Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61."— Zapis prezentacji:

1 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:

2 Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2013/2014 Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowane są na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do zapoznania nauczycieli, uczniów i ich rodziców z regulaminem konkursów przedmiotowych i bezwzględnego przestrzegania terminarza przebiegu konkursów. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

3 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ETAPU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY MATEMATYCZNY PRZYRODNICZY RAZEM

4 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ETAPU SZKOLNEGO GIMNAZJA CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY MATEMATYCZNY FIZYCZNY CHEMICZNY GEOGRAFICZNY HISTORYCZNY BIOLOGICZNY J. ANGIELSKIEGO J. ROSYJSKIEGO J. NIEMIECKIEGO J. FRANCUSKIEGO RAZEM

5 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY MATEMATYCZNY PRZYRODNICZY RAZEM

6 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO GIMNAZJA CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY MATEMATYCZNY FIZYCZNY CHEMICZNY GEOGRAFICZNY HISTORYCZNY BIOLOGICZNY J. ANGIELSKIEGO J. ROSYJSKIEGO J. NIEMIECKIEGO J. FRANCUSKIEGO RAZEM

7 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY MATEMATYCZNY PRZYRODNICZY RAZEM

8 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 Typ konkursu LICZBA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO GIMNAZJA CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM POLONISTYCZNY MATEMATYCZNY FIZYCZNY CHEMICZNY GEOGRAFICZNY HISTORYCZNY BIOLOGICZNY J. ANGIELSKIEGO J. ROSYJSKIEGO J. NIEMIECKIEGO J. FRANCUSKIEGO RAZEM

9 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 TYP KONKURSU LICZBA LAUREATÓW I FINALISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWE CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM LaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalista POLONISTYCZNY MATEMATYCZNY PRZYRODNICZNY RAZEM

10 Wyniki konkursów przedmiotowych 2012/2013 TYP KONKURSU LICZBA LAUREATÓW I FINALISTÓW GIMNAZJA CIECHANÓWOSTROŁĘKAPŁOCKRADOMSIEDLCEWARSZAWARAZEM LaureatFinalistaLaureat Finalist a LaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalistaLaureatFinalista POLONISTYCZNY MATEMATYCZNY FIZYCZNY CHEMICZNY GEOGRAFICZNY HISTORYCZNY BIOLOGICZNY J. ANGIELSKIEGO J. ROSYJSKIEGO J. NIEMIECKIEGO J. FRANCUSKIEGO RAZEM

11 LICZBA LAUREATÓW I NAZWY SZKÓŁ, Z KTÓRYCH POCHODZĄ LAUREACI GIMNAZJA POLONISTYCZNY1Gimnazjum Nr 4 w Ciechanowie MATEMATYCZNY2 Publiczne Gimnazjum w Gołyminie –Ośrodku, Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie FIZYCZNY2 Publiczne Gimnazjum w Gołyminie –Ośrodku, Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie CHEMICZNY2 Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku, Gimnazjum Nr 2 w Żurominie GEOGRAFICZNY7 Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku – 3 laureatów Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku – 1 laureat Gimnazjum Nr 1 w Mławie – 1 laureat Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie – 1 laureat Gimnazjum w Bieżuniu – 1 laureat HISTORYCZNY10 Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie – 1 laureat Publiczne Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku – 1 laureat Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku – 1 laureat Gimnazjum Nr 2 w Żurominie – 1 laureat Gimnazjum TWP w Ciechanowie – 1 laureat Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku – 2 laureatów Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu- 3 laureatów

12 LAUREAT-REKORDZISTA Michał Chojnowski – uczeń klasy II ( w chwili udziału)Publicznego Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku Laureat konkursu: matematycznego, fizycznego i chemicznego dla uczniów gimnazjum.

13 Informacje o organizacji i przebiegu konkursów Wszyscy zainteresowani udziałem, organizacją i przebiegiem konkursów przedmiotowych uzyskają informacje na stronie internetowej organizatora Strona internetowa jest aktualizowana na bieżąco i prosimy o systematyczne sprawdzanie pojawiających się komunikatów. Wszelkie wątpliwości i pytania zainteresowani zgłaszają w Warszawie: em i telefonicznie do biura konkursów, ul. Świętojerska 9 tel oraz do odpowiednich Wydziałów MSCDN, zgodnie z zapisami par.3 regulaminu konkursów – obszary działania rejonowych komisji

14 Zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły Za organizację i przebieg etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły (zgodnie z zapisami par. 9 regulaminu konkursów). Dyrektor szkoły zapewnia uczniom przystąpienie do konkursu w innej szkole, jeśli nie organizuje konkursów w szkole, którą zarządza. Dyrektor szkoły zgłaszając uczniów do konkursu zobowiązany jest do przekazania organizatorowi informacji o uczniach niepełnosprawnych. Zadania dyrektora szkoły określają zał. 4 (SP) i zał. 5 (G) do regulaminu konkursów. Dyrektor szkoły zapoznaje uczestników konkursów i ich rodziców z uprawnieniami laureatów i finalistów zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym (regulamin konkursów część I). Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za terminowe odbieranie zaświadczeń i dyplomów uczniów laureatów i finalistów konkursów pod adresami wskazanymi w par. 3 regulaminu konkursów przedmiotowych.

15 Loginy i hasła Loginy i hasła umożliwiające dostęp do Platformy Konkursowej zostały dzisiaj przekazane dyrektorom szkół przed naradą organizowaną przez Delegaturę Kuratorium Oświaty. Loginy i hasła będzie można również odebrać w Wydziale MSCDN w Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10a u pani Aleksandry Górskiej.

16 AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2013/14 rozpoczyna realizację dwuletniego systemowego projektu AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji i kompetencji mazowieckich nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do potrzeb mazowieckiej oświaty. Oferta ta kierowana jest szczególnie do nauczycieli i dyrektorów ze szkół wiejskich (60% uczestników szkoleń powinno rekrutować się ze szkół funkcjonujących na terenach wiejskich).

17 Bezpłatna oferta dokształcania na kursach kwalifikacyjnych Proponujemy bogatą bezpłatną ofertę dokształcania na kursach kwalifikacyjnych. Nauczycieli pracujących z dziećmi z dysfunkcjami zapraszamy na kursy kwalifikacyjne - autyzm, tyflopedagogika, surdopedagogika. Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kurs kwalifikacyjny - język angielski wczesnoszkolny. Natomiast instruktorów praktycznej nauki zawodu na kurs nadający uprawnienia pedagogiczne.

18 Doskonalenie zawodowe i sieci współpracy Ponadto proponujemy różnorodne krótkie formy doskonalenia zawodowego. Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji matematycznej, humanistycznej, przyrodniczej przygotowaliśmy innowacyjne formy doskonalenia kompetencji społecznych, informatycznych, dydaktycznych, językowych (w zakresie języka angielskiego). Dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół program doskonalenia kompetencji metodycznych. Projekt zakłada również wsparcie przedmiotowe i problemowe w siedmiu sieciach współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół.

19 Rekrutacja Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne odbywać się będzie od 1 do 31 października 2013 r. Osoby spełniające wymagania określone przez MEN kieruje wyłącznie organ prowadzący szkołę. Natomiast rekrutacja na formy krótkie przeprowadzona zostanie elektronicznie w terminie r. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na naszej stronie - w zakładce APN.

20 Dziękuję za uwagę! Życzę sukcesów w nowym roku szkolnym!


Pobierz ppt "Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Wyzwolenia 10 A Tel/fax.:23 672 40 31 23 673 23 61."

Podobne prezentacje


Reklamy Google