Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61."— Zapis prezentacji:

1 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61 23 673 49 71 e-mail: ciechanow@mscdn.edu.plciechanow@mscdn.edu.pl www.ciechanow.mscdn.edu.pl

2 Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2013/2014 Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowane są na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do zapoznania nauczycieli, uczniów i ich rodziców z regulaminem konkursów przedmiotowych i bezwzględnego przestrzegania terminarza przebiegu konkursów. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

3 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ETAPU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY 742 7807541566774631810934 MATEMATYCZNY 748 7058431476840689611508 PRZYRODNICZY 807 7017941692821653011345 RAZEM 2297 21862391473424351974433787

4 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ETAPU SZKOLNEGO GIMNAZJA CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY 576636730119572548228684 MATEMATYCZNY 46352955997869353918613 FIZYCZNY 20022328448028919583434 CHEMICZNY 24424624551637320293653 GEOGRAFICZNY 44243350480150532065891 HISTORYCZNY 48848652392959834566480 BIOLOGICZNY 48250646681362136226510 J. ANGIELSKIEGO 83172468012591102824912845 J. ROSYJSKIEGO 226101551224105161430 J. NIEMIECKIEGO 20925228257929820493669 J. FRANCUSKIEGO 603236665712 RAZEM 416741364360767556203596361921

5 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY 132916534138253 MATEMATYCZNY 1719212511212305 PRZYRODNICZY 9221921571147 RAZEM 3970569920421705

6 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO GIMNAZJA CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY 301324373156263 MATEMATYCZNY 1031452116150 FIZYCZNY 13615238158223 CHEMICZNY 2819406028281456 GEOGRAFICZNY 2819285610271412 HISTORYCZNY 6352477849429718 BIOLOGICZNY 3426413624276437 J. ANGIELSKIEGO 422144903310511281 J. ROSYJSKIEGO 4012114058 J. NIEMIECKIEGO 148134611199291 J. FRANCUSKIEGO 003108084 RAZEM 26616727043417930574373

7 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY 816526271128 MATEMATYCZNY 4467594120 PRZYRODNICZY 51011522962 RAZEM 173022389194310

8 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO GIMNAZJA CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY 349512547 MATEMATYCZNY 337326987 FIZYCZNY 326405772 CHEMICZNY 15613278137206 GEOGRAFICZNY 161116427198290 HISTORYCZNY 3432283928269430 BIOLOGICZNY 10919166134194 J. ANGIELSKIEGO 30663141159 J. ROSYJSKIEGO 400243444 J. NIEMIECKIEGO 123526881 J. FRANCUSKIEGO 002005961 RAZEM 92691091496111911671

9 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 TYP KONKURSU LICZBA LAUREATÓW I FINALISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM LaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalista POLONISTYCZNY 34494111120240296257 MATEMATYCZNY 312260612376149521 PRZYRODNICZNY 32648332202454616 RAZEM 9712151842015451404820394

10 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 TYP KONKURSU LICZBA LAUREATÓW I FINALISTÓW GIMNAZJA CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM LaureatFinalistaLaureat Finalist a LaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalista POLONISTYCZNY 120416230112131629 MATEMATYCZNY 203033300243195424 FIZYCZNY 211151310032174321 CHEMICZNY 242224371436424663 GEOGRAFICZNY 785461013241610786139138 HISTORYCZNY 101615 72111241314142114198204 BIOLOGICZNY 090811721015418645135 J. ANGIELSKIEGO 0300120502209521107 J. ROSYJSKIEGO 040000112212201527 J. NIEMIECKIEGO 010102220215451753 J. FRANCUSKIEGO 00000000007257 RAZEM 24482635266640771838467562601826

11 LICZBA LAUREATÓW I NAZWY SZKÓŁ, Z KTÓRYCH POCHODZĄ LAUREACI GIMNAZJA POLONISTYCZNY1Gimnazjum Nr 4 w Ciechanowie MATEMATYCZNY2 Publiczne Gimnazjum w Gołyminie –Ośrodku, Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie FIZYCZNY2 Publiczne Gimnazjum w Gołyminie –Ośrodku, Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie CHEMICZNY2 Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, Gimnazjum Nr 2 w Żurominie GEOGRAFICZNY7 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku – 3 laureatów Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku – 1 laureat Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 1 laureat Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie – 1 laureat Gimnazjum w Bieżuniu – 1 laureat HISTORYCZNY10 Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie – 1 laureat Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku – 1 laureat Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku – 1 laureat Gimnazjum Nr 2 w Żurominie – 1 laureat Gimnazjum TWP w Ciechanowie – 1 laureat Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku – 2 laureatów Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu- 3 laureatów

12 LAUREAT-REKORDZISTA Michał Chojnowski – uczeń klasy II ( w chwili udziału)Publicznego Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku Laureat konkursu: matematycznego, fizycznego i chemicznego dla uczniów gimnazjum.

13 Informacje o organizacji i przebiegu konkursów Wszyscy zainteresowani udziałem, organizacją i przebiegiem konkursów przedmiotowych uzyskają informacje na stronie internetowej organizatora www.konkursy.mscdn.edu.pl.www.konkursy.mscdn.edu.pl Strona internetowa jest aktualizowana na bieżąco i prosimy o systematyczne sprawdzanie pojawiających się komunikatów. Wszelkie wątpliwości i pytania zainteresowani zgłaszają w Warszawie: e-mailem konkursy@mscdn.edu.pl i telefonicznie do biura konkursów, ul. Świętojerska 9 tel. 502 505 048 oraz do odpowiednich Wydziałów MSCDN, zgodnie z zapisami par.3 regulaminu konkursów – obszary działania rejonowych komisji konkursowych.konkursy@mscdn.edu.pl

14 Zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły Za organizację i przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły (zgodnie z zapisami par. 9 regulaminu konkursów). Dyrektor szkoły zapewnia uczniom przystąpienie do konkursu w innej szkole, jeśli nie organizuje konkursów w szkole, którą zarządza. Dyrektor szkoły zgłaszając uczniów do konkursu zobowiązany jest do przekazania organizatorowi informacji o uczniach niepełnosprawnych. Zadania dyrektora szkoły określają zał. 4 (SP) i zał. 5 (G) do regulaminu konkursów. Dyrektor szkoły zapoznaje uczestników konkursów i ich rodziców z uprawnieniami laureatów i finalistów zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym (regulamin konkursów część I). Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za terminowe odbieranie zaświadczeń i dyplomów uczniów laureatów i finalistów konkursów pod adresami wskazanymi w par. 3 regulaminu konkursów przedmiotowych.

15 Loginy i hasła Loginy i hasła umożliwiające dostęp do Platformy Konkursowej zostały dzisiaj przekazane dyrektorom szkół przed naradą organizowaną przez Delegaturę Kuratorium Oświaty. Loginy i hasła będzie można również odebrać w Wydziale MSCDN w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10a u pani Aleksandry Górskiej.

16 AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2013/14 rozpoczyna realizację dwuletniego systemowego projektu AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i kompetencji mazowieckich nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do potrzeb mazowieckiej oświaty. Oferta ta kierowana jest szczególnie do nauczycieli i dyrektorów ze szkół wiejskich (60% uczestników szkoleń powinno rekrutować się ze szkół funkcjonujących na terenach wiejskich).

17 Bezpłatna oferta dokształcania na kursach kwalifikacyjnych Proponujemy bogatą bezpłatną ofertę dokształcania na kursach kwalifikacyjnych. Nauczycieli pracujących z dziećmi z dysfunkcjami zapraszamy na kursy kwalifikacyjne - autyzm, tyflopedagogika, surdopedagogika. Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kurs kwalifikacyjny - język angielski wczesnoszkolny. Natomiast instruktorów praktycznej nauki zawodu na kurs nadający uprawnienia pedagogiczne.

18 Doskonalenie zawodowe i sieci współpracy Ponadto proponujemy różnorodne krótkie formy doskonalenia zawodowego. Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji matematycznej, humanistycznej, przyrodniczej przygotowaliśmy innowacyjne formy doskonalenia kompetencji społecznych, informatycznych, dydaktycznych, językowych (w zakresie języka angielskiego). Dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół program doskonalenia kompetencji metodycznych. Projekt zakłada również wsparcie przedmiotowe i problemowe w siedmiu sieciach współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół.

19 Rekrutacja Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne odbywać się będzie od 1 do 31 października 2013 r. Osoby spełniające wymagania określone przez MEN kieruje wyłącznie organ prowadzący szkołę. Natomiast rekrutacja na formy krótkie przeprowadzona zostanie elektronicznie w terminie 14.10. - 17.11.2013 r. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na naszej stronie www.mscdn.pl - w zakładce APN.

20 Dziękuję za uwagę! Życzę sukcesów w nowym roku szkolnym!


Pobierz ppt "Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61."

Podobne prezentacje


Reklamy Google