Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z pracy zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej rok szkolny 2014/2015 KOORDYNATORZY ZESPOŁU : M.Orłowska-Gaweł, J. Kowalska,M. Rajterowska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z pracy zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej rok szkolny 2014/2015 KOORDYNATORZY ZESPOŁU : M.Orłowska-Gaweł, J. Kowalska,M. Rajterowska,"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z pracy zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej rok szkolny 2014/2015 KOORDYNATORZY ZESPOŁU : M.Orłowska-Gaweł, J. Kowalska,M. Rajterowska,

2 Kierunki działań Koordynowanie przyznawania form pomocy uczniom: 1.z trudnościami w nauce 2.z uzdolnieniami Doskonalenie procedur ułatwiających organizację i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole.

3 Liczba uczniów korzystających z pomocy psychologiczno - pedagogicznej

4 12 rodzajów form pomocy - liczba uczniów Rodzaj zajęć I sem. II sem. rewalidacja50 ucz. 54 ucz. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 33 ucz. 21 ucz. zaj. wyrównawcze z j. polskiego 33 ucz. 23 ucz. zaj. wyrównawcze z matematyki 30 ucz. 22 ucz. zaj. wyrównawcze z j. angielskiego 7 ucz. 32 ucz. zaj. wyrównawcze w klasach 1-3 41 ucz. 46 ucz. logopeda 75 ucz. 74 ucz. metoda Tomatisa 20 ucz. 23 ucz.

5 Rodzaje form pomocy i liczba uczniów Rodzaj zajęćI sem. II sem. psycholog 23 ucz. 21 ucz. socjoterapia 26 ucz. 20 ucz. uzdolnienia matematyczne 10 ucz. 7 ucz. uzdolnienia z j. polskiego 4 ucz. 4 ucz. uzdolnienia plastyczne 6 ucz. 6 ucz. uzdolnienia ogólne wolontariat 8 ucz. 11 ucz. 33 ucz. 33 ucz...

6 Frekwencja uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

7 Roczna frekwencja na zajęciach wspierających porównanie poziomów: kl. 1-3 i 4-6

8 WNIOSKI Należy poprawić system motywowania uczniów do udziału w zajęciach wyrównawczych, szczególnie z języków polskiego i angielskiego. Należy usprawnić opiekę nad uczniem zdolnym: a. przesyłanie na bieżąco, najlepiej drogą mailową do koordynatora pomocy dzieciom uzdolnionym, informacji o sukcesach swoich podopiecznych w celu wyeksponowania ich jak najszybciej na tablicy sukcesów, b. położyć większy nacisk na zachęcanie uczniów zdolnych objętych opieką do udziału w konkursach. Należy podjąć próby poszerzenia współpracy z instytucjami zapewniającymi dzieciom pomoc w nauce.

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sprawozdanie z pracy zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej rok szkolny 2014/2015 KOORDYNATORZY ZESPOŁU : M.Orłowska-Gaweł, J. Kowalska,M. Rajterowska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google