierwszego wyboru *-dane fikcyjne

16 Wypełnioną ponownie kartę pomocniczą kandydat składa obowiązkowo w szkole pierwszego wyboru w terminie Do 24 czerwca Kandydat, który chce zmienić poprzednio wybrane szkoły przenosi dokumenty do ostatecznie wybranych szkół zgodnie z podaną wcześniej kolejnością (od ostatniej do pierwszej). Jeżeli zmianie ulegają tylko oddziały, a nie kolejność szkół i wszystkie szkoły są „z systemu”, wystarczy poinformować szkołę pierwszego wyboru. Kandydat dostarcza kopie świadectwa do szkoły pierwszego wyboru do 1 lipca do godz.15.00 Kandydat dostarcza kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół dalszego wyboru tylko wtedy gdy dokonują one wpisywania danych do systemu NABÓR 2014.

17 Termin: do 7 lipca do godz. 13.00
3 lipca o godz UCZEŃ - DOWIADUJE SIĘ W KTÓREJ SZKOLE ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW DO ODZIAŁU Wystarczy sprawdzić w szkole pierwszego wyboru – uczeń dowie się gdzie jest przyjęty, albo że nie przyjęto go nigdzie. Kandydat potwierdza wolę nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa oraz innych dokumentów wymienionych w regulaminie. Termin: do 7 lipca do godz 8 lipca o godz. 13:00 UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU W DANEJ SZKOLE! (Jeżeli potwierdził wolę nauki to nie ma potrzeby sprawdzać)

18 Rekrutacja 2014/15 Życzymy powodzenia!
Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej © IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca 2014r. 18


Pobierz ppt "wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google